AGRESJA I PRZEMOC

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2011

sporządzone na podstawie księgozbioru WMBP Elbląg Filia w Ostródzie

 

W nawiasach podane zostały numery inwentarzowe w zbiorach Biblioteki Pedagogicznej w Ostródzie

 

 1. Agresja / Barbara Krahe. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006 [44382]
 2. Agresja a wychowanie : czy dzieci mają prawo do agresji? / Jan-Uwe Rogge. - Kielce : "Jedność", cop. 2007 [45501]
 3. Agresja dzieci i młodzieży : uwarunkowania  indywidualne, rodzinne i szkolne / pod red. Ireny Pufal-Struzik. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2007 [46318]
 4. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011 [46319]
 5. Agresja u osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną : wielowymiarowość uwarunkowań / Agnieszka Żywanowska. - Kraków : "Impuls", 2009 [46173]
 6. Agresja w szkole : diagnoza i profilaktyka / Maria Libiszowska-Żółtkowska, Krystyna Ostrowska (red.). - Warszawa : "Difin", 2008 [45522]
 7. Agresywność młodzieży : problem indywidualny i społeczny / Jolanta Maria Wolińska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010 [46106}
 8. Czy musimy się bać? : rozważania o zachowaniach agresywnych osób z niepełnosprawnością intelektualną / [red. merytoryczna Grażyna Kowalczyk]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008 [46154]
 9. Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008 [45969]
 10. Dyscyplina i kierowanie klasą / Clifford H. Edwards. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. - S. 371-422 : Przemoc w szkole [44737]
 11. Dzieciństwo w kryzysie : etiologia zjawiska / Bożena Matyjas. - Warszawa : "Żak", 2008. - S. 277-299 : Dzieciństwo w przemocy [45718]
 12. Gnębiciel ze szkolnego boiska / Kim Zarzour. - Poznań : "Rebis", 2006 [44937]
 13. Jak postępować z agresywnym uczniem : zmiana sposobu myślenia i postępowania / Ewa Sokołowska. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007 [45251]
 14. Kompetencje społeczne a agresywność uczniów szkół gimnazjalnych / Anna Wojnarska. W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 275-285 [46400, 45845 P]
 15. Kryminologia / Kamil Bułat. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007. - S. 90-104: Przemoc i agresja [45077]
 16. Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 9 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. - S. 826-907 : Przemoc i agresja jako zjawiska społeczne [44497 P]
 17. Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 9 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", 2007. - S. 1086-1107 : Psychologiczne teorie zachowań agresywnych [44497 P]
 18. Mechanizmy przemocy w rodzinie : z pokolenia na pokolenie / Agnieszka Widera-Wysoczańska. - Warszawa : "Difin", 2010 [46328]
 19. Media a patologie / Bronisław Siemieniecki. W: Pedagogika medialna : podręcznik akademicki. T. 1 / red. nauk. Bronisław Siemieniecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 204-233 [45208, 46599]
 20. Mobbing w szkole / Karl Gebauer. - Warszawa : "Pax", 2007 [45273]
 21. Nasilenie skłonności agresywnych i lęku oraz obraz własnej osoby u młodzieży z doświadczeniem przemocy w rodzinie / Piotr Dzieduszyński. W: Zachowania dewiacyjne dziewcząt i kobiet / red. nauk. Irena Pospiszyl i Renata Szczepanik. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. - S. 99-113 [46104]
 22. Niebieskie karty : przewodnik do procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie / Hanna Dorota Sasal. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne PARPA, 2005 [45432]
 23. Nieletnie : niebezpieczne, niegrzeczne, niegroźne? / Dagmara Woźniakowska-Fajst. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2010. - S. 294-317 : Problematyka czynów z użyciem przemocy popełnianych przez nieletnie dziewczęta [46302]
 24. Obraz zachowań agresywnych gimnazjalistów (komunikat z badań) / Lidia Wawryk. W: Przestrzeń edukacyjna - dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne / pod red. nauk. Mirosława Kowalskiego, Agnieszki Pawlak, Anity Famuły-Jurczak. - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 155-168 [46279] 
 25. Oddziaływania psychokorekcyjne na skazanych agresywnych w warunkach penitencjarnych / Krzysztof Linowski, Izydor Wysocki. - Wyd. 2. - Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2006 [44633]
 26. Odwaga cywilna a przemoc w szkole : scenariusze godzin wychowawczych / Karl E. Dambach. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008 [45998]
 27. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 107-123 : Agresja wśród dzieci i młodzieży [45527, 45695]
 28. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. - S. 278-294 : Mobbing [45527, 45695]
 29. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2007. - S. 139-159 : Dysfunkcjonalność rodziny a agresja i przemoc rodziców wobec dzieci [45453]
 30. Poczucie własnej wartości i skuteczności a zachowania agresywne u dzieci w wieku 10-12 lat / Agnieszka Gutowska-Wyka, Magdalena Zadworna-Cieślak. W: Nauczyciele wobec wyzwań współczesności / red. Ewa Przygońska i Iwona Chmielewska. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2009. - S. 131-142 [45996]
 31. Profilaktyka uzależnień i przemocy w rodzinie : diagnoza i propozycje rozwiązań systemowych w środowisku lokalnym / Monika Szpringer, Edyta Laurman-Jarząbek, Andrzej Drapała. - Kielce : "Stachurski", 2005 [44963]
 32. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas 6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : "Fosze", cop. 2006. - S. 15-30 : Profilaktyka agresji [45215]
 33. Profilaktyka zagrożeń w praktyce / Zbigniew Klimek. - Jelenia Góra : nakł. aut., 2008. - S. 51-78 : Przemoc [45703]
 34. Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci w rodzinie – uwagi krytyczne wobec obecnego i postulowanego stanu prawnego / Paweł Kobes. W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 61-71 [46011]
 35. Przemoc i prześladowanie w szkole : skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży / Suzanne Guerin, Eilis Hennessy. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008 [45890]
 36. Przemoc symboliczna w przedszkolu / Małgorzata Falkiewicz-Szult. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2007 [45457]
 37. Przemoc w szkole : jak ją ograniczać : poradnik dla rodziców i pedagogów / Ken Rigby. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2010 [46615]
 38. Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. W: Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Pedagogium Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej, 2007 [45221, 45535]
 39. Przemoc w rodzinie – specyfika pracy z ofiarami przemocy / Liliana Krzywicka. W: Praca socjalna wobec współczesnych problemów społecznych / red. nauk. Sabina Pawlas-Czyż. - Wyd. 2. - Toruń : "Akapit", 2007. - S. 121-138 [45663]
 40. Przemoc w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2009 [46006]
 41. Przemoc wobec dziecka w rodzinie / Grażyna Durka. W: Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych / pod red. Grażyny Durki. - Kraków : "Impuls", 2010. - S. 95-104 [46284]
 42. Przemoc wobec kobiet w Polsce : aspekty prawnokryminologiczne / Beata Gruszczyńska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2007 [45101]
 43. Przemoc wśród dzieci : uchwycić sedno / Rosemarie Portman. - Wyd. 2 popr. - Kielce : "Jedność", cop. 2007 [45216]
 44. Psychologia społeczna : teoria i praktyka / Hanna Hamer. - Warszawa : Difin, 2005. - S. 183-209 : Agresja [44748]
 45. Psychologia zdrowia : wybrane zagadnienia / Jan Chodkiewicz. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005. - S. 145-150 : Przemoc w rodzinie – aspekty psychologiczne [44917]
 46. Rodzina jako środowisko stymulujące agresywne zachowania dzieci na różnych etapach rozwoju / Grażyna Poraj. W: Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej. - Kraków : "Impuls", 2008. - S. 135-141 [46333]
 47. Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość / H. Rudolph Schaffer. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 310-317 : Biologiczne i społeczne determinanty zachowań agresywnych [44923]
 48. Rozwój społeczny : dzieciństwo i młodość / H. Rudolph Schaffer. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 317-325 : Natura i rozwój agresji [44923]
 49. Różne spojrzenia na przemoc / red. nauk. Renata Szczepanik i Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008 [45615]
 50. Skala zjawiska „falii” wśród młodzieży gimnazjalnej / Danuta Osik-Chudowolska. W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 354-364 [45451]
 51. Socjologiczne i psychopedagogiczne aspekty przemocy / pod red. Joanny Wawrzyniak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007 [45536]
 52. Sport a agresja : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Dziubińskiego. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego : Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej, 2007 [45571]
 53. Standardy lokalnej diagnozy zagrożeń społecznych na przykładzie zjawiska przemocy w rodzinie / Ewa Jarosz. W: Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej / pod red. Wiolety Danilewicz. - Warszawa : "Żak", 2009. - S. 337-359 [46276]
 54. Środowiskowe uwarunkowania przemocy i agresji wśród młodzieży / Romana Siwek. W: Współczesne zagrożenia rozwojowe dzieci i młodzieży / pod red. Aleksandry Chudzik. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2008. - S. 265-278 [45850]
 55. Tożsamość płciowa a zachowania agresywne młodzieży / Mieczysław Radochoński. W: Skuteczna resocjalizacja : doświadczenia i propozycje / pod red. Zdzisława Bartkowicza, Andrzeja Węglińskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 247-257 [45845 P]
 56. Trening kontroli gniewu dla agresywnej młodzieży / John D. Lochman, Tammy D. Barry, Dustin A. Pardini. W: Psychoterapia dzieci i młodzieży : metody oparte na dowodach / red. Alan E. Kazdin, John R. Weisz. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006. - S. 297-317 [44919]
 57. W błędnym kole przemocy / Anna Grabowiec. W: Nauczyciel kompetentny : teraźniejszość i przyszłość / red. Zdzisław Bartkowicz, Marzena Kowaluk, Małgorzata Samujło. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 348-353 [45451]
 58. Wprowadzenie do psychologii klinicznej / Helena Sęk. - Wyd. 4. - Warszawa : "Scholar", cop. 2007. - S. 292-303 : Psychologia przemocy [46030]
 59. Zaburzenia życia uczuciowego dziecka problemem rodziny : jak pomóc rodzinie i dziecku? / Anna Kozłowska. - Warszawa : "Żak", 2005. - S. 81-94 : Zachowania agresywne [44326]
 60. Zachowania agresywne u młodzieży hospitalizowanej psychiatrycznie / Anita Sumiła. W: Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty Radziwiłłowicz, Anity Sumiły. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 175-197 [44918]
 61. Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. - S. [44691]
 62. Zachowania dorosłych a utrwalanie agresywnych postaw wśród dzieci w wieku przedszkolnym – komunikat z badań / Jan Welban. W: Resocjalizacja : zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne / pod red. nauk. Anetty Jaworskiej. - Kraków : "Impuls", 2009. - S. 367-372 [46011]

 

Ostróda, 2011

Oprac.: Agnieszka Bandurska

WMBP w Elblągu

Filia w Ostródzie