Unia Europejska

Zestawienie bibliograficzne za okres styczeń - czerwiec 2008 r.

 na podstawie wydawnictw zwartych i ciągłych dostępnych

w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej im. K. Wojtyły w Elblągu

Filii w Lidzbarku Warmińskim

 

 

Wydawnictwa zwarte

 

1.     Bezpieczni w

Bezpieczni w Europie : konferencja zorganizowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 14 grudnia 2006 roku : materiały pokonferencyjne / pod red. Mieczysławy Zdanowicz. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. ISBN 978-83-7567-001-1

2.     Doświadczenia społeczne

Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Skotnickiej –Illasiewicz. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, 2007. ISBN 978-83-89972-89-7
3.     Innowacyjny jednolity
Innowacyjny jednolity rynek - wyzwania dla wymiaru gospodarczego Unii Europejskiej : konferencja zorganizowana przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, 30 listopada 2006 roku : materiały pokonferencyjne / pod red. Leszka Kwiecińskiego. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007. ISBN 978-83-7567-000-4
4.     Phare w
Phare w Polsce 1990-2007 / pod red. Tomasz Kołodzieja i Barbary Mrówki ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007

5.     Pierwszy rok

Pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej w ocenie społecznej : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, 2005. ISBN 83-89972-67-0
6.     Rozszerzenie Unii
Rozszerzenie Unii Europejskiej a mobilność zagraniczna mieszkańców Bułgarii i Rumunii / oprac. zostało przygot. przez Agnieszkę Fihel, Pawła Kaczmarczyka, Marka Sokólskiego. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, 2007. ISBN 978-83-89972-90-3
7.     Three years
Three years of Poland's Membership in the Europeans Union : analysis of the Social and Economic Costs and Benefits Attributable to Accession to the European Union - Poland and other Countries of the Region (1 May 2004 - 1 May 2007) / written by Agnieszka Bielska (ed.) [ i in.]. – Warsaw: Office of the Committee for European Integration. Analyses and Strategies Departament, 2007. ISBN 978-83-7567-011-0
8.     Trzy lata
Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej : bilans korzyści i kosztów społeczno - gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej - Polska na tle regionu : 1 maja 2004 r. - 1 maja 2007 r. / aut. Agnieszka Bielska (red.) [i in.]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii, 2007. ISBN 978-83-89972-96-5

9.     Zmiany w

Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992-2003) / aut. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska [i in.]. – Warszawa: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005. ISBN 83-89972-68-9

Wydawnictwa ciągłe

1.      Biała Księga

Biała Księga na temat sportu, Bruksela, 11 lipca, 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 38, s. 8-[27]

2.      Delongchamps, François Barry

[Parada Schumana] / François Barry Delongchamps // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 7

3.      Donnelly, Patsy

Herbatka z Schumanem. Cz. 2 / Patsy Donnelly // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 113, s. 23-25

4.      Drofenik, Jožef

[Prezydencja Republiki Słowenii w Radzie Unii Europejskiej w pierwszym półroczu 2008 roku] / Jožef Drofenik // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 8

5.      Europejczyk 2008

Europejczyk 2008 roku // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 30-31

6.      Fotyga, Anna

Informacja rządu RP na temat stanowiska negocjacyjnego Polski w związku ze szczytem Unii Europejskiej w dniach 21-22 czerwca 2007 r. : (fragmenty wystąpienia minister spraw zagranicznych Anny Fotygi 15 czerwca 2007 r. podczas 43. posiedzenia Sejmu) // Monitor Europejski. – 2007, nr 37, s. 7-[12]

7.      Gronkiewicz-Waltz, Hanna

[Polskie Spotkania Europejskie] / Hanna Gronkiewicz-Waltz // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 7

8.      Helwak, Michał

Młodzi aktywni rolnicy / Michał Helwak // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 113, s. 6-7

9.      Historia Polskich

Historia Polskich Spotkań Europejskich // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 10-17

10.  Ilczuk, Dorota

Wyzwania dla Unii Europejskiej w dziedzinie polityki kulturalnej / Dorota Ilczuk, Anna Stępniewska // Polski Kalendarz Europejski : Strategia dla Europy : wydanie specjalne. – 2008, nr 114, s. 6-11

11.  Informacja

Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej od stycznia do czerwca 2007 roku (podczas prezydencji niemieckiej), przygotowana w realizacji art. 3 w związku z art. 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej : dokument przyjęty przez Komitet Europejski Rady Ministrów 11 września 2007 r. oraz przez Radę Ministrów 3 października 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 37, s. 7-[121]

12.  Jesień, Leszek

Traktat lizboński – jeszcze jeden do kolekcji czy ostateczny dokument Europy? / Leszek Jesień // Polski Kalendarz Europejski : Strategia dla Europy : wydanie specjalne. – 2008, nr 114, s. 12-17

13.  Kalendarium Parlamentu

Kalendarium Parlamentu Europejskiego // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 113, s. 38-39

14.  Kołtunowska, Anna

Budżet – czyli co się dzieje z euro / Anna Kołtunowska, Wojciech Maciejewski // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 113, s. 30-31

15.  Kołtunowska, Anna

Europejska Agora / Anna Kołtunowska, Wojciech Maciejewski // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 113, s. 32-33

16.  Kołtunowska, Anna

Nagroda imienia Sacharowa na rzecz wolności myśli / Anna Kołtunowska, Wojciech Maciejewski // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 113, s. 35

