WYKLUCZENIE SPOŁECZNE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Morągu

 

Książki:

1.      Bauman Z. : Socjologia, Poznań 1996

2.      Czerpaniak-Walczak M. : Pedagogika emancypacyjna, Gdańsk 2006

3.      Ekiert-Grabowska D. : Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej, Warszawa 1982

4.      Giddens A.: Socjologia, Warszawa 2006

5.      Goodman N. : Wstęp do socjologii, Poznań 2001

6.      Hejnicka-Bezwińska T. : Pedagogika ogólna, Warszawa 2008

7.      Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.) : Pedagogika, podręcznik akademicki Warszawa 2004

8.      Marynowicz-Hetka E. : Pedagogika społeczna, Warszawa 2006

9.      Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii, Warszawa 2003

10.  Pilch T.: Marginalizacja społeczna a edukacja [w:] Pilch T.(red.) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku T. III, Warszawa 2004, s.61-69

11.  Śliwerski B. (red.) : Pedagogika T. II , Gdańsk 2006

12.  Zamecka J. : Naznaczenie społeczne [w:] Lalak D., Pilch T. (red.) Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej, Warszawa 1999

 

Artykuły z czasopism:

1.      Abberacje psychospołeczne jako podstawa normalizacji jednostkowej i grupowej – sugestie pedagoga społecznego / Stanisław Kawula // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 9 s.13-17

2.      Bezdomność czy wyizolowanie społeczne / Renata Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna. – 2009, nr 5 s. 3-20

3.      Bezdomność – konieczność czy wybór? Komunikat z badań / Joanna Nowak // Praca Socjalna. – 2006, nr 1 s.71-77

4.      Bezdomność w Polsce – projekt systemowy / Marcin J. Sochocki // Remedium. – 2010, nr 5 s.1-3

5.      Biblioteki szkolne i pedagogiczne wobec zjawiska wykluczenia edukacyjnego / Marcin Drzewiecki // Bibliotekarz. – 2008, nr 12 s.5-7

6.      Czy ubóstwo czyni głupszym? / Christian Wolf // Psychologia w Szkole. – 2010, nr 1 s.132-138

7.      Dać szansę…/ Irena Budych, Agnieszka Żyła // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2003, nr 3 s. 54-55

8.      Działania wychowawcze na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym / Zbigniew Gaś // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2008, nr 4 s. 3-16

9.      Dzieci z grup edukacyjnego ryzyka / Barbara Murawska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2007, nr 4 s.10-20

10.  Edukacyjne źródła marginalizacji ( uwagi na kanwie refleksji nad tzw. raportem Jacques’a Delorsa) / Andrzej Olubiński // Wychowanie na co Dzień. – 2004, nr 6 s. 3-8

11.  Europejska polityka antywykluczeniowa w Polsce / Ryszard Szarffenberg // Praca Socjalna. – 2009, nr 1 s. 86-112

12.  Jak chronić dzieci przed marginalizacją?cz. I / oprac. Mira Prajsner //  Remedium. – 2006, nr 3 s.13-15

13.  Jak chronić dzieci przed marginalizacją? cz. II / oprac. Mira Prajsner // Remedium. - 2006, nr 4, s. 13-15

14.  Kilka uwag o marginalizacji i dyskryminacji kobiet na wsi / Aneta Grygiel // Praca Socjalna. – 2009,nr 3 s.56-67

15.  Mechanizmy i formy wykluczenia / Marcin J. Sochocki // Remedium. – 2006, nr 4 s.1-3

16.  Modernizacja środowiska lokalnego wobec arytmii społecznej egzystencji człowieka / Piotr Mosiek // Wychowanie na co Dzień. – 2007, nr 4-5 s.15-19

17.  Nieczytanie przyczyną wykluczenia kulturalnego / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. – 2007, nr 10 s. 6-16

18.  O ludziach niechcianych-wykluczonych i marginalizowanych / Piotr Gierek // Praca Socjalna. – 2010, nr 4 s. 23-53

19.  Program rozwoju umiejętności życiowych cz. II / Marta Łuczyńska, Anna Olech // Remedium. – 2005, nr 5 s.22-23

20.  Rodziny ryzyka w Polsce współczesnej / Stanisław Kawula // Nowa Szkoła. – 2004, nr 3 s. 4-8

21.  Rola ekonomii społecznej w zwalczaniu ubóstwa i wykluczenia społecznego / Katarzyna Głąbicka // Praca Socjalna. – 2010, nr 5 s. 14-23

22.  Stygmatyzacja społeczna / Katarzyna Szewetowska // Edukacja i Dialog. – 2009, nr 4 s. 56-60

23.  Ubóstwo polskich rodzin i jego konsekwencje / Dorota Glina // Nowa Szkoła. – 2004, nr 3 s.51-55

24.  Ubóstwo w rodzinach sześciolatków / Justyna Małecka // Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 5 s. 20-21

25.  Uczenie się obywatelstwa przez dorosłych na terenach zagrożonych marginalizacją. Projekt badań / Natalia Sokołowicz // Edukacja. – 2008, nr 4 s.49-54

26.  Wykluczeni / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. – 2005, nr 6 s. 59

27.  Wykluczenie społeczne i reintegracja osób zażywających narkotyki / Kazimierz W. Frieske // Serwis Informacyjny Narkomania. – 2003, nr 4 s. 38-47

 

Morąg 04.10.10r 

Opracowanie:

Elżbieta Janiak

Halina Maryniowska

Irena Stolarczyk