Reforma oświaty w Polsce

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za I półrocze 2011 r.,

sporządzone na podstawie wydawnictw ciągłych dostępnych

w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

 

 

CEMBRZYŃSKA, Krystyna

Czujesz i wiesz… : refleksyjnie o ujawnionych na egzaminie maturalnym niedostatkach polonistycznej edukacji / Krystyna Cembrzyńska // Język polski w Liceum. – 2010/2011, nr 3, s. 68-79

DĄBEK, Krystyna

Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły. – 2011, nr 2, s. 5-10

GŁOGOWSKA-NOWAK, Ewa

Opinie nauczycieli wychowania fizycznego o nowej podstawie programowej / Ewa Głogowska-Nowak, Ryszard Jezierski // Lider. – 2011, nr 6, s. 3-8

HALL, Katarzyna

Nawiązujcie do dobrych praktyk! / Katarzyna Hall ; rozm. przepr. Lidia Jastrzębska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 3-6

JASTRZĘBSKA, Lidia

Meandry reformowania oświaty / Lidia Jastrzębska // Nowa Szkoła.  - 2011, nr 2, s. 16-21

JUROCZKINA, Irina

Rozwiązywanie społeczno-kulturalnych problemów młodzieży : jako warunek reformowania systemów edukacyjnych / Irina Juroczkina // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 49-53

KUZITOWICZ, Włodzisław

Pomoc uczniom zaniedbywanym środowiskowo / Włodzisław Kuzitowicz // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 6, s. 6-9

ŁOSKOT, Małgorzata

Autoewaluacja pracy pedagoga szkolnego / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. – 2011, nr 6, s. 52-54

MACKIEWICZ-ADAMSKA, Lidia

Dylematy nauczycieli dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole / Lidia Mackiewicz-Adamska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2011, nr 6, s. 6-10

PATYK, Elżbieta

Królowa nauk bardziej przystępna? / Elżbieta Patyk // Edukacja i Dialog. – 2011, nr ½, s. 46-49

Matura z matematyki od 2010 r.

STEC, Jacek

Ewaluacja w pracy pedagoga okiem dyrektora / Jacek Stec // Głos Pedagogiczny. - 2011, nr 6, s. 2-26

TWOREK, Grażyna

Reforma nie taka straszna / Grażyna Tworek, Beata Kubska ; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz // Głos Pedagogiczny.  - 2011, nr 6, s. 10-14

WIŁKOMIRSKA, Anna

Reforma kształcenia nauczycieli a zmiany w strukturze kompetencji / Anna Wiłkomirska // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2010, nr 1, s. 129-150

WREDE, Andrzej

Wdrożenia wewnętrznego programu doskonalenia szkoły i podnoszenia efektów nauczania / Andrzej Wrede // Edukacja i Dialog.  - 2011, nr ½, s. 41-45

 

 

oprac.: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim