Przedszkole - funkcje, role, zadania

wybór literatury

W nawiasach podano numery inwentarzowe Filii w Ostródzie

Książki

1.    Blek, Anna : Przedszkole przyjazne dzieciom : (scenariusze zajęć przedszkolnych).- Toruń, 2001 (45725)

2.    Chauvel, Denise : Zabawy relaksujące dla przedszkolaków.- Warszawa, 2000 (43013)

3.    Cybulska-Piskorek, Jadwiga : Twórczość plastyczna dziecka w wieku przedszkolnym.- Warszawa, 1976 (22092 )

4.    Demel, Genowefa : Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola.- Warszawa, 1994 (41162)

5.    Dziecko, nauczyciel, rodzice : konteksty edukacyjne / red . nauk . Rafał Piwowarski. - Warszawa, 2003 (43691 )

6.    Dudzikowa, Maria : Wychowanie przez aktywne uczestnictwo.- Warszawa, 1987 (36869)

7.    Falkiewicz-Szult, Małgorzata : Przemoc symboliczna w przedszkolu.- Kraków, 2007 (45457)

8.    Frątczak, Jan :  Edukacja zdrowotna dzieci przedszkolnych : poradnik metodyczny dla nauczyciela i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.- Toruń, 1996 (43790)

9.    Hajnicz, Wanda : Rozwój organizacji zabaw dzieci w wieku przedszkolnym.- Warszawa, 1982 (31116)

10. Kamińska, Krystyna : Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym.- Warszawa, 1999 ( 43020)

11. Klus-Stańska, Dorota : Przedszkole i szkoła dla dziecka : podmiotowość wychowanka. - Olsztyn, 1996 (41473)

12. Lipina, Stanisława : Kształtowanie pojęć dzieci w wieku przedszkolnym.- Warszawa, 1984 (33390)

13. Lubomirska, Krystyna : Przedszkole - rzeczywistość i szansa.- Warszawa,1997 (42133)

14. Mystkowska, Halina : Rozwijamy mowę i myślenie dziecka w wieku przedszkolnym.-Warszawa, 1972 (38682)

15. Natorff, Anna ; Wasiluk Krystyna : Wychowanie plastyczne w przedszkolu.-Warszawa,1990 (39625)

16. Nigdy nie jest za wcześnie - rozwój i edukacja małych dzieci / red. nauk. Teresa Ogrodzińska.- Warszawa, 2004 (43967)

17. Ratyńska, Hanna : Literatura dziecięca w pracy przedszkola.- Warszawa, 1991 (40532)

18. Siemek, Danuta : Problemy wychowawcze wieku przedszkolnego.- Warszawa,1987 (37097)

19. Smoczyńska-Nachtman, Urszula : Rozśpiewane przedszkole.- Warszawa, 1992 (40537)

20. Studzińska, Maria : Dzieci przedszkolne poznają przyrodę ożywioną.- Warszawa, 1989 (38538)

21. Stankiewicz, Bronisława : Zabawy twórcze i widowiska lalkowe w wychowaniu przedszkolnym.- Warszawa, 1979 (36793)

22. Topińska, Zofia : Pedagogika przedszkolna.- Warszawa,1978 (25136)

23. Wilgocka-Okoń, Barbara : Rozwój i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym.- Wrocław, 1985 (34327)

24. Wlaźnik, Kazimiera : Wychowanie fizyczne w przedszkolu.- Warszawa, 1980 (28666)

25. Zajda, Konstanty; Lipina Stanisława : Wychowanie techniczne w przedszkolu.- Warszawa,1984 (33145 )

Artykuły w czasopismach

1.    Andrzejewska, Jolanta : Przedszkole rozwija aktywność dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 4-11

2.    Antoszczuk, Gabriela : Promocja zdrowia w przedszkolnej edukacji zdrowotnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, s. 32-34

3.    Bilewicz-Kuźnia, Barbara : Jak przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności dziecka : na przykładzie doświadczeń brytyjskich // Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 1/2, s. 35-36

4.    Brańska, Ewa : Refleksje na temat przedszkolnych programów// Wychowanie w Przedszkolu. -2005, nr 7, s. 4-9

5.    Brańska, Ewa: Zagrożenia i szanse edukacji przedszkolnej // Wychowanie w Przedszkolu. -2008, nr 5, s. 5 – 8

6.    Bulera, Maria ; Żuchelkowska Krystyna: Przygotowanie dzieci kończących edukację przedszkolną do bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 9, s. 10-14

7.    Centner-Guz, Małgorzata : Pedagogika przedszkolna w opinii studentów // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 2, s. 5-12

8.    Dobkowska, Maja : O dobrej współpracy z rodzicami przedszkolaków // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 108-112

9.    Dyba, Ewa; Rohnka Wiesław : Przedszkole w przepisach : urlop nauczyciela dla poratowania zdrowia // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005 , nr 9 , s. 12-14

10. Falkiewicz-Szult, Małgorzata : Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 3-8

11. Gawkowska, Anna : Jak nie wychowywać dzieci // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 31, s. 14

12. Kamińska-Juckiewicz, Małgorzata :  Wychowanie przedszkolne w dobie zmian // Nowa Szkoła . - 2010, nr 3, s. 4-12

13. Kurak, Joanna;Dryjas Katarzyna: Pedagogika daltońska w polskich przedszkolach // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 8, s. 64-66

14. Kuszak, Kinga : Profil rozwoju samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym //Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 3, s. 101-113

15. Lubowiecka, Jadwiga : Funkcje i zadania współczesnego przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 1, s. 4-8

16. Nawrot, Mirela : Optymistyczne przedszkola //Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 49-52

17. Niedorozow, Wanda : "Czytajmy dzieciom..." : jak zachęcić rodziców do aktywnej współpracy //Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 2, s. 69-78

18. Olczak, Agnieszka : Rozmowa w przedszkolu //Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 11-16

19. Skalska, Małgorzata : Podręcznik w przedszkolu? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 47-52

20. Słodownik-Rycaj, Ewa : Problemy opieki logopedycznej nad dziećmi w wieku przedszkolnym // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 3, s. 115-131

21. Styczyńska, Marianna : Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 46-48

22. Tarasiewicz, Andrzej : Przedszkolak z plecakiem // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 7, s. 5-1

23. Wałaszewska, Izabela :  Muzyka w uroczystościach przedszkolnych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 2, s. 31-34

24. Winczewski, Piotr :  Wychowanie przez gry i zabawy ruchowe // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s.12-17

25. Woynarowska, Barbara ; Kapuścińska Agnieszka : Przedszkole promujące zdrowie : propozycja koncepcji i standardów // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 5-10

26. Węsierska, Katarzyna : Profilaktyka logopedyczna w edukacji przedszkolnej - rola nauczyciela // Wychowanie na co Dzień. - 2007,nr 6, s. 8-1

27. Żuchelkowska, Krystyna ; Gładyszewska Maria : Edukacja przedszkolna w społeczeństwie informacyjnym // Wychowanie na co dzień. - 2008, nr 9, s. 6-10

 

 

Opracowała: Ewelina Tańska

WMBP w Elblągu

Filia w Ostródzie