Telewizja a rozwój i wychowanie dzieci i młodzieży

zestawienie bibliograficzne w wyborze

KSIĄŻKI

 1. Dzieci i telewizja : perspektywa globalna / Dafna Lemish. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008
 2. Dziecko w świecie obrazów / Serge Tisseron ; pytania zadaje Brigitte Canuel. - Warszawa : "Pax", 2006
 3. Dziecko w świecie wartości. Cz. 2, Poszukiwanie ładu umysłu i serca / Bronisława Dymara [et al.]. - Kraków : "Impuls", 2003
 4. Dziecko w świecie wiedzy, informacji i komunikacji / Stanisław Juszczyk, Irena Polewczyk. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2006
 5. Magia szklanego ekranu / Anna Andrzejewska. - Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2007
 6. Media - przyjaciel czy wróg dziecka? : program informacyjno-edukacyjny / pod red. Wioletty Tuszyńskiej-Boguckiej. - Poznań : "eMPi2", 2006
 7. Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. - Kraków : "Impuls", 2005
 8. Nowoczesna telewizja czyli bliskie spotkania z kulturą masową / Krzysztof Łuszczek. - Tychy : Maternus Media, 2004
 9. Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych : (edukacja przez "codzienność" telewizyjną) / Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż. - Kraków : "Impuls", 2008
 10. Telewizja – szanse i zagrożenia wychowawcze / Małgorzata Łobacz. - Tychy : Maternus Media, 2007

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. A może po prostu wyłączyć... czyli dziecko i świat mediów : kilka refleksji na temat obecności telewizji i komputera w życiu dziecka / Iwona Duda. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 7/8, s. 7-8
 2. Co złego widzę w programach telewizji? / Stanisław Tubek // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 55-56
 3. Czy oglądanie telewizji przez dzieci wpływa na rozwój mózgu? / Izabela Rogalińska // Nowa Szkoła. - 1994, nr 1, s. 103-104
 4. Czy nasze dzieci są telemaniakami? / Ewa Perzyńska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 50–54
 5. Czy telewizja jest reklamą przemocy? Cz. 1-2 / Joanna Sosa // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 1, s. 16-17 ; nr 3, s. 7-8
 6. Czy telewizja zagraża rodzinie? / Jadwiga Izdebska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 1, wkł. s. (12)-(14)
 7. Czy powinniśmy obawiać się mediów? / Ryszard Filas // Wychowawca. - 2002, nr 6, s. 6-8
 8. Dominacja mediów w środowisku wychowawczym dziecka / Jadwiga Izdebska // Edukacja. - 2000, nr 4, s. 29-38
 9. Dziecko a przemoc w mediach / Agata Baran // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 18-19
 10. Dziecko przed telewizorem / Ewa Olszewska // Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 11
 11. Dziecko w świecie mediów / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 6, s. 2-9
 12. Ekranowe wzorce do naśladowania / Grzegorz Wiergowski // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 6, s. 9-10
 13. Ekspresyjne sceny przemocy / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 31-34
 14. Funkcje telewizji / Beata Krajewska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 4-5, s. 21-23
 15. Funkcje wychowawcze TV / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 64-69
 16. Jak oderwać dzieci od telewizora? / Iwona Radomiak // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 424-425
 17. Jak przygotować dzieci do odbioru programów telewizyjnych? / Małgorzata Szkop // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 47-50
 18. Kino a świat dziecięcy / Bartłomiej Łukasz Pietuch // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 49-50
 19. Korzystanie z telewizji i komputera a ryzyko ograniczenia rozwoju kontaktów społecznych  uczniów / Danuta Raś // Chowanna. - 2000, nr 1, s. 73-87
 20. Kto wychowuje nasze dzieci?/ oprac. Mariola Solmińska // Kajet. - 2001, nr 4, s. 16-17
 21. Małe co nieco na temat telewizji / Mirosław Brzana // Życie Szkoły. - 1997, nr 8, s. 465-468
 22. Mass media a młody odbiorca / Beata Gajewska // Wychowawca. - 2002, nr 7/8, s. 33
 23. Mass media jako pośrednie środowisko społeczno-wychowawcze / Alina Wróbel // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 10/11, s. 44-45

1.      Media – dobrodziejstwo, które uzależnia / Karina Leksy. – Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 23-27

2.      Między miłością a zagrożeniem / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 20-23

 1. Negatywne aspekty odbioru telewizji przez dzieci / Anna Andrzejewska. - Bibliogr. // Lider. - 2008, nr 10, s. 27-30
 2. Niebezpieczeństwa szklanego ekranu / Urszula Parnicka // Wychowawca. - 2001, nr 11, s.18-19
 3. O oddziaływaniu telewizji / Małgorzata Janota-Palusińska // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 16-17
 4. Oddziaływanie środków masowego przekazu na dzieci / Jarosław Sellin // Wychowawca. - 2002, nr 1, s. 18-19
 5. Oddziaływanie telewizji na dzieci / Beata Kuczyńska // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 52-55
 6. Oddziaływanie telewizji na obraz siebie w badaniach dziecka wiejskiego / Elżbieta Napora // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 17-20
 7. Ostrożnie z telewizją / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s . 278-282
 8. Pokemon - film, zabawka... czy zagrożenie? / Aleksandra Skoczek // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 65-70
 9. Przedszkolak i bajki telewizyjne / Iwona Samborska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s. 265-268
 10. Rodzice i dzieci przed telewizorem / Beata Krajewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 44-45
 11. Rodzina przed szklanym ekranem / Renata Fert // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 38-41
 12. Rodzina w społeczeństwie informacyjnym / Piotr T. Nowakowski // Wychowawca. - 2009, nr 9, s. 16-19
 13. Rodzina wobec telewizyjnej agresji / Urszula Kusio // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 8, wkł. s. (13)-(14)
 14. Rola filmu dydaktycznego we wszechstronnym rozwoju osobowości ucznia w młodszym wieku szkolnym / Anna Szkolak // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 3, s. 27-36
 15. Rola telewizji we wzroście zachowań agresywnych u dzieci / Jolanta Kobiela // Między nami bibliotekarzami. - 2004, nr 3-4, s. 49-50
 16. Rozwijanie komunikacji językowej dzieci poprzez kontakt z telewizją / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 32-37
 17. Sześciolatek i telewizja / Alina Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s. 304-305
 18. Szklana pogoda / Zdzisława, Kaczor // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7-8, s. 1-2
 19. Telewizja – problem wychowawczy / Teresa Machnik // Wychowawca. - 2001, nr 11, s. 12
 20. Telewizja – wróg czy przyjaciel? / Anna Bajuk-Piotrowska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 3, s. 33-35
 21. Telewizja a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 30-32
 22. Telewizja i komputery w życiu nastolatków ze środowiska wiejskiego / Paweł Kossowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 7-12
 23. Telewizja w wychowaniu: autorytet czy zagrożenie? / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 44-46
 24. Telewizja w życiu dziecka / Jadwiga Iglińska // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 174-176
 25. Telewizja wpływa na rozwój dziecka / Dorota Kołodziejska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 47-50
 26. Telewizor może być sojusznikiem / Dorota Kołodziejska // Przegląd Oświatowy. - 2002, nr 2, s. 21-22
 27. Telewizyjna fikcja a rzeczywistość w świadomości dziecka / Monika Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 50-51, III s. okł.
 28. Telewizyjne dzieci / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 6, s. 11-17
 29. Telewizyjne sceny przemocy a zachowania agresywne młodego widza / Anna Sawicka // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 10-16
 30. Telewizyjny styl życia w opinii dzieci i rodziców / Małgorzata Sitarczyk // Wychowanie  w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 579-587
 31. Uwaga : telewizja na tropie / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 28-29
 32. W świecie obrazków / Wojciech Hausner // Wychowawca. - 2000, nr 9, s. 8-9
 33. W świecie telewizji / Małgorzata Chodorowska-Chromiec // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 50-53
 34. Włącz mi kreskówkę, mamo / Joanna Sosa // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 27-29
 35. Wolny rynek mediów a wychowanie / Julian Radziewicz // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 13-14
 36. Wpływ bajek, filmów i gier komputerowych na psychikę dzieci / Bożena Łucka // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 1, s. 30-38
 37. Wpływ mass mediów na agresywne zachowania dzieci / Jolanta Karbowniczek // Życie Szkoły. - 2003, nr 7, s. 395-397
 38. Wpływ telewizji i „agresywnych” gier komputerowych na psychikę dziecka / Maria Sikorska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 14-15
 39. Wpływ telewizji na agresywne zachowania uczniów / Renata Geisler, Aldona Winnicka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 3, s. 36
 40. Wpływ telewizji na agresywny język dzieci / Wioletta Budny. - Bibliogr. // Niebieska Linia. - 2010, nr 2, s. 3-25
 41. Wpływ telewizji na dzieci i młodzież / Lucyna Kirwil // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 6, s. 17-22
 42. Wpływ telewizji na młodzież / Barbara Sędzimir // Wychowawca. - 2001, nr 11, s. 14-15
 43. Wpływ telewizji na rozwój dziecka i amerykanizację grup społecznych / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 9, s. 11-13
 44. Wpływ telewizji na rozwój intelektualny ucznia / Irena Zalewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 6, s. 27-29
 45. Wpływ telewizji na rozwój osobowości dziecka / Elżbieta Majder // Między nami bibliotekarzami. - 2004, nr 3-4, s. 47-48
 46. Wpływ telewizji na wzrost agresywności u dzieci / Małgorzata Szymik // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 346-350
 47. Wpływ telewizji na zachowanie dzieci / Elżbieta Napora // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 21-24
 48. Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 6, s. 10-16
 49. Wychowanie do odbioru telewizji dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Piotr Kowalczuk // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 6, s. 16-24
 50. Zagrożenia wynikające z nadmiernego oglądania telewizji / Magdalena Szymańska. - Bibliogr. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 1, s. 40–43

MATERIAŁY NA DVD

Telewizja miłość / scen. i reż. Jarosław Banaszek ; zdj. Hugo Rivero ; muz. Krzysztof Kossowski. - Wersja polska. - Kraków : "WAM" - Studio Inigo, 2007. - 1 płyta wizyjna (DVD) (20 min)
 
Oprac. Aniela Florkiewicz
Danuta Klukowska

WMBP w Elblągu

Filia w Iławie