BIBLIOTERAPIA
zestawienie bibliograficzne w wyborze
za lata 2003-2012
sporządzone na podstawie książek i czasopism dostępnych
w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim
 
(W nawiasach znajdują się sygnatury książek dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim)
 
 

Książki:

 1. Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 r. Red. t. Janusz Nowicki. Warszawa: Wydaw. SBP, 2003, 171 s. (30862)
 2. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów. Red. Ewelina J. Konieczna. Kraków: Impuls, 2006, 266 s. (30982)
 3. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2. Red. Małgorzata Fedorowicz, Tomasz Kruszewski. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2007, 135 s. (32509)
 4. Borecka Irena, Wontorowska-Roter Sylwia: Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie : materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy. Wałbrzych: Unus, 2003, 243 s., ISBN 83-89520-02-8.  (30662)
 5. Brett Boris: Bajki, które leczą. Cz. 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007, 218 s., ISBN 978-83-87957-065-0. (32389)
 6. Czernianin Wiktor: Teoretyczne podstawy biblioterapii. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Atut - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008, 142 s., ISBN 978-83-7432-436-6. (32692)
 7. Franaszczuk-Truszkowska Marta: Biblioterapia dla klas IV - VI szkoły podstawowej. Gdańsk: Harmonia, 2006, 103 s., ISBN 83-7134-216-0. (31248)
 8. Kozłowska Anna: Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i Dorosłych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, 2007, 130 s. ISBN 978-83-89501-64-6. (31213)
 9. Łaba Agnieszka: Bajki rymowane w biblioterapii. Kraków: Impuls, 2008, 116 s., ISBN  978-83-7587-058-9. (32390)

Fragment książki:

 1. Borecka Irena: Biblioterapia formą wsparcia osób niepełnosprawnych fizycznie i ich rodzin [W:] Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Kraków: Impuls, 2008, s. 301 - 308. (31821)
 2. Czernianin Wiktor: Użytkownicy biblioterapii – psychologiczna charakterystyka typów i metod leczenia [W:] Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003, s. 81 - 88. (30960)
 3. Saganowska Ewa, Szczepaniak Paweł: Biblioterapia w resocjalizacji więźniów – wybrane problemy [W:] Rejzner Andrzej, Szczepaniak Paweł (red.) Terapia w resocjalizacji. Ujęcie praktyczne, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009, Cz. II, s. 275 - 300. (32697)
 4. Siemież Małgorzata B.: Rola Twórczości literackiej w życiu niepełnosprawnego człowieka – na przykładzie Tadeusza Geniusza [W:] Człowiek niepełnosprawny w różnych fazach życia, Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2004, s. 214 - 224. (30432)
 5. Szczupał Bernadeta: Terapeutyczna funkcja biblioterapii w resocjalizacji i profilaktyce społecznej. [W:] Rejzner Andrzej, Szczepaniak Paweł (red.) Terapia w resocjalizacji. Ujęcie teoretyczne,  Warszawa, Wydawnictwo Akademickie Żak, 2009, Cz. I, s. 227 – 249. (32696)
 6. Szczupał Bernadeta: Wspomaganie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci i młodzieży przewlekle chorych przez wykorzystanie zajęć biblioterapeutycznych. [W:] Teraźniejszość i przyszłość osób niepełnosprawnych w kontekście społecznych zmian. Kraków: Impuls, 2008, s. 309 - 315. (31821)

Artykuły z czasopism:

 1. Antos Anna: Terapeutyczna funkcja książki w pedagogice specjalnej, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 2003 nr 4, s. 91-102.
 2. Bawoł Joanna: Niwelowanie leków u dzieci : propozycja zajęć w przedszkolu, Wychowanie na co Dzień, 2010 nr 1-2, dod. Wkładka Metodyczna, s. VI-VIII.
 3. Białoń-Siuda Alicja, Lewandowska Monika: Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii, Biblioteka w Szkole, 2007 nr 5, s. 20-21.
 4. Bisz Agnieszka: Gdy potwór się śni, Wychowanie w Przedszkolu, 2010 nr 10, s. 42-46.
 5. Bolińska Marta: Od starej baśni do współczesnej bajki terapeutycznej, Język Polski w Szkole IV-VI, 2007/2008 nr 1, s.18.
 6. Borowiec Barbara: Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza „Rupaki” Danuty Wawiłow, Nauczanie Początkowe, 2006/2007 nr 2, s. 45-55.
 7. Borowska Monika: Alan i zaczarowana z jeziora, Życie Szkoły, 2011 nr 11, s. 47-50.
 8. Bot Jolanta: Terapia bajką, Wychowanie w Przedszkolu, 2008 nr 5, s. 53-56.
 9. Bukowska Iwona: Oswoić lęki, Wychowanie w Przedszkolu, 2009 nr 9, s. 33-38.
 10. Bulik Iwona, Koszarna Iga, Kowalewicz Małgorzata, Wilanowska Ewa: Jak „jeża” pozbawić kolców? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla klas III-IV szkoły podstawowe, Biblioteka w Szkole, 2004 nr 2, s. 10.
 11. Chachuła Maria: Każdy z nas jest wyjątkowy! : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej, Biblioteka  w Szkole, 2007 nr 11, s. 8-10.
 12. Chmielewska Olga: Biblioterapia, Życie Szkoły, 2005 nr 10, s. 29-31.
 13. Chojnacka Katarzyna: Biblioterapia w pracy z grupą, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2005 nr 2, s. 23-26.
 14. Cyrklaff Magdalena: Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych, Wychowanie na co Dzień, 2007 nr 6, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-III.
 15. Czerkawski Andrzej: Możliwości wykorzystania dramatoterapii w resocjalizacji, Chowanna, 2006 t. 2, s. 109-115.
 16. Franaszczuk-Truszkowska Marta: Program „Jak dobrze być razem” : wybrane scenariusze biblioterapeutycznych zajęć integracyjnych w klasie pierwszej szkoły podstawowej, Wychowanie na co Dzień, 2007 nr 1-2, dod. Wkładka Metodyczna, s. I-VI.
 17. Gajda Anna: Przypadek Brzydkiego kaczątka, Język Polski w Szkole IV-VI, 2010/2011 nr 1, s. 18-27.
 18. Gajek Grażyna: Haiku - słowa - motyle, słowa - kropelki rosy, słowa - szum strumyka : przykład poezjoterapii, Biblioteka w Szkole, 2008 nr 4, s. 13-14.
 19. Gajek Grażyna: Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej, Biblioteka      w Szkole, 2008 nr 4, s. 10-12.
 20. Gajek Grażyna: Na niepowodzenia w szkole – magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem „Bajki o mrówce” Marii Molickiej, Biblioteka w Szkole, 2008 nr 5, s. 15-16.
 21. Gajek Grażyna: Wysyłaj ludziom eksperymentalne sygnały dobra : scenariusz zajęć na podstawie fragmentu powieści Małgorzaty Musierowicz „Kwiat kalafiora”, Biblioteka w Szkole, 2008 nr 6, s. 18-19.
 22. Grabowska Tatiana: Przeciw przemocy w szkole. Literatura biblioterapeutyczna, Życie w Szkole, 2011 nr 3, 60-62.
 23. Gromek Renata: Bajkoterapia w szkole podstawowej, Biblioteka w Szkole, 2009 nr 12, s. 5-6.
 24. Gromek Renata: Rozmowa z innym : scenariusz biblioterapeutyczny, Biblioteka w Szkole, 2009 nr 12, s. 7.
 25. Gromek Renata: Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny, Biblioteka w Szkole, 2009 nr 12, s. 6-7.
 26. Halicka Mariola: Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej, Biblioteka w Szkole, 2006 nr 10, s. 18-19.
 27. Heinrich Anna, Jaroszewska Anna, Mazińska Joanna: Niepełnosprawni są wśród nas : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjum, Biblioteka w Szkole, 2004 nr 10, s. 17.
 28. Jasiak Elżbieta: Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym, Biblioteka w Szkole, 2009 nr 12, s. 11-13.
 29. John Katarzyna: Igła do cerowania, czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości : scenariusz baśnioterapii, Biblioteka w Szkole, 2009 nr 12, s. 14 -15.
 30. John Katarzyna: Kochamy mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii, Biblioteka w Szkole, 2008 nr 12, s. 16.
 31. John Katarzyna: Księżniczka na ziarnku grochu, czyli o prawdzie w życiu : scenariusz baśnioterapii, Biblioteka w Szkole, 2009 nr 12, s. 14 -15.
 32. John Katarzyna: Zajęcia kółka czytelniczego a biblioterapia, Biblioteka w Szkole, 2010 nr 10, s. 17.
 33. Jurczyk Marcin: Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie, Opieka Wychowanie Terapia, 2011 nr 1-2, s. 33-35.
 34. Kajl-Jankowska Teresa: Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych, Biblioteka w Szkole, 2008 nr 12, s. 17.
 35. Klein Aldona: Książka-zabawka w biblioterapii, Wychowanie w Przedszkolu, 2011 nr 1, s. 27-28.
 36. Kmieć Joanna: Z baśnią współczesną w przedszkolu, Wychowanie w Przedszkolu, 2011 nr 5, s. 20-24.
 37. Konopnicka Iwona: Terapia czytelnicza, Życie Szkoły, 2007 nr 5, s. 12-16.
 38. Kramarczyk Ewa: bajki szczególne, bajki terapeutyczne, Życie Szkoły, 2007 nr 10, s. 10-13.
 39. Labryga Sonia: Biblioterapia w pracy domu dziecka, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2005 nr 8, s. 36-37.
 40. Laskowska Joanna Maria: Jak uwarzyć cudowny eliksir na porost twórczej inwencji dzieci, Arteterapia, 2009 nr 4, s. 13-15.
 41. Laskowska Joanna Maria: mam prawo odnaleźć własne imię : scenariusz zajęć biblioterapii, Arteterapia, 2009 nr 4, s. 16-18.
 42. Lubos Adam: Jak radzić sobie ze złością : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV - VI szkoły podstawowej, Biblioteka w Szkole, 2006 nr 10, s. 19.
 43. Lubowiecka Jadwiga: Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk, Wychowanie w Przedszkolu, 2011 nr 5, s. 12-17.
 44. Maklakiewicz Violetta: Dobro i zło – odwieczna walka. Propozycja zajęć dla sześciolatków, Wychowanie na co Dzień, 2009 nr 3, s. V-VII.
 45. Markowicz Lucyna: Bajka w pracy z dziećmi, Świetlica w Szkole, 2009 nr 3,  s. 21.
 46. Molicka Maria: Bajki nie dla dzieci?, Charaktery, 2012 nr 8, s. 36-39.
 47. Molicka Maria: Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. I., Remedium, 2005 nr 2, s. 10 -11.
 48. Molicka Maria: Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. II., Remedium, 2005 nr 4, s. 8-9.
 49. Niedźwiecka Marta: Bajkoterapia, Wychowanie w Przedszkolu, 2008 nr 11, s. 60.
 50. Nowak Beata: Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej, Wychowanie na co Dzień, 2007 nr 3, s. 14 – 15
 51. Nowel Ewa: Nie dośmiechu, Język Polski w Szkole IV-VI, 2009/2010 nr 3, s. 94-110.
 52. Okraj Zofia: Bajka edukacyjna o żywieniu człowieka – propozycja metodyczna dla szkół podstawowych, Wychowanie na co Dzień, 2009 nr 3, s. VIII.
 53. Pawłowska Halina: Królestwo wiatru i inne bajki, Wychowanie w Przedszkolu, 2011 nr 7, s. 31-32.
 54. Pilch Agnieszka: „Łapanie za słowa”, czyli o biblioterapii w pracy z pacjentami psychiatrycznymi. Cz. I., Arteterapia, 2009 nr 1, s. 24-25.
 55. Rozwałka Aleksandra: Baśń o księżycu i kocich oczach, Życie Szkoły, 2011 nr 11, s.46.
 56. Sieradzka Izabela: Hobbit, czyli tam i z powrotem : scenariusze biblioterapeutyczne, Biblioteka w Szkole, 2006 nr 12, s. 22-23.
 57. Sikorska-Celejewska Agnieszka: Walka z kompleksami : zajęcia biblioterapeutyczne, Biblioteka Szkolne Centrum Informacji, 2008 nr 4, s. 14- 16.
 58. Sitarz Mariola, Rogalska-Saramak Anna, Pielak Katarzyna: Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne, Biblioteka Szkolne Centrum Informacji, 2009 nr 6, s. 15-16.
 59. Sieradzka Izabela: Hobbit, czyli tam i z powrotem : scenariusze biblioterapeutyczne, Biblioteka w Szkole, 2006 nr 12, s. 22-23.
 60. Skwarka Ewa: Oswoić emocje, Wychowanie w Przedszkolu, 2010 nr 3, s.30-34.
 61. Soboczyńska Dorota: Biblioterapia, Między nami Bibliotekarzami, 2004 nr 2, s. 15-16.
 62. Szefler Elżbieta: Bezpieczna bajka, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2012 nr 3, s. 61-64.
 63. Szefler Elżbieta: Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2010 nr 8, s. 35-47.
 64. Szefler Elżbieta: O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2011 nr 8, s. 21-29.
 65. Szefler Elżbieta: Wieloryb, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2012 nr 5, s. 63-64.
 66. Szeliga Katarzyna: Lecznica dla duszy, Życie Szkoły, 2007 nr 10, s. 22-27.
 67. Szołek Selwana: Malinowa chwila, Życie Szkoły, 2011 nr 11, s. 51-52.
 68. Szulc Wita: Bajki nie-bajki i bajkoterapia, Życie Szkoły, 2006 nr 6, s. 5-11.
 69. Świerczyńska Mariola: Biblioterapia: szkolenie dla nauczycieli, Biblioteka w Szkole, 2008 nr 12, s. 13-15.
 70. Tomalka-Sadownik Agnieszka: Żabi list : bajka ekologiczna, Życie Szkoły, 2008 nr 6, s. 33-37.
 71. Walczak Joanna: Prowadzę zajęcia z elementami biblioterapii, Biblioteka w Szkole, 2001 nr 1, s. 9.
 72. Weronko Justyna: Opowieść o króliczej rodzinie, Arteterapia, 2009 nr 1, s. 8-9.
 73. Wlazło Marcin: O walorach i ograniczeniach bajkoterapii jako metody pracy pedagogicznej, Wychowanie na co Dzień, 2012 nr ½, s. 24-28.
 74. Wnęk Joanna: O bajkoterapii, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2004 nr 9, s. 56-58.
 75. Wróbel Małgorzata: Nie taki mrok straszny, Wychowanie w Przedszkolu, 2010 nr 10, s. 48-49.
 76. Wyględowska Emilia: Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Biblioteka w Szkole, 2010 nr 6, s. 12-14.
 77. Wyględowska Emilia: Co to znaczy opiekować się kimś? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I - IV szkoły podstawowej, Biblioteka w Szkole, 2007 nr 11, s. 11-12.
 78. Wyględowska Emilia: Dziecko dyslektyczne z zaniżoną samooceną w bibliotece szkolnej, Biblioteka w Szkole, 2009 nr 5, s. 8-10.
 79. Wyględowska Emilia: Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0 - III szkoły podstawowej, Biblioteka w Szkole, 2007 nr 9, s. 14-15.
 80. Zawadzka Alina: Biblioterapia jako forma wsparcia ucznia z problemami edukacyjnymi, Między nami Bibliotekarzami, 2006 nr 1-2, s. 9-15.
 

Opracowała: Lucyna Lewon

WMBP w Elblągu

Filia w Nowym Mieści Lubawskim