TELEWIZJA  a  DZIECKO

Zestawienie bibliograficzne w wyborze – artykuły z czasopism

1.      BAJUK-PIOTROWSKA, Anna

Telewizja – wróg czy przyjaciel? / Anna Bajuk-Piotrowska // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 3, s. 33-35

 1. BARABAS, Magdalena

Telewizja a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 30-32

 1. BARAN, Agata

Dziecko a przemoc w mediach / Agata Baran // Wychowawca. - 2003, nr 3, s. 18-19

 1. BRAUN-GAŁKOWSKA, Maria

Telewizyjne dzieci / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. - 1995, nr 6, s. 11-17

 1. BRAUN-GAŁKOWSKA, Maria

Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci / Maria Braun-Gałkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1995, nr 6, s. 10-16

 1. BRZANA, Mirosław

Małe co nieco na temat telewizji / Mirosław Brzana // Życie Szkoły. - 1997, nr 8, s. 465-468

 1. CHODOROWSKA-CHROMIEC, Małgorzata

W świecie telewizji / Małgorzata Chodorowska-Chromiec // Życie Szkoły. - 2005, nr 1, s. 50-53

 1. DĄBROWSKA, Monika

Telewizyjna fikcja a rzeczywistość w świadomości dziecka / Monika Dąbrowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2000, nr 3, s. 50-51, III s. okł.

 1. FERT, Renata

Rodzina przed szklanym ekranem / Renata Fert // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 38-41

 1. GEISLER, Renata

Wpływ telewizji na agresywne zachowania uczniów / Renata Geisler, Aldona Winnicka // Opieka Wychowanie Terapia. - 2001, nr 3, s.36

 1. HAUSNER, Wojciech

W świecie obrazków / Wojciech Hausner // Wychowawca. - 2000, nr 9, s. 8-9

 1. IGLIŃSKA, Jadwiga

Telewizja w życiu dziecka / Jadwiga Iglińska // Życie Szkoły. - 2002, nr 3, s. 174-176

 1. IZDEBSKA, Jadwiga

Czy telewizja zagraża rodzinie? / Jadwiga Izdebska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 1, wkł. s. (12)-(14)

 1. JANOTA-PALUSIŃSKA, Małgorzata

O oddziaływaniu telewizji / Małgorzata Janota-Palusińska // Wychowawca. - 2004, nr 5, s. 16-17

 1. KACZOR, Zdzisława

Szklana pogoda / Zdzisława, Kaczor // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 7-8, s. 1-2

 1. KARCZ, Eugenia, PAJĄK, Jerzy

Sceny przemocy na wideo / Eugenia Karcz, Jerzy Pająk // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 62-64

 1. KOBIELA, Jolanta

Rola telewizji we wzroście zachowań agresywnych u dzieci / Jolanta Kobiela // Między nami bibliotekarzami. - 2004, nr 3-4, s. 49-50

 1. KOŁODZIEJSKA, Dorota

Telewizja wpływa na rozwój dziecka / Dorota Kołodziejska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 47-50

 1. KOŁODZIEJSKA, Dorota

Telewizor może być sojusznikiem / Dorota Kołodziejska // Przegląd Oświatowy. - 2002, nr 2, s. 21-22

 1. KOSSOWSKI, Paweł

Telewizja i komputery w życiu nastolatków ze środowiska wiejskiego / Paweł Kossowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 7, s. 7-12

 1. KOWALCZUK, Piotr

Wychowanie do odbioru telewizji dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Piotr Kowalczuk // Wszystko dla Szkoły. - 2000, nr 6, s. 16-24

 1. KOZAK, Ewa

Ekspresyjne sceny przemocy / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 31-34

 1. KRAJEWSKA, Beata

Funkcje telewizji / Beata Krajewska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 4-5, s. 21-23

 1. KRUSZEWSKI, Tomasz

Wpływ telewizji na rozwój dziecka i amerykanizację grup społecznych / Tomasz Kruszewski // Wychowanie na co Dzień. - 1996, nr 9, s. 11-13

 1. KUCZYŃSKA, Beata

Oddziaływanie telewizji na dzieci / Beata Kuczyńska // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s. 52-55

 1. KUSIO, Urszula

Rodzina wobec telewizyjnej agresji / Urszula Kusio // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 8, wkł. s. (13)-(14)

 1. KWAŚNIEWSKA, Małgorzata

Rozwijanie komunikacji językowej dzieci poprzez kontakt z telewizją / Małgorzata Kwaśniewska // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 32-37

 1. ŁUCKA, Bożena

Wpływ bajek, filmów i gier komputerowych na psychikę dzieci / Bożena Łucka // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr  1, s. 30-38

 1. MAJDER, Elżbieta

Wpływ telewizji na rozwój osobowości dziecka / Elżbieta Majder // Między nami bibliotekarzami. - 2004, nr 3-4, s. 47-48

 1. MIŁKOWSKA-OLEJNICZAK, Grażyna

Ostrożnie z telewizją / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 5, s . 278-282

 1. NAPORA, Elżbieta

Oddziaływanie telewizji na obraz siebie w badaniach dziecka wiejskiego / Elżbieta Napora // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 17-20

 1. NAPORA, Elżbieta

Wpływ telewizji na zachowanie dzieci / Elżbieta Napora // Niebieska Linia. - 2004, nr 3, s. 21-24

 1. NOWAK, Małgorzata

Uwaga : telewizja na tropie / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 28-29

 1. OLSZEWSKA, Ewa

Dziecko przed telewizorem / Ewa Olszewska // Wychowawca. - 2001, nr 6, s. 11

 1. PARNICKA, Urszula

Niebezpieczeństwa szklanego ekranu / Urszula Parnicka // Wychowawca. - 2001, nr 11, s.18-19

 1. PERZYŃSKA, Ewa

Czy nasze dzieci są telemaniakami? / Ewa Perzyńska // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 3, s. 50–54

 1. PIETUCH, Bartłomiej Łukasz

Kino a świat dziecięcy / Bartłomiej Łukasz Pietuch // Opieka Wychowanie Terapia. - 2002, nr 2, s. 49-50

 1. RADOMIAK, Iwona

Jak oderwać dzieci od telewizora? / Iwona Radomiak // Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 424-425

 1. RAŚ, Danuta

Korzystanie z telewizji i komputera a ryzyko ograniczania rozwoju kontaktów społecznych u uczniów / Danuta Raś // Chowanna. - 2000, nr 1, s. 73-87

 1. SAMBORSKA, Iwona

Przedszkolak i bajki telewizyjne / Iwona Samborska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s. 265-268

 1. SAWICKA, Anna

Telewizyjne sceny przemocy a zachowania agresywne młodego widza / Anna Sawicka // Edukacja Medialna. - 2001, nr 3, s. 10-16

 1. SĘDZIMIR, Barbara

Wpływ telewizji na młodzież / Barbara Sędzimir // Wychowawca. - 2001, nr 11, s. 14-15

 1. SIKORSKA, Maria

Wpływ telewizji i „agresywnych” gier komputerowych na psychikę dziecka / Maria Sikorska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 6, s. 14-15

 1. SIKORSKI, Wiesław

Funkcje wychowawcze TV / Wiesław Sikorski // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 4, s. 64-69

 1. SITARCZYK, Małgorzata

„Telewizyjny styl życia” w opinii dzieci i rodziców / Małgorzata Sitarczyk // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 8, s. 579-587

 1. SKOCZEK, Aleksandra

„Pokemon”: film, zabawka... czy zagrożenie? / Aleksandra Skoczek // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 3, s. 65-70

 1. SOLMIŃSKA, Mariola

Kto wychowuje nasze dzieci ?/ oprac. Mariola Solmińska // Kajet. - 2001, nr 4, s. 16-17

 1. SOSA, Joanna

Włącz mi kreskówkę, mamo / Joanna Sosa // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 27-29

 1. SZKOP, Małgorzata

Jak przygotować dzieci do odbioru programów telewizyjnych? / Małgorzata Szkop // Wychowanie w Przedszkolu. - 1999, nr 1, s. 47-50

 1. SZUROWSKA, Beata

Między miłością a zagrożeniem / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 1, s. 20-23

 1. SZYMIK, Małgorzata

Wpływ telewizji na wzrost agresywności u dzieci / Małgorzata Szymik // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 346-350

 1. WIŚNIEWSKA, Alina

Sześciolatek i telewizja / Alina Wiśniewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s.304-305

 1. ZAJDEL, Krzysztof

Telewizja w wychowaniu: autorytet czy zagrożenie? / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 4, s. 44-46

 1. ZALEWSKA, Irena

Wpływ telewizji na rozwój intelektualny ucznia / Irena Zalewska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 6, s. 27-29

Oprac. Danuta Klukowska

WMBP  w Elblągu, Filia w Iławie