Reforma systemu oświaty w Polsce

Zestawienie bibliograficzne za I półrocze 2008r.,

opracowane na podstawie zbiorów WMBP im. K. Wojtyły w Elblągu Filia w Lidzbarku Warmińskim (artykuły z wydawnictw ciągłych)

 

I    Zagadnienia ogólne

1.     ŁUKASIEWICZ-PALUS, Joanna

Badania efektów reform edukacyjnych w latach 1998-2005. Część 1 / Joanna Łukasiewicz-Palus // Nowa Szkoła. – 2008, nr 2, s. 4-10

2.     ŁUKASIEWICZ-PALUS, Joanna

Realizacja reformy edukacji : w świetle badań w latach 1998-2005. Część 2 / Joanna Łukasiewicz-Palus // Nowa Szkoła. – 2008, nr 3, s. 4-11

3.     RATYŃSKA-OLECHNOWSKA, Krystyna

Awans zawodowy bibliotekarza : na stopień nauczyciela dyplomowanego po nowemu / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 2, s. 2-9

4.     RECHNIO-KOŁODZIEJ, Beata

Awans po zmianach / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 5, s. 5-7

5.     STANIÓW, Bogumiła

Jeszcze o edukacji czytelniczej i medialnej : czyli róbmy swoje / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 2, s. 1

6.     STRONKA, Aleksandra

Oko w oko z komisją, czyli abc rozmowy awansowej / Aleksandra Stronka // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 5, s. 4-7

II   Szkolnictwo podstawowe

1.      PIOTROWSKI, Marek

Kilka słów o sprawdzianie po VI klasie szkoły podstawowej / Marek Piotrowski // Edukacja i Dialog. – 2008, nr 4, s. 40-41

2.      TOŁOCZKO, Agnieszka

Mamy szóstoklasistów na średnią krajową : region. Wczoraj ogłoszono wyniki sprawdzianu kończącego podstawówkę / Agnieszka Tołoczko // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 124, s. 5

3.      TOŁOCZKO, Agnieszka

Szóstoklasiści pisali wczoraj test na zakończenie podstawówki : region. Opisanie ulubionego miejsca […] / Agnieszka Tołoczko // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 84, s. 3

4.      TOŁOCZKO, Agnieszka

Te testy i dorosłemu sprawiłyby kłopot : edukacja. Szóstoklasiści piszą dziś swój pierwszy poważny egzamin / Agnieszka Tołoczko // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 83, s. 6

III  Szkolnictwo gimnazjalne

1.     TOŁOCZKO, Agnieszka

Gimnazjaliści liczyli na rozprawkę, a trzeba było opisać bohaterów : region. Humanistyczna część egzaminu […] / Agnieszka Tołoczko // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr  96, s. 3

2.     TOŁOCZKO, Agnieszka

Gimnazjaliści zakończyli egzaminy / Agnieszka Tołoczko // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 97, s. 3

IV  Szkolnictwo ponadgimnazjalne

1.      BORTNOWSKI, Stanisław

Jaka matura ustna? / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 3, s. 92-100

2.      FRYTA, Karol

Oczy egzaminatorów zastąpi oko kamery : region. W dziesięciu szkołach odbędzie się nowy egzamin zawodowy / Karol Fryta // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 59, s. 5

3.      IAR

Polski, matma i język obcy obowiązkowo : znowu czekają nas zmiany na egzaminie maturalnym / IAR // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 36, s. 1

4.      LORENS, Roman

Skala staninowa : analiza wyników egzaminu zewnętrznego / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 5, s. 21-23

5.      PAWŁOWSKA, Regina

Ocena poprawności polonistycznych sprawdzianów maturalnych / Regina Pawłowska // Język Polski w Liceum. – 2007/2008, nr 3, s. 69-91

6.      TOŁOCZKO, Agnieszka

Jaka matura czeka nas w przyszłym roku / Agnieszka Tołoczko // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 109, s. 9

7.      TOŁOCZKO, Agnieszka

Matury już prawie na półmetku, stresu coraz mniej : region. Asia Świder zdawała wczoraj[ …] / Agnieszka Tołoczko // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 106, s. 7

8.      TOŁOCZKO, Agnieszka

No i wreszcie się zaczęło : region. Wszyscy maturzyści pisali wczoraj […] / Agnieszka Tołoczko // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 105, s. 3

9.      TOŁOCZKO, Agnieszka

Szybkie życie po angielsku : maturzyści zdawali w piątek kolejne egzaminy / Agnieszka Tołoczko // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 109, s. 6

10.  ZAHORSKA, Marta

Reforma szkolnictwa zawodowego, czyli  o wylewaniu dziecka z kąpielą / Marta Zahorska // Polityka Społeczna . – 2007, nr 10, s. 14-17

11.  ŻUKOWSKA, Agnieszka

Licea profilowane powoli kończą swój krótki żywot : te szkoły kształciły praktycznie bezrobotnych, więc zostaną zlikwidowane / Agnieszka Żukowska // Gazeta Olsztyńska. – 2008, nr 29, s. 10

Oprac. Elżbieta Sidor

WMBP im. K. Wojtyły w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim