Weronika Sherborne i Metoda Ruchu Rozwijającego

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 

KSIĄŻKI (za lata: 1994-2011)

Bobkowicz-Lewartowska, Lucyna

Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Kraków : "Impuls", 2000

Bogdanowicz, Małgorzata

Skale obserwacji zachowania dzieci i rodziców uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Małgorzata Bogdanowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2003

Bogdanowicz, Marta

Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska.- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994

Bogdanowicz, Marta

Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik.- Gdańsk : "Harmonia", 2006

Bogdanowicz, Marta

Ruch rozwijający dla wszystkich : efektywność metody Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Alicja Kasica. - Gdańsk : "Harmonia", 2008

Poradnik metodyczny

Poradnik metodyczny dla nauczycieli kształcących uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych / pod red. Grażyny Tkaczyk i Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001

Sherborne, Veronica

Ruch rozwijający dla dzieci / Weronika Sherborne. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1997

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna. T. 2 , Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć / red. nauk. Ewa Małgorzata Skorek.- Kraków : "Impuls", 2007

Terapie wspomagające

Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego.-       Kraków : "Impuls", 2011

Wspomaganie rozwoju

Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem : teoria, metodyka, przykłady / red. nauk. Jacek J. Błeszyński. - Kraków : "Impuls", 2004

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne w kształceniu zintegrowanym / praca pod red. Seweryna Sulisza. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

ARTYKUŁY (za lata: 1996-2012)

Bartska, Justyna

Gimnastyka mózgu / Justyna Bartska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 4, s. 21-26

Białas, Ewa

"Szerbornowskie" zajęcia : ruch dla zdrowia / Ewa Białas [i in.] // Wychowanie w Przedszkolu. - 1998, nr 5, s. 354-356, 365-367

Bissinger-Ćwierz,Urszula

Animacja muzyczna w pedagogice zabawy / Urszula Bissinger-Ćwierz // Grupa i Zabawa. - 2001, nr 2, s. 2-6

Bogdanowicz, Marta

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 14-15

Bogdanowicz, Marta

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : ćwiczenia kształtujące świadomość osoby / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik // Bliżej Przedszkola. -2012, nr 2, s. 16-17

Bogdanowicz, Marta

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała i przestrzeni / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 3, s. 15-17

Bogdanowicz, Marta

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : ćwiczenia oparte na relacji opiekuńczej, energii i siły oraz współpracy / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 20-22

Bogdanowicz, Marta

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : o efektywności stosowania metody / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 10-11

Bogdanowicz, Marta

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : planowanie i organizacja zajęć / Marta Bogdanowicz ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 12, s. 17-19

Bogdanowicz, Marta

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : propozycje zabaw z rekwizytami / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 26-28

Bogdanowicz, Marta

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : struktura zajęć / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 15-17

Bogdanowicz, Marta

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : uwagi do planowania i realizacji zajęć / Marta Bogdanowicz // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 16-18

Bogdanowicz, Marta

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : założenia i zastosowanie / Marta Bogdanowicz ; oprac. Aneta Wojnarowska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 9, s. 14-15

Bogdanowicz, Marta

Skuteczność Metody Ruchu Rozwijającego na podstawie badań prowadzonych w łączonej grupie najmłodszych i najstarszych dzieci w przedszkolu / Marta Bogdanowicz, Katarzyna Chojnacka // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 8-9

Figat. Katarzyna

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne / Katarzyna Figat // Lider. - 2010, nr 9, s. 29

Gelleta-Mac, Izabela

Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka / Izabela Gelleta-Mac // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 28-29

Gierula-Słyś, Małgorzata

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Małgorzata Gierula-Słyś // Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 10, s. 50-51

Kirzyc, Ewa

Ruch, który rozwija / Ewa Kirzyc, Ewa Cybulska // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 76-78

Łupszow, Magdalena

Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne / Magdalena Łupszow // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 3, dod. s. 44-47

Marczak-Pilipczuk, Magdalena

W krainie świętego Mikołaja / Magdalena Marczak-Pilipczuk // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 11, s. 46-47

Matasek, Marta

Wpływ Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Marta Matasek // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 2, s. 132-138

Nadachewicz, Katarzyna

Rola nauczyciela w rozwoju ruchowym dziecka / Katarzyna Nadachewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s.  43-44

Ogińska, Bożena

Ruch rozwijający dla dzieci : scenariusz lekcji otwartej: zajęcia terapeutyczne w ramach kształcenia motoryczno-zdrowotnego / Bożena Ogińska // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 5, s. 8-9

Patyk,Katarzyna

Warsztat metodyczny pedagoga specjalnego / Katarzyna Patyk, Magdalena Wójcik // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 11, s. 32-41

Przybyszewska, Joanna

Rozwój inicjatywy dziecka dzięki metodzie Weroniki Sherborne / Joanna Przybyszewska // Rewalidacja. - 2006, nr 2, s. 115-118

Snochowska, Magdalena

Metoda Weroniki Sherborne w edukacji wczesnoszkolnej / Magdalena Snochowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1996, nr 4, dod. s. 77-79

Tarkowska, Małgorzata

Ruch Rozwijający Veroniki Sherborne jako metoda wspomagania rozwoju i terapii dzieci agresywnych / Małgorzata Tarkowska // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi .- Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2000, nr 8, s. 43-48

Tłuczek, Beata

Edukacja i relaks : nowe metody pracy z dzieckiem / Beata Tłuczek // Lider. - 2006, nr 4, s. 4-15

MULTIMEDIA

Ruch rozwijający

Ruch rozwijający Weroniki Sherborne = Developmental Movement [Film] / oprac. nauk. Marta Bogdanowicz ;  realiz. Jan Rozenbajgier.- Wersja polska. Gdańsk : Polska Fundacja Zaburzeń Mowy, [1991?]

NETOGRAFIA

Dąbkowska, Magdalena

Bawimy się wesoło - zestaw ćwiczeń i zabaw Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne - scenariusz rady szkoleniowej / Magdalena Dąbkowska, Anita Michałowska // Tryb dostępu: http://www.edukacja.edux.pl/p-7376-bawimy-sie-wesolo-zestaw-cwiczen-i.php

Gierula-Słyś, Małgorzata

Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne/ Małgorzata Gierula-Słyś // W: Publikacje edukacyjne [Dokument elektroniczny]. -  Tryb dostępu:  http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=178

Piątek, Renata

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Renata Piątek // Tryb dostępu: http://www.pp30.wloclawek.pl/publikacje/66-metoda-ruchu-rozwijajcego-weroniki-sherborne-w-pracy-z-dziemi-w-wieku-przedszkolnym

 

 

 

 

 

Opracowała: Magdalena Kobylińska

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna