Reforma systemu oświaty w Polsce

zestawienie bibliograficzne za I półrocze 2009 r.

opracowane na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

 

1.    ALFABET REFORMY

Alfabet reformy // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, s. 51-63

2.    DEONIZIAK, Agnieszka

Dwa tysiące może spróbować drugiego podejścia w sierpniu : absolwenci szkół ponadgimnazjalnych napisali maturę odrobinę lepiej niż rok temu / Agnieszka Deoniziak // Gazeta Olsztyńska. - 2009, nr 152, s. 3

3.    DEONIZIAK, Agnieszka

Niech rok poczekają, niech się bawią, nie czytają : niewielu rodziców zdecydowało się wysłać w tym roku swoje sześcioletnie dzieci do szkoły / Agnieszka Deoniziak // Gazeta Olsztyńska. - 2009, nr 193, s. 3

4.    DEONIZIAK, Agnieszka

W Londynie bez trudu się dogadają, ale na cyferkach się nie znają : ponad połowa uczniów oblała matematykę [...] / Agnieszka Deoniziak // Gazeta Olsztyńska. - 2009, nr 22, s. 3

5.    JASTRZĘBSKA, Lidia

Matematyka – matura 2010 / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 25-26

6.    JASTRZĘBSKA, Lidia

Matematyka na maturze – zakładnikiem polityki (krótka historia) / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 4-8

7.    JASTRZĘBSKA, Lidia

Sześciolatki ... na potem / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 4-10

8.    KALENDARZ REFORMY

Kalendarz reformy // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, s. 25

9.    KONARZEWSKI, Krzysztof

Klucz do klucza / Krzysztof Konarzewski ; rozmowę przeprowadziła Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 4-6

10.  KTO JEST

Kto jest kim i za co odpowiada w polskiej edukacji? // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, s.11-24

11.  POKINKO, Lidia

Jest i go nie ma : (język obcy na egzaminie gimnazjalnym) / Lidia Pokinko // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 15

12.  RĘKAWEK, Anna

W przededniu reformy / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 7, s. 28-29

13.  SANDUŁOW, Małgorzata

O krok przed reformą / Małgorzata Sandułow // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, dod. „Niezbędnik Dyrektora” nr 6, s. 10-11

14.  SMOLIK, Marcin

Edukacyjny i pomiarowy „Miś”, czyli o nowym egzaminie gimnazjalnym z języka obcego / Marcin Smolik // Edukacja. - 2009, nr 1, s. 117-123

15.  SPIKERT, Agnieszka

Wątpliwości nauczycieli związane z reformą programową edukacji / Agnieszka Spikert // Kajet. - 2009, nr 3, s. 11-12

16.  STEC, Jacek

Przestrzeń szkolna po reformie / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 6, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 5-9

17.  SZTANDERSKA, Urszula

Między edukacją a pracą / Urszula Sztanderska ; rozmowę przeprowadziła Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 5-9

18.  WALKOWIAK, Elżbieta

Dyrektor jako szkolny wizjoner : podsumowanie pracy szkoły i wnioski na przyszłość / Elżbieta Walkowiak ; rozmawiali Natalia Wojciechowska, Radosław Lewandowski // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 6, s. 8-11

19.  ZADANIA DYREKTORA

Zadania dyrektora – wyzwania pierwszego roku reformy // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8,

s. 26-41

20.  ZAWADOWSKA, Janina

Reforma oświaty zaczyna się w przedszkolu : III Europejska Konferencja Dyrektorów Przedszkoli / Janina Zawadowska // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s. 50-52

21.  ZDROJEWSKA-BIELAWSKA, Monika

Cierpliwy pacjent czyli nasza permanentnie reformowana szkoła / Monika Zdrojewska-Bielawska // Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 15-18

22.  ŻYTKO, Małgorzata

Edukacja małego dziecka – zadanie dyrektorów przedszkoli i szkół / Małgorzata Żytko // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, dod. „Niezbędnik Dyrektora”, s. 8-9

 

 

 

oprac.: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim