Nauczyciel wychowawca

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

KSIĄŻKI

1.        Babiuch M.: Jak współpracować z rodzicami „trudnych” uczniów? Wyd. 2. Warszawa 2002

2.        Badziukiewicz B.: Vademecum wychowawcy. Warszawa 2005

3.        Bleja B., Składanowska M.: Godziny wychowawcze gimnazjum I-III. Toruń 2001

4.        Bleja-Sosna B., Oporska J., Składanowska M.: Godziny wychowawcze IV-VI. Toruń  2000

5.        Bober-Pełzowska M.: Godziny do dyspozycji wychowawcy klasy i uczniów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Łódź 1994

6.        Chałas K.: Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2. Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój. Lublin 2006

7.        Dambach K. E.: Mobbing w szkole : jak zapobiegać przemocy grupowej. Gdańsk 2003

8.        Danilewska J.: Agresja u dzieci – szkoła porozumienia. Warszawa 2002

9.        Dudziak U.: Wychowanie w klasie szkolnej : scenariusze godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych. Warszawa 2002

10.    Gałczyńska E.: Konspekty godzin wychowawczych. Płock 1995

11.    Gordon T.: Wychowanie bez porażek w szkole. Warszawa 1995

12.    Grochowska N., Sadowska E.: Lekcje wychowawcze klasa V. Warszawa 2000

13.    Gurycka A.: Błąd w wychowaniu. Warszawa 1990

14.    Gurycka A.: O sztuce wychowania. Warszawa 1997

15.    Hornby G., Hall E., Hall C.: Nauczyciel wychowawca. Gdańsk 2005

16.    Janowski A.: Poznawanie uczniów. Zdobywanie informacji w pracy wychowawczej. Warszawa 2002

17.    Karkowska M.: Przemoc w szkole. Kraków 1994

18.    Kosińska E.: Wychowawca w szkole. Kraków 1999

19.    Kosyrz Z.: Osobowość wychowawcy : być wychowawcą w zmiennych i dynamicznych warunkach życia społecznego. Warszawa 2005

20.    Kutrzyk-Jurków I., Charążka A.: Wychowywać, ale jak? Warszawa 2005

21.    Kwiek M., Nowak I.: Propozycje działań wychowawczych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych. Wyd. 2. Warszawa 1993

22.    Łobocki M.: ABC wychowania dla nauczycieli i wychowawców. Warszawa 1992

23.    Łobocki M.: Poradnik wychowawcy klasy. Warszawa 1985

24.    Łobocki M.: W poszukiwaniu skutecznych form wychowania. Warszawa 1990

25.    Łobocki M.: Wychowanie moralne w zarysie. Kraków 2002

26.    Łobocki M.: Wychowanie w klasie szkolnej. Warszawa 1985

27.    Miksza M.: Zrozumieć Montessori czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka. Kraków 1998

28.    Mstowska-Psiuk M.: Propozycje zagadnień i działań wychowawczych w pracy wychowawcy klasowego. Warszawa 1993

29.    Nauczyciel - uczeń : między przemocą a dialogiem : obszary napięć i typy interakcji. Red. M. Dudzikowa. Kraków 1996

30.    Nazar J.: Nauczyciel jako wychowawca w szkole i środowisku. Gdańsk 1983

31.    Nowosad I.: Nauczyciel wychowawca czasu polskich przełomów. Kraków 2001

32.    Okoń W.: Wszystko o wychowaniu. Warszawa 1999

33.    Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego, wychowawczego, strukturalno-systemowego (programowego, organizacyjnego) : teoria i praktyka z przykładami ze szkoły podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Red. H. Skałdanowski. Toruń

34.    Pentecost D.: Wychowywać dziecko z ADD i ADHD : praktyczne strategie opanowania trudnych zachowań dzieci z ADD i ADHD. Warszawa 2005

35.    Radziewicz J.: Wychowawca i jego klasa. Warszawa 1986

36.    Sadowska E.: Lekcje wychowawcze – klasa I. Opracowanie dla nauczycieli gimnazjum. Warszawa  2000

37.    Sadowska E.: Lekcje wychowawcze – klasa II. Opracowanie dla nauczycieli gimnazjum. Warszawa 1999

38.    Sakowska M., Sikora J., Żwirblińska A.: Obyś cudze dzieci... wychowywał. Jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko). Kielce 2003

39.    Seweryńska A. M.: Uczeń z rodziny dysfunkcyjnej : przewodnik dla wychowawców i nauczycieli. Warszawa 2004

40.    Speck O.: Być nauczycielem : trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych. Gdańsk 2005

41.    Strupiechowska E.: Diagnozowanie sytuacji wychowawczej w klasie. Olsztyn 1987

42.    Strycharska-Gać B.: Za szkolnym progiem. Warszawa 2005

43.    Strykowski W.: Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej. Poznań 2003

44.    Szkoła Triumfu. Program pracy wychowawczej dla 6-letniej szkoły podstawowej. Katowice 1999

45.    Traczyńska H.: Umieć żyć. Podręcznik dla uczniów i nauczycieli do prowadzenia lekcji wychowawczych w szkołach średnich. Warszawa 2004

46.    Więckowski R.: Pedagogika wczesnoszkolna. Warszawa 1995

47.    Włodarski Z.: Człowiek jako wychowawca i nauczyciel. Warszawa 1992

48.    Zajączkowski K.: Lekcje wychowawcze w gimnazjum. Kielce  2003

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.        Bandurska A.: Umiejętności wychowawcze nauczyciela – zestawienie bibliograficzne w wy-borze. Między nami bibliotekarzami 2005 nr 3

2.        Bartnik P.: Być wychowawcą. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2001 nr 9

3.        Bobakowska L.: Wychowanie bez wymuszania. Edukacja i Dialog 2006 nr 1

4.        Bochno E.: Rozmowa w procesie wychowania. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2004 nr 2

5.        Boćwińska-Kiluk B.: Kilka uwag o sylwetce i powinnościach wychowawcy. Opieka, Wychowanie, Terapia 2000 nr 4

6.        Buss R.: Kompetencje wychowawcy klasowego w przezwyciężaniu negatywnych zachowań wśród uczniów. Problemy Narkomanii 2004 nr 3

7.        Capińska E.: Wychowanie estetyczne w przedszkolu. Edukacja i Dialog 2005 nr 1

8.        Dragon D.: Tworzenie programu wychowawczego dla klasy. Wszystko dla Szkoły 2004 nr 10

9.        Dziewiecki M.:  Na czym polega odpowiedzialność wychowawcy. Katecheta 2003 nr 7/8

10.    Grygier U.: Teraz wychowujemy. Nowa Szkoła 2005 nr 3

11.    Gwizdek B.: Rola i zadania wychowawcy w klasie I gimnazjum. Remedium 2004 nr 3

12.    Gwizdek B.: Sołtys E.: Rola i zadania wychowawcy w klasie II gimnazjum. Remedium 2004 nr 5

13.    Hołodiuk J.: Osobowość nauczyciela wychowawcy. Edukacja i Dialog 2005 nr 3

14.    Koziarek D.: Doraźne działania wychowawcze. Nowa Szkoła 2005 nr 8

15.    Kuczera-Wita K.: Partnerstwo wychowawcy z rodzicami. Edukacja i Dialog 2003 nr 10

16.    Kukołowicz T.: O wychowaniu i wychowawcy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1996 nr 1

17.    Kuśpit M.: Kształtowanie zachowań asertywnych. Remedium 2005 nr 3

18.    Lubomirska K.: Rola wychowawcy w zmieniającej się rzeczywistości polskiej w opinii nauczycieli wychowawców. Kwartalnik Pedagogiczny 2001 nr 3/4

19.    Łukasik J.: Nauczyciel-wychowawca we współczesnej szkole. Nowa Szkoła 2006 nr 1

20.    Malinowski J. A.: Nauczyciel jako dobry wychowawca. Wychowanie na co Dzień 2000 nr 12

21.    Michalski J.: Z czym uczeń powinien wyjść ze szkoły? Nowa Szkoła  2006 nr 2

22.    Nocoń H.: Dekalog dobrego wychowawcy. Wychowanie na co Dzień 2003 nr 4/5

23.    Podleśna I.: Relacje „nauczyciel – uczeń”. W poszukiwaniu straconego autorytetu. Wychowanie na co Dzień 2004 nr 9

24.    Rechnio B.: Gdy uczeń jest odrzucony przez grupę. Wszystko dla Szkoły 2005 nr 1

25.    Skuza P.: O wychowaniu psychologicznym. Kwartalnik Pedagogiczny 2005 nr 2

26.    Sosin A.: Wychowywać, ale jak? Wychowawca 2004 nr 12

27.    Strzelczyk J.: Zasłużyć na autorytet. Edukacja i Dialog 2003 nr 8

28.    Szczepkowska M.: Rola współpracy rodziny ze szkołą w wychowaniu dziecka. Między nami bibliotekarzami 2005 nr 1/2

29.    Szczygielska-Jakubowska A.: Wychowawca wobec wyzwań epoki ponowoczesnej. Wychowanie na co Dzień 1999 nr 4/5

30.    Wiśniewski Cz.: O wychowawcy. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 1997 nr 8

31.    Wróbel Z.: Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego. Wychowanie w Przedszkolu 2004 nr 1

32.    Zajdel K.: Wychowawca – pośrednik i adwokat klasy. Edukacja i Dialog 2005 nr 3

33.    Zakaszewska M.: Jak przeciwdziałać agresji? Doskonalenie Otwarte 2004 nr 1

MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

1.        Alkohol : droga donikąd [kaseta wizyjna; 28 min.] Warszawa 1999

2.        Nikotyna : legalny narkotyk [kaseta wizyjna; 28 min.] Warszawa 1999

3.        Przemoc i agresja [kaseta wizyjna; 41 min.] Warszawa 1999

4.        Strzeż się nieznajomych [kaseta wizyjna; 19 min.] Warszawa 2000

5.        Uważaj niebezpieczeństwo [kaseta wizyjna; 160 min.] Warszawa 2003

6.        Włącz się do gry [kaseta wizyjna; 170 min.] Warszawa 2003

7.        Zwolnij w sieci [dokument elektroniczny] Warszawa 2005

Magdalena Gawryś

(WMBP w Elblągu, Filia w Iławie)