Stygmatyzacja społeczna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010,

opracowane na podstawie zbiorów

Biblioteki Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim oraz baz elektronicznych Biblioteki Narodowej

 

 

*   oznaczono pozycje dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

 

I   Książki

1.      BIAŁYSZEWSKI, Henryk   *

Socjologia / Henryk Białoszewski, Adolf Dobieszewski, Janusz Janicki. – Wyd. 2. – Warszawa : Almaner Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006

2.      BŁESZYŃSKA, Krystyna M.

Stygmatyzacja / Krystyna M. Błeszyńska // W : Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. nauk. T. Pilch]. – Warszawa : „Żak”, 2006, S. 1102-1105

3.      BULIŃSKI, Leszek

Niepełnosprawni o spójności społecznej : między życzeniem a faktem : (ujęcie politologiczne) / Leszek Buliński. – Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009

4.      CZYKWIN, Elżbieta

Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana / Elżbieta Czykwin. – Białystok : „TransHumana”, 2000

5.      CZYKWIN, Elżbieta   *

Stygmat społeczny / Elżbieta Czykwin. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

6.      GOFFMAN, Erving

Piętno : rozważania o zranionej tożsamości / Erving Hoffman. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

7.      „GORSI INNI”

„Gorsi inni” – badania / pod red. Elżbiety Czykwin  Marzeny Rusaczyk. – Białystok : „TransHumana”, 2008

8.      LESZCZYŃSKI, Adam

Naznaczeni : Afryka i AIDS / Adam Leszczyński. – Warszawa : „Trio”, 2003

9.      MALEC, Małgorzata

Biograficzne uczenie się osób z nabytym stygmatem / Małgorzata Malec. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008

10.  NAZNACZENI

Naznaczeni : mniejszości seksualne w Polsce : raport 2008 / pod red. Ireneusza Krzemińskiego. – Warszawa : Instytut Socjologii. Uniwersytet Warszawski ; Zalesie Górne : Pracownia Wydawnicza Andrzej Zabrowarny, 2009

11.  NAZNACZENI I NAPIĘTNOWANI

Naznaczeni i napiętnowani : o wykluczeniu politycznym / red. Maria Jarosz. – Warszawa : Oficyna Naukowa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2008

12.  OLIWA-CIESIELSKA, Monika

Piętno nieprzypisania : studium o wyizolowaniu społecznym bezdomnych / Monika Oliwa-Ciesielska. – Wyd. 2 popr. – Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006

13.  PAWLICA, Beata

Mechanizmy naznaczania społecznego : socjologiczne studium teoretyczno-empiryczne / Beata Pawlica. – Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001

14.  PERZANOWSKI, Andrzej

Odmieńcy : antropologiczne studium dewiacji / Andrzej Perzanowski. – Warszawa : „D i G”, 2009

15.  POSPISZYL, Irena   *

Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

16.  RÓŻAŃSKA-KOWAL, Joanna   *

Motywacja zachowań prospołecznych i antyspołecznych nieletnich / Joanna Różańska-Kowal. – Kraków : „Impuls”, 2009

17.  ŚWITAJ, Piotr

Doświadczenie piętna społecznego i dyskryminacji u pacjentów z rozpoznaniem schizofrenii / Piotr Świtaj. – Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2008

18.  URBAN, Bronisław

Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2005

19.  WOJCIECHOWSKA, Jolanta

Stygmat i dyskryminacja jako trzecia faza epidemii HIV/AIDS / Jolanta Wojciechowska. – Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2004

20.  ZAKRZEWSKI, Paweł Michał

Stereotyp i etykietowanie jako zjawiska towarzyszące edukacji w szkole / Paweł Michał Zakrzewski. – Warszawa : „Adam”, cop. 2010

II   Artykuły z czasopism

1.      FATYGA, Barbara   *

Obraz młodzieży w dyskursie medialnym jako narzędzie przemocy symbolicznej / Barbara Fatyga // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 3, s. 3-11

2.      GŁUSZKOWSKI, Michał   *

Czym jest stygmat społeczny? : ujęcie całościowe / Michał Głuszkowski // Kultura i Społeczeństwo. – 2008, nr 2, s. 258-261

3.      GREMPKA, Grzegorz

Adopcja a piętno bezdzietności / Grzegorz Grempka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 2, s. 31-36

4.      GORZTECKI, Marek

Naznaczony kolorem / Marek Gorztecki // Rzeczpospolita. – 2004, nr 14, s. A9

Dziecko seksualnie wykorzystywane – Stany Zjednoczone

5.      KEPLINGER, Alicja

Refleksje na temat atrybucji i stygmatów w życiu uczuciowym młodzieży / Alicja Keplinger // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Psychologiczne. – 2001, nr 54, s. 87-93

6.      KIJAK, Remigiusz   *

Stygmatyzacja społeczna czy akceptacja? : wyniki badań / Remigiusz Kijak // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. – 2007, nr 1, s. 3-24

7.      KOŁODZIEJCZYK, Marcin

Piętno świra / Marcin Kołodziejczyk // Polityka. – 2004, nr 13, s. 3-6, 8, 10

Choroby psychiczne – Polska

8.      KULAS, Piotr

Napiętnowani w czasach politycznej poprawności / Piotr Kulas // Czas Kultury. – 2006, nr  2, s. 148-151

Recenzja książki „Piętno” Erwinga Hoffmana

9.      LASKOWSKI, Andrzej   *

Nowy sposób stygmatyzacji dzieci i młodzieży / Andrzej Laskowski // Nowa Szkoła. – 2000, nr 1, s. 30-34

10.  LEJZEROWICZ, Magda

Wolność a stygmatyzacja / Magda Lejzerowicz // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. – 2005, nr 1, s. 21-35

11.  ŁĘCKA, Dominika   *

[Stygmat społeczny – recenzja] / Dominika Łęcka. Komentarz do rec. książki „Stygmat społeczny” Elżbiety Czykwin // Kultura i Edukacja. – 2008, nr 3, s. 146-153

12.  MATYJA, Anna

Teoria a praktyka w metodzie socjoterapii na przykładzie obrazu wychowanków w perspektywie teorii stygmatyzacji Ervinga Hoffmana i celów zakładanych w świetlicach środowiskowych / Anna Matyja // Auxilium Sociale Novum. – 2008, nr ½, s. 129-144

13.  MELCHIOR, Małgorzata

Reakcje na stygmat : impresje nad polskimi Żydami / Małgorzata Melchior // Przegląd Powszechny. – 2008, nr 11, s. 64-76

14.  MIKRUT, Adam   *

Stygmat „upośledzenie umysłowe” a ryzyko zostania ofiarą przemocy / Adam Mikrut // Szkoła Specjalna. – 2007, nr 3, s. 184-191

15.  NAWROCKI, Witold

Normalsi i odmieńcy / Witold Nawrocki // Dziś. – 2006, nr 2, s. 42-46

Zawiera recenzję książki Ervinga Hoffmana „Piętno : rozważania o zranionej tożsamości”

16.  PAŁUBA, Maria

Piętno Tworek / Maria Pałuba ; rozmowę przepr. Helena Kowalik // Przegląd. – 2003, nr  35, s. 20-22

Choroby psychiczne – Polska

17.  PIEKARSKI, Grzegorz   *

Stygmatyzacja pochodzenia – między ufnością a spełnieniem / Grzegorz Piekarski // Edukacja. – 2008, nr 4, s. 25-40

18.  RACIBORSKI, Jacek

Stygmatyzująca przeszłość : o lustracji jako procesie wykluczania politycznego / Jacek Raciborski // Studia Socjologiczne. – 2008, nr 3, s. 135-144

19.  RASKIN, Jonathan D.

Złoty środek piętna / Jonathan D. Raskin // Charaktery. – 2009, nr 3, s. 44-48

20.  REICHMANN, Werner   *

Po drugiej stronie choroby psychicznej… : wspomaganie zdrowia pacjenta psychiatrycznego / Werner Reichmann // Wspólne Tematy. – 2009, nr 3, s. 27-39

21.  RUSACZYK, Marzena   *

[Stygmat społeczny – recenzja] / Marzena Rusaczyk // Kultura i Edukacja. – 2008, nr 3, s. 139-146

22.  SAK-STYCZYŃSKA, Anna   *

Państwu już dziękujemy! / Anna Sak-Styczyńska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 9, s. 64-67

Szkolnictwo – stygmatyzacja

23.  SALAŃSKI, Witold

Profilaktyka czy stygmatyzacja / Witold Salański // Głos Nauczycielski. – 2007, nr 8, s. 4

24.  SZEWETOWSKA, Katarzyna   *

Człowiek stygmatyzowany / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 8, s. 5-6

25.  SZEWETOWSKA, Katarzyna   *

Stygmatyzacja społeczna / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 4, s. 56-60

26.  ŚWIĄTKIEWICZ, Wojciech

Piętno choroby / Wojciech Świątkiewicz, Maria Świątkiewicz-Mośny // Zeszyty Karmelitańskie. – 2006, nr 4, s. 37-40

27.  URBANIAK-ZAJĄC, Danuta   *

Pedagogiczne refleksje nad teorią naznaczania społecznego / Danuta Urbaniak-Zając // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 8, s. 3-10

28.  WASILEWSKA, Katarzyna   *

Destygmatyzacja młodzieży uzależnionej / Katarzyna Wasilewska // Problemy Narkomanii. – 2009, nr 4, s. 59-65

29.  WIATR, Marta

Rodzicielstwo społecznie naznaczone – stygmatyzacja rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym / Marta Wiatr // Człowiek, Niepełnosprawność, Społeczeństwo. – 2008,  nr 1, s. 67-84

30.  ZDANOWICZ-CYGANIAK, Katarzyna

Stygmat społeczny – fakty i mity / Katarzyna Zdanowicz-Cyganiak // Opcje. – 2007, nr 4, s. 96-97

 

 

Oprac.: Elżbieta Sidor

WMBP w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim