Wisława Szymborska – poetka – noblistka

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

W nawiasach podano numery inwentarzowe Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie

Książki

1.      Bortnowski, Stanisław : Scenariusze półwariackie czyli poezja współczesna w szkole.-Warszawa, 1997 (41724)

2.      Burkot, Stanisław : Współczesna literatura polska : przewodnik i materiały.- Warszawa, 1974 (18269)

3.      Chrzanowski, Maciej : Interpretacja wierszy dla wszystkich liceów i innych szkół średnich. - Warszawa, 2008 (46078)

4.      Chrząstowska, Bożena : Literatura współczesna "źle obecna" w szkole : antologia tekstów literackich i pomocniczych dla klas maturalnych.- Wrocław, 1990 (39419)

5.      Dietrich, Janina : W ogrodzie świata : język polski VIII :przewodnik dla nauczyciela.- Warszawa,1994 (40790)

6.      Falkowski, Stanisław : Żyrafa czyli Po co i jak czytać poetów współczesnych.- Warszawa, 2000 (43192)

7.      Graszewicz, Marek : Kultura, literatura, folklor.- Warszawa, 1988 (38190)

8.      Karwala, Marek :Polska poezja XX wieku czyli Jak ugryźć czwarty temat maturalny : klucze do interpretacji. Cz. 2.- Kraków, 2000 (43207)

9.      Kuncewicz, Piotr : Cień ręki : szkice o poezji.- Łódź,1977 (24825)

10.  Legeżyńska, Anna : Wisława Szymborska.-Poznań,1996 (41479)

11.  Matuszewski, Ryszard : Z bliska : szkice literackie.-Kraków, 1981 (29458)

12.  Ossowska, Danuta: Zmierzch świata ? : artystyczne wizje w współczesnych przemian kulturowych. - Olsztyn, 1997 (43665)

13.  Patrzałek, Tadeusz :Glosariusz od Młodej Polski do współczesności: materiały do kształcenia literackiego w szkole średniej.- Wrocław, 1991 (43436)

14.  Ryńska, Marta :Interpretacja wierszy dla wszystkich klas podstawowych.- Warszawa, 2008 (46077)

15.  Żmichowska, Beata : Wiek XX : przewodnik dla licealistów. Cz.2.- Warszawa, 2007 (45806)

Artykuły w czasopismach

1.      Bernacki, Marek : Motyw śmierci w późnej poezji Wisławy Szymborskiej // Polonistyka . - 2006, nr 8, s. 26-31

2.      Czyżewska-Kasińska, Izabela : O dialogu tekstów z różnych epok // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 2, s. 35-47

3.      Jachimczak, Barbara Wanda : Dziwna planeta i dziwni na niej ci ludzie... : scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony poezji Wisławy Szymborskiej // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 25 – 28

4.      Jasieński, Michał : Obserwacje Wniebowziętej Sowy, czyli jak Wisława Szymborska tłumaczy przyrodę // Biologia w Szkole z Przyrodą. - 2006, nr 5, s. 24-29

5.      Krawczyk, Alicja : Poetyckie wyprawy Wisławy Szymborskiej w świat sztuki : o trzech wierszach : "Dwie małpy Bruegla", "Kobiety Rubensa", "Miniatura średniowieczna" // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 24-32

6.      Krawczyk, Alicja : Poetyckie wyprawy Wisławy Szymborskiej w świat sztuki : o trzech wierszach: "Ludzie na moście", "Pejzaż", "Mozaika bizantyjska" // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 3, s. 19-27

7.      Kula, Edward :Propozycja interpretacji wierszy...// Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 1, s. 75-85

8.      Kuczyńska-Koschany, Katarzyna : Dyliżansem (ze Słowackim, Szymborską i innymi pasażerami) // Polonistyka. - 2009, nr 11,  s. 22-26

9.      Łopata, Andrzej : Liryczne studium fotografii i lustra // Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 4, s. 33-39

10.  Michałowski, Piotr : Śmierć - tabu, informacja, empatia, katharsis // Polonistyka. - 2007, nr 6, s. 25-29

11.  Musiatewicz, Marta : Prospekt Wisławy Szymborskiej, czyli diabeł oswojony // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 1, s. 30-40

12.  Nowel, Ewa : Posiedzieć nad wierszem, czyli wykorzystać potencjał lektury // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 2, s. 45-59

13.  Wójtowicz-Stefańska, Agata : Jeden wiersz na trzech etapach edukacji, czyli "Mała dziewczynka ściąga obrus" Szymborskiej w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum // Polonistyka. - 2009, nr 4, s. 46 – 50

14.  Wawrzyniak, Magdalena : Porozmawiajmy o przeszłości... : kształtowanie tożsamości w opinii licealistów // Polonistyka.- 2010, nr 2, s.47-51

15.  Wysłouch, Seweryna : Dwa spotkania z Rubensem - Różewicz i Szymborska //Polonistyka . - 2007, nr 6, s. 6-11

Opracowała: Ewelina Tańska

WMBP w Elblągu

Filia w Ostródzie