Problem alkoholowy – funkcjonowanie dziecka i rodziny

wybór literatury na bazie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie

 

Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

1.      Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. - Warszawa : PARPA, 1995 (42625)
2.      Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. - Warszawa : "Żak", 2008. – S. 258-277: Alkoholizm rodzica(ów) jako przyczyna kryzysu rodzinnego (dzieciństwa) (45718)
3.      Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2007. – S. 175-182: Rodziny z problemem alkoholowym – wpływ sytuacji na życie w dzieciństwie i w dorosłości (45453)
4.      Picie alkoholu przez młodzież w okresie dorastania a wybrane czynniki w środowisku rodzinnym / Jolanta Jarczyńska. - Warszawa : "Parpamedia", 2009 (45899)
5.      Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley. - Warszawa : PARPA, 2000 (42745)
6.      Polska rodzina z problemem alkoholowym jako środowisko wychowawcze / Alicja Pacewicz. W: Dzieci alkoholików : jak je rozumieć, jak im pomagać / oprac. Alicja Pacewicz.- Warszawa : "Bivar", 1994 (40926)
7.      Psychologia uzależnień - alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. – S. 256-273: Obraz kliniczny funkcjonowania dzieci alkoholików (46193) 
8.      Rodzina alkoholowa z uzależnionym w leczeniu / Andrzej Margasiński. - Kraków : "Impuls", 2010 (46127)
9.      Rodzina z problemem alkoholowym / oprac. Wanda Sztander. - Warszawa : PARPA, [1995] (42635)

Wpływ alkoholu na rozwój dzieci i młodzieży

 1. Badania nad dziećmi alkoholików / [red. Lucyna Zbucka]. - Warszawa : PARPA, 2000. – S. 26-55: Skutki działania alkoholu na płód ; Ocena skutków działania alkoholu wypijanego przez matkę w czasie ciąży i po urodzeniu dziecka (44272)
 2. Picie alkoholu w różnych okresach życia / [red. Alicja Bartosik]. - Warszawa : PARPA, 2000. – S.70-100: Występujące na przestrzeni całego życia skutki narażenia na działanie alkoholu w okresie płodowym ; Picie w okresie dojrzewania (44274)
 3. Psychologia uzależnień - alkoholizm / Lidia Cierpiałkowska, Michał Ziarko. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. – S. 273-288: Zdrowie i zaburzenia psychiczne u dzieci i młodzieży w świetle badań ; Zasoby i możliwości rozwoju dzieci alkoholików(46193)
 4. Zaburzenia rozwojowe dzieci z rodzin alkoholowych / Monika Maciejewska. W: Prace Pedagogiczne. Z. 2 / pod red. Józefa Górniewicza. - Olsztyn : Wydawnictwo WSP, 1996. – S. 113-126 (41551)

Działania profilaktyczne w szkole i w domu

Opracowania ogólne:

1.      Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : "Impuls", 2004 (44330) ; Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / tegoż. - Kraków : "Impuls", 2006 (44676, 44474)
2.      Nastolatki i alkohol : strategie profilaktyczne w szkole / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa : "Parpamedia", 2007 (45253)
3.      Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson. - Warszawa : „PARPA”, 1998 (42518) M.in. rozdz. jak rozpoznawać dzieci alkoholików w szkole
4.      Profilaktyka na co dzień : alkohol w życiu nastolatków / Aleksandra Krasowska. - Warszawa : „PARPA”, 2005 (44939)
5.      Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Impuls", 2003 (44478) M.in. profilaktyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych
6.      Skala postaw młodzieży wobec alkoholizowania się (nowe narzędzie badawcze) / Piotr Kwiatkowski. W: Aktualne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych / red. Stanisława Mihilewicz. - Kraków : "Impuls", 2000. – S. 115-122 (43450)
7.      Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : "Scholar", 2003 (44681)
8.      Specyfika pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z FAS / Danuta Hryniewicz. - Warszawa : "Parpamedia", 2007 (45247)

Poradniki dla rodziców:

1.      Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell. - Gdańsk : GWP, 2001 (43480)
2.      Jak pomóc dziecku nie pić / Alicja Pacewicz.- Warszawa : PARPA, 1994 (40877)
3.      Jak wychować dziecko, które mówi - Nie!!! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes. - Gdańsk : GWP, 2005 (44402)
4.      Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć "nie" / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz. - Warszawa : PARPA, 1999 (42693)
5.      Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", 2001(45206)

Scenariusze zajęć, szkolne programy profilaktyczne:

 1. Biorę odpowiedzialność : program profilaktyczno-edukacyjny [do szkół ponadgimnazjalnych] / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz. - Warszawa : "Parpamedia", cop. 2009 (45900)
 2. Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej / Agnieszka Maj. - Gdańsk : "Harmonia", 2004. – S. 46-53 : Kontra alkohol  (czytelnia)
 3. Obyś cudze dzieci... wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003. –      S. 179-226: Profilaktyka uzależnień w szkole (43964)
 4. Poznaję – wybieram : programy integracyjno-profilaktyczne dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : "Rubikon", 2003. – S. 61-69 : Rozpoznaję uzależnienia (43590)
 5. Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusze zajęć z uczniami [gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych] / Ewa Kosińska, Barbara Zachara. - Kraków : "Rubikon", 2003. – S. 97-105: Zachowania ryzykowne i asertywne reagowanie (43592)
 6. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas 6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjal. / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2006. – S. 31-48: Profilaktyka uzależnień + załącznik nr 8 : Mity i fakty na temat alkoholu (45215)
 7. Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. - Gdańsk : GWP, 2005. – S. 18-31: Problemy z alkoholem (44375)

 

Wrzesień 2010

                                               Oprac.: Ewa Pawłowska

WMBP w Elblągu

Filia w Ostródzie