Stan opieki świetlicowej w Polsce

Metody i formy pracy w świetlicach szkolnych, socjoterapeutycznych, środowiskowych, parafialnych

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2009,

sporządzone na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim

oraz baz elektronicznych Biblioteki Narodowej

 

*   oznaczono pozycje dostępne w Filii w Lidzbarku Warmińskim.

I   Książki

1.    CHYLIŃSKA, Małgorzata

Jak prowadzić świetlicę szkolną : poradnik / Małgorzata Chylińska. - Warszawa : „Żak”, 2001

2.    DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA, Iwona    *

Świetlica / Iwona Dąbrowska-Jabłońska // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. nauk. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : „Żak”, 2007. - S. 462-467

3.    FORMY OPIEKI   *

Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2005

4.    FURL, Elke

Teatr w przedszkolu i świetlicy : od pierwszego pomysłu do przedstawienia / Elke Fürl. - Kielce : „Jedność” ; Freiburg im Breisgau : „Herder”, 2004

5.    GAJEWSKA, Grażyna

Teretyczno-metodyczne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy : scenariusze zajęć wychowawczych / Grażyna Gajewska, Karolina Bazydło-Stodolna. - Zielona Góra : „Gaja”, 2005

6.    KAMYSZ-FIGA, Dorota

Bajki naszego dzieciństwa : program zajęć świetlicowych / Dorota Kamysz-Figa, Danuta Kmita. - Wyd. 2 popr. - Kraków : „Impuls”, 2009

7.    KROMOLICKA, Barbara   *

Świetlica środowiskowa / Barbara Kromolicka // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. nauk. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : „Żak”, 2007. - S. 467-476

8.    MACIOŁEK, Beata   *

Program wychowawczy świetlic : „Liście wielkiego drzewa” / Beata Maciołek. - Rzeszów : „Fosze”, 2007

9.    MACIOŁEK, Beata   *

Przewodnik metodyczny do programu wychowawczego świetlic „Liście wielkiego drzewa” / Beata Maciołek. - Rzeszów : „Fosze”, 2007

10.  MARZEC, Danuta Krystyna   *

Opieka nad dzieckiem w dobie przemian społecznych / Danuta Krystyna Marzec ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. - Wyd. 2 popr. - Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2004

11.  MIEDZIŃSKA, Ewa   *

Różności na uroczystości przedszkolne i szkolne / Ewa Miedzińska. - Poznań : „Papilon”, cop. 2008

12.  MISIURA, Irena

... droga do dorosłości : program świetlicy szkolnej dla uczniów gimnazjum / Irena Misiura. - Kraków : „Rubikon”, 2001

13.  NIEKTÓRE OBSZARY   *

Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : „Impuls”, 2007

14.  PARAFIALNE ŚWIETLICE

Parafialne świetlice profilaktyczno-wychowawcze : materiały sympozjum naukowego [...] / red. Jan Kochel. - Opole : Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2008

15.  PLUTA, Teresa   *

Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Wyd. 2. - Kraków : „Impuls”, 2004

16.  REPIŃSKA, Renata

Rodzina, tradycja, obrzędowość w zajęciach świetlicowych : (zbiór scenariuszy i konspektów) / Renata Repińska. - Wyd. 2. - Bydgoszcz : Usługi Oświatowe i Animacja, 2003

17.  SOWISŁO, Maryla   *

Dla dobra dziecka : o warsztacie pracy nauczyciela-wychowawcy / Maryla Sowisło. - Kraków : „Impuls”, 2007

18.  SZYMCZAK, Anna

Świetlice dla dzieci / Anna Szymczak ; Fundacja Pomoc Społeczna SOS. - Warszawa : FPSSOS, [1999]

19.  ŚWIETLICOWE ZAJĘCIA

Świetlicowe zajęcia. T. 1, Wiersze, inscenizacje, zabawy [...] / [red. Barbara Bleja-Sosna]. - Toruń : „Bea”, 2005

20.  WARSZTAT PRACY

Warsztat pracy wychowawcy świetlicy : poradnik metodyczny / red. nauk. Małgorzata Prokosz. - Warszawa : Atut : Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008

II   Artykuły z czasopism

Świetlice szkolne

1.    BARCZAK, Wioletta   *

Organizacja czasu wolnego w świetlicy szkolnej / Wioletta Barczak // Życie Szkoły. - 2002, nr 4, s. 202-206

2.    BARSZCZ, Jolanta   *

Igłą malowane, czyli recepta na uspokojenie i radość / Jolanta Barszcz, Maria Konarzewska // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2004, nr 4, s. 31-33

3.    BIEGAJCZYK, Beata   *

Muzyka uczy i relaksuje : (autorski program pracy w świetlicy) / Beata Biegajczyk // Nowa Szkoła. - 2007, nr 7, s. 22-25

4.    BRZOZOWIEC, Beata   *

W świetlicy integracyjnej / Barbara Brzozowiec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. -- 2004, nr 4, s. 52-53

5.    DOLATA, Anna    *

Świetlica szkolna środowiskiem wspomagającym rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z rodzin z problemem alkoholowym / Anna Dolata // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, s. 20-22

6.    DOMANOWSKA, Małgorzata

Kształtowanie zainteresowań plastycznych dzieci w świetlicy szkolnej / Małgorzata Domanowska // Debiuty Naukowe WSHE. - T. 5 (2004), s. 83-109

7.    DUDA, Barbara   *

Dokąd na wakacje? : zajęcia świetlicowe / Barbara Duda // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, nr 6, s. I-VII

8.    DUDEK, Marzenna   *

Mały Bury Miś chciałby mieć przyjaciela : konspekt zajęć świetlicowych / Marzenna Dudek // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 2, s. 2-3

9.    FALKIEWICZ, Jolanta

„Proszę, dziękuję, przepraszam” : scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III szkoły podstawowej / Jolanta Falkiewicz // Wychowawca. - 2004, nr 1, s. 24

10.  FOLWARCZNA, Krystyna   *

Edukacja europejska w świetlicy szkolnej / Krystyna Folwarczna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 5, s. 20-21

11.  FRĄCZEK, Zofia   *

Świetlica szkolna jako placówka opiekuńczo-wychowawcza / Zofia Frączek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 48-51

12.  JAŁMUŻNA, Tomasz

Świetlice w niepublicznej szkole podstawowej  / Tomasz Jałmużna // Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Pedagogika. - 2004, T. 3, s. 195-198

13.  KAMIŃSKA, Grażyna   *

Terapeutyczna i profilaktyczna działalność świetlicy / Grażyna Kamińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2002, nr 4, s. 39-44

14.  KITA, Agnieszka   *

Z kulturą na ty : scenariusz zajęć świetlicowych dla dzieci klas I-III / Agnieszka Kita, Danuta Bryg // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 2-3

15.  KLUKOWSKA, Danuta   *

Świetlice szkolne : (zestawienie bibliograficzne w wyborze z czasopism 2000-2006) / Danuta Klukowska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 5, s. 15-16

16.  KMITA, Danuta

Odrabianie zadań w świetlicy szkolnej / Danuta Kmita // Wychowawca. - 2007, nr 3, s. 11-13

17.  KMITA, Danuta

Rozwój świetlic szkolnych / Danuta Kmita // Wychowawca. - 2007, nr 3, s. 5-7

18.  KMITA, Danuta   *

Świetlica szkolna nadal szansą do wykorzystania / Danuta Kmita // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 10, s. 41-45

19.  KOWALEWSKA, Ewa   *

W szkolnej świetlicy środowiskowej / Ewa Kowalewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 7, s. 37-39

20.  KUBIK, Beata   *

Zajęcia plastyczne w świetlicy / Beata Kubik // Życie Szkoły. - 2001, nr 8, s. 501-504

21.  KUCZYŃSKA, Anna   *

Żyj zdrowo / Anna Kuczyńska, Grażyna Popielarz // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 37-40

22.  KUSZAK, Małgorzata   *

Jak usprawnić funkcjonowanie świetlicy szkolnej? / Małgorzata Kuszak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 44-45

23.  NOWAK-WÓJCIK, Danuta   *

Bajkowy kogel-mogel : scenariusz turnieju międzyświetlicowego / Danuta Nowak-Wójcik // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 7/8, s. 15-18

24.  NOWAKIEWICZ, Teresa   *

Świetlica w szkole ponadpodstawowej / Teresa Nowakiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 44-46

25.  NOWOSIELSKA, Paulina

Szkolne przechowalnie : przeciętny maluch spędza więcej czasu w świetlicy niż w domu / Paulina Nowosielska // Przegląd. - 2003, nr 2, s. 68-69

26.  ODALSKA, Elżbieta   *

Świetlica w gimnazjum / Elżbieta Odalska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 42-44

27.  PRZYBOROWSKA, Beata   *

Świetlice – zaniedbany i niszczony obszar opieki szkolnej? / Beata Przyborowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 23-28

28.  PUŁKOWNIK, Alicja   *

Nowe pomysły w pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej / Alicja Pułkownik // Życie Szkoły. - 2001, nr 2, s. 111-112

29.  RAKOWIECKA, Anna   *

Pedagogika zabawy w świetlicy szkolnej / Anna Rakowiecka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 45-47

30.  RAMA, Izabela

Edukacja teatralna i muzyczna dzieci w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach / Izabela Rama // Studia Artystyczne Akademii Świętokrzyskiej. - T. 2 (2005), s. 117-127

31.  RATYŃSKA, Maria   *

Świetlica i jej problemy / Maria Ratyńska // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 9, s. 13

32.  RYSZCZYK, Violetta   *

Metody pracy w świetlicy szkolnej / Violetta Ryszczyk // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. - 2003, nr 9, s. 48-50

33.  SAFUTA, Beata   *

Świetlice szkolne – przechowalnia dzieci czy pozalekcyjne formy wspomagania ich rozwoju / Beata Safuta // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 6, s. 34-35

34.  SKWARKO, Małgorzata   *

Nie pal przy mnie : (scenariusz zajęć świetlicowych w ramach wychowania zdrowotnego) / Małgorzata Skwarko // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 5-7

35.  SKWARKO, Małgorzata   *

Zabawy z gazetą : (scenariusz zajęć świetlicowych dla klas I-III szkoły podstawowej) / Małgorzata Skwarko // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 14

36.  SOBOLEWSKA, Beata   *

Wykorzystanie komputera do poznania biblioteki szkolnej : scenariusz zajęć świetlicowych dla dzieci w świetlicy szkolnej [...] / Beata Sobolewska // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 10, s. 20

37.  SARZYŃSKI, Dariusz   *

Sam sawore / Dariusz Sarzyński // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 49, s. 12

Świetlica integracyjna w Głubczycach

38.  ŚWIATŁO-KOMISARCZYK, Maria   *

Edukacja czytelnicza w świetlicy szkolnej / Maria Światło-Komisarczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 10, s. 9-11

39.  WIŚNIEWSKA-ZOSIUK, Ewa   *

Jak pracuję w świetlicy szkolnej / Ewa Wiśniewska-Zosiuk // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 29-31

40.  WIŚNIEWSKA-ZOSIUK, Ewa   *

Koncepcja pracy świetlicy szkolnej / Ewa Wiśniewska-Zosiuk // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, dod. Wkładka Metodyczna, s. VII-VIII

41.  WOJCIESZAK, Benedykt   *

Kto do świetlicy? Benedykt Wojcieszak // Głos Nauczycielski. - 2003, nr 34, s. 10-11

Kwalifikacje na stanowisko wychowawcy świetlicy

42.  WOLNIEWICZ, Hanna   *

Fryderyk Chopin – Polak znany na całym świecie : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 20-21

43.  WOLNIEWICZ, Hanna   *

Jestem małym Polakiem : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 10, s. 13

44.  WOLNIEWICZ, Hanna   *

Umiem być przyjacielem : (scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 6, s. 21

45.  WOWK, Monika   *

Cudakowe zagadki / Monika Wowk, Anna Piekarska // Życie Szkoły. - 2004, nr 7, s. 48-51

Zabawy literackie w świetlicy szkolnej

46.  ZAJĄC-ZIELIŃSKA, Anna   *

Programy komputerowe wzbogacają zajęcia w świetlicy / Anna Zając-Zielińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 6, s. 40-42

47.  ZAJDEL, Krzysztof   *

Świetlica sojusznikem szkoły / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 38-43

48.  ZAREMBA, Bernarda   *

Zabawy w świetlicy / Bernarda Zaremba // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 36-44

49.  ZAWADZKA, Anna

Świetlica jako miejsce odrabiania lekcji / Anna Zawadzka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 9, s. 26-29

Świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe, parafialne

1.    BADURA, Jolanta   *

Świetlice środowiskowe na Śląsku – historia i współczesność / Jolanta Badura // Opieka Wychowanie Terapia. - 2003, nr 4, s. 49-52

2.    BOROWSKI, Tadeusz   *

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza w gimnazjum  / Tadeusz Borowski [i in.] // Wychowanie na co Dzień. - 2000, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-VII

3.    DĄBROWSKA, Małgorzata   *

Świetlica terapeutyczna Caritas / Małgorzata Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 9, s. 20-23

4.    DĘBIŃSKA, Anna

Rola świetlic socjoterapeutycznych w wychowaniu i pomocy dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych / Anna Dębińska, Agnieszka Kolewska // Roczniki Naukowe Caritas. - 2004/2005, R. 8/9, s. 101-112

5.    DZIEWIĘCKA, Krystyna   *

Formy i metody pracy  w świetlicy środowiskowej / Krystyna Dziewięcka // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr ½, dod. Wkładka Metodyczna, s. VIII-XII

6.    ELIAS, Arleta   *

Świetlica środowiskowa / Arleta Elias // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 16, s. 4

7.    FIDELUS, Anna

Program formacyjny dla świetlic przyparafialnych / Anna Fidelus // Studia nad Rodziną. - 2003, nr 1, s. 163-169

8.    FUDALI, Maria   *

Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin alkoholowych a zmiany obrazu własnej osoby / Maria Fudali // Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr ¾, s. 26-31

9.    GÓRSKA, Małgorzata   *

Dziecko z trudnościami komunikacyjnymi w świetlicy terapeutycznej / Małgorzata Górska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 34-36

10.  HONISZ, Maria   *

Rola świetlic w systemie pomocy dzieciom : z doświadczeń pedagoga / Maria Honisz // Opieka Wychowanie Terapia. - 2004, nr ½, s. 22-24

11.  IGIELSKA, Beata   *

Wyrwać ich z bramy / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 51, s. 12-13

12.  JAROS, Barbara

Program działalności świetlicy socjoterapeutycznej "Wyspa szczęścia" / Barbara Jaros, Wiesława Świeca, Ewa Jurzak // Nauczyciel i Szkoła. - 2003, nr ½, s. 334-339

13.  JAROSZ, Izabela   *

Profilaktyczno-terapeutyczna opieka nad dzieckiem z klas początkowych w świetlicy terapeutycznej / Izabela Jarosz // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s. 547-551

14.  KARASOWSKA, Aleksandra   *

Model pomocy realizowany w świetlicy / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2009, nr 2, s. 6-7

15.  KASPRZAK, Emilia   *

Zajęcia w świetlicy profilaktyczno-wychowawczej / Emilia Kasprzak, Jolanta Ksiądzyna // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 47-48

16.  KUNICKI, Dariusz   *

Znam swoje miasto, znam swoją dzielnicę / Dariusz Kunicki // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-III

Scenariusz zajęć dla świetlic socjoterapeutycznych

17.  LATO, Dorota   *

Współpraca z Salezjańską Świetlicą Środowiskową im. św. Dominika Savio – prowadzenie kółka sportowo-rekreacyjnego / Dorota Lato // Lider. - 2005, nr 5, s. 30

18.  MACIEJEWSKA, Grażyna   *

Świetlice środowiskowe MOPS / Grażyna Maciejewska, Mariola Leśniewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 9, s. 36-38

19.  MARCZUK, Leokadia   *

Moja wspólpraca ze świetlicą socjoterapeutyczną / Leokadia Marczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 4, s. 46-47

20.  MATYJA, Anna   *

Obraz warsztatu socjoterapii na przykładzie świetlic w Katowicach i okolicach / Anna Matyja // Opieka Wychowanie Terapia. - 2005, nr ½, s. 42-45

21.  MATYJA, Anna

Różne warianty i cele socjoterapii w perspektywie badań jakościowych w świetlicach środowiskowych / Anna Matyja // Forum Oświatowe. - 2006, t. 2, s. 113-123

22.  MATYJA, Anna   *

Świetlice socjoterapeutyczne w opinii wychowawców / Anna Matyja // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 36-41

23.  MIENICKA, Ewa   *

Problemy dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych / Ewa Mienicka // Doskonalenie Otwarte. - 2008/2009, nr ¾, s. 30-33

24.  MIENICKA, Ewa   *

Psychokorekcyjne oddziaływanie w ramach świetlicy sojoterapeutycznej / Ewa Mienicka // Doskonalenie Otwarte. - 2008/2009, nr ¾, s. 34-37

25.  PONIKŁO, Tomasz

Żeby mieć gdzie pójść / Tomasz Ponikło // Znak. - 2006, nr 2, s. 172-174

Świetlica Terapeutyczna SOS prowadzona przez pijarów w Krakowie

26.  REMBIASZ, Elżbieta   *

Nieoszlifowane diamenty / Elżbieta Rembiasz // Remedium. - 2009, nr 3, s. 6-7

Świetlice socjoterapeutyczne

27.  ROZYCKI, Klaudia   *

Śrosowiskowe świetlice "Oknem na świat" / Klaudia Rozycki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 31-33

28.  SALAŃSKI, Witold   *

Guru / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 7, s. 6-7

Organizator Świetlicy socjoterapeutycznej w Kleosinie

29.  SPANDOWSKA, Anna

W trosce o rozwój dziecka – propozycje zajęć dla przyszkolnej świetlicy środowiskowej / Anna Spandowska // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 10/11, dod. Wkładka Metodyczna, s. X-XII

30.  TRZECIECKI, Andrzej

Idea projektu rządowego programu "Świetlica, praca i staż – socjoterapia w środowisku wiejskim" / Andrzej Trzeciecki // Rynek Pracy. - 2004, nr 6, s. 68-82

31.  WACHOWICZ, Janusz   *

Świetlica przy Słowiczej / Janusz Wachowicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 6, s. 38-40

Świetlica socjoterapeutyczna

32.  WALENDZIAK, Anna   *

"Świetlica – nasz dom" / Anna Walendziak // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr ½, s. 34

Świetlica środowiskowa "Marcelinek"

33.  WŁOSTOWSKA, Kunegunda

Udział studentów w prowadzeniu zajęć z dziećmi w świetlicy socjoterapeutycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Białej Podlaskiej / Kunegunda Włostowska, Katarzyna Mikołajczuk // Rocznik Naukowy Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Zamiejscowy Wydział Wychow. Fizycznego w Białej Podlaskiej. - T. 13 (2006), s. 191-198

34.  ZAWADZKA, Anna

Opieka nad dziećmi we wrocławskich świetlicach parafialnych / Anna Zawadzka // Pedagogika Społeczna. - 2003, nr 1, s. 83-92

 

 

 

 

 

Opracowanie: Elżbieta Sidor

Warmińsko-Mazurska

Biblioteka Pedagogiczna

im. Karola Wojtyły w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim