RUDOLF STEINER – JEGO PEDAGOGIKA I EDUKACJA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1988 – 2011

sporządzone na podstawie książek i czasopism dostępnych

w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim

 

W nawiasach podano numery inwentarzowe Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim

 

KSIĄŻKI
 
1)      Carlgren Frans: Wychowanie do wolności : pedagogika Rudolfa Steinera : obrazy i relacje z międzynarodowego ruchu szkół steinerowskich. Gdynia. Genesis. 1994. - 264 s. [26497]
2)      Edmunds Francis: Pedagogika Rudolfa Steinera : szkoły waldorfskie na świecie i w Polsce. Warszawa. Spektrum. 1996. - 165 s. [26818]
3)      Eller Helmut: Nauczyciel wychowawca w szkole waldorfskiej : wprowadzenie w specyfikę pracy. Kraków. Impuls. 2009. - 177 s. [32484]
4)      Fucke Erhard: Zarys pedagogiki wieku dojrzewania : o alternatywnej koncepcji programu nauczania klas VI-X skól waldorfskich. Gdynia. Genesis. 2006. - 261 s. [32863]
5)      Jaffke Freya: Teatrzyk lalek w przedszkolu waldorfskim. Kraków. Impuls. 2011. - 144 s. [33323]
6)      Kayser Martina, Wagemann Paul-Albert: Uczyliśmy w szkole waldorfskiej : o historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii. Warszawa. Wydawnictwa Szkolne i  Pedagogiczne. 1998. - 165 s. [27848]
7)      Kiersch Johannes: Pedagogika waldorfska : wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steinera. Kraków. Impuls. 2008. - 116 s. [31968]
8)      Lindenberg Christoph: Szkoła bez lęku. Warszawa. Agencja Wydawnicza Jacek Santorski & CO. 1993. - 165 s. [25806]
9)      Szkoła alternatywna : z teorii i praktyki szkół waldorfskich / pod red. Stanisława Kawuli. - Wyd. 2 rozsz. i popr Olsztyn : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. - 122 s. [26240]
 
FRAGMENT KSIĄŻKI
 
10)  Adamek Irena: Podstawy edukacji wczesnoszkolnej. Kraków. Impuls. 1997.  Pedagogika Rudolfa Steinera. s. 137 - 146  [28068]
11)  Depta Henryk: Miejsce i rola sztuki w szkołach waldorfskich [W:] Świat człowieka świat sztuki. Warszawa. Żak. 1996. s. 172 - 180 [26987]
12)  Depta Henryk: Rudolf Steinem i szkoły waldorfskie [W:] Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej. T. III. Księga 1. : Myśl pedagogiczna w XX stuleciu. Wybór i oprac. Stefan Wołoszyn. Wyd. 2 zm. Kielce. Dom Wydawniczy Strzelec. 1998. s. 530 - 542 [M 352]
13)  Głażewski Michał: Fenomenologia pedagogiki steinerowskiej [W:] Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku. Red. Bogusław Śliwerski. Kraków. Impuls. 2001. s. 587 - 597 [29258]
14)  Głażewski Michał: Fenomenologia pedagogiki steinerowskiej [W:] Teoretyczne podstawy edukacji alternatywnej. Red. Bogusław Śliwerski. Kraków. Impuls. 2009. s. 275 - 287 [32693] 
15)  Godlewski Tadeusz: Steinem Rudolf (1861-1925) [W:] Historia wychowania : słownik biograficzny. Red. Andrzej Gąsiorowski. Wyd. II uzup. Olsztyn. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. 2002. s. 158 – 159 [IV 80]
16)  Okoń Wincenty: Dziesięć szkół alternatywnych. Warszawa. WSiP. 1997. Poststeinerowska Hiberniaschule. s. 204 - 223  [27527]
17)  Poznańska Maria Wanda: Pedagogika alternatywna New Age : Propozycje pedagogicznej koncepcji osobowości i wychowania. Toruń. Wydawnictwo Adam Marszałek. 1996. Samowychowanie w ujęciu antropozofii Rudolfa Steinera. s. 66 - 76 [27327]
18)  Puślecki Władysław: Kształcenie wyzwalające w edukacji wczesnoszkolnej. Kraków. Impuls. 1996. Wolne szkoły waldorfowskie. s. 37- 42  [27013]
19)  Sajdak Anna: Szkoła Waldorfska [W:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. VI. Su - U. Red. nauk. Tadeusz Pilch. Warszawa. Wydawnictwo Akademickie Żak. 2007. s. 305 - 310 [IV 103]
20)  Śliwerski Bogusław: Pedagogika waldorfska [W:] Pedagogika : podręcznik akademicki. T. 1. Red. Nauk. Zbigniew Kwieciński, Bogusław Śliwerski. Warszawa. Wydawnictwo Naukowe PWN. 2003. s. 293 - 306  [M 497]
21)   Ullrich Heiner: Rudolf Steinem. W: Myśliciele – o wychowaniu. T. II. Red. Nauk. Czesław Kulisiewicz. Warszawa. Oficyna Wydawnicza Graf-Punkt. 2000. s. 373 - 390 [28877]
22)   Wołoszyn Stefan: Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku  : próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym. Oprac. Stefan Wołoszyn. Wyd. II poszerz. Kielce. Dom Wydawniczy Strzelec. 1998. Nowe alternatywy pedagogiki humanistycznej i antypedagogika. S. 126 [M 354]
    

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

23)  Baranowska Maria : W szkołach steinerowskich w Holandii // Edukacja i Dialog.- 1992, nr 10, s. 26 - 28

24)  Dąbrowska Joanna : Polemiki o pedagogice waldorfskiej // Wychowanie na co Dzień. - 1999, nr 7/8, s. 9 -16

25)  Depta Henryk : Miejsce i rola sztuki w szkołach waldorfskich // Plastyka i Wychowanie. - 1993, nr 1, s. 4 - 9

26)  Depta Henryk : Pedagogika Rudolfa Steinera - teoria i praktyka // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1992, nr 3/4, s. 23 – 50

27)  Doktór Tadeusz : Szkoła waldorfska jako organizm społeczny // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 8, s. 42 – 47

28)  Dziewulak Dobromir : Wolna szkoła Rudolfa Steinera w Strasburgu // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1988, nr 2, s. 197 - 201

29)  Chmielewska Iwona, Turczyńska-Korczyńska Małgorzata : Czy naprawdę "wychowanie ku wolności"? : próba krytycznego spojrzenia na pedagogikę waldorfską // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 97 - 123

30)  Edmuds Francis : Rozdział adresowany do rodziców // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 1, s. 38 – 42

31)  Gawlina Bernard : O szkołach steinerowskich // Nowa Szkoła. - 1992, nr 5, s. 288 - 295

32)   Gołąbek-Zbiewska Anna, Stochmiałek Jerzy : Rozwój koncepcji dydaktyczno-wychowawczej wolnych szkół waldorfskich // Nowa Szkoła. - 1991, nr 2, s. 101 - 103

33)   Habdank-Wojewódzka  Bolesława, Habdank-Wojewódzki Tadeusz : Wolne szkoły waldorfskie // Język polski w szkole. - 1995/96, nr 6, s. 59 - 61

34)   Kawula, Stanisław : Glosy do antropozofii i eurytmii Rudolfa Steinera (1861-1925) // Edukacja. - 1998, nr 1, s. 75-83

35)   Kawula Stanisław : Idee szkoły alternatywnej w Republice Federalnej Niemiec // Nowa Szkoła. - 1990, nr 8, s. 436 - 441

36)   Klus-Stańska Dorota, Suświłło Małgorzata : Wczesne kształcenie muzyczne w szkole polskiej, angielskiej i waldorfskiej – dyskusja nad różnicami programowymi i systemowymi // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 1995, nr 1, s. 16 - 24

37)   Kształt i organizacja szkoły waldorfskiej. Oprac. B.J.K. // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 10, s. 24 - 26

38)   Lubowiecka Jadwiga : Przedszkole waldorfskie w Holandii // Wychowanie                  w Przedszkolu. - 1992, nr 7, s. 404 – 412

39)   Łyczewska Ewa : Wychowanie do wolności. Rec. // Edukacja i Dialog. – 1991, nr 6, s. 38 - 39

40)   Maciejko Paweł : Rudolf Steiner - antropozofia i wolność // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 1, s. 26 - 28 

41)   Mądraszewska Dorota : Czasem można inaczej, czyli przedszkole Waldorfskie w Polsce // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 7/8, s. 31 - 32

42)   Meyer Maria : Antropozoficzne korzenie szkoły waldorfskiej // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 6, s. 14 -17

43)   Nowak-Fabrykowski Krystyna : Szkoły waldorfskie w Kanadzie i Stanach

Zjednoczonych // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 30 - 33

44)   Prange, Klaus : Pedagogika absolutna : o Rudolfa Steinera koncepcji wychowania krytycznie // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 65 - 78

45)   Prokopiuk Jerzy : Pedagogika Rudolfa Steinera // Edukacja i Dialog. - 1991, nr 3/4, s. 34 – 38

46)   Prokopiuk Jerzy : Pedagogika w innym wydaniu. Rozm. Przepr. Krawczyk Bogdan // Społeczeństwo Otwarte. - 1992, nr 8, s. 46 – 47

47)   Steinem Rudolf : Poznać istotę ludzką // Edukacja i Dialog. – 1991, nr 6, s. 31 - 38

48)   Skórzyńska Małgorzata : Rytm w wychowaniu małego dziecka w ujęciu pedagogiki waldorfskiej // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 4/5, s. 17-19

49)   Sobolewska Beata : W szkole wardorfskiej we Francji // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 1993, nr 7, s. 309 - 310

50)   Spychalska Kamila : Wolność ludzkiego ducha, czyli słów kilka o pedagogice waldorfskiej // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 31-34

51)   Sawicka-Wilgusiak Sabina : Szkoły Steinera // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 79-95

52)   Szymańska Danuta : Uczyliśmy w szkole waldorfskiej. O historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii. Rec. // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 1999, nr 1, s. 59-60

53)  Szymańska Danuta : Uczyliśmy w szkole waldorfskiej. O historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii. Rec. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1999, nr 3, s. 44-46

54)   Szymański Mirosław Stanisław : "Czarna księga antropozofii" albo nowa próba dyskredytacji Rudolfa Steinera // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1998, nr 3/4, s. 125-161

55)   Szymański Mirosław Stanisław : Na ile wolna jest wolna szkoła waldorfska? : Rzecz o kolejnej prowokacji // Edukacja. - 1996, nr 3, s. 82 - 90

56)   Szymański Mirosław Stanisław : Wolna szkoła typu Waldorff i jej antropozoficzne podstawy // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1990, nr 4, s. 19 – 46

57)   Szymański Mirosław Stanisław : Wolna szkoła typu Waldorff // Życie Szkoły. - 1992, nr 7, s. 431 - 436

58)   Środa Magdalena : Wolne duchy. Filozofia wolności - recenzja  // Nowe Książki. - 2001, nr 6, s. 67-68

59)   Ullrich Heiner : Rudolf Steiner (1861-1925) // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1999, nr 3/4, s. 149 -170

60)   Wasiukiewicz Jadwiga : O pracy pedagogicznej w przedszkolu waldorfskim // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 8, s. 467 - 473

61)   Wasiukiewicz Jadwiga : Pedagogika waldorfska w edukacji wczesnoszkolnej // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s. 142 - 147

62)   Wasiukiewicz Jadwiga : Rola świąt chrześcijańskich. Pedagogika waldorfska // Edukacja i Dialog. - 1996, nr 4, s. 2 - 4

63)   Wasiukiewicz Jadwiga : Szkoły waldorfskie w Niemczech // Edukacja i Dialog. - 1994, nr 7, s. 54 - 57

64)   Wasiukiewicz Jadwiga : Warsztaty steinerowskie w Hamburgu // Edukacja i Dialog. – 1994, nr 2, s. 52 – 53

65)   Wiśniewska-Paź, Barbara : Edukacja steinerowska - rozwój czy stagnacja? // Nowa Szkoła. - 2004, nr 5, s. 46 – 49

66)  Wolny Irena : Jak powstało waldorfskie przedszkole w Olsztynie? // Wychowanie w Przedszkolu. - 1995, nr 4, s. 250 - 251

67)   Wolny Irena : Początki działalności szkoły waldorfskiej na Warmii // Życie Szkoły. - 1995, nr 5, s. 316 - 317

68)   Zakres pracy Rudolfa Steinera dla dzieci. Oprac. B.J.K.  // Edukacja i Dialog. - 1993, nr 2, s. 38 – 39

69)   Ziemska Maria : Pierwsza steinerowska. Rozm. przepr. Więckowski Stanisław // Edukacja i Dialog. - 1992, nr 10, s. 20 - 23

 

 

 

 

Opracowała: Lucyna Lewon

WMBP im. K. Wojtyły w Elblągu

Filia w Nowym Mieście Lubawskim