Ryszard Kapuściński (1932-2007)

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte (w nawiasie podano biblioteki, w których wybrane tytuły się znajdują):

1.      Antymedialny reportaż Ryszarda Kapuścińskiego / Zbigniew Bauer. - Warszawa : "PAP", 2001 (Bibl. Publ. Pasłęk)

2.      Być dla siebie surowym : Ryszard Kapuściński [W:] Tego nie dowiecie się w szkole (z wizytą u pisarzy) / Wojciech Wiśniewski. – Warszawa : Nasza Księgarnia, 1981, S. 109-129 (WMBP Pasłęk)

3.      „Fronty” Ryszarda Kapuścińskiego [W:] Pozy prozy / Leszek Bugajski. – Warszawa : Czytelnik, 1986, S. 78-85 (WMBP Elbląg, Pasłęk)

4.      Historia literatury polskiej w rozmowach : XX-XXI wiek. 1 / Stanisław Bereś Warszawa : "W.A.B.", 2003 (WMBP Elbląg)
5.      Ryszard Kapuściński Imperium [W:] Literatura wobec totalitaryzmu / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002, S. 109-157 (WMBP Elbląg, Lidzbark Warmiński, Nowe Miasto Lubawskie)
6.      Magiczne dziennikarstwo : Ryszard Kapuściński w oczach krytyków / Beata Nowacka. - Katowice : Wydaw. UŚ, 2004 (Bibl. Publ. Pasłęk)
7.      "Nie ogarniam świata" / z Ryszardem Kapuścińskim spotykają się Witold Bereś i Krzysztof Brunetko. - Warszawa : "Świat Książki", cop. 2007 (Bibl. Publ. Pasłęk, WMBP Bartoszyce)
8.      O twórczości Ryszarda Kapuścińskiego : próba interpretacji / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. - Rzeszów : "Libri Ressovienses", 1998 (Bibl. Publ. Pasłęk)
9.      Podróże z Ryszardem Kapuścińskim : opowieści trzynastu tłumaczy / pod red. Bożeny Dudko. - Kraków : Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2007 (Bibl. Publ. Pasłęk)
10.  Poetyka fragmentu – kolaże Ryszarda Kapuścińskiego (Lapidarium I-IV) / Magdalena Piechota [W:] Literatura polska 1990-2000. T. 2 / pod red. Tomasza Cieślaka i Krystyny Dietrych. – Kraków : Wydaw. Zielona Sowa, cop. 2003, S. 197-218 (WMBP Elbląg, Lidzbark Warmiński, Pasłęk)
11.  Ryszard Kapuściński [W:] Reporterów sposób na życie / Marek Miller. - Warszawa : "Czytelnik", 1983, S. 31-47 (WMBP Elbląg)
12.  Ryszard Kapuściński : być dla siebie surowym [rozmowa z pisarzem] [W:] Lekcja polskiego / Wojciech Wiśniewski. – Warszawa : Oficyna Wydawnicza RYTM, 1993, S. 115-124 (WMBP Pasłęk)
13.  Ryszard Kapuściński w labiryncie współczesności / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2004 (Bibl. Publ. Pasłęk)
14.  Wobec świata i mediów : Ryszarda Kapuścińskiego dylematy dziennikarskie, literackie, społeczno-polityczne / Kazimierz Wolny-Zmorzyński. - Kraków : Kazimierz Wolny-Zmorzyński ; Kielce : "Tarcza", 1999 (Bibl. Publ. Pasłęk)
15.  Zawód : reporter [Ryszard Kapuściński] / Bogusław Sławomir Kunda [W:] Lektury licealisty : szkice / pod red. Wojciecha Pykosza i Leszka Bugajskiego. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich 1986, S. 177-182 (WMBP Bartoszyce, Elbląg, Ostróda, Pasłęk)
Artykuły z czasopism
1.      A świat ciągle wrze : o Ryszardzie Kapuścińskim / Zbigniew Bauer // Nowa Polszczyzna. - 2007, nr 1, s. 44-50
2.      Autoportret reportera / Ryszard Kapuściński .-Krak. , 2003 .-Rec. Jerzy Rohoziński // Nowe Książki .-2004 nr 1 s. 18
3.      Cesarz reportażu / Bogdan Klukowski // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 4, s. 21-22
4.      Człowiek w ruchu / Krystyna Kwaśniewska // Znak .-2002 nr 3 s. 90-101
5.      Czy Kali może być "Inny", czyli "W pustyni i w puszczy" w szkole / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2007, nr 8, s. 45-52
6.      Dekonstruowanie imperium : rosyjskie reportaże Ryszarda Kapuścińskiego / Aleksandra Chomiuk // Przegląd Humanistyczny .-2003 nr 6 s. 147-156
7.      Dialog jest fundamentem kultury / Ryszard Kapuściński ; rozm. przepr. Wojciech Kass // Topos. - 2006 nr 1/2, s. 15-21
8.      Dotykanie kresu / Michał Jagiełło. - Rec. książki : Heban / Ryszard Kapuściński. - Warszawa, 1998 // Nowe Książki. - 1999, nr 2, s. 20
9.      Droga - o bardzo krótkim wierszu Ryszarda Kapuścińskiego / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2007, nr 6, s. 30-35
10.  Europejska myśl w obcym świecie / Krzysztof Koc // Polonistyka .-2003 nr 6 s. 359-365
11.  Filozofia spotkania z Innym w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2006, nr 6, s. 25-30
12.  [Fragment biografii Ryszarda Kapuścińskiego] / Andrzej W[łodzimierz] Pawluczuk // Nowe Książki. - 1997, nr 1, s. 73-74
13.  Jest, kim był, i będzie, kim jest / Janusz Drzewicki // Twórczość. - 2004 nr 7/8, s. 218-221
14.  Kapuściński - krytyk późnej nowoczesności / Paweł Urbaniak // Topos. - 2006 nr 1/2, s. 61-69
15.  Kapuściński - reporter refleksyjny / Mariusz Urbanek // Odra .-1997 nr 4 s. 2-5
16.  Lapidarium czyli "nowy tekst" / Ryszard Kapuściński ; rozm. przepr. Stanisław Bereś // Odra .-1996 nr 6 s. 82-85

17.  Lapidarium II / Ryszard Kapuściński .-Warsz. , 1995 .-Rec. Marek Miller // Społeczeństwo Otwarte .-1996 nr 4 s. 49-50

18.  Miejsce Kapuścińskiego / Krystyna Strączek // Znak. - 2007, nr 2, s. 81-90

19.  Moim lasem są ludzie : o języku Ryszarda Kapuścińskiego / Aneta Wysocka // Akcent .-2003 nr 1/2 s. 26-29

20.  Moja przygoda z fotografią / Ryszard Kapuściński // Topos. – 2006 nr 1/2, s. 37-43

21.  „Nowy markiz de Custine" albo o pewnej manipulacji / Aleksandra Chomiuk // Teksty Drugie. - 2006, nr 1/2, s. 310-319

22.  O fenomenie popularności Ryszarda Kapuścińskiego / Paweł Urbaniak // Topos. - 2006 nr 1/2, s. 23-27

23.  O Pińsku przy filiżance herbaty / Paweł Urbaniak // Twórczość. - 2007, nr 5, s. 101-104

24.  Opisać Ryszarda Kapuścińskiego / Stefan Bratkowski, Andrzej Braun, Aleksander Hall, Krzysztof Karasek, Leszek Kołakowski, Hanna Krall, Jerzy Markuszewski, Jarosław Mikołajewski, Jacek Napiórkowski, Jarosław Abramow Newerly, Andrzej Stasiuk, Andrzej Strumiłło, Mariusz Szczygieł, Andrzej Wajda, Krzysztof Wojna ; oprac. Wojciech Kass // Topos. - 2006 nr 1/2, s. 49-59
25.  Pisarz wyjątkowy i niezbędny / Adam Daniel Rotfeld // Znak. - 2007, nr 4, s. 119-123
26.  Poszukiwanie prawdy o Europejczyku w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 57-61
27.  Przemyśleć cały świat : spotkania z Ryszardem Kapuścińskim / Marek Kusiba // Akcent .-2002 nr 3 s.204-223

28.  "Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej / Małgorzata Czermińska // Teksty Drugie .-2003 nr 2/3 s. 11-27

29.  Dzienniki: Czesława Miłosza, Bronisława Malinowskiego i Ryszarda Kapuścińskiego

30.  Reportera portret własny (o Ryszardzie Kapuścińskim) / Maria Cyran // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 82-88
31.  Reporterzy wobec historii / Zygmunt Ziątek // Odra .-1997 nr 7/8 s. 12-23
32.  Ryszard Kapuściński - "Cesarz" / Marta Majewska // Cogito. - 2007, nr 4, s. 80-81
33.  Ryszard Kapuściński nad "Mapą Mundi" / Krzysztof Masłoń // Magazyn Literacki.-2000 nr 10 s. 10-12
34.  Sienkiewicz i Kapuściński : o Kalim i jego moralności / Aneta Wysocka // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s. 76-87
35.  Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? / Ryszard Kapuściński // Odra .-2002 nr 1 s. 8-12
36.  Wszystko mi jedno, muszę jechać" / Ryszard Kapuściński ; rozm. przepr. Krystyna Strączek // Znak. - 2006 nr 7/8, s. 29-40
37.  Zmęczenie teraźniejszością / Piotr Wojciechowski.  - Rec. pracy : Podróże z Herodotem / Ryszard Kapuściński. - Kraków, 2004 // Nowe Książki. - 2004, nr 12, s. 12-13
38.  "Znikający punkt" : (o lapidariach Ryszarda Kapuścińskiego) / Elżbieta Rybicka // Ruch Literacki. - 1998, z. 4, s. 545-553
Tygodniki i dzienniki
1.      Bezbronny na bezkresnym pustkowiu : oda na cześć podróżnika po Afryce, mistrza i czarodzieja, Ryszarda Kapuścińskiego / Moses Isegawa ; . Zofia Klimaszewska // Rzeczpospolita .-2001 nr 222 s. D2
2.      Dlaczego piszę? [ref.] / Ryszard Kapuściński // Gazeta Wyborcza .-1997 nr 280 dod. s. 12-13
3.      Herodot naszych czasów / Adam Krzemiński // Polityka. - 2007, nr 5, s. 30-32
4.      Epokę imperiów mamy za sobą / Ryszard Kapuściński ; rozm. przepr. Peter Gzowski ; oprac. Jerzy Jastrzębowski // Rzeczpospolita .-1996 nr 300 s. 26
5.      Idę i uśmiecham się do ludzi / Ryszard Kapuściński ; rozm. Witold Bereś, Krzysztof Burnetko, Jerzy Skoczylas // Polityka. - 2007, nr 5, s. 32-36
6.      Mam podwójne życie / Ryszard Kapuściński ; rozm. Katarzyna Janowska // Polityka. - 2004, nr 39, s. 68-72
7.      Na własne oczy / Ryszard Kapuściński ; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita .-2004 nr 232 s. A5-A6
8.      Opisuję stany ducha / Ryszard Kapuściński ; rozm. przepr. Gabriela Łęcka // Polityka .-1999 nr 9 s. 46-48
9.      Przez świat do Katowic [przem. ] / Ryszard Kapuściński // Gazeta Wyborcza .-1997 nr 244 s. 10-11
10.  Reporter ginącego świata : opowieść o Ryszardzie Kapuścińskim [fragm. książki] / Andrzej W[łodzimierz] Pawluczuk // Rzeczpospolita .-1997 nr 51 s. 13-14, 16-17
11.  Reporter Herodot / Ryszard Kapuściński ; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita .-2002 nr 260 s. A9
12.  Szukanie miejsca w nowym świecie / Ryszard Kapuściński ; rozm. przepr. Jonathan Schell, Walter Russell Mead, Elżbieta Matynia ; oprac. S.W. // Rzeczpospolita .-1997 nr 266 s. 13-14
13.  Świat w kawałkach / Ryszard Kapuściński ; rozm. przepr. Michał Cichy // Gazeta Wyborcza .-1997 nr 110 dod. s. 2
14.  Świat straszny i wielki : czat z Ryszardem Kapuścińskim // Gazeta Wyborcza .-2002 nr 22 s. 15
15.  Świat zbyt duży, by go opisać : Nagroda Goethego dla Ryszarda Kapuścińskiego / Jerzy Holzer // Rzeczpospolita .-1999 nr 135 s. D2
16.  Tłumacz cywilizacji / Agnieszka Sabor // Tygodnik Powszechny .-2002 nr 20 s. 11
17.  Z Pińska na koniec świata : kraj lat dziecinnych Ryszarda Kapuścińskiego / Bartosz Marzec // Rzeczpospolita .-2004 nr 296 s. A9
18.  Z Pińska w świat / Jan Miodek // Gazeta Wyborcza .-2001 nr 268 s. 16
19.  Zbieracz rewolucji, okruszków, kamieni : świat według Ryszarda Kapuścińskiego / Tomasz Jastrun // Polityka .-1998 nr 8 s. 50-51
20.  Zgiełk świata i sens literatury : laudacja na cześć Ryszarda Kapuścińskiego / Jerzy Jarzębski // Tygodnik Powszechny.-1996 nr 14 s. 16
21.  Ze światem na ty / Helena Kowalik // Przegląd .-2002 nr 9 s. 18-21
22.  Zwierciadło na bezdrożach : Ryszarda Kapuścińskiego sztuka reportażu / Michał Głowiński // Rzeczpospolita .-1997 nr 244 s. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Oprac.: Barbara Budkiewicz
WMBP w Elblągu
Filia w Pasłęku