Reforma oświaty w Polsce

zestawienie bibliograficzne za III i IV kwartał 2007r.

opracowane na podstawie czasopism dostępnych w WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim

I   Zagadnienia ogólne

1. BEDNAREK, Krzysztof

Egzaminator - osoba zaufania publicznego / Krzysztof Bednarek, Cezary Lempa // Edukacja. – 2007, nr 1, s. 31-37

2. CZARNECKA, Danuta

Kształcenie nauczycieli / Danuta Czarnecka // Remedium. – 2007, nr 11, s. 12

3. DZIERZGOWSKA, Irena

Awans nauczycieli jako mechanizm rozwoju szkoły: lekcja 2 rok szkolny 2007/2008 / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, wkładka „Akademia Zarządzania Dyrektora Szkoły”. – 2007, nr 2, s. I-VIII

4. DZIERZGOWSKA, Irena

Co w trawie piszczy?: zapowiedzi wielu zmian / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, s. 38-39

5. MARZEC, Magdalena

Edukacja polonistyczna w dobie reform (1998-2008): zapowiedź konferencji / Magdalena Marzec // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 2, s. 111-112

6. NOWAK, Małgorzata

Co w trawie piszczy?: renowacja czy reanimacja? / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 12, s. 44-48 - awans zawodowy nauczyciela

7. RECHNIO, Beata

Plan rozwoju zawodowego postawiony na głowie / Beata Rechnio // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 9, s. 15

8. ZAJDEL, Krzysztof

Dyplomowani - jacy są? / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, s. 28-29

II   Szkoły ponadgimnazjalne

1. BORTNOWSKI, Stanisław

Jak uczyłbym języka polskiego w szkole średniej dziś? / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 2, s. 72-80

2. BORTNOWSKI, Stanisław

Jak ciąć wydatki, gdy czasu zabrakło? / Stanisław Bortnowski // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 2, s. 25-30 - nauczanie literatury w szkołach ponadgimnazjalnych

3. GARSZTKA, Barbara

Pozorna alternatywa: arche(-)logia literatury czy pragmatyczna bez(-)problemowość? / Barbara Garsztka, Tadeusz Garsztka // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 2, s. 31-36

4. GORLIŃSKA, Maria

Chronologiczny czy achronologiczny układ materiału literackiego w nauczaniu szkolnym? / Maria Gorlińska // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 2, s. 50-53

5. NASIŁOWSKA, Anna

Problemowo czy chronologicznie?: kilka argumentów / Anna Nasiłowska // Zeszyty Szkolne. – 2007, nr 2, s. 46-49

6. TABORSKA, Katarzyna

Paradygmat pamięci kulturowej. Kanon. Tradycja. Kultura wysoka / Katarzyna Taborska // Język Polski w Gimnazjum. – 2007/2008, nr 2, s. 99-101 - o kanonie lektur dla maturzystów

Opracowanie: Elżbieta Sidor (WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim