AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2003)

                              I.            Wydawnictwa zwarte

1.      Awans zawodowy nauczyciela / Henryk Składanowski. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, 2000. - 35 s.

2.      Awans zawodowy nauczyciela : dokumentowanie powinności i wymagań / Henryka Stachańczyk, Anna Drzewińska. - Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2001. - 52 s.

3.      Awans zawodowy nauczyciela : poradnik / Małgorzata Pomianowska, Mirosław Sielatycki, Elżbieta Tołwińska-Królikowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000. - 179 s.

4.      Awans zawodowy nauczyciela : praktyczny poradnik / Janina Acman, Ryszard Ryll Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003. - 182 s.

5.      Awans zawodowy nauczyciela : przepisy, procedury, przykłady. - Jelenia Góra : Wydaw. Nauczycielskie, 2001. - 95 s.

6.      Dokumentacja na stopień awansu zawodowego w nowej wersji. Cz. 1, Dla nauczycieli stażystów i kontraktowych : poradnik / Henryka Stachańczyk. - Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2002. - 62 s.

7.      Dokumentacja na stopień awansu zawodowego w nowej wersji. Cz. 2, Dla nauczycieli mianowanych : poradnik / Henryka Stachańczyk, Anna Drzewińska. - Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych. Filia, 2002. - 70 s.

8.      Ekspert komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Pomianowskiej. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003. - 197 s.

9.      Jak zdobyć stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego : poradnik / Małgorzata Leyko ; Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Czudcu. - Rzeszów : Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. - 19 s.

10.  Nauczyciel kontraktowy / Irena Dzierzgowska przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2001. - 40 s.

11.  Nauczyciel mianowany / Irena Dzierzgowska przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" 2001. - 40 s.

12.  Nauczyciel na starcie / Tomasz Garstka, Jacek Marszałek. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli , 2000. - 208 s.

13.  Nauczyciel stażysta / Irena Dzierzgowska przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" 2001. - 37 s.

14.  Nauczyciel w reformującej się szkole / Radosław Muszkieta. - Poznań : "Arka", 2001. - 80 s.

15.  Opiekun stażu / Irena Dzierzgowska przy współpracy autorskiej Marii Kotowskiej. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2001. - 39 s.

16.  Opiekun stażu jako refleksyjny praktyk / Danuta Elsner, Małgorzata Taraszkiewicz. - Chorzów : "Mentor", 2002. - 198 s.

17.  Plan rozwoju zawodowego : propozycja dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego / Stowarzyszenie Oświatowców Polskich ; [aut. Ewa Banaszczuk et al.]. - Toruń : STO, 2000. - 16 s.

18.  Plan rozwoju zawodowego : propozycja opracowania dla nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu zawodowego / oprac. Alina Wojtyna ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu. - Zamość : Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. - 22 s.

19.  Rozwój i awans zawodowy nauczyciela czyli Jak uzyskać stopnie nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego / Józef Pielachowski. - Poznań : eMPi 2, 2000. - 79 s.

20.  Stopień po stopniu : rozwój zawodowy nauczyciela języków obcych / Hanna Komorowska, Dorota Obidniak. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2002. - 86 s.

21.  Stopnie awansu zawodowego nauczyciela : dokumenty, komentarze, plan rozwoju zawodowego, wzory pism / oprac. Krzysztof Guzek. - Lublin : Akademicka Oficyna Wydawnicza, 2000. - 132 s.

22.  Warsztat pracy opiekuna stażu i stażysty oraz zadania nauczyciela kontraktowego / Danuta Sowińska. - Toruń : Wydaw. Bea-Bleja, 2001. - 43 s.

23.  Wykorzystanie technologii komputerowej do przygotowania dokumentacji na stopień awansu zawodowego / Mariola Dąbek-Nagacz, Mirosław Kowalczyk. - Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ośrodek Usług Pedagogicznych i Socjalnych, 2002. - 67 s.

                           II.            Artykuły z czasopism

 1. Arkusz oceny dorobku zawodowego / Gabriela Łataś, Grażyna Kozłowska // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 1, s. 34-36
 2. Awans, który może być inny / Maciej Adamski // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 9, s. 19-21
 3. Awans nauczycieli w zreformowanej szkole / Leszek Pawelski // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 11-13
 4. Awans zasobów ludzkich / Bogusław Śliwerski // Życie Szkoły. - 2001, nr 5, s. 259-263
 5. Awans zawodowy dyrektora / Ryszard Borowiec // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 12, s. 14-15
 6. Awans zawodowy - jakość pracy nauczyciela / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 50-52
 7. Awans zawodowy katechetów - uwagi praktyczne / Adam Maj // Zeszyty Formacji Katechetów. - 2002, nr 3, s. 80-82
 8. Awans zawodowy - nauczyciel dyplomowany : dokumentowanie wymagań kwalifikacyjnych / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 1-7
 9. Awans zawodowy nauczyciela - oczekiwane zmiany / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 42-43
 10. Awans zawodowy nauczyciela : słownik niektórych terminów i pojęć / Halina Okonowska, Dorota Ozimek // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 9, s. 36-37
 11. Awans zawodowy nauczyciela : ważne regulacje prawne / Gabriela Narwojsz, Lidia Łaszyn // Kajet. - 2003, nr 3, dod. s. 1-4
 12. Awans zawodowy nauczyciela : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / oprac. Barbara Ciesielska // Nowa Szkoła. - 2002, nr 10, s. 41-45
 13. Awans zawodowy nauczyciela kontraktowego / Elżbieta Wójcicka // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 4, s. 1-4
 14. Awans zawodowy nauczycieli / Jolanta Strusińska-Żukowska // Prawo Pracy. - 2002, nr 9, s. 14-20
 15. Awans zawodowy nauczycieli biologii i przyrody / Elżbieta Buchcic // Edukacja Biologia Środowisko. - 2002, nr 1, s. 36-44
 16. Czy awansować?... / Kamilla Palińska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2001, nr 2, s. 78-82
 17. Czy warto awansować w polskiej szkole? / Ewa Darwicz // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 12, s. 9-11
 18. Dłuższa ścieżka / Wojciech Jaranowski // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 13, s. 7-9
 19. Dyplom po raz drugi / Irena Iwanicka // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 21-23
 20. Ekspert w awansie zawodowym nauczyciela / Jarosław Milczarek // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 2, s. 38-39
 21. Jak napisać plan rozwoju zawodowego? / Małgorzata Jóźwiak // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 5, s. 22-24
 22. Konstruowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela / Ryszard Więckowski // Życie Szkoły. - 2001, nr 7, s. 387-391
 23. Kontrakt pomiędzy opiekunem stażu a nauczycielem starajacym się o awans zawodowy : (propozycje rozwiązań) / Elżbieta Figielska-Pezda, Maria Makowska, Marlena Stanek, Grażyna Wołłejko-Ulatowska // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 1/2, dod. s. I-III
 24. Kontrakt : umowa o współpracy / Elżbieta Jeziorna // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 36-37
 25. Kto ekspertem? / Anna Białach // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 7/8, s. 56-57
 26. Mój awans / Małgorzata Stępień // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 12, s. 11-14
 27. Mój plan rozwoju zawodowego / Alicja Pawłowska // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 2, s. 37-38
 28. Na skróty / Irena Iwanicka // Nowa Szkoła. - 2002, nr 7, s. 35-36
 29. Na ścieżkach awansu zawodowego : refleksje o roli opiekuna stażu / Wioletta Kozak, Małgorzata Latoch-Zielińska // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 12, s. 16-18
 30. Nauczyciel bibliotekarz biblioteki pedagogicznej : awans zawodowy nauczyciela mianowanego / Magdalena Szynal // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 6, s. 1-3
 31. Nauczyciel wobec zadań reformy i własnego rozwoju zawodowego / Czesław Banach // Nowa Szkoła. - 2003, nr 2, s. 4-9
 32. Nauczyciel wychowania fizycznego opiekunem stażu / Jarosław Kaniasty, Radosław Muszkieta // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 10, s. 34-37
 33. Nauczycielu dobry... Nauczycielu dyplomowany..., czyli o drodze na szczyty... / Leszek Dembski // Katecheta. - 2001, nr 9, s. 63-65
 34. Nowa rola - opiekun stażu / Urszula Grygier // Nowa Szkoła. - 2002, nr 4, s. 40-44
 35. O niedoskonałości prawa / Marek Kazimierowicz // Przegląd Oświatowy. - 2002, nr 8, s. 8
 36. O zadaniach opiekuna stażu / Maria B[ożena] Księżyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 2, s. 52-53, III okł.
 37. Oceny nauczycieli i dyrektorów dotyczące procedur awansu zawodowego / Lidia Reps // Dyrektor Szkoły. - 2001, nr 11, s. 5-9
 38. Okiem eksperta / Maria Gudro // Forum humanistów. - 2001, nr 3, s. 11-15
 39. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela / Krystyna Piotrowska // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, [nr] 1, s. 39-43
 40. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela / Małgorzata Tarasiewicz // Doskonalenie Otwarte. - 2001, nr 3, s. 41-60
 41. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela / Seweryn Sulisz, Danuta Kraszewska, Jadwiga Cyganiuk, Andrzej M. Mysiurski, Ewa Kirst, Mirosława Zawistowska, Szymon Krasicki // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 4, dod. s. 1-16
 42. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego / Grzegorz Grabski // Doskonalenie Otwarte. - 2001, nr 3, s. 61-71
 43. Planowanie własnego rozwoju w aspekcie zdobywania kolejnych szczebli awansu zawodowego / Krystyna Prażmowska, Krystyna Skalik // Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 11, s. 32-34
 44. Procedura awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego / Bożena Sałek // Zeszyty Formacji Katechetów. - 2001, nr 3, s. 77-80
 45. Przerost nie-do-rozwoju / Alicja Zięba // Nowa Szkoła. - 2001, nr 1, s. 48-49
 46. Przygotowanie nauczycieli do planowania własnego rozwoju zawodowego / Zbigniew Osiński // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2001, nr 3, s. 43-53
 47. Rola i zadania opiekuna stażu jako osoby wspomagającej rozwój zawodowy nauczyciela stażysty / Ewa Majcher // Zeszyty Formacji Katechetów. - 2001, nr 1, s. 90-92
 48. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać eksperci wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, oraz warunków wpisywania na listę ekspertów i skreślania z niej / Krystyna Łybacka // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 8, s. 11-12
 49. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego / Marian Giermakowski // Nowe w Szkole. - 2002, nr 5, s. 20-22
 50. Status i awans zawodowy nauczycieli w dokumentach reformy edukacji / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2001, nr 1/2, s. 15-40
 51. Stopnie awansu (procedura, kwalifikacje, dokumenty) / Juliusz Wasilewski // Biblioteka w Szkole. - 2000, nr 12, s. 1-9
 52. Szansa na sukces, czyli plan rozwoju zawodowego / Urszula Grygier // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 2, s. 31-34
 53. Ścieżką przez 10 lat / Bożena Pierzgalska, Wojciech Kotarba, Wojciech Jaranowski // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 15, s. 5-7
 54. Teczka kandydata na nauczyciela dyplomowanego / Leszek Dembski // Katecheta. - 2003, nr 3, s. 58-60
 55. Teczkę mą widzę ogromną / Ferdynand Mielczarek // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 3, s. 22-23
 56. Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli / Tadeusz Siuda // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2001, nr 1, s. 55-56
 57. Vademecum dla awansujących // Głos Nauczycielski. - 2001, nr 24, s. 2
 58. W trosce o awans / Bożena Chrząstowska // Polonistyka. - 2001, nr 7, s. 388-393
 59. Wokół prawnych problemów nauczycieli bibliotekarzy. 1 / Krystyna Kuźmińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 11, s. 33-34
 60. Wokół prawnych problemów nauczycieli bibliotekarzy. 2 / Krystyna Kuźmińska // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 12, s. 33-35
 61. Wskazówki do planu rozwoju dla bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 10, s. 3-5
 62. Współpraca opiekuna z podopiecznym : awans zawodowy nauczyciela / Halina Okonowska, Dorota Ozimek // Biblioteka w Szkole. - 2003, nr 12, s. 2-6
 63. Zadania dyrektora szkoły/placówki w procedurach uzyskiwania przez nauczycieli stopni awansu zawodowego / Janusz Ślot // Wychowanie na co Dzień. - 2001, nr 1/2, dod. s. IV-V
 64. Z doświadczeń praktyka. 1 / oprac. Teresa Zaworowska // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 2, s. 7-9 (dokumentacja nauczyciela mianowanego)
 65. Z doświadczeń praktyka. 2 / oprac. Teresa Zaworowska // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 3, s. 9-10 (dokumentacja nauczyciela kontraktowego)
 66. Z doświadczeń praktyka. 3 / oprac. Teresa Zaworowska // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 4, s. 15-16 (dokumentacja nauczyciela stażysty)
 67. Z doświadczeń praktyka. 4 / oprac. Teresa Zaworowska // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 5, s. 17-19 (dokumentacja nauczyciela dyplomowanego)

Opracowała Beata Turulska

(WMBP w Elblągu, BG)