UCZEŃ ZDOLNY

Zestawienie bibliograficzne w wyborze – artykuły z czasopism

1.        ABRAMCZYK, Janusz

Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie zdolnych / Janusz Abramczyk // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 18 – 22

2.        BERNACKA, Ryszarda Ewa

Kształcenie uczniów uzdolnionych / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium. - 2002, nr 10, s. 10 - 11

3.        BERNACKA, Ryszarda Ewa

Rozpoznawanie dzieci uzdolnionych / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium. - 2002, nr 3, s. 10 - 12

4.        BERNACKA, Ryszarda Ewa

Wychowanie dziecka uzdolnionego / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium. - 2002, nr 5, s. 8 – 9

5.        BERNACKA, Ryszarda Ewa

Zdolność i uzdolnienie / Ryszarda Ewa Bernacka // Remedium. - 2001, nr 11, s. 8 – 9

6.        BIERNACKA, Beata

Zdolny czy leniwy / Beata Biernacka // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 40 – 42

7.        BORYSIK, Elżbieta

Zdolna młodzież w bibliotece / Elżbieta Borysik // Kajet . - 2001, nr 2, s. 33

8.        CHABER-DĄDALA, Anna

Dzieci zdolne wymagają troski / Anna Chaber-Dądala // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 26 – 30

9.        CIEŚLIKOWSKA, Joanna

Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych – jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska // Wychowanie na co Dzień. - 2003,  nr 7-8, s. 27 – 30

10.    DOBRZAŃSKA, Magdalena

Edukacja ucznia zdolnego / Magdalena Dobrzańska // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 51 – 55

11.    EJDYS, Dagmara

Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys // Edukacja i Dialog. – 2006, nr 2, s. 56 – 59

12.    FILIPOWICZ, Renata

Szansa dla zdolnych / Renata Filipowicz // Życie Szkoły. – 2001, nr 5, s. 314 – 316

13.    FRYDEL, Zbigniew

Olimpijczycy / Zbigniew Frydel // Nowe w Szkole. – 2002, nr 7-8, s. 24 – 26

14.    GIZA, Teresa

Problemy diagnozowania zdolności u dzieci / Teresa Giza // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 4, s. 18 – 22

15.    GIZA, Teresa

Sytuacja dzieci uzdolnionych w grupie przedszkolnej / Tersa Giza // Nauczanie Początkowe. – 2003/2004, nr 3, s. 28 – 31

16.    GÓRECKA, Alicja

Rozwijanie zdolności ogólnych i zainteresowań uczniów klas początkowych / Alicja Górecka // Nauczanie Początkowe. – 2000/2001, nr 1, s. 69 – 84

17.    GRZECHOWIAK, Dorota

Praca z dzieckiem zdolnym: opis i analiza przypadku / Dorota Grzechowiak // Głos Nauczycielski. – 2004, nr 36, dod. „Z nauczycielskiej teczki”, s. 2

18.    HŁOBIŁ, Agnieszka

Pomóc zdolnemu / Agnieszka Hłobił // Życie Szkoły. – 2006, nr 2, s. 44 – 46

19.    JANOWICZ, Jerzy

Standardy kształcenia uczniów zdolnych / Jerzy Janowicz // Matematyka. – 2005, nr 1, s. 19 – 25

20.    JARZĄBEK, Piotr

Dlaczego należy pomagać najlepszym uczniom? / Piotr Jarząbek // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 1, s. 35 – 40

21.    KASZYŃSKA, Elżbieta

Kółko „Omnibus”: propozycja pracy z uczniem zdolnym w klasach I-III // Wszystko dla Szkoły. – 2001, nr 11, s. 24

22.    KOZAK, Ewa

Szybciej, więcej, na wyższym poziomie / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 31 – 37

23.    KRZYWDA, Beata

Uczeń zdolny – dobrodziejstwo czy problem? / Beata Krzywda // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 51 – 55

24.    KUCZYŃSKA, Beata

Charakterystyka ucznia zdolnego / Beata Kuczyńska // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 2, s. 56 – 57

25.    KUCZYŃSKA, Beata

Skąd się biorą zdolne dzieci? / Beata Kuczyńska // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 5, s. 38 – 39

26.    LIMONT, Wiesława

Inwestowanie talentów / Wiesława Limont // Kajet. – 2005, nr 5, s. 7 – 9

27.    ŁEBECKA, Grażyna

Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 2, s. 51 – 53

28.    MAŃKA, Jolanta

Opis i analiza przypadku pedagogicznego: praca z uczniem zdolnym, lecz trudnym / Jolanta Mańka // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, nr 2, s. 103 – 109

29.    PAPIEŻ, Jan

„Znaczący inny”: edukacja uczniów zdolnych / Jan Papież // Wychowawca. – 1999, nr 5, s. 20 – 22

30.    PIECHAL, Anna

Praca z uczniem zdolnym / Anna Piechal // Edukacja i Dialog. – 2005, nr 3, s. 27 – 30

31.    PREUSS-KUCHTA, Lucyna

Uczeń zdolny i mało zdolny w koncepcjach jawnego doboru do klas / Lucyna Preuss-Kuchta // Edukacja. – 2001, nr 4, s. 67 – 76

32.    RAŚ, Urszula

Potrzeba troski o ucznia zdolnego / Urszula Raś // Szkoła Zawodowa. – 1999, nr 4, s. 28 – 32

33.    SAMWOLSKA, Anna

Zdolny nie znaczy szczęśliwy / Anna Samwolska // Kajet. – 1999, nr 4, s. 21 – 23

34.    SARNOWSKA, Magdalena

Dziecko zdolne, dziecko trudne? / Magdalena Sarnowska // Przegląd Oświatowy. – 2001, nr 10, s. 15 – 16

35.    SŁYK, Małgorzata

Praca z uczniem zdolnym / Małgorzata Słyk // Życie Szkoły. – 2000, nr 4, s. 206 – 208

36.    SOBAŃSKA-BONDARUK, Melania

Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii / Melania Sobańska-Bondaruk, Radosław Lolo // Wiadomości Historyczne. – 2004, nr 1, s. 42 – 51

37.    SOBCZYŃSKA, Karolina

Dzieci specjalnej nadziei / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1999, nr 6, s. 23 – 29

38.    SOSNOWSKA, Joanna

Szanse i zagrożenia dla rozwoju uczniów zdolnych / Joanna Sosnowska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9-10, s. 61 – 65

39.    SPORNIAK, Jolanta

Uczniowie uzdolnieni / Jolanta Sporniak // Życie Szkoły. – 2003, nr 4, s. 202 – 205

40.    SUSKA, Kazimiera

Dziecko zdolne w przedszkolu / Kazimiera Suska // Nowe w Szkole. – 2002, nr 3, s. 24

41.    SZPULAK, Grażyna

Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze: analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Grażyna Szpulak // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 5, s. 13

42.    SZCZEPAŃSKA, Dorota

Praca z uczniem zdolnym / Dorota Szczepańska // Nowe w Szkole, 2004, nr 6, s. 8 – 12

43.    SZUREK, Michał

Dzieci wybitnie zdolne to też dzieci specjalnej troski / Michał Szurek // Dyrektor Szkoły. – 1999, nr 7-8, s. 52 – 55

44.    TOKARZ, Aleksandra

Uczeń zdolny w szkole / Aleksandra Tokarz // Nowa Szkoła. – 2004, nr 2, s. 4 – 13

45.    TUROWSKI, Stanisław

Marnowanie skarbów / Stanisław Turowski // Edukacja i Dialog. – 1999, nr 10, s. 22 – 23

46.    WIKTOŚ, Maria

Szczególne uzdolnienia: zarys problematyki / Maria Wiktoś // Życie Szkoły. – 2001, nr 6, s. 329 – 332

47.    WINIARSKI, Józef

Uczniowie zdolni / Józef Winiarski // Wychowawca. – 1999, nr 2, s. 31

48.    ZAJDEL, Krzysztof

Co słychać u zdolnych? / Krzysztof Zajdel // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 9-10, s. 59 – 60

49.    ZIELICZ, Włodzimierz

Zdolny sobie poradzi / Włodzimierz Zielicz // Remedium. – 2001, nr 7-8, s. 16 – 17.

Danuta Klukowska

(WMBP w Elblągu, Filia w Iławie)