Scenariusze zajęć wychowawczych

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2007

opracowane na podstawie baz danych Biblioteki Narodowej oraz zbiorów

WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim

*oznaczono wydawnictwa dostępne w WMBP w Elblągu, Filia w Lidzbarku Warmińskim

I.      Wydawnictwa zwarte

1.      A MOŻNA INACZEJ

A można inaczej … : konspekty, scenariusze, inscenizacje – profilaktyka / [red. prowadzący Teresa Król]. – Kraków : Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców, cop. 2006

2.      BĄK, Jolanta

Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej / Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. – Kraków : „Rubikon”, 2003

3.      BĄK, Jolanta*

Między nami : scenariusze lekcji wychowawczych : szkoła podstawowa / Jolanta Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. – Kraków : „Rubikon”, cop. 2004

4.      BORYSZEWSKA, Jolanta

Scenariusze zajęć do realizacji przez wychowawców klas gimnazjalnych i licealnych / Jolanta Boryszewska. – Łomża : Wyższa Szkoła Agrobiznesu, 2003

5.      CYGAL, Krystyna

W zgodzie z naturą, ludźmi i samym sobą : wybór scenariuszy godzin wychowawczych dla klas IV-VI z zakresu ścieżki ekologicznej i prozdrowotnej / Krystyna Cygal, Beata Kuczera. – Rzeszów : Fosze, cop. 2007

6.      DUDZIAK, Urszula

Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych / Urszula Dudziak. – Wyd. 4. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005

7.      GAJEWSKA, Grażyna

Teoretyczno-metodyczne aspekty wychowania młodzieży : scenariusze zajęć wychowaw-czych / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. – Wyd. 2 zm., uzup. i popr. – Zielona Góra : „Gaja”, 2003

8.      GAJEWSKA, Grażyna

Warsztat pracy pedagoga : zbiór scenariuszy. Z. 2 / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Artur Doliński. – Zielona Góra : „Cogito”, 1999

9.      GAJEWSKA, Grażyna

Wychowanie do tolerancji : teoretyczno-metodyczne aspekty warsztatu pedagoga : scena-riusze zajęć / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. – Zielona Góra : „Gaja”, 2006

10.  GRODOWSKA, Małgorzata*

Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska. – Kraków : „Rubikon”, cop. 2003

11.  GRUSZKA, Magdalena

Scenariusze godzin wychowawczych dla szkół podstawowych / Magdalena Gruszka, Iwona Janiak, Justyna Prarat. – Gdańsk : „Harmonia”, cop. 2003

12.  GRZESIAK, Ewa*

Komunikacja w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

13.  GRZESIAK, Ewa*

Trudne tematy : propozycje godzin wychowawczych / Ewa Grzesiak, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

14.  HAMER, Hanna*

Bliżej siebie : 10 ważnych tematów – scenariusze 10 lekcji wychowawczych, ułatwiających poznanie siebie i rozwój / Hanna Hamer. – Warszawa : „Veda”, 2001

15.  HAMER, Hanna*

Oswoić nieśmiałość : scenariusz 22 lekcji wychowawczych w gimnazjum, 17 tematów / Hanna Hamer. – Warszawa : „Veda”, 2000

16.  KIJAK, Katarzyna*

Spotkania zespołu wychowawczego dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Katarzyna Kijak, Maria de Santos. – Kraków : „Rubikon”, cop. 2004

17.  KITOWSKA, Danuta K.

Jak zaplanować pracę wychowawczą w gimnazjum? : program wychowawczy szkoły, program wychowawczy poszczególnych klas, wybrane scenariusze godzin z wychowawcą […] / Danuta K. Kitowska, Wioletta Lis, Ewa Polańska-Ciechanowska. – Złotów : „K & K”, 2001

18.  KŁUSEK, Urszula

Aby nie miotał nami wiatr … : scenariusze lekcji wychowawczych dla uczniów gimnazjum / Urszula Kłusek. – Kraków : „Rubikon”, 2004

19.  KOSIŃSKA, Ewa

Profilaktyka pierwszorzędowa w szkole : scenariusze zajęć z uczniami / Ewa Kosińska, Barbara Zachara. – Kraków : „Rubikon”, 2003

20.  KUTRZYK-JURKÓW, Iwona  *

Wychowywać, ale jak? : przewodnik dla nauczyciela wychowawcy / Iwona Kutrzyk-Jurków, Aleksandra Charążka. – Warszawa : „Difin”, cop. 2005

21.  ŁOBACZEWSKA, Anna

Młodzież a destrukcyjne kulty : materiały pomocnicze dla nauczycieli i konspekty lekcji / Anna Łobaczewska, Henryka Romańczuk, Janusz Zawal ; Stowarzyszenie Ruch Obrony Rodziny i Jednostki. – Lublin ; Warszawa : SRORiJ, 1999

22.  PISANKO, Marzena

Kształtowanie pozytywnej postawy ucznia wobec szkoły : scenariusze zajęć / Marzena Pisanko. – Łódź : „Wing”, 2001

23.  SADOWSKA, Ewa*

Lekcje wychowawcze : opracowanie dla nauczycieli gimnazjum. Cz. 1 / Ewa Sadowska. – Warszawa : „Seventh Sea”, cop. 1999

24.  SADOWSKA, Ewa*

Lekcje wychowawcze : opracowanie dla nauczycieli gimnazjum i szkół ponadpodstawowych. Cz. 2 / Ewa Sadowska. – Warszawa : „Seventh Sea”, cop. 1999

25.  SAKOWSKA, Magdalena*

Obyś cudze dzieci … wychowywał : jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Anna Żwirblińska. – Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003

26.  SCENARIUSZE*

Scenariusze lekcji z wykorzystaniem metod aktywizujących. Z. 2, Lekcje wychowawcze / [red. nacz. Andrzej Rogala]. – Kielce : SFS, [2002]

27.  SOBASZ, Stefania*

Praca wychowawcza w klasie / Stefania Sobasz. – Kętrzyn : Stefania Sobasz, 1999

28.  SOBĄ BYĆ

Sobą być, dobrze żyć : gimnazjalny elementarz profilaktyczny / [aut. programu Agnieszka Arendarska et al.]. – Warszawa : ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, 2003

29.  STRYCZNIEWICZ, Barbara*

Spotkania w klasie szkolnej : propozycje scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów gimnazjum (i nie tylko) / Barbara Stryczniewicz. – Kraków : „Impuls”, 2001

30.  SZUKAŁEM WAS …

Szukałem Was … : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoła podstawowa / [oprac. merytoryczne Teresa Król]. – Kraków : „Rubikon”, cop. 2005

31.  SZUTY, Jacek

Gdy nauczyciel jest wychowawcą / Jacek Szuty. – Wyd. 3. – Warszawa ; Łódź : Wydawnictwa Szkolne PWN, 2004 Scenariusze zajęć na godziny wychowawcze dla gimnazjum

32.  WYGRAJMY MŁODOŚĆ*

Wygrajmy młodość : scenariusze zajęć wychowawczych i prorodzinnych dla uczniów gimnazjum / pod red. Barbary Charczuk. – Kraków : „Rubikon”, [2007]

II.      Artykuły z wydawnictw ciągłych

1.      BIAŁEK, Jolanta*

Dlaczego zachowujemy się agresywnie / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 1, s. 139-141 Scenariusz lekcji

2.      BIDZIŃSKI, Karol

Co to znaczy być „obcym”? : scenariusze lekcji wychowawczej dla gimnazjum / Karol Bidziński // Psychologia w Szkole. – 2005, nr 1, s. 107-110

3.      CHMURA, Mirosława*

Żyję w rodzinie i dla mojej rodziny : scenariusz zajęć do „Wychowania do życia w rodzinie” oraz na godziny wychowawcze w klasach IV-VI / Mirosława Chmura // Nowa Szkoła. – 2003, nr 9, s. 37-39

4.      DĘBOWSKA, Teresa*

Godzina wychowawcza w klasie IV : scenariusze zajęć […] / Teresa Dębowska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 2, s. 11-12

5.      DMOWSKA, Bogusława*

„Paląca butelka” czyli o szkodliwości palenia papierosów : scenariusz godzin wychowawczych dla kl. I liceum / Bogusława Dmowska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 1, s. 44-45

6.      DUSZYŃSKA, Elżbieta*

Prawa ucznia – wolność bez granic? / Elżbieta Duszyńska // Konspekt. – 2001, nr 1, s. 27-28 Konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum

7.      GŁOWACKA, Jolanta*

Rodziny zgodne i konfliktowe. Jaka jest moja rodzina? : scenariusz lekcji wychowawczych dla kl. I gimnazjum / Jolanta Głowacka, Urszula Jankowska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 2, s. 8-9

8.      GÓRECKA, Hanna*

Młodzież wobec nałogów : scenariusz lekcji do przeprowadzenia na godzinie wychowawczej w klasach ponadgimnazjalnych / Hanna Górecka // Doskonalenie Otwarte. – 2004/2005, nr 1, s. 199-207

9.      GÓRECKA, Hanna*

Pozytywne i negatywne aspekty graffiti : scenariusz lekcji […] / Hanna Górecka // Doskonalenie Otwarte. – 2004/2005, nr 1, s. 196-199

10.  GÓRECKA, Hanna*

Sekty, co każdy wiedzieć powinien : scenariusz do przeprowadzenia na godzinie wychowawczej w kl. III gimnazjum / Hanna Górecka // Doskonalenie Otwarte. – 2004/2005, nr 1, s. 208-214

11.  JANIK, Anna

Temat lekcji : „Dobre słowo leczy smutek” : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas V i VI / Anna Janik // Wychowawca. – 2004, nr 11, s. 21

12.  KARKOSZKA, Teresa*

Bezdroża alkoholu : cykl lekcji wychowawczych / Teresa Karkoszka // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 4, s. 90-104

13.  KĄKOL, Piotr Tadeusz*

Sztuka prezentacji / Piotr Tadeusz Kąkol // Biologia w Szkole. – 2004, nr 1, s. 51-53 Scenariusze zajęć

14.  KORZENIEWSKA, Dorota*

Higiena pracy umysłowej : (scenariusz zajęć dla młodzieżowych liderów prowadzących zajęcia wychowawcze w swoich klasach) / Dorota Korzeniewska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 3, s. 19-21

15.  KRÓL, Teresa

Temat : „Nie” dla pornografii : konspekt lekcji dla uczniów III klasy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalych / Teresa Król // Wychowawca. – 2006, nr 5, s. 27-29

16.  KRZESZOWIAK, Anna*

Jak radzić sobie ze stresem : scenariusz lekcji wychowawczej / Anna Krzeszowiak // Biologia w Szkole. – 2002, nr 4, s. 232-236

17.  LAMPKOWSKA, Jolanta*

Narkotyki – najlepsze wyjście nie wchodzić! : scenariusz zajęć do realizacji na godzinie wychowawczej w szkole ponadgimnazjalnej // Jolanta Lampkowska // Wychowanie na co Dzień. – 2003, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna nr 7/8, s. XII-XIV

18.  LECH, Monika

Konspekt lekcji wychowawczej dla uczniów kl. pierwszej gimnazjum „Rodzina moich marzeń” / Monika Lech // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2004, nr 4, s. 42-46

19.  LEKSOWSKA, Lidia*

Czy warto mieć hobby? : projekt lekcji wychowawczej w klasie VI szkoły podstawowej i w klasie I gimnazjum / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 1, s. 13-15

20.  LIBERSKA, Hanna*

Pomysł na siebie i swoje życie / Hanna Liberska // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 143-145

21.  ŁASOCHA, Maria*

Jak i kiedy mówić „nie”? : techniki asertywne w profilaktyce alkoholowej / Maria Łasocha, Magdalena Pilip // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 1, s. 155-159

22.  MAJCHRZAK, Tomasz*

Sąd nad agresją i przemocą : (scenariusz lekcji wychowawczej w gimnazjum) / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 3-5

23.  MARASZEK, Joanna

Temat : Przemoc i agresja : konspekt lekcji wychowawczej poświęconej przemocy dla klas II-III gimnazjum / Joanna Maraszek // Wychowawca. – 2004, nr 11, s. 22

24.  MODRZEWSKA, Grażyna*

O tym już wiem, że alkohol to mój wróg : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas gimnazjalnych / Grażyna Modrzewska // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 1, s. 149-154

25.  MODRZEWSKA, Grażyna*

Smutne skutki uzależnienia : scenariusz lekcji wychowawczej / Grażyna Modrzewska // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 4, s. 105-110

26.  OLCZYK-SZUMIŃSKA, Małgorzata*

Niepełnosprawność : (propozycja lekcji wychowawczych) / Małgorzata Olczyk-Szumińska // Nowa Szkoła. – 2004, nr 6, s. 24-25

27.  PELIKAN, Joanna*

Po co w szkole potrzebny jest pedagog? : (scenariusz godziny wychowawczej w klasie IV) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 4, s. 4

28.  PIECH, Marta*

Co mną rządzi? Rozpoznajemy uczucia swoje i innych : scenariusz godziny wychowawczej w klasie VI / Marta Piech // Biblioteka w Szkole. – 2007, nr 1, s. 13

29.  PODGÓRNA, Lucyna*

Różnimy się i jesteśmy do siebie podobni : propozycja lekcji wychowawczej / Lucyna Podgórna // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 5, s. 15-16

30.  SŁOWIKOWSKA, Teresa*

Kształtowanie poczucia własnej wartości : scenariusze trzech zajęć / Teresa Słowikowska // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 2, s. 8-9

31.  SŁOWIKOWSKA, Teresa*

To trudne … : cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. – 2005, nr 8, s. 14-16

32.  SŁOWIKOWSKA, Teresa*

Ważne słowo : tolerancja : (scenariusz zajęć wychowawczych dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. – 2005, nr 10, s. 37-40

33.  TARGOŃSKA, Grażyna*

Scenariusz godziny wychowawczej pt. „Nie zabijaj siebie, czyli o zagrożeniu narkomanią” / Grażyna Targońska // Doskonalenie Otwarte. – 2002/2003, nr 3, s. 128-136

34.  TARASZKIEWICZ-KĘPIŃSKA, Zuzanna*

O emocjach, o sobie – pierwsza lekcja / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 147-148

35.  TARASZKIEWICZ-KĘPIŃSKA, Zuzanna*

Poszerzanie słownika emocji – lekcja trzecia / Zuzanna Taraszkiewicz-Kępińska // Psychologia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 143-145

36.  TYNIECKA, Elżbieta*

Czy można wyrwać się z zaklętego kręgu przemocy? : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas ponadgimnazjalnych / Elżbieta Tyniecka // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 1, s. 137-141

37.  WESELAK-KWIECIEŃ, Dorota*

Scenariusze zajęć edukacyjnych : edukacja ekologiczna podczas lekcji wychowawczych / Dorota Weselak-Kwiecień // Aura. – 2005, nr 6, dod. Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 129, s. 2-4

38.  WLAZŁY, Danuta*

Tolerancja : (scenariusz zajęć warsztatowych dla uczniów klas VI) / Danuta Wlazły // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 6, s. 20

39.  WLEKLIŃSKA, Małgorzata*

Alkohol – wróg czy przyjaciel? : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy III gimnazjum / Małgorzata Wleklińska // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 9, s. 12-13

40.  WÓJTOWICZ, Joanna*

Alkohol w świecie reklamy : scenariusz lekcji wychowawczej dla klas gimnazjalnych / Joanna Wojtowicz // Zeszyty Szkolne. – 2006, nr 1, s. 142-148

41.  WODZIŃSKA, Anna

Temat : Alkohol-nie! : konspekt lekcji dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Anna Wodzińska // Wychowawca. – 2006, nr 2, s. 27

42.  ZIMECKA, Elżbieta*

Scenariusze zajęć przeprowadzonych według programu profilaktyczno-wychowawczego „Spójrz inaczej” / Elżbieta Zimecka // Życie Szkoły. – 1999, nr 5, s. 339-343

Opracowanie: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim