Wychowanie zdrowotne

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

w oparciu o zbiory

Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu, Filii w Działdowie

 

 

W nawiasach podane zostały nr inwentarzowe książek w Filii w Działdowie

 

KSIĄŻKI:

 

 1. Bulska J.: Wychowanie zdrowotne. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 7. / red. nauk. T. Pilch. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2008. - s. 499-503, ISBN 978-83-89501-96-7 (26622)
 2. Jakubowska H.: Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień: przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum. – Warszawa – Łódź: Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999 ISBN 83-7195-135-3 (24285)
 3. Promocja zdrowia / pod red. J. B. Karskiego. – Warszawa: Wydawnictwo „Ignis”, 1999 ISBN 83-85724-37-0 (24893, 24894)
 4. Stypułkowski C.: Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym: propozycje metodyczne dla nauczycieli. – Kraków: „Impuls”, 2002 ISBN 83-7308-137-2 (25174)
 5. Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej; stan i oczekiwania: materiały z konferencji naukowej, Kamień Śląski 25-26 września 2000r. / red. nauk
  B. Woynarowska, M. Kapica. – Warszawa: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001 ISBN 83-914656-7-5 (24631)
 6. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. – Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 ISBN 978-83-01-15167-6 (26211,26212)
 7. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 1. / red. Nauk. T. Pilch. – Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2003. –s. 988-991, ISBN 83-88149-92-X (26232)

 

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM (za lata 2005-2010)

 

 

 1. Bogacz A.: Współczesne formy realizacji edukacji zdrowotnej – w polskich szkołach // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 8, s. 17-20
 2. Brańska Ż.: Fitness w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr6/7, s. 8-9
 3. Derbich J.: „Wychowanie w zdrowiu i dla zdrowia” – propozycja autorskiego programu dla gimnazjum // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 1, s. 25-31
 4. Dworak A.: Edukacja zdrowotna w obszarze bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 6, s. 19-21
 5. Dworak A.: Rozwój idei promocji zdrowia // Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 10/11, s. 25-28
 6. Fedyn B.: Wychowanie do zdrowia // Życie Szkoły. – 2007, nr 9, 5-9
 7. Gaweł A.: Teoretyczne konteksty wychowania zdrowotnego // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2005, nr 2, s. 49-71
 8. Gonerka B.: Edukacja prozdrowotna : ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej: cz. 1 // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 3, s. 58-60
 9. Gonerka B.: Edukacja prozdrowotna : ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej: cz.3 // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 50-52
 10. Grad T.: Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 3, s. 27-29
 11. Groenwald M.: Wychowawca odpowiedzialny – w kontekście rozważań o uzależnieniach // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 10/11, s. 3-6
 12. Jaworski Z.: Kultura zdrowotna w polskiej szkole – w latach 1945-1989, elementy rzeczywistości i wizji // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 1, s. 14-20
 13. Jaworski Z.: Problematyka kultury zdrowotnej – w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 10, s. 9-12
 14. Kowalski M.: Edukacja zdrowotna – perspektywa edukacyjna // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 6, s. 6-10
 15. Kowalski M.: Wychowanie ku odpowiedzialności za ciało i zdrowie // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 7/8, s. 27-32
 16. Kwasiborska M.: Rozwijanie potrzeby umiejętności dbania o zdrowie własne i najbliższego otoczenia, w którym uczeń żyje na co dzień // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2005, nr 5, s. 14-15
 17. Mauer – Górska B.: Promocja zdrowia: nowe zadania edukacyjne dla bibliotek szkolnych // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2008, nr 1, s. 167-178
 18. Ostrowska M.: Szkolna edukacja zdrowotna – szanse i zagrożenia // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2010, nr 3, s. 4-6
 19. Rochowicz F.: Zdrowotne walory ruchu na łonie natury – od Jędrzeja Śniadeckiego do Karola Wojtyły // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2007, nr 10, s. 9-12
 20. Rura G.: Nic nad zdrowie … // Życie Szkoły. – 2009, nr 4, s. 10-13
 21. Sakłak W.: Odpowiedzialność nauczyciela wf za rozwój i sprawność fizyczną wychowanków // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 1, s. 23-31
 22. Sokołowska M.: Edukacja zdrowotna i profilaktyka w nowej podstawie programowej // Remedium. – 2009, nr6, s. 4-5
 23. Sokołowska M.: Co będzie z edukacją zdrowotną? // Remedium. – 2006, nr 4, s. 6-7
 24. De Tchorzewski A. M.: Wychowanie zdrowotne- jako kategoria nauk pedagogicznych // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 9, s. 4-9
 25. Woynarowska B.: Przygotowanie nauczycieli do realizacji edukacji zdrowotnej – opinie nauczycieli akademickich // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 10, s. 4-8
 26. Woynarowska B.: Życie bez uzależnień – przygotowanie ucznia do zdrowego stylu życia // Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 10/11, s. 29-33
 27. Woynarowska B., Sokołowska M., Woynarowska - Sołdan M.: Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej – kurs dla nauczycieli wychowania fizycznego w gimnazjach // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2009, nr 10, s. 4-9

 

 

 

 

 

Opracowała: Danuta Szeluga

WMBP w Elblągu

Filia w Działdowie