ROLA BAJKI I BAŚNI W ŻYCIU I EDUKACJI DZIECI

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

w oparciu o zbiory WMBP w Elblągu

Filii w Działdowie

 

 

 

KSIĄŻKI

 

 1. Bąk J., Wiewióra-Pyka E.: Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej. – Kraków : Wydaw. Rubikon, 2009 (nr 26787, 26811)
 2. Brett D.: Bajki, które leczą. Cz.2. – Gdańsk : Gdańskie Wydaw. Psychologiczne, 2003 (nr 25376, 25377)
 3. Kim jesteś Kopciuszku czyli o problemach współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1968 (nr 7828)
 4. Molicka M.: Bajki terapeutyczne dla dzieci. – Poznań. Media Rodzina, 1999 (nr 26031, 26032)
 5. Molicka M.: Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii. – Poznań : Media Rodzina, 2002 (nr 25531)
 6. Nikliborc A.: Od baśni do prawdy. Szkice z dziejów literatury zachodniej dla dzieci i młodzieży. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1981 (nr 17731)
 7. Poezja dla dzieci : mity i wartości pod red. B. Żurakowskiego. – Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego, 1985 (nr 23492)
 8. Ratyńska H.: Literatura dziecięca w pracy przedszkola. – Warszawa : WSiP, 1976 (nr 23540, 21755, 10191)
 9. Waksmund R.: Literatura pokoju dziecinnego. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1986 (nr 19736, 19737)
 10. Żurakowski B.: W świecie poezji dla dzieci. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1981 (nr17660)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

 1. Baluch A.: Kiedy książka staje się księgą (jeszcze o Krasnoludkach i Marysi) // Wychowanie w Przedszkolu. – 1992, nr 1, s. 4-8
 2. Banaszczyk A.: Czerwony Kapturek // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 8, s. 633-634
 3. Baran Z.: Terapeutyczna funkcja sztuki a osobowość dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 4, s. 195-198
 4. Chojnowska-Czachór A.: Wpływ baśni na rozwój moralny dziecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 1991, nr 1, s. 26-28
 5. Dudzińska I.: Dzieci lubią bajki // Wychowanie w Przedszkolu. – 1991, nr 4, s 223-230
 6. Dyka F.: Wartości moralne bajek i ich miejsce w edukacji wczesnoszkolnej // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 3, s. 1-2
 7. Huszcz M., Cichoń-Piasecka M.: Baśnie uczą życiowych ról // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 10, s. 580-585
 8. Huszcz M., Cichoń-Piasecka M.: „A potem żyli długo i szczęśliwie…”. Jak baśnie pomagają w wychowaniu seksualnym dzieci // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 6, s. 323-326
 9. Kliś M.: Rozumienie bajek przez dzieci sześcioletnie // Wychowanie w Przedszkolu. – 1991, nr 5, s. 268-273
 10. Majewska-Tworek A., Olechnowicz-Puchała A.: Bajki w pracy logopedy // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 2, s. 92-95
 11. Majewska-Tworek A., Olechnowicz-Puchała A.: Bajki w pracy logopedy (II cz.) // Wychowanie w Przedszkolu. – 1998, nr 4, s. 266-271
 12. Molicka M.: Bajka terapeutyczna // Remedium. – 2002, nr 7/8, s. 18-19
 13. Molicka M.: Komu potrzebne są bajki terapeutyczne? // Niebieska Linia. – 2002, nr 6, s. 24-27
 14. Och K.: Rola bajki w edukacji // Wychowanie w Przedszkolu. – 2003, nr 10, s. 594-597
 15. Pytka M.: Bajka, bajkoterapia, wychowanie // Opieka – Wychowanie – Terapia. – 2002, nr 4, s. 38-42
 16. Tartas T.: Dlaczego baśń? // Wychowanie w Przedszkolu. – 2001, nr 2, s. 94-96
 17. Sikucińska D.: Klucz do dziecięcych serc // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 39-42
 18. Sobolewicz M.: Powróćmy do baśni // Życie Szkoły. – 2001, nr 7, s. 428-430
 19. Ślusarek B.: Wartości edukacyjne baśni // Wychowanie w Przedszkolu. – 2000, nr 1, s. 19-21
 20. Wolny I.: Przyroda i baśnie // Wychowanie w Przedszkolu. – 1999, nr 1, s. 13-15
 21. Wujek M.: Atmosfera cudowności… o baśniach w wychowaniu i terapii // Życie Szkoły. – 2003, nr 1, s. 42-43

 

SCENARIUSZE ZAJĘĆ

 

 1. Bilska G.: Spotkanie z bajkami : scenariusz imprezy dla dzieci w wieku przedszkolnym (najstarsza grupa) // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 10, s. 31
 2. Chlebicka A.: Wioska wśród gór : bajka terapeutyczna // Aura. – 2001, nr 8, dod., s. 9-10
 3. Ćwiertnia-Bernaś W.: Baśń o współczesnej Śpiącej Królewnie (w trzech częściach) // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 29-31
 4. Dołżycka U., Trybuś M.: Baśnie, baśnie, baśnie…Konspekt zajęć wprowadzający uczniów w świat baśni // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 10, s. 9
 5. Dołżycka U., Trybuś M.: Baśnie, baśnie, baśnie : scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy I // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 6, s. 5
 6. Gancewska M.: Była sobie bajka : scenariusz zajęć zintegrowanych w kl. III // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 1, s. 8
 7. Gębka I.: „Bajkowa” przygoda z komputerami // Wychowanie w Przedszkolu. – 1996, nr 5, s. 293-294
 8. Kowalska M.: Czerwony kapturek : bajka matematyczna // Życie Szkoły. – 2003, nr 2, s. 420-421
 9. Maśloch L.: Bajki pana Perraulta : konkurs czytelniczy dla klasy II // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 7/8, s. 12
 10. Michalak U.: Zaczarowany świat bajek : scenariusz przedstawienia z konkursu // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 9, s. 23-25
 11. Pieczątkiewicz E., Frankowska I.: Najpiękniejsze bajki świata : konspekt zajęć dla klasy II (III) szkoły podstawowej do przeprowadzenia w trakcie nieoczekiwanego zastępstwa // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 11, s. 23
 12. Prążyńska D.: Jakie cechy ma baśń? : scenariusz zajęć // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 11, s. 9-10
 13. Rusiecka D.: Rozmawiamy o baśniach : scenariusz zajęć w klasie I // Życie Szkoły. – 2003, nr 10, s. 40-42
 14. Sagun B., Brzósko A.: Festiwal bajek : scenariusz imprezy dla klas I-III nauczania zintegrowanego // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 10, s. 30-31
 15. Śladowska L.: Scenariusz zabawy sportowej „w krainie baśni” // Życie Szkoły. – 2001, nr 6, s. 344-346
 16. Trochimowicz H., Szczęsna M.: Baśniowe prawdy życia : scenariusz zajęć zintegrowanych w kl. I // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 5, s. 11-12
 17. Wróbel L.: Przydatność bajek na lekcjach języka niemieckiego // Języki Obce w Szkole. – 2000, nr 6, s. 106-113
 18. Wróblewska V.: Baśń jako zabawa konwencją // Polonistyka. – 1999, nr 6, s. 351-356
 19. Wyłupek G.: Baśnie nie tylko Andersena : konkurs czytelniczy dla klasy IV // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 7/8, s. 16-18
 20. Ziółkowska-Sobecka M.: „Chcecie bajki? Oto bajka…” // Wychowanie w Przedszkolu. – 1992, nr 5, s. 263-268
 21. Ziółkowska-Sobecka M.: Smerfy, Muminki, Wodniaczki // Wychowanie w Przedszkolu. – 1993, nr 1, s. 4-8

 

 

 

 

Opracowała: Anna Ustaszewska

WMBP w Elblągu

Filia w Działdowie