ADAPTACJA DZIECI W PRZEDSZKOLU

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Działdowie

za lata 2000-2010

 

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.      Boroń M., Tubacka E.: Grupa zabawowo-adaptacyjna // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 50-52

2.      Bura U.: Grupa to też ja // Wychowanie w Przedszkolu. - 2002, nr 6, s. 348-351

3.      Cyrulik P.: Pomagamy przekroczyć próg przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 47-48

4.      Dąbrowska J.: Pierwsze kroki w przedszkolu // Remedium. - 2009, nr 11, s. 6-7

5.      Gęzikiewicz D., Szablewska L.: Witamy trzylatki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 29-31

6.      Górecka A.: Polubić przedszkole // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 6, s. 341-342

7.      Górska M.: Będę przedszkolakiem – program adaptacyjny //Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 7, s. 408-410

8.      Jankiewicz T., [i in.]: Autorski program Przedszkola nr 10 w Malborku // Głos Nauczycielski. - 2004, nr 6, dod. s. 1-3

9.      Konopka I., Pielaszek L.: Dziecko u progu edukacji przedszkolnej // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, dod. ”Przed Szkołą”, s. 7-12

10.  Krawczyk D.: Żegnaj smutku u maluszków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 7, s. 432-433

11.  Krupa E.: Witamy trzylatki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 21-23

12.  Kubik A.: Spotkania adaptacyjne // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 41-43

13.  Litkowicz M.: Adaptacja do przedszkola // Wy chowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 48-50

14.  Lubowiecka J.: Rola przedszkola i szkoły w adaptacji dziecka // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, dod. ”Przed Szkołą”, s. 6-10

15.  Lubowiecka J.: Trudności dziecka w przystosowaniu się do przedszkola // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 323-330

16.  Malewicz H.: Przyjazne przedszkole // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 362-364

17.  Muraszko W.: W trosce o trzylatki // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 6, s. 336-338

18.  Murias L.:Sześciolatki w grupie rówieśniczej // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 38-39

19.  Niewiarowska K.: Pierwsze kontakty // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 38-40

20.  Piotrowska M.: Czy potrzebny jest program adaptacyjny? // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 11-13

21.  Piwowarska - Krukowska H.: Adaptacja dzieci w przedszkolu // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s. 47-50

22.  Szulska - Wyrwa E.: Długi proces adaptacji // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 6, s. 26-28

23.  Szurowska B.: Parasol nad trzylatkiem: rady dla rodziców // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 7, s. 44-47

24.  Szurowska B.: Pokonać lęki trzylatków // Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 7, s. 16-21

25.  Zielińska M.: Na dobry początek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 7, s. 51-54

 

Opracowała: Danuta Szeluga

WMBP w Elblągu

Filia w Działdowie