Reforma oświaty w Polsce

Zestawienie bibliograficzne za I półrocze 2010 r.

opracowane na podstawie wydawnictw ciągłych dostępnych

w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

1.                  BORTNOWSKI, Stanisław

Jak modelować egzamin po gimnazjum? / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Gimnazjum. – 2009/2010, nr 1, s. 61-68

2.                  ELSNER, Danuta

Blaski i cienie przekształcenia / Danuta Elsner, Mirela Nawrot // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 4, s. 20-23

3.                  GĘSICKI, Janusz

Nowa reforma : nowe problemy / Janusz Gęsicki ; rozmowę przeprowadziła Natalia Wojciechowska, Kamila Sekułowicz // Głos Pedagogiczny. – 2010, nr 4, s. 13-16

4.                  M.N.

Przedszkole wobec reformy 2009-2012 : konferencja / M.N. // Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 2, s. 56-57

5.                  JAKOWICKA, Maria

Zmiany w oświacie / Maria Jakowicka ; rozmowę przeprowadziła Elżbieta Marek // Życie Szkoły. – 2010, nr 5, s. 54-60

6.                  JASTRZĘBSKA, Lidia

Matematyka na maturze / Lidia Jastrzębska / Nowa Szkoła. – 2010, nr 2, s. 17-20

7.                  JASTRZĘBSKA, Lidia

Na dobre i na złe : czyli rok w oświacie / Lidia Jastrzębska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2010, nr 6, s. 3-8

8.                  KAMIŃSKA-JUCKIEWICZ, Małgorzata

Wychowanie przedszkolne w dobie zmian / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz // Nowa Szkoła. – 2010, nr 3, s. 4-12

9.                  KAZIMIEROWICZ, Marek

Awans zawodowy – szukajmy lepszych rozwiązań / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. – 2010, nr 1, s. 18-21

10.              KOSIEWICZ, Wojciech

Jak się trafi jakaś żaba, to będzie dobrze : gimnazjaliści rozpoczynają jutro egzamin / Wojciech Kosiewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 97, s. 3

11.              KOSIEWICZ, Wojciech

Królowa nauk była w tym roku wyjątkowo łaskawa : wczoraj maturzyści zmagali się z matematyką, dziś przed nimi język angielski / Wojciech Kosiewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 104, s. 103

12.              KOSIEWICZ, Wojciech

Ojczysty poszedł całkiem gładko, dziś zmagania z królową nauk : ponad 18 tysięcy uczniów pisało wczoraj maturę z języka polskiego / Wojciech Kosiewicz // Gazeta Olsztyńska. – 2010, nr 103, s. 3

13.              KRZEMIANOWSKI, Zenon

Zmiany w nauczaniu matematyki szkolnej / Zenon Krzemianowski // Nowa Szkoła. – 2010, nr 1, s. 4-8

14.              PAWŁOWSKA, Regina

O zagrożeniu poprawności dydaktycznej : (na podstawie testów gimnazjalnych) / Regina Pawłowska // Język Polski w Gimnazjum. – 2009/2010, nr 1, s. 52-60

15.  POTURAŁA, Wioletta

Egzamin maturalny i co dalej? / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. – 2009/2010, nr 3, s. 104-110

16.              RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata

Prosta droga do awansu : jak dobrze pełnić zadania opiekuna stażu? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 5, s. 24-25

17.              RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata

Prosta droga do awansu : koniec wieńczy dzieło / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 6, s. 23-24

18.              RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata

Prosta droga do awansu : sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 4, s. 9-10

 

 

 

Oprac.: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim