REKLAMA  a  DZIECKO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze – artykuły z czasopism

1.      ALBERTOWSKA, Anna

Dziecko – podmiot reklamy / Anna Albertowska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 58-60

 1. BARTCZAK, Sabina

Jak reklama namawia młodzież do palenia papierosów / Sabina Bartczak // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10-11, s. 23-25

 1. BRAUN-GAŁKOWSKA, Maria

Agresja w reklamach kierowanych do dzieci / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 5, s. 40-44

 1. BRAUN-GAŁKOWSKA, Maria

Dzieci – odbiorcy reklam / Maria Braun-Gałkowska // Wychowawca. - 2002, nr 7-8, s. 10-13

 1. BRAUN-GAŁKOWSKA, Maria

Reklama telewizyjjna a dzieci. Cz.1-2 / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. - 1997, nr 5, s. 15-20; 1997, nr 6, s. 68-72

 1. GAN, Iwona

Reklama i wychowanie / Iwona Gan, Elżbieta Wolf // Problemy Rodziny. - 2001, nr 1, s. 34-35

 1. GŁOMSKA, Maria

Czy reklamy są potrzebne? / Maria Głomska // Wychowawca. - 2002, nr 7-8, s. 16-17

 1. GŁOMSKA, Maria

Reklama  - tak czy nie? / Maria Głomska // Wychowawca. - 2000, nr 7-8, s. 26-28

 1. KAMIEŃSKA-REYMAN, Jadwiga

Dziecko przed telewizorem / Jadwiga Kamieńska-Reyman // Wiedza i Życie. - 1997, nr 2, s. 31-35

 1. KŁOSIŃSKA, Tatiana

Dziecięcy świat wartości w reklamach telewizyjnych / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. - 1999, nr 9, s. 652-654

 1. KŁOSIŃSKA, Tatiana

Dziecko wobec mediów / Tatiana Kłosińska // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s. 5-8

 1. KOSSOWSKI, Paweł

Dziecko a reklama telewizyjna: refleksje pedagogiczne / Paweł Kossowki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 3, s. 23-26

 1. KOSSOWSKI, Paweł

Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz.1-2 / Paweł Kossowski // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 4, s. 251-258; 1999, nr 5, s. 336-342

 1. KUŚPIT, Małgorzata

Dziecko w świecie reklamy / Małgorzata Kuspit // Remedium. - 2006, nr 3, s. 22-23

 1. LESZCZUK, Anna

Reklamowanie na ekranie, czyli dlaczego dzieci lubią oglądać reklamy / Anna Leszczuk // Edukacja Medialna. - 1999, nr 1, s. 15-18

 1. LESZCZUK-FIEDZIUKIEWICZ, Anna

Kindermarketing” po polsku – reklama dla dziecka? / Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 23 – 29

 1. LESZCZUK-FIEDZIUKIEWICZ, Anna

Wizerunki dziecka w polskiej reklamie – wabik czy konsument? / Anna Leszczuk-Fiedziukiewicz // Edukacja Medialna. - 2000, nr 4, s. 34-41

 1. MAISON, Dominika

I radośniej jest maluchom / Dominika Maison // Charaktery. - 1999, nr 10, s. 24-25

 1. MARCHLIK, Monika

Dziecko w świecie reklamy / Monika Marchlik // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 4-5, s. 16-18

 1. MASIUK, Teresa Regina

Reklamy w oczach dzieci / Teresa Regina Masiuk // Wychowanie w Przedszkolu. - 1994, nr 10, s. 586-591

 1. PRAJSNER, Mira

Wpływ reklamy na dzieci i młodzież / Mira Prajsner // Remedium. - 1999, nr 4, s. 24-25

 1. PSZKIT, Dorota

Jak chronić dzieci przed szkodliwym oddziaływaniem reklam telewizyjnych / Dorota Pszkit // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 38-45

 1. SITARCZYK, Małgorzata

Reklama i dziecko / Małgorzata Sitarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 8, s. 16-20

 1. SOKOŁOWSKI, Marek

Jak dzieci postrzegają reklamę / Marek Sokołowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 10, s. 23-25

 1. ZAJDEL, Krzysztof

Zapraszamy do reklamy! / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 4, s. 59-61

 1. ŻARKIEWICZ-PACEK, Aleksandra

Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w wieku szkolnym  / Aleksandra Żarkiewicz-Pacek // Edukacja Medialna. - 2002, nr 1, s. 32-35

Oprac. Danuta Klukowska

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie