Wychowanie fizyczne

w trosce o zdrowie i sprawność uczniów

wybór materiałów na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

WYDAWNICTWA  ZWARTE

 1. A-Z sprawności fizycznej : atlas ćwiczeń / Jerzy Talaga. - Wyd. 1 dodr. 1998. - Warszawa : "Ypsylon", 1995
 2. Lekcje wychowania fizycznego w gimnazjum : poradnik metodyczny / Maria i Jerzy Kołodziejowie, Marta Michno, Ewa Polak. - Rzeszów : "Fosze", 2005
 3. Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego / Janusz Bielski. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005
 4. Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole / pod red. Michała Bronikowskiego. - Poznań : "eMPi2", 2004
 5. Metodyka wychowania fizycznego w reformowanej szkole : część II / pod red. Michała Bronikowskiego. - Poznań : "eMPi2", 2005
 6. O możliwościach wykorzystania kultury fizycznej w resocjalizacji nieletnich / Krzysztof Sas-Nowosielski. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2002
 7. Plany wynikowe z wychowania fizycznego : dla klas IV - VI szkoły podstawowej / Alicja Roma-nowska. - Płock : "Korepetytor", 2004
 8. Poradnik metodyczny do programu wychowania fizycznego zatwierdzonego przez MEN nr DKW-4014-159/99 : szkoła podstawowa IV / Mirosława Śmiglewska. - Toruń : "Bea-Bleja", 1999
 9. Proces wychowania w kulturze fizycznej / Stanisław Strzyżewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990
 10. Przewodnik dla nauczyciela wychowania fizycznego : drugiego etapu edukacyjnego, szkoła podstawowa : klasy 4-6 / Aneta Tywoniuk-Małysz, Robert Małysz. - Toruń : "Bea", 2002
 11. Przewodnik dla nauczyciela wychowania fizycznego : trzeciego etapu edukacyjnego, gimnazjum : klasy 1-3 / Aneta Tywoniuk-Małysz, Robert Małysz. - Toruń : "Bea-Bleja", 2002
 12. Przykładowe konspekty lekcji wf zmierzające do realizacji wybranych osiągnięć ucznia w po-szczególnych etapach edukacji szkolnej / Maria Janikowska-Siatka. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005
 13. Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczycieli / Henryk Grabowski. - Kraków : "Impuls", 2004
 14. Wybierz sam : poradnik metodyczny do programu wychowania fizycznego o profilu rekreacyjno-zdrowotnym dla gimnazjum i liceum / [aut. Ewa Czerska i in.]. - Łódź : "Res Polona", 2000
 15. Za szkolnym progiem / Berta Strycharska-Gać. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005
 16. Zbiór zabaw i gier ruchowych / Marek P. Napierała. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2001

ARTYKUŁY  Z  CZASOPISM

 1. Cele wychowania fizycznego - w praktycznym działaniu / Renata Śleboda, Adam Kantanista // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 13-17
 2. Czy naprawdę możemy mówić o "wychowaniu" fizycznym? / Michał Bronikowski. - Bibliogr. // Lider. - 2007, nr 1, s. 13-15
 3. Dalekoswchodnie sztuki i sporty walki w praktyce pedagogicznej / Tomasz Guja // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 5, s. 38-40
 4. Doskonalenie postawy obronnej w stójce, nauka padów w tył - elementy judo : konspekty lekcji wf / Mariola Giza // Lider. - 2006, nr 4, s. 23
 5. Ewaluacja w wychowaniu fizycznym / Stanisław Żołyński. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, s. 27-29
 6. Formy prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w teorii i praktyce / Krzysztof Warchoł // Lider. - 2006, nr 10, s. 7-9
 7. Gimnastyka artystyczna w programie wychowania fizycznego dzieci i młodzieży / Jolanta Piotrowska // Lider. - 2005, nr 2, s. 28-29
 8. "Inna" metodyka nauczania skoku w dal w szkole / Ryszard Marcinów, Jerzy Iskra. - Bibliogr. // Lider. - 2005, nr 12, s. 27-30
 9. Jeszcze raz o rozgrzewce! / Andrzej Piecha, Marcin Mitura // Lider. - 2005, nr 6, s. 9-10
 10. Joga w wychowaniu fizycznym / Danuta Palica. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 4, s. 16-18
 11. Kompetencje współczesnego wychowawcy fizycznego / Ryszard Cieśliński, Anna Bochenek. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 1, s. 4-10
 12. Konspekt lekcji wychowania fizycznego : lekcja z oponami / Ewa Fronczek // Lider. - 2004, nr 4, s. 21
 13. Metody oddziaływania wychowawczego w edukacji fizycznej / Janusz Bielski. - Bibliogr. // Lider. - 2005, nr 5, s. 3-5
 14. Mierzenie jakości pracy szkoły : wychowanie fizyczne / Adam Kantanista, Budzisław Kościelny. - Bibliogr. // Lider. - 2006, nr 5, s. 3-4
 15. Motywacja a cele w szkolnej edukacji fizycznej / Jacek Szalewski. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, s. 21-23
 16. Nauczanie odpowiedzialności jako sposób dyscyplinowania uczniów na lekcjach wf / Jacek Szalewski. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 1, s. 20-24
 17. Nauczyciel wychowania fizycznego - promujący zdrowie / Grzegorz Gigiel // Lider. - 2004, nr 9, s. 12-13
 18. Niestandardowe wychowanie fizyczne / Paweł Woźny // Lider. - 2007, nr 10, s. 24-27
 19. Nowatorstwo pedagogiczne w wychowaniu fizycznym / Janusz Bielski // Lider. - 2004, nr 2, s. 8-9
 20. O sporcie szkolnym i wychowaniu fizycznym jako szkole charakterów / Adam Przybysz // Lider. - 2007, nr 4, s. 18-19
 21. Olimpizm i fair play w wychowaniu fizycznym / Krzysztof Warchoł. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 2, s. 37-39
 22. Pedagogika zabawy w wychowaniu fizycznym, gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej i rehabilitacji ruchowej / Elżbieta Adamczuk, Barbara Anchimowicz. - Bibliogr. // Lider. - 2005, nr 11, s. 9-11
 23. Pomiar dydaktyczny z wychowania fizycznego : zagrożenie czy szansa? / Henryk Papiernik // Lider . - 2005, nr 7/8, s. 14-17
 24. Pomiar zewnętrzny w wychowaniu fizycznym jako element nadzoru / Henryk Papiernik // Lider. - 2004, nr 10, s. 12-15
 25. Postępowanie nauczyciela wf w rozwijaniu różnych sfer zdrowia ucznia / Małgorzata Staniszewska . - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2, s. 16-20
 26. Praca z uczniem wybitnym o słabych warunkach fizycznych / Anna Drwięga // Lider. - 2006, nr 10, s. 13-14
 27. Precyzowanie celów edukacyjnych wychowania fizycznego w jednostce metodycznej (cykl lekcyjny, lekcja) / Halina Guła-Kubiszewska. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 4, s. 16-23
 28. Profilaktyka pedagogiczna jako promocja bezpieczeństwa w procesie wychowania fizycznego / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 8/9, 5-16
 29. Propozycje szkół alternatywnych w kierunku uatrakcyjnienia wychowania fizycznego / Marzena Kurzak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 28-34
 30. Rodzaje wypadków i urazów na zajęciach sportowych - sposoby ich zapobiegania / Krzysztof Kamieniak // Lider. - 2004, nr 2, s. 26
 31. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej / Ewa Wodnicka. - Bibliogr. // Lider. - 2004, nr 6, s. 10-13
 32. Rozwój fizyczny wskaźnikiem zdrowia młodzieży / Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 11, s. 14-19
 33. Różnorodność metod oceny poziomu aktywności ruchowej / Iwona Stępień. - Bibliogr. // Lider. - 2004, nr 11, s. 13-14
 34. Scenariusz zajęć relaksacji / Małgorzata Kolano // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 6/7, s. (15)-(16)
 35. Sejmik szkolnej kultury fizycznej / Krzysztof Górecki // Lider. - 2004, nr 5, s. 3-7
 36. Sport - usprawnienia czy wyczyny? / Mieczysław Albert Krąpiec // Wychowawca. - 2006, nr 6, s. 5-7
 37. Szkolny w-f ze sporttesterem / Paweł Woźny // Lider. - 2007, nr 4, s. 23-25
 38. Sztuka walki hapkido - alternatywą dla tradycyjnego wychowania fizycznego i sportu szkolnego : alternatywny program realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego / Rafał Przybycień. - Bibliogr. // Lider. - 2005, nr 6, s. 11-13
 39. Tenis stołowy na lekcji wf / Agnieszka Jadach, Krystyna Dziedzina // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, "Biblioteczka Monograficzna", s. (13)-(15)
 40. Trudności wychowawcze a interwencje nauczycielskie stosowane podczas lekcji wf / Paweł Ochwat. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 11/12, s. 42-47
 41. W stronę szkolnej praktyki : czynności pedagogiczne nauczyciela wychowania fizycznego / Krzysztof Warchoł // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 18-20
 42. Ważne akty prawne w pracy nauczyciela wychowania fizycznego / Lech Strembski // Doskonalenie Otwarte. - 2006/2007, nr 3, s. 54-58
 43. Włączyłam uczennicę z mojej klasy do czynnego uczestnictwa w zajęciach ruchowych : (opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu dydaktycznego) / Jolanta Żołyńska. - Bibliogr. // Lider. - 2005, nr 9, s. 23-25
 44. Wpływ koloru strojów gimnastycznych na przebieg i rezultaty lekcji z wychowania fizycznego / Urszula Zientara // Lider. - 2006, nr 5, s. 13-16
 45. Wychowanie fizyczne wobec wyzwań cywilizacji konsumpcyjnej : (w kręgu teorii, metodyki i praktyki współczesnego wychowania fizycznego) / Władysław Pańczyk, Krzysztof Warchoł // Lider. - 2007, nr 3, s. 4-20
 46. Wykorzystanie programu TARGET w pracy nauczyciela wf / Ewa Kirst. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 8/9, s. 25-28
 47. Wykorzystanie stretchingu w lekcjach wychowania fizycznego / Andrzej Soroka. - Bibliogr. // Lider. - 2005, nr 11, s. 18-20
 48. Zabawy i gry z chustą animacyjną / Ewa Kempska // Lider. - 2006, nr 9, s. 16-17
 49. Zabawy w wodzie głębokiej dla dzieci na początkowym etapie nauki pływania / Grzegorz Bielec, Paweł Klajman. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 2, "Biblioteczka Monograficzna", s. (6)-(9)
 50. Zbiór ćwiczeń przygotowujących ucznia do samodzielnej aktywności ruchowej / Seweryn Sulisz. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 1, "Biblioteczka Monograficzna", s. (2)-(13)
 51. Zdrowotne walory ruchu na łonie natury : od Jędrzeja Śniadeckiego do Karola Wojtyły / Feliks Rochowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 10, s. 9-12
 52. Znaczenie gier zespołowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki ręcznej w wychowaniu fizycznym dzieci i młodzieży / Władysław Janowiec // Lider. - 2007, nr 6, s. 23-26
 53. Zwinność i poruszanie się z piłką / Jerzy Talaga // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 5, "Biblioteczka Monograficzna", s. (2)-(5)

Szkoła podstawowa

 1. Atrakcyjna gimnastyka / Dariusz Gruszczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 4, s. (5)-(7)
 2. Całoroczny program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego pt.: "Daj się skusić na ruch, zdrowiem odpowiedz na bezruch" / Paweł Woźny // Lider. - 2006, nr 12, s. 5-7
 3. Ćwiczenia korekcyjne z nietypowymi przyborami / Barbara Kotowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 3, "Biblioteczka Monograficzna", s. (11)-(16)
 4. Ćwiczenia muzyczno-ruchowe w lekcji wychowania fizycznego / Małgorzata Tomczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 1, "Biblioteczka Monograficzna", s. (11)-(15)
 5. Ćwiczenia relaksacyjne i ich wpływ na obciążenie nadmiernego napięcia / Stefan Kurowski // Lider. - 2005, nr 4, s. 20
 6. Doskonalenie odbić sposobem oburącz górą i oburącz dołem w piłce siatkowej z  wykorzystaniem balonów / Jacek Krawczyk // Lider. - 2005, nr 11, s. 23-24
 7. Doskonalenie podania oburącz i jednorącz w miejscu i w ruchu w unihokeju / Andrzej Miszczak // Lider. - 2006, nr 1, s. 29
 8. Elementy gimnastyki z wykorzystaniem technik pedagogicznych Freineta [klasa V chłopcy] / Maria Kwasiborska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2004, nr 10,  "Biblioteczka Monograficzna", s. (15)-(16)
 9. Ja - jako nauczyciel wychowania fizycznego w klasie specjalnej / Renata Jaworska // Lider. - 2004, nr 3, s. 9-10
 10. Konspekt lekcji : (piłka ręczna - doskonalenie rzutów w wyskoku) / Jarosław Dębinny // Lider. - 2005, nr 5, s. 23
 11. Konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy IV dziewcząt / Grażyna Olszak // Lider. - 2004, nr 3, s. 15-16
 12. Konspekt lekcji wychowania fizycznego z piłki siatkowej [w klasie specjalnej] / Renata Migdał // Lider. - 2007, nr 5, s. 15-16
 13. Konspekt lekcji wychowania fizycznego z unihokeja : dla klasy IV chłopców szkoły podstawowej / Jacek Krawczyk // Lider. - 2005, nr 9, s. 29-30
 14. Konspekt lekcji z atletyki terenowej : (lekcja otwarta) / Jan Pupek // Lider. - 2004, nr 9, s. 23
 15. Konspekt lekcji z gimnastyki dla klasy V dziewcząt / Maria Buda // Lider. - 2004, nr 3, s. 20
 16. Konspekt w ujęciu czynnościowym z zastosowaniem metod aktywizujących uczniów w wychowaniu fizycznym dla klasy V / Zdzisław Bucław // Lider. - 2004, nr 9, s. 18-19
 17. Lekcja zabaw i gier ruchowych z wykorzystaniem lin - elementy ratownictwa wodnego / Jacek Tarnas // Lider. - 2004, nr 2, s. 16-19
 18. Łucznictwo / Anna Włosik // Lider. - 2004, nr 3, s. 23
 19. Moja lekcja wf "Zabawa z zapasami" / Artur Kruszewski, Stanisław Kuźmicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 6-7, s. (11)-(13)
 20. Nauka odbicia piłki siatkowej sposobem oburącz górnym : (scenariusz lekcji wychowania fizycznego w klasie IV) / Katarzyna Ciechańska // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 5, s. 16-17
 21. Piramidy : scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy VI (dziewczęta) / Agata Zapisek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, "Biblioteczka Monograficzna", s. (7)-(10)
 22. Plan pracy z wychowania fizycznego dla klas IV, V, VI SP / Marzena Jakubczyk // Lider. - 2005, nr 2, s. 19-27
 23. Plan wynikowy : wychowanie fizyczne : klasa VI [...] : minikoszykówka / Agnieszka Mielczarek // Lider. - 2006, nr 12, s. 26-28
 24. Plan wynikowy : wychowanie fizyczne : klasa VI [...] : minipiłka siatkowa  / Agnieszka Mielczarek // Lider. - 2006, nr 12, s. 24-25
 25. Plan wynikowy z wychowanie fizycznego w klasie VI na podstawie programu "Ruch to zdrowie" / Barbara Anchimowicz // Lider. - 2006, nr 2, s. 19-23
 26. Plecy okrągłe - ćwiczenia w parach / Katarzyna Bawelska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2, "Biblioteczka Monograficzna", s. (12)-(13)
 27. Poprzez gry i zabawy do minikoszykówki / Katarzyna Dulnik. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 3, "Biblioteczka Monograficzna", s. (2)-(16); nr 4, s. (2)-(4)
 28. Problemy aktywności fizycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Markowska. - Bibliogr. // Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr, 4, s. 7-10
 29. Program autorski : "Sport-Muzyka-Rozrywka" / Małgorzata Pierścionek-Sarnowska, Anna Stróżyńska. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 4,  "Biblioteczka Monograficzna", s. (12)-(16)
 30. Program wychowania fizycznego z rozszerzonymi treściami z piłki ręcznej / Bogumiła Przysiężna, Sławomir Lewalski // Lider. - 2004, nr 4, s. 16-20
 31. Propozycja lekcji wf poza salą gimnastyczną / Żywilla Swajdo // Lider. - 2004, nr 5, s. 21
 32. Scenariusz lekcji - doskonalenie układu choreograficznego [street-jazz] / Agnieszka Chrulska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 3, "Biblioteczka Monograficzna", s. (2)-(4)
 33. Scenariusz lekcji - taniec [hip-hop] / Rafał Ziółkowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 12, "Biblioteczka Monograficzna", s. (5)-(6)
 34. Scenariusz lekcji koszykówki : kozłowanie piłki ze zmianą kierunku / Janusz Sendlak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 11, "Biblioteczka Monograficzna", s. (11)-(13)
 35. Scenariusz lekcji koszykówki / Justyna Rybus. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 11, "Biblioteczka Monograficzna", s. (5)-(7)
 36. Scenariusz lekcji wf w kl. V szkoły podstawowej [judo] / Katarzyna Badur // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, "Biblioteczka Monograficzna", s. (13)-(15)
 37. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego z informatyką z wykorzystaniem ścieżek edukacyjnych w klasie VI / Hanna Głos, Grażyna Krasoń, Iwona Opajdowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, "Biblioteczka Monograficzna", s. (2)-(7)
 38. Scenariusz lekcji z wykorzystaniem torów przeszkód / Justyna Rybus // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 3, "Biblioteczka Monograficzna", s. (4)-(5)
 39. Skoliozy i plecy wklęsłe / Krystyna Antonowicz // Lider. - 2004, nr 7/8, s. 28-30
 40. Sportowe zmagania z Unią Europejską / Danuta Nowak-Wójcik, Renata Mrozińska, Sylwester Iwanowski // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 6-7
 41. Sprawność ruchowa / Małgorzata Nodzak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 6/7, "Biblioteczka Monograficzna", s. (12)-(16)
 42. Systematyka ćwiczeń w nauczaniu zagrywki tenisowej / Grzegorz Kowalczyk. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 4-5
 43. Własny program zajęć pozalekcyjnych z minipiłki siatkowej dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Agnieszka Mielczarek. - Bibliogr. // Lider. - 2006, nr 9, s. 18-19
 44. Współpraca i współdziałanie w zabawach z kartonami : konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy V / Kinga Bulińska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 10-11
 45. Wyniki badań miejsca wychowania fizycznego wśród innych przedmiotów nauczania klas IV-VI szkoły podstawowej / Jacek Dzwolak. - Bibliogr. // Lider. - 2006, nr 4, s. 27-30
 46. Wyzwalanie aktywności psychomotorycznej przez zastosowanie tańców integracyjnych, zabaw i gier ruchowych / Elżbieta Adamczuk. - Bibliogr. // Lider. - 2005, nr 3, s. 11-13
 47. Zabawy i ćwiczenia z przyborem nietypowym / Elżbieta Krajewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 2, "Biblioteczka Monograficzna", s. (10)-(12)
 48. Zabawy z linami na świeżym powietrzu : konspekt lekcji wychowania fizycznego dla klasy V / Kinga Bulińska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 9-10

Gimnzjum

 1. Aerobik na lekcji wf / Lidia Kadłubowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 2,  "Biblioteczka Monograficzna", s. (13)-(15)
 2. Alternatywne formy wychowania fizycznego i sportu szkolnego / Rafał Wojciechowski [i in.] // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 6/7, s. 32-39
 3. Alternatywne programy realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego / Marek Patryn, Alicja Jarszak, Dariusz Korzeniewski // Lider. - 2007, nr 10, s. 21-23
 4. Biegi płaskie na dłuższych dystansach / Ryszard Wosik // Lider. - 2004, nr 7/8, s. 22
 5. Ćwiczenia gimnastyczne zawsze ważne / Kazimierz Cybulski // Lider. - 2006, nr 2, s. 24-27
 6. Gry i zabawy ruchowe z przyborami nietypowymi : wyzwalanie i kształtowanie aktywności psycho-motorycznej u dziewcząt gimnazjum / Dorota Sopata // Lider. - 2007, nr 6, s. 29-30
 7. Karate w polskim systemie wychowania fizycznego / Grzegorz Cukrowski // Lider. - 2004, nr 5, s. 25
 8. Korelacja międzyprzedmiotowa wychowania fizycznego i fizyki / Barbara Zajączkowska, Barbara Kończyk. - Bibliogr. // Lider. - 2005, nr 1, s. 25
 9. Koszykówka w gimnazjum specjalnym : nauczanie zasłon / Jarosław Baranowski, Roman Rybarski. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 11,   "Biblioteczka Monograficzna", s. (7)-(11)
 10. Lekcja otwarta aerobiku / Irena Korzyniewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 4, s. (7)-(9)
 11. Mój pomysł na lekcję wychowania fizycznego / Sebastian Rybak. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 5, "Biblioteczka Monograficzna", s. (6)-(8)
 12. Nauka przewrotu w przód / Bożena Szpunar-Zdrojek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 3, "Biblioteczka Monograficzna", s. (7)-(8)
 13. Olimpizm w szkole jako przykład ścieżki międzyprzedmiotowej / Małgorzata Bronikowska // Lider. - 2004, nr 5, s. 8-10
 14. Plan metodyczny lekcji wychowania fizycznego / Aneta Smolarczyk, Urszula Cięciel // Lider. - 2004, nr 4, s. 22
 15. Plany wynikowe dla klas I, II, III gimnazjum z wychowania fizycznego / Sławomir Szurek, Leszek Wróbel // Lider. - 2006, nr 11, s. 12-17
 16. Program dydaktyczno-wychowawczy Klas Sportów Wodnych / Marek Patryn, Alicja Jarszak, Dariusz Korzeniewski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 6/7, s. 17-22
 17. Program pływania dla klas I-III / Mieczysława Januchowska, Agata Wierzbowska, Renata Wojtakajtis. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 3, "Biblioteczka Monograficzna", s. (9)-(16)
 18. Program współzawodnictwa sportowego klas II / Iwona Szymczuk, Robert Budkiewicz // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 2, s. 90-94
 19. Program wychowania fizycznego z rozszerzonymi treściami z piłki ręcznej / Bogumiła Przysiężna, Sławomir Lewalski // Lider. - 2004, nr 4, s. 16-20
 20. Scenariusz lekcji na łyżworolkach dla dziewcząt z klas I - III gimnazjum / Kamila Bylinka // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 5, "Biblioteczka Monograficzna", s. (9)-(12)
 21. Scenariusze lekcji wychowania fizycznego w gimnazjum / Renata Jaworska. - Tematy lekcji: kształtowanie umiejętności utylitarnych na lekcji wychowania fizycznego; gry i zabawy terenowe z elementami wiedzy ekologicznej // Lider. - 2004, nr 1, s. 19-20
 22. Scenariusz turnieju ryzykantów / Robert Budkiewicz // Doskonalenie Otwarte. - 2004/2005, nr 2, s. 95-98
 23. Sposoby organizacji lekcji wychowania fizycznego - motywacją uczniów do większej aktywności fizycznej : innowacja pedagogiczna / Agata Woźniak // Lider. - 2004, nr 6, s. 19-21
 24. Wychowanie fizyczne inaczej / Grażyna Ciszkowska // Lider. - 2005, nr 10, s. 17-18
 25. Zestaw konspektów lekcji wychowania fizycznego do wykorzystania przez nauczycieli stażystów oraz nauczycieli przedmiotu / Joanna Łapińska // Lider. - 2005, nr 12, s. 18-23

Szkoła ponadgimnazjalna

 1. Alternatywny program realizacji wychowania fizycznego i sportu szkolnego / Jolanta Szyler, Jacek Mikłasz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 6/7, s. 39-44
 2. Asekuracja przy przewrotach / Marzena Kurzak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 12, "Biblioteczka Monograficzna", s. (11)-(13)
 3. Autorski program wychowania fizycznego dziewcząt dla policealnego studium hotelarskiego i turystycznego / Jolanta Nazarewicz. - Bibliogr. // Lider. - 2005, nr 6, s. 16-21
 4. Gibkość i zwinność / Alicja Trusz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 12,  "Biblioteczka Monograficzna", s. (14)-(15)
 5. Kompozycje układów piramid : lekcja pokazowa / Dorota Sopata // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 6/7, "Biblioteczka Monograficzna", s. (10)-(13)
 6. Konspekt lekcji otwartej z wychowania fizycznego [siatkówka] / Waldemar Dobrowolski // Lider. - 2006, nr 3, s. 29
 7. Plan metodyczny lekcji w II klasie technikum mechanicznego / Ryszard Dąbrowski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 1, s. 38-40
 8. Popularyzacja ćwiczeń akrobatycznych wśród dziewcząt LO - samodzielne kompozycje układów piramidowych" : lekcja pokazowa / Dorota Sopata // Lider. - 2007, nr 9, s. 20
 9. Program wychowania fizycznego dla szkół ponadgimnazjalnych / Rafał Rapacz, Stanisław Stankiewicz, Jakub Jeziorski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 6/7, s. 12-16
 10. Program wychowania fizycznego dla szkół ponadgimnazjalnych / Rafał Rapacz, Stanisław Stankiewicz, Jakub Jeziorski // Lider. - 2007, nr 10, s. 18-21
 11. Reakcja organizmu na duży wysiłek / Izabella Matuszewska-Hrapek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 12, "Biblioteczka Monograficzna", s. (13)-(14)
 12. Scenariusz lekcji - nauka nowych kroków i doskonalenie układu choreograficznego [funky-jazz] / Agnieszka Chrulska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 12,  "Biblioteczka Monograficzna", s. (7)-(9)
 13. Scenariusz lekcji - tor przeszkód / Marcin Siewierski // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 12, "Biblioteczka Monograficzna", s. (3)-(4)
 14. Scenariusz lekcji fizyki i wychowania fizycznego / Joanna Kałuda, Renata Choińska // Lider. - 2006, nr 2, s. 28
 15. Scenariusz lekcji wychowania fizycznego dla klasy I liceum profilowanego [ćwiczenia wzmacniające mięśnie ramion i nóg z wykorzystaniem taśmy typu Thera-Band] / Izabela Kielan, Monika Wójtowicz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 3,  "Biblioteczka Monograficzna", s. (4)-(7)
 16. Technika kroku biegowego / Małgorzata Kulpa // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 12, "Biblioteczka Monograficzna", s. (16)
 17. Wyskok dosiężny" : sprawdzian na lekcji wf  / Danuta Piwowar // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 2, "Biblioteczka Monograficzna", s. (10)-(12)

Ocenianie ucznia

 1. Czy oceniać zdolności motoryczne na lekcji wychowania fizycznego / Renata Patalas. - Bibliogr. // Lider. - 2006, nr 2, s. 29-30
 2. Przedmiotowy system oceniania z zajęć edukacyjnych : wychowanie fizyczne dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Agnieszka Mielczarek // Lider. - 2006, nr 9, s. 26-30
 3. Procedury sprawdzania - procesy oceniania ucznia z wychowania fizycznego / Radosław Muszkieta. - Bibliogr. // Lider. - 2004, nr 2, s. 13-15
 4. Lekcja diagnozująca umiejętności z wychowania fizycznego uczniów klasy V szkoły podstawowej / Marzena Pałejko // Doskonalenie Otwarte. - 2004, nr 1, s. 80-82
 5. Za co ocenia nauczyciel wychowania fizycznego / Agnieszka Kurek-Paszczuk. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 6/7, s. 16-18
 6. O humanizm w ocenianiu z wychowania fizycznego... : problematyka kontroli i oceniania oraz propozycja Przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego / Adam Kantanista. - Bibliogr. // Lider. - 2007, nr 1, s. 16-21
 7. Ocena ucznia z wychowania fizycznego / Janusz Bielski // Lider. - 2007, nr 4, s. 6
 8. Ocenianie osiągnięć uczniów z wychowania fizycznego w szkole specjalnej [gimnazjum] / Katarzyna Muszkieta, Radosław Muszkieta. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 2, s. 102-115
 9. Ocenianie w wychowaniu fizycznym [gimnazjum] / Halina Kwaśnicka, Jan Kwaśnicki // Lider. - 2004, nr 6, s. 22-23

Grudzień 2007

Aniela Florkiewicz

WMBP w Elblągu Filia w Iławie