„WARSZTATY POLONISTYCZNE”

Bibliografia artykułów przydatnych maturzystom

 za lata 1995-1998

BARAŃCZAK STANISŁAW

Wrzesień

Poprawa A.: Od „Ody” do doświadczenia. „Wrzesień” Stanisława Barańczaka. - 1998, nr 1, s.94-99

(„stojąc na czerwonym świetle..”)

Poprawa A.: Drogowskazy muzyki. O trasach zimowej podróży Schuberta, Mullera oraz Barańczaka. - 1995, nr 1, s.100-109

BERGMAN INGMAR

Siódma pieczęć

Lekarczyk-Cisek B.: Filmowa przypowieść o poszukiwaniu Boga i sensu życia - „Siódma pieczęć” Ingmara Bergmana. - 1998, nr 2, s.22-25

BIAŁOSZEWSKI MIRON

Stara pieśń na Binnarową

Stróżański K.: Ku średniowieczu – inscenizacja „Starej pieśni na Binnarową. - 1995, nr 1, s.71-79 79

BRANDSTAETTER ROMAN

Sarnicka S.: W kręgu biblijnych znaków. „Ostatnia wieczerza” Romana Brandstaetera i jego „Krąg biblijny”. - 1997, nr 2, s.68-74

BROWNING ROBERT

Moja ostatnia księżna

Poniatowska P.: „Moja ostatnia książna” Roberta Browninga. Spojrzenie feministyczne. - 1998, nr 3, s.103-111

BUŁHAKOW MICHAIŁ

Mistrz i Małgorzata

Ostowicz A.: Ewangelie w „Mistrzu i Małgorzacie Michaiła Bułhakowa. - 1997, nr 2, s.75-79

BURSA ANDRZEJ

Hamlet

Rutkowska O.: „Hamlet” Bursy. - 1995, nr 1, s.109-111

CZECHOWICZ JÓZEF

Muzyka ulicy złotej

Dzięgiel E.: „Opowiedzieć” wiersz inaczej - „Muzyka ulicy złotej” J. Czechowicza. - 1997, nr 4, s.32-34

DALI SALVADORE

Różanowski R.: Dali niezredukowany (do wąsów). - 1998, nr 3, s.111-116

GAJCY TADEUSZ

Widma

Walczak K.: Człowiek w świecie zniszczonych wartości - „Widma” Tadeusza Gajcego. - 1998, nr 3, s.15-19

GOETHE JOHANN WOLFGANG

Faust

Cieński M.: Johann Wolfgang Goethe „Faust” - eksplikacja. - 1998, nr 4, s.101-109

GOMBROWICZ WITOLD

 Ferdydurke

Marzec A.: Adaptacje niemożliwe. „Ferdydurke” Gombrowicza na ekranie. - 1995, nr 3, s.39-46

Szypowska I.: Wstęp do „Ferdydurke” w szkole. - 1995, nr 3, s.28-38

GRABOWIECKI SEBASTIAN

*pomni, że jako wiatr...*

Czepanis P.: Wiersz S. Grabowieckiego wobec doświadczeń J. Kochanowskiego (Treny) i M. Sępa Szarzyńskiego. - 1998, nr 2, s.52-56

GROCHOWIAK STANISŁAW

Nauczająca

Turkiewicz R.: „Nauczająca” - bohaterka dwu wierszy S. Grochowiaka. - 1998, nr 3, s.98-103

HERBERT ZBIGNIEW

Zieliński K.: „Czterofigurowe dzieło Eksekiasa” Zbigniewa Herberta. - 1998, nr 4, s.116-123

Mroczek Z.: Pan Cogito szuka rady u cadyka z Bracławia. - 1997, nr 3, s.84-89

Próba rozwiązania mitologii

Janiak A.: Czy powiodła się próba rozwiązania mitologii? Interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta. - 1997, nr 3, s.90-96

HERLING-GRUDZIŃSKI GUSTAW

Pożar w kaplicy sykstyńskiej

Pietruszka E.: Czemu służy przywołanie Apokalipsy w opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego „Pożar w kaplicy Sykstyńskiej A.D.1998”? - 1997, nr 2, s.23-27

KAMIEŃSKA ANNA

Milczenie Hioba

Kaczmarzyk M.: Gra z tradycją biblijną, czyli „Milczenie Hioba” Anny Kamieńskiej. - 1997, nr 2, s.61-64

KAPUŚCIŃSKI RYSZARD

Heban

Ambroszko J.: „Heban” Ryszarda Kapuścińskiego na zajęciach dziennikarskich w liceum. - `1998, nr 3, s.24-27

KARPIŃSKI FRANCISZEK

Powrót z Warszawy na wieś

Burzyńska A.: „powrót z Warszawy na wieś Franciszka Karpińskiego. - 1998, nr 2, s.103-108

KIEŚLOWSKI KRZYSZTOF

Ambroszko J.: Kieślowskiego etos artysty. - 1997, nr 1, s.40-44

KOCHANOWSKI JAN

Hernas C.: Dylematy wartościowania w liryce J. Kochanowskiego i M. Sępa Szarzyńskiego. - 1998, nr 2, s.65-70

Na dom w Czarnolesie

Jagoszewska K.: Jak przybliżać uczniom poezję Jana Kochanowskiego? „Na dom w Czarnolesie” w klasie VII. - 1997, nr 2, s.13-16

KORNHAUSER JULIAN

Wiersze z lat osiemdziesiątych

Baluch A.: Okruchy dzieciństwa w „Wierszach z lat osiemdziesiątych” Juliana Kornhausera. - 1997, nr 3, s.96-98

KOSSAK JERZY

Tomaszewski F.: rzecz o pogoni [cykl obrazów Jerzego Kossaka]  - 1996, nr 3, s.75-83

LECHOŃ JAN

Niebo

Mackiewicz A.: Oniryczna wizja nieba w wierszu Jana Lechonia. - 1995, nr 3, s.58-62

LEŚMIAN BOLESŁAW

Różewicz J.: Sen teatralny pana Błyszczyńskiego. - 1997, nr 4, s.72-78

Szewczyk

Maliszewski K.: Z pasją i wiarą. O wierszu Bolesława leśmiana pt „Szewczyk” - 1997, nr 4, s.67-71

Urszula Kochanowska

Maćkowska A.: O „Trenach” i „niebiosów pustkowiu”  . - 1997m nr 4, s.27-32

MICKIEWICZ ADAM

Gradkowski H.: Adam Mickiewicz – życie i dzieło (próba modelowego rysu biograficznego). - 1998, nr 1, s.100-115

Gradkowski H.: Liryki religijne Mickiewicza. - 1998, nr 4, s.109-116

Górniak D.: Damskie strategie czyli Mickiewicza i Prusa zdanie o kobietach. - 1998, nr 4, s.51-56

Inglot M.: Epoka Mickiewicza. - 1998, nr 4, s.81-90

Inglot M.: O Mickiewiczu na opak. Mickiewicz w ujęciu Teodora parnickiego i Artura Marii Świniarskiego. - 1998, nr 1, s.78-87

Ballady i romanse

Baluch A.: Portrety kobiet w „Balladach i romansach”. - 1998, nr 1, s.75-78

Droga nad przepaścią w Czufut-Kale

Walczak B.: Interpretacja sonetu Adama Mickiewicza „Droga nad przepaścią w Czufut-Kale”. - 1998, nr 1 s.57-60

Dziady

Dąbrowski P.: Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza. W jakim stopniu „Lawa” Tadeusza Konwickiego jest adaptacją, a w jakim interpretacją dramatu wieszcza? - 1998, nr 1, s.87-93

Sarnicka S.: Gustaw – kreator świata przedstawionego w IV cz. „Dziadów”. - 1998, nr 1, s.43-47

Pielużek G.: Sceniczne dzieje „dziadów” (próba podsumowania). - 1998, nr 1, s.61-68 

Epilog

Hernasowa M. I in.: Oblicza ojczyzny w wierszach Tadeusza Różewicza ***(„oblicze ojczyzny)”, Wiktora Woroszylskiego „To moje” oraz we fragmencie „Epilogu” Adama Mickiewicza. - 1997, nr 1, s.16-19

Konrad Wallenrod

Chwin S.: Adam Mieckiewicz „Konrad Wallenrod” - eksplikacja. - 1998, nr 4, s.90-100

Pan Tadeusz

Hernasowa M.: „Pan Tadeusz” rzuca nam wyzwanie, czyli jak „młodszym rzeczy trudniejsze tłumaczyć”. - 1998, nr 1, s.7-31

Przesławski W.: Moje spotkanie z poematem „Pan Tadeusz”. - 1998, nr 4, s.57-59

Zachód słońca

Jagoszewska K.: Błądzimy w chmurach. Adam Mickiewicz „Zachód słońca” - lekcja w klasie IV. - 1998, nr 1, s.31-33

MIŁOSZ CZESŁAW

Piosenka o porcelanie

Bortnowski S.: Wiersz Czesława Miłosza i proza Olgi Tokarczuk. - 1997, nr 1, s.33-40

MORSZTYN JAN ANDRZEJ

Gadka trzecia

Zaśko-Zielińska M.: Od pytania do poezji kunsztownej. Analiza językowa „Gadki trzeciej” J.A. Morsztyna. - 1998, nr 2, s.71-76

NARUSZEWICZ ADAM

Hymn do słońca

Rippel R.: Bóg – natura – człowiek. Wokól „Hymnu do słońca” Adama Naruszewicza. - 1998, nr 2, s.94-102

NORWID CYPRIAN KAMIL

Inglot M.: W stulecie „odkrycia” Cypriana Norwida. - 1997, nr 2, s.79-83

Fortepian Szopena

Żukowska D.: Norwida widzenie sztuki w „Fortepianie Szopena”. - 1997, nr 2, s. 19-22

Kółko

Inglot M.: Interpretacja porównawcza jako temat olimpijski. C. K. Norwid „Kółko” i J. Twardowski „Bliscy i oddaleni”. - 1997, nr 1, s.45-51

Witkowski M.: Interpretacja porównawcza wierszy C. K. Norwida „Kółko” i J. Twardowskiego „Bliscy i oddaleni” - 1997, nr 1, s.9-13

Pielgrzym

Majewska-Tworek A.: „Pielgrzym” Norwida i jego ewangeliczne przesłanie. - 1997, nr 2, s.84-86

W Weronie

Tomaszewski F.: Kochankowie przez gwiazdy przeklęci. Cypriana Norwida „W Weronie”. - 1997, nr 2, s.87-91

NOWAK TADEUSZ

Psalm o nożu w plecach

Baluch A.: Czytac w coraz głębszych głębiach, czyli o stylach odbioru „Psalmu o nozu w plecach” Tadeusza Nowaka. - 1996, nr 3, s.69-74

ODYSEJA

Siama A.: Jak pięknie być Odyseuszem. - 1998, nr 2, s.109-111

ORWELL GEORGE

Rok 1984

Kisyńska M.; „Rok 1984” G. Orwella na lekcji – propozycja. - 1996, nr 3, s.30-33

Strzala R.: Studium strachu - „Rok 1984” George'a Orwella. - 1996, nr 3, s.34-38

POŚWIATOWSKA HALINA

Janiak A.: „Anegdota o istnieniu” Sz. Zimorowica i H. Poświatowskiej – podobieństwa biografii, tematów, motywów. - 1998, nr 2, s.77-86

PRUS BOLESLAW

Górniak D.: Damskie strategie czyli Mickiewicza i Prusa zdanie o kobietach. - 1998, nr 4, s.51-56

Lalka

Ostowicz A.: Sceny z życia marionetek nie tylko w „lalce” Prusa. Omówienie lekcji. - 1995, nr 1, s.59-65

PRZYBOŚ JULIAN

Świt kwietniowy

Michalak A.: Świat dnia i świat życia – lekcja z wierszem J. Przybosia ''Świt kwietniowy”. - 1996, nr 2, s.23-25

RÓŻEWICZ TADEUSZ

Heck T.: Postmodernizm w starych dekoracjach? - 1997, nr 1, s.106-113

Nastal B.: Dwa pomysły na lekcje z wierszami Tadeusza Różewicza w klasie VI [„Przepaść”, „Koncert życzeń]. - 1997, nr 1, s.20-22

Biel

Baluch A.: Poezja Różewicza w szkole. Interpretacja wiersza o baranku. - 1997, nr 1, s.95-99

Opowiadanie o straych kobietach

Ściepurg A.: „Opowiadanie o starych kobietach” Tadeusza Różewicza. - 1997, nr 1, s.100-105

*** (oblicze ojczyzny)

Hernasowa M. I in.: Oblicza ojczyzny w wierszach Tadeusza Różewicza ***(„oblicze ojczyzny)”, Wiktora Woroszylskiego „To moje” oraz we fragmencie „Epilogu” Adama Mickiewicza. - 1997, nr 1, s.16-19

Zaraz skoczę szefie

Stróżański K.: technika montażu filmowego – główna zasada stylistyczno-konstrukcyjna wiersza T. Różewicza „Zaraz skoczę szefie”. - 1995, nr 2, s.54-60

RYMKIEWICZ JAROSŁAW MAREK

Ulica Mandelsztama

Poprawa A.: O „Ulicy MandelsztamaJaroslawa marka Rymkiewicza. - 1996, nr 1, s.87-98

SAINT-EXUPERY ANTOINE

Mały książę

Siama A.: „gdzie jesteś, Mały Książę?...”. - 1995, nr 1, s.36-41

SCHULZ BRUNON

Frąszczak B.: „...w mitycznym jakimś mateczniku...” czyli o znakach wyrażających przestrzeń w twórczości Brunona Schulza – scenariusz lekcji. - 1997, nr 1, s. 29-33

Sklepy cynamonowe

Ostowicz A.: Anima i animus czyli eros i logos. Propozycja interpretacji „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza. - 1996, nr 2, s.32-39

SĘP SZARZYŃSKI MIKOŁAJ

Hernas C.: Dylematy wartościowania w liryce J. Kochanowskiego i M. Sępa Szarzyńskiego. - 1998, nr 2, s.65-70

SIENKIEWICZ HENRYK

Ogniem i mieczem

Jarczewska S.: Czy to polski western? Refleksje o „Ogniem i mieczem”. - 1998, nr 2, s.116-119

W pustyni i puszczy

Hernasowa M.: Różne drogi „w pustynie i puszczę'. - 1995, nr 1, s.42-44

SINGER ISAAC BASHEVIS

Golem

Ostowicz A.: Golem – od opowieści do mitu. Rozważania wokół opowiadania Isaaca Bashevisa Singera „Golem.” - 1998, nr 2, s.111-116

STASIUK ANDRZEJ

Biały kruk

Jankowska D.: „Nie można żyćw pustce” - moje spotkanie z „Białym krukiem” Andrzeja Stasiuka. - 1998, nr 3, s.75-81

SZEKSPIR WILLIAM

Hamlet

Otolińska R.: Tajemnica osobowości Hamleta. - 1995, nr 1, s.65-68

SZYMBORSKA WISŁAWA

Jankowska D.: Bez tej poezji świat byłby ubozszy. - 1996, nr 4, s.12-13

Bator D .i in.: Nad wierszami Wisławy Szymborskiej. - 1996, nr 4, s.14-22

Na wieżę Babel

Jaworska T.: Kiedy ludzie nie mogą się porozumieć. Szkolna interpretacja wiersza W. Szymborskiej. - 1998, nr 4, s.17-19

Pejzaż

Wiercińska A.: Historie nie namalowane – sztuka czy rzeczywistość? Wisława Szymborska „Pejzaż”. - 1998, nr 3, s.20-24

Recenzja z nie napisanego wiersza

Ligęza W.: Zamiast traktatu poetyckiego (wokół „Recenzji z nie napisanego wiersza” Wisławy Szymborskiej). - 1996, nr 2, s.116-

Urodziny

Bortnowski S.: Zanim rozpoczniemy rozmowę o wierszu... Scenariusz drugi: Urodziny (do wiersza W. Szymborskiej). - 1996, nr 1, s.35-41

TETMAJER KAZIMIERZ PRZERWA

Bajda J.: Malarstwo Arnolda Bocklina a poetycka i krytycznoartystyczna twórczość Kazimierza Przerwy Tetmajera. - 1998, nr 3, s.88-98

TOKARCZUK OLGA

Prawiek i inne czasy

Bortnowski S.: Wiersz Czesława Miłosza i proza Olgi Tokarczuk. - 1997, nr 1, s.33-40

TREMBECKI STANISLAW

Wilk i baranek

Matuszewska P.: „Wilk i baranek” Stanisława Trembeckiego – eksplikacja. - 1998, nr 2, s.86-94

TRYZNA TOMASZ

Panna Nikt

Janiak A.: „Panna Nikt” nie dla panien. O odbiorcy wirtualnym „Tajemniczej powieści o dojrzewaniu”. - 1997, nr 4, s.78-83

TUWIM JULIAN

Zieleń

Sarnicka S.: „pobozny słowowierca” O wierszu Juliana Tuwima „Zieleń”. - 1995, nr 3, s.63-68

TWARDOWSKI JAN

Basara E.: Straszy pan „z odrąbaną młodością” O juwenaliach J. Twardowskiego. - 1995, nr 3, s. 7-13

Basara E.: W kręgu literackiej młodości Jana Twardowskiego. - Fenomen „Kuźni Młodych”. - 1995, nr 3, s.13-16

 Tucholska R.: Lubię ludzi. Religijne i filozoficzne aspekty liryki Jana Twardowskiego. - 1997, nr 3, s.80-84

Bliscy i oddaleni

nglot M.: Interpretacja porównawcza jako temat olimpijski. C. K. Norwid „Kółko” i J. Twardowski „Bliscy i oddaleni”. - 1997, nr 1, s.45-51

Witkowski M.: Interpretacja porównawcza wierszy C. K. Norwida „Kółko” i J. Twardowskiego „Bliscy i oddaleni” - 1997, nr 1, s.9-13

Suplikacja

Jabłoński R.: Wiersz-modlitwa ks. Jana Twardowskiego na lekcji w klasie VI. - 1997, nr 2, s.18-22

Usłyszane, zapisane

Wrońska B.: Jana Twardowskiego „Usłyszane, zapisane”. - 1995, nr 1, s97-100

UNIEJEWSKI ŁUKASZ

konformizm sekwany

Jakacka N.: Interpretacja wiersza Łukasza Uniejewskiego „konformizm sekwany”. - 1995, nr 2, s.24-28

WOROSZYLSKI WIKTOR

To moje

Hernasowa M. I in.: Oblicza ojczyzny w wierszach Tadeusza Różewicza ***(„oblicze ojczyzny)”, Wiktora Woroszylskiego „To moje” oraz we fragmencie „Epilogu” Adama Mickiewicza. - 1997, nr 1, s.16-19

WYSPIAŃSKI STANISŁAW

Kowalik T.: „Franciszkańskie dzieło” Stanislawa Wyspianskiego (lekcja o historii, sztuce i literaturze) [witraże w bazylice Franciszkanów]. - 1995, nr 3, s.26-28 {kol.il.)

ZIMOROWIC SZYMON

Janiak A.: „Anegdota o istnieniu” Sz. Zimorowica i H. Poświatowskiej – podobieństwa biografii, tematów, motywów. - 1998, nr 2, s.77-86

ŻEROMSKI STEFAN

Siłaczka

Bortnowski S.: Kłopoty z etosem Siłaczki i kapitulacja Obareckiego. - 1996, nr 3, s. 22-30

BALLADA [GATUNEK LITERACKI]

Kozioł M.: Dokąd zmierzasz, ballado? - 1997, nr 4, s.20-26

BIBLIJNA TEMATYKA

1997, nr 2

KOBIETA W LITERATURZE

Górniak D.: Damskie strategie czyli Mickiewicza i Prusa zdanie o kobietach. - 1998, nr 4, s.51-56

OJCZYZNA

Hernasowa M. I in.: Oblicza ojczyzny w wierszach Tadeusza Różewicza ***(„oblicze ojczyzny)”, Wiktora Woroszylskiego „To moje” oraz we fragmencie „Epilogu” Adama Mickiewicza. - 1997, nr 1, s.16-19

OSWIECENIE

Pawłowiczowa j.: „Sama święta powaga prawdy” o teatrze schyłku XVIII wieku. - 1995, nr 1, s.8-16

POEZJA WSPÓŁCZESNA

Łukasiewicz J.: Ramki milczenia. Zbiór wierszy krótkich [wiersze Miłosza,Jastruna, Stycznia, Białoszewskiego, Krynickiego, Mirgi, Szmidta, Kozioł]. - 1995, nr 2, s. 76-83

REKLAMA

Kulak A.: Zainteresujmy się reklamą. - 1998, nr 4, s. 29-30