AUTYZM

wybór materiałów na podstawie zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Iławie

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 

1.      Autyzm / Kazimierz Jacek Zabłocki. - Płock : "Novum", 2002

2.      Autyzm czy nie autyzm? : problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci / Joanna Kruk-Lasocka. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, 2003

3.      Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005

4.      Byłam dzieckiem autystycznym / Temple Grandin, Margaret M. Scariano. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995

5.      Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia / pod red. Jarosław Bąbka. - Warszawa : "Żak", cop. 2004

6.      Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej : zaburzenia rozwojowo-sensoryczne oraz edukacyjne występujące w ramach autyzmu, ADHD, trudności szkolnych oraz zaburzeń dwubiegunowych / Polly Godwin Emmons, Liz McKendry Anderson. - Warszawa : "Liber", 2007

7.      Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher, Tony Attwood, Robert R. Wolff. - Warszawa : "Liber", 2007

8.      Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym / Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995

9.      Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2007

10.  Dziecko z trudnościami w rozwoju / pod red. Stanisławy Mihilewicz. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005

11.  Gdybym mógł z wami rozmawiać... : autystyczny chłopiec szuka porozumienia / Dietmar Zöller. - Warszawa : Fundacja "Synapsis", 1994

12.  Jak pracować z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Fintan J. O`Regan. -  Warszawa : "Liber", 2005

13.  Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin. - Warszawa : Fund. "Synapsis" : "Fraszka Edukacyjna", cop. 2006

14.  Psychopatologia / pod red. Arnolda A. Lazarusa i Andrew M. Colmana. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2001

15.  Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem / pod red. nauk. Jacka J. Błeszyńskiego. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2005

16.  Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka / pod red. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2006

17.  Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005

18.  Wokół autyzmu : fakty, skojarzenia, refleksje / Hanna Olechnowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004

19.  Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : "Impuls", 2005

20.  Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : "Impuls", 2005

21.  Wybrane zagadnienia z psychologii klinicznej dziecka / pod red. Jarosława Roli i Mariny Zalewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2002

22.  Zespół Aspergera w okresie dojrzewania : wzloty, upadki i cała reszta / pod red. Liane Holliday Willey. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja Synapsis, cop. 2006

23.  Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych i z zaburzeniami w rozwoju. T. 3 , Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych / oprac. Eric Schopler, Margaret Lansing, Lesile Waters. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1994

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 

1.      Autyzm a płeć / Agnieszka Czapczyńska // Remedium. - 2005, nr 3, s. 22-23

2.      Autyzm czy nie autyzm? / Anna Dubis // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 24-29

3.      Autyzm u dzieci / Karolina Appelt // Edukacja i Dialog. - 2000, nr 4, s. 40-41

4.      Autyzm u dzieci z małych środowisk / Jadwiga Rafalska-Kawalec. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 21-25

5.      Badania nad wykorzystaniem metodu Ruchu Rozwijającego w pracy z dzieckiem autystycznym / Jacek Błeszczyński // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 12, s. 10-12

6.      Badania rozróżniające autyzm od zatrucia dzieci metalami ciężkimi / Jacek Błeszczyński // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 1/2, s. 23-25

7.      Czy szkoła powinna się otworzyć na autyzm / Jacek Błeszyński // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 25-27

8.      Dzieci autystyczne / Janina Marczak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 9, s. 22-25

9.      Dzieci z autyzmem / Izabela Gelleta-Mac. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 4, s. 36-39

10.  Dzieci zamknięte we własnym świecie / Ewa Pisula. - Bibliogr. // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 324-327

11.  Dziecko autystyczne / Barbara Sędzimir // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 16-17

12.  Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety / Małgorzata Błotnicka. - Bibliogr. // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 79-91

13.  Dziecko autystyczne w klasie szkolnej / Krystyna Barłóg. - Bibliogr. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 8/9, s. 26-28

14.  Dziecko autystyczne w rodzinie / Danuta Wosik-Kawula. - Bibliogr. // Opieka Wychowanie Terapia. - 1999, nr 1, s. 15-18

15.  Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera / Małgorzata Biadasiewicz. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2001, nr 2, s. 91-95

16.  Echolalia jako jedna ze specyficznych cech mowy dziecka autystycznego / Jacek Błeszyński, Lucyna Bobkowicz // Psychologia Wychowawcza. - 1997, nr 3, s. 251-257

17.  Geneza autyzmu wczesnodziecięcego : (wybrane teorie) / Katarzyna Leśniewska // Wychowanie na co Dzień. - 1998, nr 1/2, s. 29-33

18.  Hipoterapia w usprawnianiu dzieci autystycznych / Izabela Zająć, Małgorzata Grabarska. - Bibliogr. //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 11, s. 8-10

19.  Kacper - dziecko autystyczne / Magdalena Sowińska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 10, s. 43-45

20.  Koncepcja diagnozy rozwojowej w terapii dzieci z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami / Joanna Ławicka. - Bibliogr // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 4, s. 296 -305

21.  Moje spotkania z dzieckiem autystycznym / Maria Pura. // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 3, s. 1-3

22.  Percepcja sytuacji społecznego komunikowania się przez dziecko autystyczne / Halina Pawłowska-Jaroń. - Bibliogr // Szkoła Specjalna. - 2004, nr 3, s. 221-226

23.  Podstawy terapii i edukacji dzieci z autyzmem / Dominika Słomińska // Życie Szkoły. - 2003, nr 6, s. 328-332

24.  Praca z dzieckiem autystycznym / Ramona Klama // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 9, s. 554-555

25.  Przegląd badań genetycznych koncepcji etiologii autyzmu / Jacek J. Błeszyński. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 175 -183

26.  Rozwój umiejętności komunikacyjnych dzieci autystycznych / Elżbieta Minczakiewicz // Szkoła Specjalna. - 1998, nr 2, s. 67-74

27.  Ruch środkiem terapii dzieci autystycznych / Danuta Fostiak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1998, nr 5, s. 214-215

28.  Spostrzeganie własnego dziecka przez rodziców dzieci autystycznych / Ewa Pisula. - Bibliogr. // Szkoła Specjalna. - 1991, nr 2-3, s. 76-86

29.  Spór o genezę autyzmu / Barbara Winczura // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1996, nr 3/4, s. 135-151

30.  Stosunki wewnątrzrodzinne w percepcji rodzeństwa dzieci autystycznych / Anna Kosecka // Psychologia Wychowania.- 1999, nr 1, s. 41-50

31.  Stres i depresja u matek a zachowanie dzieci z autyzmem w zmodyfikowanej obcej sytuacji  / Ewa Pisula. - Bibliogr. // Przegląd Psychologiczny. - 2004, nr 3, s. 291-304

32.  Świat w rozbitym lustrze / Gabriel Maciejewski. // Charaktery. - 2006, nr 6, s. 66-68

33.  Właściwości mowy w autyzmie wczesnodziecięcym (na przykładzie wypowiedzi 8-letniego chłopca) / Halina Pawłowska // Szkoła Specjalna.- 1999, nr 1, s. 40-46

34.  Wsparcie i wina [autyzm] / Tadeusz Gałkowski // Charaktery. - 1998, nr 4, s. 20-21

35.  Zabawy dziecka autystycznego / Marta Pieróg // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 30-34

36.  Zagadnienia mowy w autyzmie wczesnodziecięcym / Halina Pawłowska // Szkoła Specjalna. - 1997, nr 2, s. 67-70

 

Maj 2008

 

Opracowała: Magdalena Gawryś

WMBP w Elblągu Filia w Iławie