17.  Kowal, Paweł

Informacja rządu o przebiegu i wynikach posiedzenia Rady Europejskiej w Brukseli, które odbyło się w dniach 21-23 czerwca 2007 r. : (przedstawiona przez sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pawła Kowala 6 lipca 2007 r. podczas 45. posiedzenia Sejmu) // Monitor Europejski. – 2007, nr 37, s. 13-[23]

18.  Kto i

Kto i za co odpowiada? // Polski Kalendarz Europejski.- 2008, nr 116, s. 20-23

Podział kompetencji pomiędzy Unią Europejską a państwami członkowskimi, zawarty w Traktacie lizbońskim

19.  Kultura jest

Kultura jest światłem // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 113, s. 36

20.  Lokalne Spotkania

Lokalne Spotkania Europejskie gościły w Nasielsku // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 113, s. 18

21.  Mazowiecki, Tadeusz

Strategia dla Europy / Tadeusz Mazowiecki // Polski Kalendarz Europejski : Strategia dla Europy : wydanie specjalne. – 2008, nr 114, s. 2

22.  Miszczak, Krzysztof

Nowa Wspólna Polityka Bezpieczeństwa UE w ramach Traktatu lizbońskiego / Krzysztof Miszczak // Polski Kalendarz Europejski : Strategia dla Europy : wydanie specjalne. – 2008, nr 114, s. 18-29

23.  Multi-Kulti

Multi-Kulti 2008 // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 113, s. 37

24.  Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 30 czerwca 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 39, s. 62-[67]

25.  Najważniejsze rezultaty

Najważniejsze rezultaty posiedzeń Rady Unii Europejskiej od 1 do 31 lipca 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 38, s. 55-[57]

26.  Pöttering, Hans-Gert

[Rola Polski w Unii Europejskiej] / Hans-Gert Pöttering// Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 9

27.  Prezydencja portugalska

Prezydencja portugalska Rady : silniejsza Unia dla lepszego świata : (1 lipca – 31 grudnia 2007 r.) // Monitor Europejski. – 2007, nr 39, s. 52-[59]

28.  Raabe, Stephan

Potrzebny jest nowy program : stosunki polsko-niemieckie po zmianie politycznej
w Polsce / Stephan Raabe // Polski Kalendarz Europejski : Strategia dla Europy : wydanie specjalne. – 2008, nr 114, s. 30-33

29.  Rada Europejska

Rada Europejska w Brukseli : konkluzje prezydencji, Bruksela, 21-22 czerwca 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 37, s. 24-[51]

30.  Reformowanie Europy

Reformowanie Europy na potrzeby XXI wieku : komunikat Komisji dla Rady, Bruksela, 10 lipca 2007 r. // Monitor Europejski. – 2008, nr 38, s. 28-[35]

31.  Reyels, John

Relacje polsko-niemieckie : Warszawa i Berlin wspólnie mogą zmienić Europę / John Reyels //  Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 6

32.  Rok 2007

Rok 2007 w Fundacji Schumana // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 113, s. 8-15

33.  Społeczna akceptacja

Społeczna akceptacja dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej : marzec – kwiecień 2007 r. // Monitor Europejski. – 2007, nr 38, s. 67-106

34.  Społeczna akceptacja

Społeczna akceptacja dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej : styczeń – luty 2007 r. // Monitor Europejski. - 2007, nr 39, s. 77-[118]

35.  Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Unii w oparciu o Traktat z Lizbony // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 10-13

36.  Sposób podejmowania

Sposób podejmowania decyzji w Unii liczącej 27 członków // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 14-17

37.  Sprawozdanie z

Sprawozdanie z realizacji programu haskiego za rok 2006 : komunikat Komisji do Rady
i Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 3 lipca 2007 r. // Monitor Europejski. – 2008,
nr 38, s. 36-[54]

38.  Szymańska, Katarzyna

Strategia promocji Tbilisi / Katarzyna Szymańska // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 113, s. 3-5

39.  Święta w

Święta w Unii Europejskiej // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 113, s. 26-29

40.  Thun, Róża

[Piętnaste Polskie Spotkania Europejskie] / RóżaThun // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 9

41.  Traktat lizboński

Traktat lizboński a działania zewnętrzne Unii Europejskiej // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 36-38

42.  Traktat lizboński

Traktat lizboński a polityka w zakresie rozszerzenia // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 34-35

43.  Traktat lizboński

Traktat lizboński a pozycja obywateli w Unii Europejskiej // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 18-19

44.   Traktat lizboński

Traktat lizboński a przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 24-27

45.  Traktat lizboński

Traktat lizboński a sprawy społeczne // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 32-33

46.  Traktat lizboński

Traktat lizboński a zagadnienia gospodarcze // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 28-31

47.  Trzeciak, Bogusław

Czy kościół jest potrzebny Unii Europejskiej, i czy Unia potrzebuje kościoła? / Bogusław Trzeciak // Polski Kalendarz Europejski : Strategia dla Europy : wydanie specjalne. – 2008, nr 114, s. 34-42

48.  Ty też

Ty też jesteś Europejczykiem czyli Spotkania Europejskie w Opolu // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 113, s. 17

49.  Urodziny Parlamentu

Urodziny Parlamentu // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 26-27

50.  W jakim celu

W jakim celu przyjęto nowy Traktat? // Polski Kalendarz Europejski. – 2008, nr 116, s. 6-9

oprac. Małgorzata Skowrońska

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna

im. K. Wojtyły w Elblągu

Filia w Lidzbarku Warmińskim