AGRESJA I PRZEMOC

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2011

sporządzone na podstawie czasopism WMBP Elbląg Filia w Ostródzie

 1. Agresja / Anna Gawkowska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 32, s. 14
 2. Agresja / Krystyna Piwko // Lider. - 2007, nr 11, s. 8-10
 3. Agresja - problem współczesnej szkoły / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 44-46
 4. Agresja - przyczyny powstawania, możliwe środki przeciwdziałania / Ewa Masłowska // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 1, s. 63-67
 5. Agresja dobra i zła / Katarzyna Baumann // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 60-62
 6. Agresja i przemoc - co w zamian? : ku kulturze dialogu / Michał Józef Kawecki // Lider. - 2007, nr 12, s. 8
 7. Agresja w szkole / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 5, s. 52-53
 8. Agresja wśród dzieci i młodzieży, jej uwarunkowania i sposoby przeciwdziałania / Andrzej Gazicki, Wiesław W. Kubielski // Problemy Narkomanii. - 2007, nr 2, s. 33-40
 9. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler // Problemy-Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 35-47
 10. Charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie wobec dzieci / Magdalena Piwowarska // Doskonalenie Otwarte. - 2008/2009, nr 3-4, s. 38-46
 11. Chętni do bitki / Piotr Żak // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 25-27
 12. Ciemna strona szkoły : o krzywdzeniu uczniów / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 81-89
 13. Ci, którzy dręczą innych / Iwona Kocemba // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 132-139
 14. Determinanty "drugiego życia" szkoły / Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 1/2, s. 20-23
 15. Diagnoza przemocy domowej wobec dziecka / Anna Karłyk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 270-284
 16. Dlaczego rodzice biją? / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 8-10
 17. Dlaczego zachowujemy się agresywnie / Jolanta Białek // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 139-141
 18. Ekran monitora czarodziejskim lustrem? : pytanie o tożsamość mordującego myszką... / Marta Anna Sałapata // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 103-116
 19. "Fala" w szkole / Patryk Zawadzki // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 11-16
 20. Gdy się biją... / Agnieszka Milczarek, Joanna Węgrzynowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 51-52
 21. Gdy słowo boli : brak poczucia wartości a agresja w okresie dorastania / Ewa Bilińska-Suchanek // Edukacja. - 2005, nr 2, s. 5-13
 22. Geneza agresji / Bożena Adamczewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 21-25
 23. Gimnazjalny agresor / Grażyna Miłkowska-Olejniczak // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 24-29
 24. Gliniarz w gimnazjum? / Leszek Pawelski // Nowa Szkoła. - 2009, nr 3, s. 16-18
 25. Gry komputerowe i agresja u dzieci / Małgorzata Michaliszyn // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 48-49
 26. Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 62-64
 27. Jak badano przemoc w szkołach i co z tego... / Małgorzata Nowak // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 18-20
 28. Jak rozmawiać z rodzicami agresywnego ucznia / Anna Manturzewska-Grzegorczyk, Kamila Sachanowska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 101-103
 29. Jak przemóc szkolną przemoc / Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 53-62
 30. Jak wychowywać mądrze i skutecznie? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 8-11
 31. Kiedy boję się szkoły ? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39
 32. Kiedy w szkole pojawia się mobbing uczniowski / Monika Chorab // Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 11, s. 40-42
 33. Kiedy w szkole pojawia się przemoc... / Agnieszka Milczarek // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 37-50
 34. Kilka uwag o językowej agresji i przemocy w szkole / Kazimierz Ożóg // Język Polski w Liceum. - 2008/2009, nr 2, s. 29-34
 35. Kochać i wymagać / Bożena Tanowska // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 4, s. 61-63
 36. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie : przyjęty Uchwałą nr 162/2006 Rady Ministrów z dnia 25 września 2006 roku (RM 111-132-06) // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 20-24
 37. Kultura fizyczna - sposób na agresję wśród dzieci i młodzieży / Katarzyna Kucharczyk // Lider. - 2006, nr 6, s. 10-11
 38. Lekarze wobec krzywdzenia dzieci / Joanna Cielecka-Kuszyk // Niebieska Linia. - 2007, nr 1, s. 12-14
 39. Maltretowanie dzieci a alkohol : raport WHO 2006 / oprac. Maria Burek // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 5-8
 40. Media elektroniczne a przemoc wśród młodzieży / Elżbieta Marczewska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 51-55
 41. Mobbing - niebezpieczna bomba w szkole / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 69-80
 42. Mobbing - terror psychiczny w szkole / Julia Kochelak // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 12-16
 43. Mobbing i bullying  jako formy agresywnych zachowań uczniów / Agnieszka Grzywa-Bilkiewicz // Nowa Szkoła. - 2005, nr 6, s. 49-51
 44. Mobbing niszczy osobowość / Ludmiła Prusko // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 5, s. 61-64
 45. Mobbing w szkole - interwencja i profilaktyka / Anna Piekarska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 48-60
 46. Nasza szkoła, czyli buntownicy i rewolucjoniści / Maciej Wróblewski // Polonistyka. - 2007, nr 6, s. 51-53
 47. "Nawet Jaś zrobiłby to lepiej" czyli jak dorośli nieumyślnie krzywdzą dzieci / Aleksandra Lorenc-Steinmec, Alicja Zaremba // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 101-108
 48. Nie udawaj, że nie widzisz... / Anna Lechowska  // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 13-15
 49. Nie bijmy, aby nie bili / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 3-9
 50. Niebezpieczne szkoły : pajęczyna agresji i ośmieszania / Maria Janukowicz // Edukacja        i Dialog. - 2009, nr 2, s. 28-32
 51. Niewłaściwi ludzie w niewłaściwym miejscu / Grażyna Poraj // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 69-81
 52. O agresji, przemocy, brutalności / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 36-44
 53. O gnębieniu słabszych / Sylwia Hoffmann // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 26-30
 54. O modelu polityki wobec rodziny w świetle zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy     w rodzinie / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 5, s. 8-18
 55. O prawie, przemocy i godności / Paweł Jaros ; rozm. przepr. Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 14-15
 56. Obdukcja / Jarosław Polanowski // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 29-30
 57. Poczucie zagrożenia zjawiskiem przemocy uczniowskiej wśród nauczycieli / Monika Kwiecień-Głaz // Nowa Szkoła. - 2006, nr 9, s. 39-42
 58. Powstrzymać przemoc wobec dzieci - procedura "Niebieskie Karty" / Mirosława Skawińska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 28-32
 59. Pożytki płynące z... konfliktów / Sławomir Prusakowski // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 121-130
 60. Prędzej bym małpy nauczył! / Jadwiga Radwańska // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 81-90
 61. Przeciw dziecku : raport ONZ 2006 / oprac. Agnieszka Czapczyńska // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 3-5
 62. Przeciwdziałamy agresji / Marzena Kamuda // Życie Szkoły. - 2006, nr 7, s. 53-54
 63. Przejawy agresji w szkołach gimnazjalnych / Andrzej Praszek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2009, nr 5, s. 29-32
 64. Przemoc szkolna - fakty i mity / Przemysław Sadura // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 21, s. 1, 12
 65. Przemoc w mediach: zagrożenia i przeciwdziałanie / Mariola Szczepańska // Między nami bibliotekarzami. - 2006, nr 1-2, s. 38-41
 66. Przemoc w szkole wśród dziewcząt i chłopców / Agata Komendant // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 33-36
 67. Przemoc wobec dzieci jako współczesny problem zdrowia publicznego / Izabella Jezierska // Lider. - 2008, nr 12, s. 11-13
 68. Przemoc wobec rodziców : prawda czy mit? / Renata Małgorzata Ilnicka // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 76 - 88
 69. Przeżyć w dżungli / Tomasz Staniszewski // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 49, s. 6
 70. Przyczyny zachowań agresywnych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym / Kazimierz Żegnałek // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 79-85
 71. Rodzina - przyczyną agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży / Małgorzata Nowotka // Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 35-38
 72. Różne oblicza przemocy / Rafał Osiński // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 7, s. 51-53
 73. Sport a agresja / Paulina Janowiec // Lider. - 2009, nr 5, s. 27-29
 74. Sposoby na szkolnych brutali / Aneta Paszkiewicz // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 59-68
 75. Szkolny program przeciwdziałania agresji i przemocy / Jakub Kołodziejczyk // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 1, s. 109-116
 76. Szkoła chora na agresję / Grażyna Poraj // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 87-99
 77. Szkoła po traumie / Agnieszka Uniewska // Edukacja. - 2007, nr 2, s. 67-78
 78. Szkoła przemocą stoi? / Wioletta Wiaderek // Nowa Szkoła. - 2006, nr 10, s. 22-25
 79. Szkoła wobec agresji / Grażyna Poraj // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 3-24
 80. Telewizja a poziom agresji nastolatków / Magdalena Barabas // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 30-32
 81. To już przekracza wszelkie granice! / Ewa Maksymowska // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 4, s. 110-121
 82. To trudne... : cykl zajęć wychowawczych związanych z agresją (dla gimnazjum) / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 14-16
 83. Trening Zastępowania Agresji (cz. 1) / Joanna Morawska, Jacek Morawski // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 29-36
 84. Trening Zastępowania Agresji (cz. 2) / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 83-90
 85. Trening Zastępowania Agresji (cz. 3) / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 105-109
 86. Trening Zastępowania Agresji (cz. 4) / Ewa Joanna Morawska, Jacek Morawski // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 95-104
 87. Uczeń w potrzasku / Danuta Borecka-Biernat // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 4-12
 88. Uwarunkowania agresji wśród młodzieży gimnazjalnej / Józef Pełczyński // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 12, s. 19-21
 89. Warsztaty na złagodzenie agresji / Aleksandra Wodzińska // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 91-94
 90. Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne / Katarzyna Potaczała // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 39-44
 91. Wściekli dorośli, wściekłe dzieci / Beata Igielska // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 51/52, s. 9
 92. Wściekli nastoletni / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2006, nr 19, s. 13
 93. Wychowanie do agresji? / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 24-26
 94. Wyjść poza koło przemocy / Marcin Koczyk // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 27-35
 95. Wyznawcy zła, obrońcy dobra / Katarzyna Wasilewska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 2-6
 96. Z pamiętnika mamy pierwszoklasisty... : ciemniejsza strona szkolnej rzeczywistości / Monika Just // Życie Szkoły. - 2010, nr 1, s. 42-43
 97. Zachowania agresywne - młodzieży gimnazjalnej / Alicja Gorący, Mirosław Mikicin // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2010, nr 11, s. 22-24
 98. Zarządzanie czasem a agresja w szkole / Piotr Zimolzak // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 37-39
 99. Zjawisko mobbingu / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s. 18-19

100.   Zjawisko przemocy uczniowskiej : (w świetle teoretycznych rozważań wspomagających praktykę wychowawczą) / Wanda Jakubiak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 1, s. 31-36

101.   Znaleźć ujście dla agresji / Marta Jerzewska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 26-28

102.   Zrozumieć trudne dziecko / Anna Krawczyk // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 105-112

103.   Źródła i czynniki stymulujące zachowanie agresywne / Teresa Zygmunt // Lider. - 2008,  nr 9, s. 13 - 16

104.   Życie zamarłych aniołów / Piotr Antoniak // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 3-4

 

 

Ostróda, 2011

Oprac.: Agnieszka Bandurska

WMBP Elbląg

Filia w Ostródzie