ALKOHOLIZM

wybór materiałów na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

1.      Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej / pod red. Franciszka Kozaczuka, Mieczysława Radochońskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000

2.      Alkohol a młode pokolenie Polaków połowy lat dziewięćdziesiątych / Barbara Fatyga. -   Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999

3.      Alkoholizm : przyczyny, leczenie, profilaktyka / Lidia Cierpiałkowska. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2001

4.      Badania nad dziećmi alkoholików / Michael Windle [i in.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000

5.      Chcę, aby on nie pił / Daniela Soszyńska. - Warszawa : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, 1982

6.      Co należy wiedzieć o alkoholu i innych środkach odurzających / Alexander Boros i Particia Callahan. - Warszawa : Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, [1995]

7.      Czas uzdrowić swoje życie : przewodnik do pracy nad sobą : kroki w stronę zdrowienia Dorosłych Dzieci Alkoholików / Timmen L. Cermak, Jacques Rutzky. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998

8.      Diagnostyka, profilaktyka, socjoterapia w teorii i praktyce pedagogicznej / pod red. Marii Deptuły. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2005

9.      Dopóki nie jest za późno : poradnik dla rodziców / Jep Hostetler. - Katowice : "Edytor", 1995

10.  Drugi egzemplarz czyli program siedmiu kroków : program profilaktyki dla młodzieży, nauczycieli i rodziców / oprac. Agnieszka Arendarska. - Wyd. 2. - Warszawa 1995

11.  Dzieci, alkohol, narkotyki : przewodnik dla rodziców / Ruth Maxwell. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 1994

12.  Dzieci alkoholików : jak je rozumieć, jak im pomagać : [profilaktyka  uzależnień] /  oprac. Alicja Pacewicz. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej "Bivar", 1994

13.  Dziękuję...nie piję, nie palę, nie biorę : [poradnik dla młodzieży] / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", [2001]

14.  Integralna profilaktyka uzależnień w szkole : krótki poradnik psychologiczny / Marek Dziewiecki. - Kraków : "Rubikon", [2002?]

15.  Jak pomóc dziecku nie pić / Alicja Pacewicz. - Wyd. 3 (popr.). - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1997

16.  Jak wychować dziecko, które mówi - Nie! alkoholowi i narkotykom : to książka dla rodziców troszczących się o swoje dziecko / David J. Wilmes. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002

17.  Kryminologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 8. - Warszawa : "LexisNexis", 2004

18.  Nastolatki i alkohol : kiedy nie wystarczy powiedzieć „nie” / Roger E. Vogler, Wayne R. Bartz. - Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1999

19.  Nie piję : poradnik dla alkoholików, ich rodzin, przyjaciół i bliskich / Dick Selvig, Don Riley. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994

20.  Nikotyna, alkohol, narkotyki : profilaktyka uzależnień : krótki poradnik psychologiczny / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Rubikon", 2001

21.  Noe : program profilaktyczny dla młodzieży. Cz. 1 / Krzysztof Wojcieszek. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995

22.  Picie alkoholu w różnych okresach życia / Mary C. Dufour [i in.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000

23.  Picie młodzieży a style życia w rodzinie / Geoff Lowe, David R. Foxcroft, David Sibley. - Warszawa : Państ. Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2000

24.  Pije Kuba... / napisał Marcin Brykczyński. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej "Bivar", 1995

25.  Pomoc psychologiczna dla dzieci alkoholików / Bryan E. Robinson. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1998

26.  Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007

27.  Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007

28.  Program edukacyjny dla klas 1-3 : profilaktyka uzależnień / Andrzej Kołodziejczyk ; Ministerstwo Edukacji Narodowej. - Warszawa : Agencja Informacji Użytkowej, 1991

29.  Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2000

30.  Przygotowanie do profilaktyki domowej : zajęcia opracowane jako projekt uniwersalnego programu profilaktyki dla rodziców, dostosowane do "Programu Siedmiu Kroków" / Agnieszka Arendarska, Krzysztof Wojcieszek. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995

31.  Psychologia zaburzeń. Vol. 1 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka. Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006

32.  Psychopatologia / pod red. Arnolda A. Lazarusa i Andrew M. Colmana. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2001

33.  Psychoprofilaktyka uzależnień oraz terapia i resocjalizacja osób uzależnionych : metody, programy, modele, ośrodki, zakłady, wspólnoty / Czesław Cekiera. - Wyd. 2. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993

34.  Psychoterapia uzależnień na przykładzie programu "Atlantis" dla więźniów uzależnionych od alkoholu / Sławomir Ślaski. - Płock : "Novum", 2001

35.  Raport z badań ankietowych rozpowszechniania używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród uczniów iławskich gimnazjów : zrealizowanych w grudniu 2005 r. / Krzysztof Bobrowski. - Iława : Ośrodek Psychoedukacji Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie, 2005

36.  Razem przeciw przemocy / Irena Pospiszyl. - Warszawa : "Żak", 1999

37.  Resocjalizacja : teoria i praktyka pedagogiczna. T. 2 / red. nauk. Bronisław Urban, Jan M. Stanik. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007

38.  Środki odurzające a młodzież : konspekty dla nauczycieli i lektorów / Aleksander Markiewicz. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii : Zakład Wydawniczo-Handlowy Materiałów Szkolno-Oświatowych "Wiem Wszystko", 1997

39.  Tajemnice ETOH : czyli alkohol i nasze życie / Jerzy Mellibruda. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995

40.  Trudna nadzieja / Anna Dodziuk. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych : "Olszynka", cop. 1993

41.  Uzależnienia / Maree Teesson, Louisa Degenhardt, Wayne Hall. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

42.  Uzależnienia od substancji psychoaktywnych / Krzysztof Zajączkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003

43.  Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień / Dorota Pstrąg. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000

44.  Wybrane zagadnienia z problematyki uzależnień / Dorota Pstrąg. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000

45.  Zagadnienia profilaktyki społecznej w szkołach i innych placówkach opiekuńczych / pod red. Wiesława Ciczkowskiego, Józefa Rusieckiego. - Olsztyn : Kuratorium Oświaty i Wychowania, 1989

46.  Zdrowie / pod red. Niny Ogińskiej-Bulik, Haliny Worach-Kardas. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, 2000

47.  Zespół uzależnienia alkoholowego : (choroba alkoholowa) : rozpoznanie i leczenie / Tadeusz Kulisiewicz. - Warszawa : Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy, 1984

48.  Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja młodzieży / red. Teresa Sołtysiak, Jolanta Sudar-Malukiewicz. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 2003

49.  Złość, alkoholizm i inne uzależnienia : teoria i praktyka terapii / Ronald T. Potter-Efron, Patricia S. Potter-Efron. - Warszawa : Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości. Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1994

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

1.      A przecież może być inaczej : montaż o tematyce antyalkoholowej / Wioletta Pietruszka. - Bibliogr. // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 1, s. 19-21

2.      Abc alkoholu / oprac. Janina Węgrzecka-Giluń // Remedium. - 2004, nr 1, s. IV-V

3.      Alkohol a młodzież : porównanie spożycia: Stany Zjednoczone - Europa - Polska / oprac. Aleksander Libera. - Cz. 1 - 2 // Remedium. - 2004, nr 10, s. VI-VII; 2004, nr 11, s.VI-VII

4.      Alkohol oszukuje / Agnieszka Chudy  // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 6, s. 20-21

5.      Alkohol w internacie - zagrożenia i niepokoje / Krystyna Kutiak-Zakrzewska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 18-19

6.      Alkoholowy zespół płodowy : (strategie postępowania wobec dzieci z FAS) / Krystyna Piwko // Lider. - 2008, nr 1, s. 24-25

7.      Choroba dobrych żon / Wojciech Markiewicz. - Raport // Polityka. - 2007, nr 19, s. 4-6, 8, 12

8.      Czynniki psychospołeczne w kształtowaniu postawy trzeźwości u młodzieży / Małgorzata Tatala // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2004, nr 4, s. 75 – 92

9.      Dlaczego młodzi sięgają po alkohol? / Bożena Czaja // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 30

10.  Dlaczego nieletni trafiają do izb wytrzeźwień? / Ryszard Śnieżek // Wychowanie na co Dzień.  - 2004, nr 10-11, s. 28-29

11.  „Dorosłe dzieci alkoholików” / Elżbieta Jabłońska // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10/11, s. 40-41

12.  Dostępność używek dla dzieci i młodzieży / Paweł Sobierajski, Jerzy Szczepkowski. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, s. 12-17

13.  Dzieci alkoholików w szkole / Bernadeta Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 4, s. 49-52

14.  Dzieci i alkohol / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła. - 1998, nr 10, s. 33-34

15.  Dziecko z rodziny alkoholowej / Małgorzata Krasowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 34-38

16.  Fundacja ETOH / Małgorzata Misiewicz, Aneta Zdunek // Remedium. - 2005, nr 3, s. 16-17

17.  Gdzie się podziało moje dzieciństwo / Agnieszka Widera-Wysoczańska // Charaktery. - 2001, nr 3, s. 34-36

18.  Grupy terapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Bożena Chrostowska // Wychowanie na co Dzień. - 1997, nr 4/5, s. 20-23

19.  Jak pokazywać skutki alkoholizmu? / Elżbieta Kopeć // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 7, s. 50-53

20.  Jakość życia dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Katarzyna Kołodziejczyk. - Bibliogr. // Remedium. - 2006, nr 9, s. 22-23

21.  Każdy ma swoje dno... : historie w trzech odsłonach / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 20

22.  Kilka słów o sytuacji dziecka w rodzinach z problemem alkoholowym / Joanna Cichla // Praca Socjalna. - 2008, nr 2, s. 89-95

23.  Maltretowane dzieci a alkohol : raport WHO 2006 / Maria Burek // Niebieska Linia. - 2007, nr 2, s. 5-8

24.  Młodzież i alkohol / Joanna Graniger // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 111-118

25.  Nadzieja w nas : dzieci z alkoholowym zespołem płodowym / Krzysztof Liszcz // Niebieska Linia. - 2006, nr 3, s. 12-13

26.  Nastolatki na „melanżu” / Dorota Nowicka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 18-19

27.  Nie czynię dobra, które chcę... / Ewa Woydyłło // Charaktery. - 2007, nr 9, s. 16-21

28.  Niebezpieczeństwo - alkohol / Zofia Rudzińska  // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 2, s. 49-54

29.  Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin alkoholowych / Monika Maciejewska // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10/11, s. 13-17

30.  Picie napojów alkoholowych przez dorastającą młodzież / Joanna Mazur // Remedium. - 2004, nr 11, s. 14-15

31.  Picie problemowe alkoholu a zadania rozwojowe wieku dorastania / Beata Boćwińska-Kiluk // Opieka Wychowanie Terapia. - 2006, nr 1/2, s. 5-8

32.  Pije matka do córki / Lubomira Szawdyn // Charaktery. - 2007, nr 2, s. 21-23

33.  Płodowy Zespół Alkoholowy / Magdalena Przystałowska // Remedium. - 2006, nr 10, s. 31-32

34.  Pokusa silniejsza niż rozum / Dariusz Doliński // Charaktery. - 2001, nr 9, s. 26-27

35.  Pomoc dziecku z problemem alkoholowym / Beata Brdak // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 10/11, dod. s. VI-X

36.  Postawy rodziców wobec picia alkoholu przez dorastające dzieci / Jolanta Jarczyńska // Remedium. - 2006, nr 11, s. 28-29

37.  Potykając się o złudzenia / Bogumiła Michalczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 8, s. 22-23

38.  Praca z młodzieżą nadużywającą alkoholu : wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne / Katarzyna Pluskota. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 22-29

39.  Problem alkoholizmu młodzieży w działalności kurateli sądowej / Lucyna Fidor. - Bibliogr. // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, s. 24-27

40.  Problem rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu z podejrzeniem alkoholowego zespołu płodowego FAS/FAE / Katarzyna Pluskota. - Bibliogr // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 10/11, s. 28-31

41.  Profilaktyka problemów alkoholowych młodzieży w dokumentach WHO / oprac. Magdalena Pietruszka // Remedium. - 2006, nr 4, s. 16-17

42.  Przerwać zaklęty krąg cierpienia krzywdzonego dziecka / Małgorzata Chojak // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 26-29

43.  Przyczyny sięgania po alkohol / Agata Strychowska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 30-32

44.  Rodzina z problemem alkoholowym / Małgorzata Chojak. - Cz.1-3 // Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 16-17; nr 3, s. 16-18; nr 4, s. 16-19

45.  Rola grupy samopomocy w chorobie alkoholowej / Rajmund Morawski // Praca Socjalna. - 2006, nr 2, s. 67-93

46.  Rozwój emocjonalny dzieci alkoholików / Teresa Bach-Olasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1996, nr 10, s. 20-24

47.  Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szkoła. - 2005, nr 2, s. 33-36

48.  Ryzyko zamachów samobójczych u dzieci z rodzin alkoholowych / Luiza Monika Błaszczyk // Nowa Szk. - 2005, nr 2, s. 33-36

49.  Samotność po godzinach : o nadużywaniu alkoholu przez osoby niepełnosprawne umysłowo / Beata Borowska-Beszta. - Bibliogr // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10/11, s. 31-34

50.  Sport, zabawa i rozrywka umysłowa w festynie przeciw alkoholizmowi / Iwona Kozłowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 3, dod. "Biblioteczka Monograficzna", s. (9)-(13)

51.  Style rozwiązywania kryzysu tożsamości wśród nadużywających i uzależnionych od alkoholu młodych przestępców : rozważania teoretyczne z opisem badań własnych / Magdalena Księżopolska. - Bibliogr // Ruch Pedagogiczny. - R.78, nr 5/6(2007), s. 47-65

52.  Sytuacja dziecka z problemami alkoholowymi / Bernadeta Siennicka // Wychowawca. - 2001, nr 7-8, s. 28-29

53.  Sytuacja szkolna dzieci z rodzin z problemem alkoholowym / Krzysztof Zajączkowski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1993, nr 4, s. 119-128

54.  Szansa na powrót alkoholika do życia / Aneta Skuza // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 10, s. 33-37

55.  Tacy sami, a siła między nami / Ewa Woydyłło // Charaktery. - 2004, nr 11, s. 32-33

56.  Trudności z formowaniem poczucia własnej tożsamości u dziecka wychowywanego w rodzinie z problemem alkoholowym / Katarzyna Wasilewska // Wychowanie na co Dzień. - 2004, nr 10-11, s. 18-20

57.  Trzeźwiejący ojcowie o swojej przeszłości i teraźniejszości / Anna Dodziuk. // Niebieska Linia. - 2004, nr 1, s. 17-19

58.  Uniwersalne czynniki kulturowe w profilaktyce problemów alkoholowych młodzieży / Krzysztof  A. Wojcieszek // Remedium. - 2006, nr 9, s. 6-7

59.  Uzdrawianie z nałogu / Halina Ginowicz. - Bibliogr. // Charaktery. - 2007, nr 9, s. 22-25

60.  W kręgu przemocy : dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym / Katarzyna Kurza // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 11-13

61.  Wódka z mlekiem / Ewa Winnicka // Polityka. - 2007, nr 6, s. 20-22

62.  Współczesna młodzież a używanie alkoholu / Joanna Łukasik // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 6, s. 19-23

63.  Wykorzystanie Metrody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin alkoholowych / Anna Gromińska // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 10-11, s. 29-30

64.  Wyniki w nauce uczniów z rodzin z problemem alkoholowym / Beata Pospiszyl // Małżeństwo i Rodzina - 2004, nr 4, s. 41-43

65.  Za zamkniętymi drzwiami / Katarzyna Kurza // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 22-25

66.  Zapobiegajmy! Chrońmy! : (profilaktyka alkoholowa) / Zofia Rudzińska. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s. 41-44

 

MATERIAŁY AUDIOWIZUALNE

 

1.      Alkohol : droga donikąd [kaseta wizyjna; 28 min.] Warszawa 1999

2.      Alternatywa [kaseta wizyjna; 33 min.]

3.      Czy to jest uzależnienie [kaseta wizyjna; 9 min.]

4.      Gra [kaseta wizyjna; 3 min]

5.      Jabłko [kaseta wizyjna; 5 min.]

6.      Jutro dorośli [kaseta wizyjna; 10 min.]

7.      Kobiety uzależniają się łatwiej [kaseta wizyjna; 14 min.]

8.      Mecz [kaseta wizyjna; 10 min.]

9.      Nie musisz być sam [kaseta wizyjna; 8 min.]

10.  Nie toleruj pijaństwa [kaseta wizyjna; 11 min.]

11.  No to bęc! [kaseta wizyjna; 2 min]

12.  Obietnica [płyta wizyjna DVD; 30 min]

13.  Ocena fantazji [kaseta wizyjna; 2 min.]

14.  Olimpiada [kaseta wizyjna; 6 min.]

15.  Plaga [kaseta wizyjna; 10 min.]

16.  Po co pijesz [kaseta wizyjna; 9 min.]

17.  Rola zony jest ogromna [kaseta wizyjna; 11 min.]

18.  Warto spróbować [kaseta wizyjna; 12 min.]

19.  Wytrąć tę butelkę [kaseta wizyjna;  7 min.]

20.  Zespół Otella [kaseta wizyjna; 12 min.]

21.  Złom [kaseta wizyjna; 12 min.]

 

Maj 2008

 

Opracowała: Magdalena Gawryś

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie