Mikołaj Kopernik – życie i dzieło

zestawienie bibliograficzne w wyborze

na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

 

Książki:

 1. Astronomia Mikołaja Kopernika / Cecylia Iwaniszewska.- Toruń, Towarzystwo Naukowe, 1971. - 74, [2] s.
 2. Badania nad identyfikacją grobu Kopernika = The search for identity of Copernicus tomb / Red. Jerzy Gąssowski.- Pułtusk, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2008. - 239 [2] s
 3. Biblioteka Mikołaja Kopernika / Leonard  Jarzębowski.- Poznań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. - 85, [2] s.
 4. Cztery wieki rozwoju myśli kopernikańskiej / Eugeniusz Rybka. - Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 327, [1] s.
 5. Dzieje astronomii układu planetarnego / Zenobia Teresa Białecka. - Warszawa, Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1986. - 125, [2] s.
 6. Dzieje myśli kopernikowskiej / Tadeusz Przypkowski. - Warszawa, Ministerstwo Obrony Narodowej, 1954. - 113, [2] s.
 7. Fromborski samotnik / Jerzy Centkowski. - Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - 289, [3] s.
 8. Historie nie wymyślone / Gabriela Pauszer-Klonowska. - Warszawa, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1985. - 328, [3] s.
 9. Kopernik : człowiek i myśl / Eugeniusz Rybka. - Warszawa, "Wiedza Powszechna", 1972. - 308, [4] s.
 10. Kopernik człowiek Odrodzenia / Andrzej Nowicki. - Warszawa,  "Wiedza Powszechna", 1953. - 176 s.
 11. Kopernik i jego czasy / Herman Kesten. - Warszawa, Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961. -  550, [2] s.
 12. Kopernik, astronomia, astronautyka : przewodnik encyklopedyczny / [pod red. Włodzimierza Zonna. - Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. - 335, [1] s.
 13. Lokacje łanów opuszczonych / Mikołaj Kopernik ; wydał Marian Biskup. - Olsztyn,  "Pojezierze", 1983. - VII - XXXIX, [2]., 73, [7] s.
 14. Ludzie zasługi niepospolitej : wybitni polscy lekarze XIII-XX w. / Witold Lisowski. - Warszawa, Ministerstwo Obrony Narodowej, [1983]. - 487, [1] s.
 15. Mikołaj Kopernik : wielki uczony odrodzenia / Henryk Barycz. - Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953. - 79, [1] s.
 16. Mikołaj Kopernik : dzieje jednego odkrycia / Waldemar Voise. - Toruń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 76, [2] s.
 17. Mikołaj Kopernik : szkice monograficzne / pod red. Józefa Hurwica. - Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. - 301, [3] s.
 18. Mikołaj Kopernik : środowisko społeczne i samotność / Karol Górski. - Wrocław ; Warszawa [i in.], Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. - 228, [3] s.
 19. Mikołaj Kopernik : uczony i obywatel / Marian Biskup, Jerzy Dobrzycki. - Warszawa : "Interpress", 1972. - 116 s.
 20.  Mikołaj Kopernik jako ekonomista / Stefan Cackowski. - Toruń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. - 72, [2] s.
 21. Mikołaj Kopernik w Elblągu / Józef Lasota. - [B.m. : b.w.]], 1972. - 12 s.
 22. Mikołaj Kopernik w świetle swej korespondencji / Jerzy Drewnowski. - Wrocław ; Warszawa, Zakład Narodowy im.  Ossolińskich, 1978. - 299, [1] s.
 23. O Koperniku / Jan Śniadecki. - Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1953. - 107, [1] s.
 24. O obrotach ciał niebieskich i inne pisma / Mikołaj Kopernik. - Warszawa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich : we współpr. z De Agostini Polska, cop. 2004. - XCVI, 153,  [1] s.
 25. Poglądy ekonomiczne Mikołaja Kopernika / Edward Lipiński. - Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. - 188 s.
 26. Prywatne życie Mikołaja Kopernika / Jerzy Sikorski. - Olsztyn : "Pojezierze", 1985. - 316, [4] s.
 27. Rękopis dzieła Mikołaja Kopernika "O obrotach" : fascimile / Mikołaj Kopernik. Warszawa ; Kraków, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 310 s.
 28. Świat Kopernika / Henryk Bietkowski i Włodzimierz Zonn. - Warszawa, "Arkady", 1972. - 165, [3] s.
 29. W kręgu Mikołaja Kopernika / Henryk Zins. - Lublin, Wydawnictwo Lubelskie, 1966. - 335, [1] s.
 30. Wybitni ludzie dawnego Torunia / pod red. Mariana Biskupa. - Warszawa, Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 370, [1] s.

Artykuły z czasopism:

 1. Mikołaj Kopernik - genialny astronom / Genowefa Dąbrowska // Wszystko dla Szkoły. -2008, nr 9, s. 18-19
 2. Mikołaj Kopernik 1473-1543 [Plakat]. // Wszystko dla Szkoły. -2009, nr 4, wkładka
 3. Mikołaj Kopernik i zaćmienia / Jarosław Włodarczyk  // Wiedza i Życie. -2008, nr 4, s. 42-45
 4.  Pomnik Mikołaja Kopernika w Toruniu : 200. rocznica położenia kamienia węgielnego / Ewa Bajraszewska. // Jantarowe Szlaki. -2010, nr 2, s. 10-11
 5. Jan Fryderyk Endersch i inni popagatorzy nauki  Kopernika W Elblągu w XVII i XVIII wieku / Józef  Lassota  // Rocznik Elbląski. -T.6 (1973), s. 179-191
 6.  Spojrzeć w oczy Kopernikowi / Jerzy Gąssowski ; rozm. przepr. Bogusław Kubisz // Mówią Wieki. - 2006, nr 2, s. 10-12

 

Opracowała: Anna Wierzyńska

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna