Z problematyki wychowania przedszkolnego

wybór artykułów z czasopism

Zagadnienia

1.        Bieleń B.: Diagnoza i ocena w profilaktyce dysleksji. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 9, s. 20‑25

2.        Brańska E.: Refleksje na temat przedszkolnych programów. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 7, s. 4-9

3.        Buglińska A.: Trudne dziecko – trudne wyzwanie. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 4, s. 14-16

4.        Elsner D., Nawrot M.: Dyrektor przedszkola – po co jest w placówce? „Dyrektor Szkoły” 2004, nr 6, s. 28-34

5.        Gawryluk K.: Metody aktywizujące w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. „Poradnik Bibliotekarza” 2005, nr 4, s. 32-33

6.        Gubańska A.: Język migowy w przedszkolu. „Edukacja i Dialog” 2006, nr 6, s. 65-67

7.        Janik R.: Baśniowy Kopciuszek a oceny moralne. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 6, s. 354-356

8.        Kuszak K.: O profilaktyce zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym. „Wychowanie na co Dzień” 2005, nr 1/2, s. 24-30

9.        Łukjanowicz A.: Plan pracy wychowawczo-dydaktycznej na miesiąc czerwiec, grupa sześciolatki. „Doskonalenie Otwarte” 2004, nr 1, s. 90-106

10.    Olczak A.: Rozmowa w przedszkolu. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 10, s. 11-16

11.    Pawlak R.: Stan i perspektywy wychowania przedszkolnego w Polsce. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2006, nr 1, s. 43-66

12.    Słodownik-Rycaj E.: Dzieci z trudnościami w nabywaniu języka a system opieki logopedycznej na szczeblu edukacji przedszkolnej. „Kwartalnik Pedagogiczny” 2004, nr 4, s. 143-146

13.    Szulska-Wyrwa E.: Gdy odchodzi ktoś bliski. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 9, s. 40-42

14.    Uszyńska-Jarmoc J.: Metody wspierania aktywności edukacyjnej. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 9, s. 2-11

15.    Zwierzchowska I.: Sześciolatki z niepełnych rodzin. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 4, s. 202‑207

16.    Zwierzchowska W.: Promocja przedszkola. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 10, s. 52-53

Nauka czytania i pisania

1.        Burtowy M.: Kształtowanie umiejętności czytania na poziomie edukacji elementarnej. „Życie Szkoły” 2005, nr 2, s. 7-13

2.        Gawrecka I.: Trzylatek czyta : studium przypadku. „Wychowanie na co dzień” 2006, nr 4/5, s. 33-35

3.        Kościelniak A., Szwajkajzer M.: Jak zapewnić dzieciom sukces? „Edukacja i Dialog” 2004, nr 7, s. 18‑26

4.        Musielak B.: W świecie liter. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 10, s. 40-42

5.        Stępniewska E., Wasiak E.: Od bajeczki do książeczki.  Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 9, s. 49‑51

6.        Witkowska M.: Metody przygotowujące przedszkolaków do nauki pisania w szkole. „Wychowanie na co Dzień” 2004, nr 1/2, wkł. s. I-IV

Książka i czytelnictwo

1.        Bździuch J.: Przedszkolak w bibliotece. „Poradnik Bibliotekarza” 2005, nr 4, s. 34-36

2.        Centner-Guz M.: Czy sześciolatki znają baśnie i legendy? „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 6, s. 8-13

3.        Centner-Guz M.: Zainteresowania dzieci sześcioletnich książką. Cz.1-2. „Poradnik Bibliotekarza” 2005, nr 4, s. 3-5; 2005, nr 5, s. 3-6

4.        Narożnik M.: Baśniowe podróże. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 8, s. 38-41

5.        Olkusz J.: O potrzebach czytelniczych sześciolatków. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 6, s. 12-17

6.        Rolnik J., Saks R.: Czytajmy Dzieciom! : spotkania młodzieży z przedszkolakami „przy książce”. „Biblioteka w Szkole” 2006, nr 2, s. 15-17

7.        Załęska S.: O głośnym czytaniu przedszkolakom. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 2, s. 102‑105

Edukacja matematyczna

1.        Kowalewska J.: Zajęcia matematyczne. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 2, s. 32-34

2.        Skóra M.: Na palcach czy w pamięci. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 1, s. 18-21

Edukacja przyrodnicza i ekologiczna

1.        Jabłońska M.: Las i jego znaczenie. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 8, s. 32-34

2.        Karaśkiewicz B.: Mali strażnicy przyrody. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 8, s. 30-31

3.        Korniluk M.: Pamiętajcie o ogrodach... „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 3, s. 20-25

4.        Kozyra M.: Z ekologią w przedszkolu za pan brat. „Wychowanie na co Dzień” 2006, nr 6, wkł. s. VI‑VIII

5.        Kuligowska A.: Przyjaciele lasu. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 8, s. 483-485

6.        Kuligowska A.: Zabawy z wodą. „Aura” 2004, nr 9, Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 120, s. 1-2

7.        Łazur E.: Edukacja przyrodnicza dzieci przedszkolnych. „Wychowawca” 2004, nr 7-8, s. 15

8.        Maroń M., Wierzbicka B.: Przyroda wokół nas. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 3, s. 31-33

9.        Parczewska P.: Rozumienie pojęć przyrodniczych jako warunek poznawania świata. „Wychowanie na co Dzień” 2006, nr 3, s. 17-19

10.    Parczewska T.: O ochronie środowiska. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 2, s. 24-26

11.    Strzelec W.: Drzewa wesołe i smutne. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 3, s. 41-44

12.    Tyralska-Wojtycza E.: Wychowanie ekologiczne w przedszkolu. „Aura” 2006, nr 2, Dodatek Ekologiczny dla Szkół nr 137, s. 1-4

13.    Węglowska M.: W naszym ogrodzie. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 4, s. 39-41

14.    Wiśniewska R.: Z przyrodą za pan brat. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 8, s. 35-37

Edukacja plastyczna

1.        Bukowińska A., Chłopek J.: Zaczarowany pędzelek. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 7, s. 27‑34

2.        Capińska E.: Wychowanie estetyczne w przedszkolu. „Edukacja i Dialog” 2005, nr 1, s. 59-62

3.        Sadlak M.: O panu Listopadzie i twórczej aktywności plastycznej. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 10, s. 29-31

4.        Wiśniewska A.: Zimowe zajęcia plastyczne. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 1, s. 31-33

Edukacja muzyczna

1.        Cieślik-Klauza J.: O aktywności muzycznej. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 3, s. 8-11

2.        Hoffman-Lipska E.: Rozwijanie zdolności muzycznych dzieci. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 3, s. 12-19

3.        Hoffman-Lipska E.: Wpływ muzyki na rozwój ogólny dzieci. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 6, s. 20-29

4.        Małecka J.: Zabawy muzyczne. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 6, s. 33-34

5.        Pisarzowska J.: Spotkanie z muzyką poważną. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 6, s. 30-32

6.        Potera I.: Kocham moją mamę – nauka piosenki : zajęcia umuzykalniające dla dzieci pięcioletnich. „Doskonalenie Otwarte” 2004, nr 3, s. 109-111

7.        Potera I.: Pociągiem przyjaźni dookoła świata, utrwalenie piosenek, tańców regionalnych poznanych w ciągu roku, nauka zabawy „Chińczyk” : zajęcia umuzykalniające dla dzieci pięcioletnich. „Doskonalenie Otwarte” 2004, nr 3, s. 112-115

8.        Rudzińska A.: Muzyczne spacery. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 5, s. 294-296

9.        Sobotko E.: Zaczarowane instrumenty. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 3, s. 30-32

10.    Tarczyński J.: Budowa i wykorzystanie prostych instrumentów (według idei Carla Orffa). „Wychowa-nie w Przedszkolu” 2006, nr 2, s. 35-39

11.    Wawer M.: Muzyka poważna w przedszkolu. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 3, s. 153-154

Edukacja regionalna i międzykulturowa

1.        Kamińska K., Kolibowska J.: Nie-Polak w przedszkolu. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 1, s. 4-8

2.        Naumowicz M.: Tradycje kulturowe. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 10, s. 18-23

3.        Potera I.: Pociągiem przyjaźni dookoła świata, utrwalenie piosenek, tańców regionalnych poznanych w ciągu roku, nauka zabawy „Chińczyk” : zajęcia umuzykalniające dla dzieci pięcioletnich. „Doskonalenie Otwarte” 2004, nr 3, s. 112-115

4.        Święty U.: Mój dom – nasz kraj. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 10, s. 26-28

5.        Wiśniewska R.: Ojczyzna to Polska, to rzeka, to las... „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 4, s. 29‑31

Edukacja europejska

1.        Czerwiec W.: Jestem Polakiem i Europejczykiem. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 1, s. 40-41

2.        Dziurzyńska T.: Unia Europejska – wspólna ojczyzna. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 1, s. 16‑19

3.        Jończyk W.: Pociągiem do Rzymu. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 1, s. 42-43

4.        Mszyca M.: Edukacja europejska [z wizytą w Holandii]. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 4, s. 32-34

5.        Siebielec E., Kukawska-Żydek A.: Irlandia – zielona wyspa. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 2, s. 42-44

Edukacja zdrowotna

1.        Falkiewicz-Szult M.: Bezpieczny przedszkolak. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 9, s. 20-22

2.        Główka W.: Główka .: Kosz pełen zdrowia. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 7, s. 29-31

3.        Grzybowska M.: Ostrożnie na jezdni. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 5, s. 297-298

4.        Kostkiewicz R., Sieniuć A.: Co lubi serce? „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 10, s. 56-57

5.        Kręc A.: Wychowanie komunikacyjne w przedszkolu – spotkanie z policjantem i pogadanka z zakresu bezpieczeństwa zabaw. „Wychowanie Komunikacyjne” 2004, nr 5, s. 7

6.        Marchlewicz A., Rządkowska E.: Bezpieczeństwo komunikacyjne dzieci jako jeden z celów promocji zdrowia w przedszkolu. „Wychowanie na co Dzień” 2004, nr 9, dod. s. VII-VIII

7.        Marchlewicz A., Rządkowska E.: Bezpieczeństwo komunikacyjne. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 7, s. 37-38

8.        Niedźwiedzka B.: W trosce o zdrowie dziecka nie tylko w przedszkolu. „Lider” 2004, nr 3, s. 11-12

9.        Nieleszczuk K.: Edukacja zdrowotna w przedszkolu. „Lider” 2006, nr 6, s. 22-24

10.    Ochnio E.: Odżywianie się : znajomość zasad zdrowego odżywiania się a nawyki żywieniowe dzieci sześcioletnich. „Lider” 2005, nr 11, s. 7-8

11.    Sobolewska A.: Program promocji zdrowia i oświaty zdrowotnej. „Lider” 2005, nr 2, s. 16-18

12.    Wiśniewska A.: Jak ustrzec dzieci przed niebezpieczeństwami grożącymi ze strony dorosłych? „Wychowawca” 2004, nr 11, s. 19-21

13.    Wódka B.: Unikajmy zagrożeń. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 7, s. 35-36

Edukacja fizyczna

1.        Kozłowska G.: Metoda Labana : zestaw ćwiczeń gimnastycznych dla dzieci 6-letnich. „Lider” 2005, nr 5, s. 25

2.        Miller I., Pysz D.: Rozwój zdolności motorycznych dziecka w czterech porach roku. „Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne” 2004, nr 10, Biblioteczka Monograficzna, s. (8)-(12)

3.        Najder E.: Koszykówka dzieci w okresie przedszkolnym. „Lider” 2005, nr 2, s. 30

4.        Raczyńska I., Werońska A.: Ale zabawa! – zabawy stymulujące psychomotoryczny rozwój dziecka sześcioletniego. „Wychowanie na co Dzień” 2004, nr 1/2, wkł. s. V-VI

Edukacja społeczna, adaptacja

1.        Gęzikiewicz D., Szabelska L.: Witamy trzylatki. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 6, s. 349-351

2.        Kamińska K.: Edukacja społeczna dziecka. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 4, s. 4-10

3.        Karolak S.: Urodziny przedszkolaków. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 4, s. 44-46

4.        Kempisty A., Bukowska A.: Program działań adaptacyjnych. „Wychowawca” 2004, nr 3, s. 12-14

5.        Kielar-Turska M.: Jak dziecko interpretuje zachowania własne i innych. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 10, s. 4 - 11

6.        Krzywda B.: Przedszkole – geneza i rodzaje lęków dziecięcych. Remedium” 2004, nr 7/8, s. 8-9

7.        Kubik A.: Spotkania adaptacyjne. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 7, s. 41-43

8.        Pawlukiewicz A.: Kontakty z rówieśnikami. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 3, s. 155-157

9.        Pokajewicz T.: Zrozumieć siebie i innych – przykłady zabaw. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 2, s. 31-34

10.    Rękawek A.: Być obywatelem już w przedszkolu : kształtowanie postaw obywatelskich od najmłodszych lat. „Dyrektor Szkoły” 2006, nr 1, s. 30-31

11.    Sieroń J.: Jeszcze o tworzeniu więzi społecznych. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 8, s. 34-38

12.    Stawczyk-Mizińska R.: Drzewo dobrych manier. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 5, s. 292-293

13.    Szulska-Wyrwa E.: Długi proces adaptacji. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 6, s. 346-348

14.    Szurowska B.: Parasol nad trzylatkiem. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 7, s. 44-47

15.    Szurowska B.: Pokonać lęki trzylatków. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 7, s. 16-21

Różnorodne zajęcia z dziećmi

1.        Andrzejewska J.: Spotkania dzieci i seniorów. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 4, s. 5-8

2.        Brylińska I.: Radość fotografowania. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 10, s. 34-38

3.        Cygal A.: Wspomagamy rozwój intelektualny dzieci. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 6, s. 43‑45

4.        Daniel R.: Zabawy z balonami. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 3, s. 50-52

5.        Dąbrowska A., Matera H.: Zabawy w sklep (metodą projektów). „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 5, s. 35-39

6.        Fura E.: Mysz i ja : przygoda z komputerem. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 5, s. 25-28

7.        Gawor A.: Śladami szczęścia. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 8, s. 24-29

8.        Jankowska J.: Wróżby andrzejkowe. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 9, s. 46-47

9.        Kalinowska T.: Spacery i wycieczki. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 4, s. 234-235

10.    Klepacka K.: Czary-mary czyli wróżby andrzejkowe. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 9, s. 46‑48

11.    Mozolewska B., Zarzycka D.: Zabawy z dziećmi nadpobudliwymi. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 3, s. 144-145

12.    Mueller-Trinczek R.: Język niemiecki zabawą w przedszkolu. „Języki Obce w Szkole” 2004, nr 4, s. 83‑84

13.    Musielak B.: Zabawy z gazetami. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 1, s. 22-24

14.    Urbańska A.: Zabawy relaksacyjne. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 8, s. 43-44

15.    Wawer M.: Poznajemy strusie (metodą projektów). „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 5, s. 29-34

16.    Wendland E.: Dożynki w przedszkolu. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 7, s. 32-34

17.    Wiśniewska W.: Zabawy edukacyjne. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 4, s. 239-241

18.    Wojtecka U.: Dawne i nowe sprzęty domowe. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 4, s. 17-21

19.    Wojtecka U.: Moja rodzina. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 2, s. 26-30

20.    Wruk S.: Zabawy wspomagające rozwój umysłowy. „Wychowanie w Przedszkolu” 2004, nr 4, s. 226‑228

Współpraca z rodzicami

1.        Andrzejewska J.: Dialog z rodzicami. „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 2, s. 51-55

2.        Gąsior I., Korbasińska E.: Zajęcia popołudniowe. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 6, s. 53-55

3.        Guzik E.: Wiosenne spotkanie z rodzicami. „Wychowanie w Przedszkolu” 2006, nr 3, s.  53-54

4.        Miałkowska D.: Konspekt spotkania z rodzicami dzieci przedszkolnych (gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna). „Lider” 2004, nr 4, s. 25-26

Aniela Florkiewicz

(WMBP w Elblągu, Filia w Iławie)