Reforma oświaty w Polsce

Zestawienie bibliograficzne za II półrocze 2009r.

opracowane na podstawie wydawnictw ciągłych dostępnych

w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

 

1.      ALFABET REFORMY

Alfabet reformy // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 8, s. 51-63

2.      BIELSKI, Janusz

Dlaczego reformujemy oświatę / Janusz Bielski // Lider. – 2009, nr 10, s. 4-8

3.      BIELSKI, Janusz

Stan świadomości nauczycieli i praktyka związana z reformą edukacyjną / Janusz Bielski // Lider. – 2009, nr 11, s. 4-9

4.      BREJNAK, Wojciech

Sześciolatki a nauka szkolna / Wojciech Brejnak // Życie Szkoły. – 2009, nr 9, s. 48-52

5.      HALL, Katarzyna

Skończmy straszyć dzieci szkołą / Katarzyna Hall ; rozmawiała Ada Romanowska // Gazeta Olsztyńska. – 2009, nr 219, s. 9

Reforma oświaty

6.      IGIELSKA, Dorota

Nowa podstawa programowa w edukacji przedszkolnej / Dorota Igielska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 11, dod. Poradnik Dyrektora, s. 1-6

7.      JANKOWSKI, Bogdan

Taniec chochoła / Bogdan Jankowski // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 9, s. 53-54

8.      JASTRZĄB, Jadwiga

Rozpoznawanie wczesnej dysleksji rozwojowej a reforma programowa / Jadwiga Jastrząb // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 9, wkładka metodyczna, nr 9, s. I-IV

9.      KACZYŃSKI, Lech

Ewolucja pod nadzorem / Lech Kaczyński ; rozmawiała Anna Raczyńska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 9/10, s. 6-9

10.  KALENARZ REFORMY

Kalendarz reformy // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 8, s. 25

11.  KOWALCZWSKA-GRABOWSKA, Katarzyna

Sześciolatki do szkoły! / Katarzyna Kowalczewska-Grabowska // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 9, s. 3-8

12.  NAROŻNIK, Małgorzata

Co dalej z sześciolatkami? / Małgorzata Narożnik // Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 8, s. 35-36

13.  RECHNIO-KOŁODZIEJ, Renata

Porządkujemy teczkę na dyplomowanego / Renata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 12, s. 16-18

14.   RECHNIO-KOŁODZIEJ, Renata

Prosta droga do awansu / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły.  -2009, nr 11, s. 12-13

15.  RECHNIO-KOŁODZIEJ, Renata

Prosta droga do awansu : wskazówki dla stażystów – czyli o planie rozwoju zawodowego / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. – 2009, nr 10, s. 9

16.  ZBRÓG, Zuzanna

Perspektywy oceny jakości zmian w oświacie / Zuzanna Zbróg // Nowa Szkoła. – 2009,

nr 9, s. 4-10

 

Oprac.: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim