AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

zestawienie bibliograficzne

(wybór literatury za lata 2004-2005)

Ø     Opis i analiza przypadku edukacyjnego (artykuły z lat 2001-2004)

Ø     Tryb uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli, akty prawne

1.      Acman Janina, Ryll Ryszard : Awans zawodowy nauczyciela : praktyczny poradnik. - Warszawa ; Łódź : Wydaw. Szkolne PWN, 2004 nr inw. 51 209

2.      Awans zawodowy - szansa czy utrapienie ? / Irena Dzierzgowska // Dyr. Szk. - 2004, nr 10, s. 43-45

3.      Awans zawodowy nauczyciela po nowemu / Dorota Strzelecka, Krystyna Ratynska-Olechnowska // Bibl. w Szk. - 2005, nr 2, s. 2-4

4.      Awansowanie / Teresa Konarska // Głos Naucz. - 2004

Cz. 1 : nr 27, wkładka, s. I-IV

Cz. 2 : nr 28, wkładka, s. I-IV

Cz. 3 : nr 29, s. IV

5.      Co nowego w nowym roku szkolnym ? / oprac. Irena Dzierzgowska // Dyr. Szk. - 2004, nr 9, s. 12-14

6.      Karta Nauczyciela : tekst ujednolicony przez redakcję stan prawny na 11 sierpnia 2004 // Głos Naucz. - 2004

Cz. 1 : nr 32, wkładka, s. 1-32

Cz. 2 : nr 33, wkładka, s. 33-48

Cz. 3 : nr 34, wkładka, s. 49-64

7.      Na ścieżkach awansu / Beata Rechnio // Głos Naucz. - 2004, nr 36, s. 7

8.      Nowy system awansu / Irena Dzierzgowska // Dyr. Szk. - 2005, nr 1, s. 45-46

9.      Po nowemu / Beata Rechnio // Głos Naucz. - 2005, nr 4, s. 14

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli // Głos Naucz. - 2004 nr 49, wkładka, s. III-IV

11.  Rozwój szkoły i rozwój zawodowy nauczycieli / Zygmunt Puchalski // Eduk. i Dialog. - 2004, nr 2, s. 33-36

12.  Tryb uzyskiwania stopni awansu przez nauczycieli / Lucjan Biliński // Por. Bibl. - 2005, nr 2, s. 15-17

13.  Wakacyjne zmiany w systemie awansu zawodowego / Marek Kazimierowicz // Nowa Szk. - 2004, nr 7, s. 47-49

14.  Zmiany w systemie awansu zawodowego nauczycieli / Wychow. Tech. Szk. - 2004, nr 5, s. 5-7

Plany rozwoju zawodowego, układ dokumentacji, sprawozdanie

15.  Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela dyplomowanego / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka // Bibl. w Szk. - 2005, nr 3, s. 8-10 [plan rozwoju zawodowego]

16.  Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela kontraktowego : propozycje działań / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka // Bibl. w Szk. -2005, nr 5, s. 11-13

17.  Awans zawodowy nauczyciela bibliotekarza na stopień nauczyciela mianowanego : propozycje działań / Krystyna Ratyńska-Olechnowska, Renata Strzelecka // Bibl. w Szk. -

2005, nr 4, s. 9-11

18.  Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego / Elżbieta Wójcicka // Bibl. w Szk. - 2005, nr 4, s. 2-8

19.  Piszemy sprawozdanie / Beata Rechnio // Głos Naucz. - 2005, nr 10, s. 10

20.  Plan rozwoju zawodowego dotyczący awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego [nauczyciela wychowania fizycznego] obejmujący okres od 01.09.2002 r. do 31.05.2005 Marian Nowakowski // Lider. - 2004, nr 7-8, s. 11-12

21.  Rozpoczynasz staż i... / Beata Rechnio // Głos Naucz. - 2004, nr 38, s. 11

22.  Ułóżmy ją razem / Beata Rechnio // Głos Naucz. - 2005, nr 13, s. 13-14 [sprawozdanie z realizacji wymagań]

23.  Wielkie porządki / Beata Rechnio // Głos Naucz. - 2005, nr 11, s. 12 [układ dokumentacji dla nauczycieli ubiegających o stopień nauczyciela dyplomowanego, 50 pytań na mianowanego]

24.  Wokół planu rozwoju zawodowego // Głos Naucz. - 2004, nr 38, s. 12

25.  Zbieraj, porządkuj, analizuj [dokumenty] / Beata Rechnio // Głos Naucz. - 2004, nr 52, s. 14

Opis i analiza przypadku - artykuły z lat 2001-2004

26.  Absencja ucznia na zajęciach szkolnych : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rowiązywania problemu wychowawczego / Maria Walkiewicz // Nowa Szk. - 2002, nr 10 s. 38-40

27.  Aktywizowanie współpracy z rodzicami : opis i analiza przypadku / Magdalena Mroczkowska // Bibl. w Szk. - 2002, nr 5, s.14-5

28.  Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w klasie integracyjnej / Urszula Grygier // Nowa Szk. - 2001, nr 8, s. 40-42

29.  Analiza przypadku wychowawczego / Jolanta Świnarska // Probl. Opiek.-Wychow. - 2002, nr 8, s. 46-50

30.  Bibliografia załącznikowa w pracach dyplomowych uczniów : opis i analiza przypadku edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Elżbieta Kwiatkowska // Bibl. w Szk. - 2003, nr 11, s. 6-7

31.  Czy gazetka uczniowska może pełnić w szkole funkcję wewnętrznego "public relations" : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rowiązywania problemu organizacyjnego / Elżbieta Nowak // Bibl. w Szk. - 2003, nr 9, s. 2-3

32.  Czy można zachęcić dzieci do czytania ? : opis i analiza przypadku pedagogicznego / Alicja Tyła // Bibl. w Szk. - 2003, nr 12, s. 6-7

33.  Docenianie uczniów przez nauczyciela bibliotekarza : opis i analiza przypadku / Grażyna Klemba // Bibl. w Szk. - 2003, nr 1, s. 4-5

34.  Ekspresja własnej odmienności wyrazem tożsamości z grupą : analiza przypadku / Jolanta Czarnotta-Mączyńska // Jęz. Pol. w Szk. IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 80-82

35.  Ewaluacja ścieżek edukacyjnych : opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu organizacyjnego / Maria Walkiewicz // Wszystko dla Szk. - 2002, nr 4, s. 21-22

36.  Kontrakt grupowy jako forma regulowania wzajemnych stosunków w zespole klasowym analiza przypadku / Jolanta Czarnotta-Mączyńska // Jęz. Pol. w Szk. IV-VI. - 2002/2003, nr 3, s. 82-88

37.  Kształtowanie i rozwijanie u uczniów zdolności plastycznych oraz zainteresowania sztuką / Jolanta Haberka // Wychow. Tech. Szk. - 2004, nr 3, s. 40-42

38.  Lepszy uczeń ... bardziej lubiany : opis i analiza przypadku problemu edukacyjno-wychowawczego / Marzena Oterman // Życie Szk. - 2003, nr 6, s. 371-374

39.  Małe zainteresowanie czytelnictwem i biblioteką wśród uczniów szkoły specjalnej : opis i analiza rozwiązywania problemu / Grażyna Modrzewska // Między Nami Bibl. - 2004, nr 2, s. 12-14

40.  Nadpobudliwość psychoruchowa : opis i analiza przypadku / Ewa Jaskułowska // Nowa Szk. - 2003, nr 10, s. 12-14

41.  Opis i analiza przypadku klasy z niską motywacją do nauki / Maria Walkiewicz // Nowa Szk. - 2003, nr 1, s. 45-48

42.  Opis problemu edukacyjnego / oprac. Alicja Niedziela // Głos Naucz. - 2004, nr 13, wkładka, s. 1-2

43.  Opis i analiza przypadku : uwrażliwienie dzieci na potrzeby ludzi i zierząt / Teresa Stasiak // Lider. - 2004, nr 9, s. 17

44.  Ortografia i czytanie ze zrozumieniem - rozpoznawanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego / Maria Walkiewicz // Nowa Szk. - 2003, nr 1, s. 48-49

45.  Praca biblioteczna z uczniem trudnym : opis i analiza przypadku rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego / Jadwiga Chmielewska // Bibl. w Szk. - 2004, nr 3, s. 16-17

46.  Praca z dzieckiem zdolnym : opis i analiza przypadku / Dorota Grzechowiak // Glos Naucz. - 2004, nr 36, s. 2

47.  Rola nauczyciela bibliotekarza w kształtowaniu właściwej postawy przy wykorzystywaniu multimediów : opis i analiza rozpoznania i rozwiązania problemu edukacyjnego / Marzanna Brążkiewicz // Bibl. w Szk. - 2003, nr 6, s. 5

48.  Uczeń zdolny i jego potrzeby czytelnicze : klasa humanistyczna : analiza i opis problemu edukacyjnego w bibliotece szkolnej / Grażyna Szpulak // Bibl. w Szk. - 2002, nr 5, s. 13

49.  Zajęcia biblioterapeutyczne : opis i analiza przypadku / Renata Zawadzka // Bibl. w Szk. - 2002, nr 5, s. 16

Opisane materiały znajdują się w zbiorach Filii WMBP w Bartoszycach

Opracowała Agnieszka Małyszew

WMBP w Elblągu, Filia w Bartoszycach