Rodzina

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2009-2014

w oparciu o zbiory Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

 

 

 

 

 

Książki:

 1. Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń / red. nauk. Katarzyna Maria Wasilewska-Ostrowska ; Kujawsko Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa, 2012. - 244 s.
 2. Małżeństwo i rodzicielstwo a zdrowie / red. nauk. Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska-Walter ; [aut. Barbara Harwas-Napierała i in.] ; Gdańska Wyższa Szkoła

Humanistyczna. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ;  Gdańsk : Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2012. - 559 s.

 1. Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce : przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia / red. nauk. Anna Matysiak. - Warszawa : "Scholar", 2014. - 226 s.
 2. Odpowiedzialność za wychowanie : kontekst edukacyjno-historyczny / red. Ilona Błaszczyk, Nikołaj Iwanowicz Smetanski. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010. - 220 s.
 3. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa

Kantowicz. - Toruń : "Akapit", 2010. - 374 s.

 1. Pełnienie ról rodzicielskich wobec dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Żaneta Stelter. - Warszawa : "Difin", 2013. - 322 s.
 2. Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. nauk. Iwony Janickiej. - Kraków : "Impuls", 2010. - 234 s.
 3. Rodzicielstwo w obliczu niepełnosprawności i zaniedbania / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2014. - 298 s.
 4. Rodzicielstwo w sytuacji dezorganizacji rodziny i możliwości wspomagania rodziców / red. nauk. Józefa Brągiel, Beata Górnicka ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2014. - 286 s.
 5. Rodzina - centrum świata / pod red. nauk. Urszuli Grucy-Miąsik. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. - 369 s.
 6. Rodzina i jej alternatywne formy w poglądach młodych Polaków / Anna Prusik. - Olsztyn : Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, 2014. - 175 s.
 7. Rodzina i kariera : równoważenie czy konflikt ról? / pod red. Iwony Janickiej i Marty Znajmieckiej-Sikory. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2014. - 404 s.
 8. Rodzina, młodzież, dziecko : szkice z teorii i praktyki pomocy psychopedagogicznej i socjalnej / red. nauk. Magdalena Piorunek, Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka ; [aut. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun i in.].- Poznań : Uniwersytet Adama Mickiewicza, 2014. - 576 s.
 9. Rodzina polska - nowe wyzwania : wybrane aspekty / red. Bogdan Więckiewicz. - Stalowa Wola : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2013. - 166 s.
 10. Rodzina w kryzysie : studium resocjalizacyjne / Beata Maria Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - 359 s.
 11. Rodzina w mediach, media w rodzinie / red nauk. Małgorzata Sitarczyk. - Warszawa : "Difin", 2013. - 192 s.
 12. Rodzina we współczesności / pod red. Andrzeja Ładyżyńskiego. - Wrocław : "Atut", 2009. - 310 s.
 13. Syndrom pustego gniazda : małżeństwo i rodzicielstwo po usamodzielnieniu się dzieci / Sabina Lucyna Zalewska. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2012. - 404 s.
 14. Szkice do teorii wychowania kreatywnego / Andrzej J. Sowiński.- Kraków : "Impuls", 2013. - 271 s.
 15. Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie / Ewelina Świdrak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki KUL. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2013. - 205 s.
 16. Świat rodziny : perspektywa interdyscyplinarna : wobec trwania i zmiany / red. nauk. Joanna Maria Garbula, Aldona Zakrzewska, Wiktor Sawczuk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013. - 281 s.
 17. Więzi w małżeństwie i rodzinie : zaufanie, współdziałanie, zależność / red. nauk. Wojciech

Muszyński. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011. - 379 s.

 1. Więź daje siłę : emocjonalne bezpieczeństwo na dobry początek / Evelin Kirkilionis ; przeł. Jowita Maksymowicz-Hamann. - Warszawa : "Mamania", 2011. - 166 s.
 2. Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin / red. nauk. Hanna Liberska, Alicja Malina. - Warszawa : "Difin", 2011. - 223 s.
 3. Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny : praca zbiorowa / pod red. Anny Błasiak i Ewy Dybowskiej. - Kraków : WAM : Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna "Ignatianum", 2010. - 360 s.
 4. Zagrożone człowieczeństwo. T. 1, Zagrożenia w obszarze rodziny, dzieciństwa i okresu dorastania / pod red. nauk. Katarzyny Białobrzeskiej i Cezarego Kurkowskiego. - Kraków : "Impuls", 2012. - 316 s.

Artykuły z czasopism:

 1. Akceptacja i niezwykła wartość rozmowy / Katarzyna Brońska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 2, s. 50-51
 2. Codzienność i niecodzienność rodziny / Natalia Maria Ruman // Wychowawca. - 2014, nr 7/8, s. 9-13
 3. Codzienność wychowawcza w rodzinach wiejskich / Józefa Bałachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 4, s. 17-26
 4. Czy rodzina ma przyszłość? / Franciszek Adamski // Wychowawca. - 2014, nr 7/8, s. 5-8
 5. Czym skorupka za młodu : czyli typy rodzin a czynniki ryzyka u progu szkoły / Anna Izabela Brzezińska [i in.] // Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 10, s. 5-9
 6. Gry w zaufanie / Jarosław Cieśla // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 142-144
 7. Interakcja rodzicielska z dzieckiem w okresie dorastania / Magdalena Czelna // Wspólne Tematy. - 2011, nr 4, s. 16-24
 8. Jakim jestem rodzicem? : scenariusz spotkania z rodzicami / Teresa Słowikowska // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 21
 9. Już wszystko w porządku?. Cz. 2, Korygowanie obrazu własnej osoby i swojego małżeństwa, relacja z dziećmi / Agnieszka Smrokowska-Reichmann // Wspólne Tematy. - 2010, nr 6, s. 12-18
 10. Kompetentne rodzicielstwo i bezpieczna więź rodzic-dziecko. Jak przerwać "koło psychologicznej biedy" / Aleksandra Lewandowska-Walter // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2010, nr 1, s. 164-173
 11. Koszty utrzymania rodzin a polityka rodzinna w Polsce / Magdalena Arczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2 s 14-19
 12. Kryzys rodziny czy jej przemiana? / Maciej Dębski // Niebieska Linia. - 2012, nr 3, s. 25-28
 13. Kryzys, ubóstwo, rodzina, dzieci / Ludwik Malinowski // Praca Socjalna. - 2014, nr 1, s. 58-79
 14. Młody buntownik - wołanie o pomoc / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 1, s. 18-19
 15. Moja rodzina : scenariusz zajęć świetlicowych / Agnieszka Gromelska // Świetlica w Szkole. - 2011, nr 2, s. 19
 16. Mój dom to moja mama, tata i ja / Aneta Wójcik, Elżbieta Moskalik // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 55-57
 17. Nasze kochane życie rodzinne / Izabela Barton-Smoczyńska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 6, s. 32-33
 18. Nasze rodzinne dobre obyczaje : o pozytywnych nawykach, rytuałach i tradycjach. Cz. 1-2 / Anna Dodziuk // Terapia. - 2009, nr 1, s. 24-27 ; 2009, nr 2, s. 23-27
 19. Nie ma szczęśliwych społeczeństw bez szczęśliwych dzieci / Jadwiga Radwańska // Głos Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 44-46
 20. O poprawianiu relacji / Katarzyna Droga // Głos Pedagogiczny. - 2011, maj, s. 24-27
 21. Ojcowie potrzebni / Andrzej Dakowicz // Wychowawca. - 2014, nr 12, s. 26-27
 22. Piętno samotnego dzieciństwa : przywiązanie i praktyki rodzicielskie jako przyczyny odrzucenia dziecka przez rówieśników / Maria Deptuła // Chowanna. - 2010, t. 1, s. 95-105
 23. Pod ciężąrem rodziny / Marta Melka-Roszczyk // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 5, s. 91-95
 24. Problemy rodzinne a rozpoznawanie dziecięcych zainteresowań i zdolności / Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Alicja Baum // Praca Socjalna. - 2013, nr 4, s. 66-89
 25. Rodzicielstwo jako dar i zadanie / Anastazja Sorkowicz // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 5-6
 26. Rodzina / Ewelina Wildner, Marcin Wojtasik // Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 3, s. 75-95
 27. Rodzina dysfunkcyjna : przyczyny i ich charakterystyka / Sylwia Łakoma // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 7, s. 20-28
 28. Rodzina jako system. Cz. 1-2 / Marta Włodarczyk // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 20-21 ; 2010, nr 6, s. 24-25
 29. Rodzina na odległość / Katarzyna Fenik // Niebieska Linia. - 2009, nr 2, s. 22-24
 30. Rodzina w "wektorze przesuniętego czasu" / Mariusz Jędrzejko // Karan. - 2010, nr 4, s. 18-22
 31. Rodzina wielodzietna / Jan Śledzianowski // Wychowawca. - 2009, nr 12, s. 5-8
 32. Rola rodzica - wyzwanie dla młodych dorosłych?. Cz. 2 / Karolina Appelt // Remedium. - 2013, nr 6, s. 24-25
 33. Samotne rodzicielstwo a zagrożenie wykluczeniem społecznym / Beata Kaczyńska // Polityka Społeczna. - 2014, nr 2, s. 31-33
 34. Senior i dzieci - dzieci i senior : o wariantach dialogu międzypokoleniowego. Cz. 2, Dom wielopokoleniowy - sposób na udane życie / Stefan Kraus // Wspólne Tematy. - 2013, nr 9, s. 17-24
 35. Sytuacja i możliwości wsparcia rodzin wielodzietnych / Beata Krajewska // Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 4/5, s. 33-38
 36. Szczęśliwą rodziną stajemy się każdego dnia : scenariusz zajęć z wychowania do życia w rodzinie dla klasy V szkoły podstawowej / Krystyna Lewicka // Wychowawca. - 2011, nr 6, s. 28-29
 37. Trudności w wychowaniu dzieci i młodzieży / Sławomir Bednarski // Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 12-14
 38. Warunki życia rodzin z dziećmi : tendencje pierwszych lat XXI wieku / Bożena Kołaczek // Polityka Społeczna. - 2009, nr 9, s. 5-13
 39. Ważne rozmowy na trudne tematy. Cz. 1 / Justyna Szrzyńska-Głód,  Alina Szulirz // Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 6-7
 40. Wciąż do dyspozycji... / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 7
 41. Wychowanie w rodzinie a kształtowanie się osobowości dziecka / Elżbieta Uchmanowicz // Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 8-11
 42. Wzór osobowy ojca w percepcji dorastającej młodzieży / Małgorzata R. Ilnicka // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 9, s. 19-25
 43. Zagrożenia i szanse dla rozwoju dziecka we współczesnej rodzinie / Kinga Kuszak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 8 s. 5-9
 44. Zdrowe relacje w rodzinie. Cz. 1 / Justyna Wrona // Karan. - 2013, nr 1, s. 14-16
 45. Zmiany w modelu rodziny / Barbara Trzos // Wychowawca. - 2014, nr 7/8, s. 32-34

 

 

 

 

 

 

Oprac.: Beata Turulska

WMBP w Elblągu