PRZEMOC I AGRESJA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

(materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Morągu)

Książki:

1.      Badura-Madej W. : Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia. Kraków 2000

2.      Chłopkiewicz M. : Osobowość dzieci i młodzieży – rozwój i patologia. Warszawa 1987

3.      Dambach K.E. : Mobbing w szkole: jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańsk 2003

4.      Dąbrowska-Bak M. : Przemoc symboliczna [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom 4) pod red. T. Pilcha. Warszawa 2005, s.1050-1054

5.      Forwards S. : Toksyczni rodzice. Warszawa 1992, s. 47-63

6.      Grochulska J. : Agresja u dzieci. Warszawa 1993

7.      Grochulska J. : Reedukacja dzieci agresywnych. Warszawa 1982

8.      Guerin S. i in. : Przemoc i prześladowanie w szkole. Gdańsk 2004

9.      Jarosz E. : Krzywdzenie dzieci [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom 2) pod red. T. Pilcha. Warszawa 2003, s.837-847

10.  Jarosz E. : Przemoc w rodzinie – analiza zjawiska [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom 4) pod red. T. Pilcha. Warszawa 2005, s.1062-1074

11.  Jundził I. : Dziecko ofiara przemocy. Warszawa 1993

12.  Kawula S. : Przemoc we współczesnym świecie – profilaktyka i resocjalizacja [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom 4) pod red. T. Pilcha. Warszawa 2005, s.1074-1082

13.  Kenrick D. T. i in.: Psychologia społeczna. Gdańsk 2002

14.  Konopczyński M. : Twórcza resocjalizacja. Warszawa 1996, s. 21-27 (Przegląd teorii agresji)

15.  Krowatschek D. : Jak sobie radzić z agresją u dzieci: poradnik dla rodziców. Kraków 2006

16.  KurkowskiC. : Przemoc w rodzinie na tle innych rodzajów przemocy [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom 4) pod red. T. Pilcha. Warszawa 2005, s.1054-1062

17.  Miłkowska-Olejniczak G. : Agresja [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (tom 1) pod red. T. Pilcha. Warszawa 2003, s.39-47

18.  Obuchowska I. : Agresja [w:] Encyklopedia pedagogiczna. pod red. W. Pomykały. Warszawa 1993, s. 6-9

19.  Okrucieństwo i zbrodnia dziecięca: incydent czy znak czasu? Materiały z Seminarium – wirtualne i realne zbrodnie dziecięce w cywilizacji, kulturze, szkole, rodzinie. pod red. L. Pytki, B. Głowackiej. Warszawa 2000

20.  Ostrowska K. : Psychologiczne determinanty przestępczości młodocianych. Analiza kryminologiczna. Warszawa 1981

21.  Pedagogika: podstawy nauk o wychowaniu (tom 1). pod red. B. Śliwerskiego. Gdańsk 2006

22.  Pospiszyl I. : Przemoc w rodzinie. Warszawa 1994

23.  Przemoc dzieci i młodzieży. Pod red. J. Papieża, A. Płukisa. Toruń 1998

24.  Psychologia: podręcznik akademicki (tom 1 i 3). pod red. J. Strelau. Gdańsk 2003

25.  Stein A. : Kiedy dzieci są agresywne: jak możemy je zrozumieć i pomóc: poradnik dla rodziców i wychowawców. Kielce 2002

26.  Widstrand T. : Porozumienie bez przemocy czyli Język żyrafy w szkole. Warszawa 2008

Artykuły z czasopism (za lata 2005-2011):

 

1.                Agresja - przyczyny powstawania, możliwe środki przeciwdziałania / Ewa Masłowska.// Problemy Narkomanii. - 2007, nr 1, s. 63-67

2.                Agresja / Beata Rechnio.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 16

3.                Agresja / Józef Pustelnik.// Lider. - 2007, nr 9, s. 16-18

4.                Agresja / Krystyna Piwko.// Lider. - 2007, nr 11, s. 8-10

5.                Agresja a empatia wśród studentów / Sławomir Ślaski, Iwona Puławska, Joanna Szwarc.// Remedium. - 2010, nr 12, s. 4-5

6.                Agresja dzieci i młodzieży / Edyta Szot-Odrobina.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 17-20

7.                Agresja dzieci i młodzieży : przejawy, przyczyny, przeciwdziałanie - bibliografia J. R.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 60-64

8.                Agresja elektroniczna - nowe wyzwania / Kamila Knol.// Remedium. - 2010, nr 2, s. 30-31

9.                Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 1 / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2008, nr 9, s. 26-27

10.            Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 2 / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2008, nr 10, s. 28-29

11.            Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 3 / Jacek Pyżalski.// Remedium. - 2009, nr 10, s. 10-12

12.            Agresja i przemoc - co w zamian? : ku kulturze dialogu / Michał Józef Kawecki.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 9, s. 22-23

13.            Agresja i przemoc - co w zamian? : ku kulturze dialogu / Michał Józef Kawecki.// Lider. - 2007, nr 12, s. 8

14.            Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży : wybrane pozycje bibliograficzne / oprac. Bernadeta Szymańska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 52-55

15.            Agresja pod lupą / Beata Igielska.// Głos Nauczycielski. - 2007,                  nr 16, s. 8

16.            Agresja w różnym wieku - przejawy i konsekwencje / Marta Komorowska.// Remedium. - 2009, nr 4, s. 8-9

17.            Agresja w szkole / Magda Wójcik.// Remedium. - 2006, nr 12, s. 20

18.            Agresja w szkole / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 52-53

19.            Agresja w szkole jako przejaw patologii instytucji / Katarzyna Gazicka.// Problemy Narkomanii. - 2009, nr 2, s. 80-94

20.            Agresja wśród dzieci i młodzieży, jej uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania / Andrzej Gazicki, Wiesław W. Kubielski.// Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 33-40

21.            Agresywna młodzież / Aleksandra Jędryszek-Geisler // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze – 2011, nr 3 s. 30-34

22.            Alkohol, narkotyki i przemoc w gimnazjum na wsi – doniesienie z badań / Monika Noszczyk-Bernasiewicz // Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 1-2 s. 16-21

23.            Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 133-139

24.            Co w prawie piszczy? : czy uda się zaradzić agresji w szkole? / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 12, s. 45-47

25.            Czy to ja, czy nie ja - agresywni są wśród nas / Joanna Bawoł.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 7/8, dod. "Wkładka Metodyczna", s. V-VIII

26.            Diagnozowanie i rozumienie agresji : trudności i wskazówki / Anna Karłyk-Ćwik.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 5-13

27.            Dlaczego szkoła nie radzi sobie z agresją i przemocą? / Bogusław Kruk.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 7. s. 18-28

28.            Dlaczego uczniowie są wredni? / Janusz Gęsicki.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 2, s. 11-17

29.            Elżbieta Marek. Rec. książki: Przemoc rówieśnicza. Zapobieganie i interwencje. Skuteczne strategie dla szkół / Susan M. Swearer, Dorothy L. Espelage // Życie Szkoły. – 2011, nr 4 s. 63-65

30.            Gdy słowo boli : brak poczucia wartości a agresja w okresie dorastania / Ewa Bilińska-Suchanek.// Edukacja. - 2005, nr 2, s. 5-14

31.            Gdy uczeń nie widzi granic / Ewa Maksymowska.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 24-33

32.            Geneza agresji / Bożena Adamczewska.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 21-25

33.            Gimnazjalny agresor / Grażyna Miłkowska-Olejniczak.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s.24-29

34.            Gliniarz w gimnazjum? / Leszek Pawelski.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 16-19

35.            Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn.// Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 48-49

36.            Jak pomagać rodzinie z problemem przemocy domowej? / Bożena Gwizdek // Praca Socjalna. – 2011, nr 6 s. 102-106

37.            Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej / Adam Lubos.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 19

38.            Jak sobie radzić z przemocą i agresją na etapie wczesnej edukacji dziecka? / Irena Stańczak.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 63-68

39.            Kilka uwag o językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg.// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s. 29-34

40.            Kultura fizyczna - sposób na agresję wśród dzieci i młodzieży / Katarzyna Kucharczyk.// Lider. - 2006, nr 6, s. 10-11

41.            Małgorzata Rozenbajgier. Rec. książki: Jak opanować przemoc w szkole. Vademecum  wychowawcy / Mona O’Moore, Stephen James Minton // Życie Szkoły. – 2011, nr 5 s.58-59

42.            Matka jako sprawca przemocy wobec dziecka / Wiesława Walc // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze – 2011, nr 3 s.25-30

43.            Ministerialny pomysł na bezpieczną szkołę / Marek Kazimierowicz.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s. 15-18

44.            Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole / Anna Piekarska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 69-80

45.            Mobbing / Magda Mastalerz. Cz.1 // Remedium. - 2010, nr 3, s. 22-23

46.            Mobbing / Magda Mastalerz. Cz. 2// Remedium. - 2010, nr 6, s. 22-23

47.            Mobbing / Magda Mastalerz. Cz 3 // Remedium. - 2010, nr 7/8 s. 42-43

48.            Mobbing wśród nauczycieli / Ewa Grzesiak // Życie Szkoły. – 2011,    nr 4 s. 14-22

49.            Moda na agresję – ustawki wśród młodzieży / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze – 2011, nr 10 s. 30-35

50.            Nić porozumienia / Katarzyna Wioska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 1, s. 35-40

51.            Niebezpieczne szkoły. Pajęczyna agresji i ośmieszania / Maria Janukowicz.// Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 28-32

52.            Nowe czasy – nowe zagrożenia: Cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i Internetu (bibliografia- wybór) / Elżbieta Trojan (oprac.) // Nowa Szkoła. – 2011, nr 5 s. 49-55

53.            O agresji, przemocy, brutalności / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 36-44

54.            O językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg.// Język Polski w Szkole 4-6. - 2009/2010, nr 4, s. 39-41

55.            O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze – 2011, nr 8  s. 21-30

56.            O przemocy w rodzinie bez stereotypów / Tadeusz Perzanowski // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze – 2011 , nr 9 s. 21-24

57.            Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy 3   szkoły podstawowej / Mariola Halicka.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 18-19

58.            Porozumienie bez przemocy : (konspekt zajęć terapeutycznych) / Joanna Pelikan.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 13

59.            Pójdziesz z nami : scenariusz przedstawienia / Justyna Czernicka.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 23-25

60.            Praca z dzieckiem agresywnym / Grzegorz Borkowski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s. 25

61.            Prędzej bym małpy nauczył! / Jadwiga Radwańska.// Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 81-90

62.            Przeciwdziałanie agresji / Marta Komorowska.// Remedium. - 2009, nr 2, s. 8-9

63.            Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu, agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Aleksander Tynelski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 9-15

64.            Przeciwdziałanie przemocy w szkole : (wybrane inicjatywy na szczeblu europejskim) / Małgorzata Stawiak-Ososińska.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 88-95

65.            Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym uczniów – przykłady zabaw / Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak // Nauczanie Początkowe. – 2010/2011, nr 4 s.44-50

66.            Przejawy agresji - w szkołach gimnazjalnych / Andrzej Praszek.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s. 29-32

67.            Przemoc i agresja dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska // Życie Szkoły. – 2011, nr 4 s. 5-13

68.            Przemoc i agresja wśród dzieci / Ewa Dunin-Wilczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 5 s. 44-50

69.            Przemoc seksualna w świadomości dorosłej młodzieży szkolnej w Gdyni / Maciej Dębski // Remedium. – 2011, nr 4 s. 1-3

70.            Przemoc w szkole - jak pomóc agresorom i ofiarom? / Beata Rechnio-Kołodziej.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 12, s. 8-9

71.            Redukowanie agresji – poprzez integrację grupy na zajęciach wf / Krzysztof Skalik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . – 2011, nr 2  s. 16-19

72.            Sąd nad agresją i przemocą : (scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum) / Tomasz Majchrzak.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 3-5

73.            Sport a agresja / Paulina Janowiec.// Lider. - 2009, nr 5, s. 27-29

74.            Sport i dewiacje społeczne - ujęcie prognostyczne / Jerzy Kosiewicz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 9, s. 4-11

75.            Sprawcy i ofiary / Aleksandra Karasowska.// Remedium. - 2007, nr 10, s. 6-7

76.            Syndrom agresywności a cechy osobowości sprawców przestępstw o charakterze agresywnym / Adam Łukasik.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 31-37

77.            Syndrom agresywności nieletnich w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym / Magdalena Tomala.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2007, nr 1/2, s. 10-14

78.            Tatiana Grabowska. Rec. książki: Przeciw przemocy w szkole. Literatura biblioterapeutyczna / Elżbieta Szefler //  Życie Szkoły. – 2011, nr 3 s. 60-62

79.            Tatuaż i kolczykowanie ciała a używanie substancji psychoaktywnych i inne zachowania ryzykowne wśród gimnazjalistów / Krzysztof Ostaszewski, Katarzyna Kocoń.// Alkoholizm i Narkomania. - 2007, nr 3, s. 247-266

80.            To trudne... : cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 14-16

81.            Trening zastępowania agresji jako forma pracy z wychowankami / Dorota Czarnecka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 26-28

82.            Ujęcie biologiczne zachowań agresywnych u dzieci / Marta Komorowska.// Remedium. - 2008, nr 10, s. 6-7

83.            Ustawki w szkołach? / Jacek Nawrot // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze – 2011, nr 10 s. 51-52

84.            Uwarunkowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej / Józef Pełczyński.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, s. 19-21

85.            Uwarunkowania agresywnych zachowań uczniów / Daniel Wiśniewski.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 4, s. 20-22

86.            Widowisko sportowe - fair play w edukacji do kulturalnego odbioru / Jolanta E. Kowalska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 3, s. 11-15

87.            "Witamy w Akademii Helltona" czyli O mobbingu w szkole / Justyna Fiedorczuk.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 14-16

88.            Wokół agresji / Mira Prajsner.// Remedium. - 2007, nr 2/3, s. 50-51

89.            Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne / Katarzyna Potaczała.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 39-44

90.            Wychowanie do agresji? / Maciej Osuch.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 24-26

91.            Zachowania agresywne - młodzieży gimnazjalnej / Alicja Gorący, Mirosław Mikicin.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s. 22-24

92.            Zachowania agresywne - model psychologiczny / Marta Komorowska.// Remedium. - 2008, nr 11, s. 6-7

93.            Zachowania agresywne u dzieci w kontekście teorii przywiązania / Marta Karbowa.// Remedium. - 2009, nr 3, s. 8-9

94.            Zachowania agresywne uczniów w świetle badań porównawczych / Krystyna Ostrowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 13-22

95.            Zapobieganie zaburzeniom zachowania wśród uczniów (jako element profilaktyki uzależnień) / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz, Monika Noszczyk.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 1-2, s. 23-27

96.            Zdrowe sposoby wyrażania złości alternatywą dla zachowań agresywnych : scenariusz szkolenia Rady Pedagogicznej / Maria Chwalczewska.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 18-19

97.            Zespół maltretowanego psychicznie dziecka / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze – 2011, nr 3 s. 11-19

98.            Zjawisko lobbingu w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze – 2011, nr 3 s. 19-25

99.            Znaleźć ujście dla agresji / Marta Jerzewska.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 26-28

100.        Zofia Brańka. Rec. książki: Muzykoterapia dzieci agresywnych / Diana Gulińska-Grzeluszka // Życie Szkoły. – 2011, nr 2 s. 63-65   

101.        Zrozumieć zachowanie ucznia / Marta Melka.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 44-51

102.        Źródła i czynniki stymulujące zachowanie agresywne / Teresa Zygmunt.// Lider. - 2008, nr 9, s. 13-16

 

 

Morąg 14.12.2011                                                              

Opracowanie:

Elżbieta Janiak

Halina Maryniowska

Irena Stolarczyk

WMBP w Elblągu

Filia w Morągu