Coaching

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2008-2013

 

Książki:

 1. Blaski i cienie bycia trenerem : podręcznik / [aut. Katarzyna Łaski i in.]. - Lublin : Lechaa Consulting : Wydawnictwo Polihymnia, 2010. - 202 s.
 2. Coaching : podstawy umiejętności / Jenny Rogers ; przekł. Katarzyna Konarowska, Dorota Porażka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - 312 s.
 3. Coaching : teoria, praktyka, studia przypadków / pod red. Małgorzaty Sidor-Rządkowskiej. - Kraków ; Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - 311 s.
 4. Coaching : trening efektywności : rozwój ludzkiego potencjału w oparciu o model GROW zasady oraz praktyka coachingu i przywództwa / John Whitmore ; przeł. Małgorzata Sobczak. - Warszawa : G+J Gruner + Jahr Polska, cop. 2011. - 268 s.
 5. Coaching : zbiór narzędzi wspierania rozwoju / Łukasz T. Marciniak, Sylwia Rogala-Marciniak. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - Teka (456 s.)
 6. Coaching doskonały : przewodnik profesjonalny / pod red. Jonathana Passmore'a ; [przekł. Barbara Grabska-Siwek i Grzegorz Siwek]. - Warszawa : Muza, 2012. - 336 s.
 7. Coaching inteligencji emocjonalnej / Stephen Neale, Lisa Spencer-Arnell, Liz Wilson ; przeł. Marta Werbanowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska : International Publishing Service, 2010. - 269 s.
 8. Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatów w zarządzaniu / red. nauk. Lidia D. Czarkowska ; Centrum Coachingu. Akademia Leona Koźmińskiego. - Warszawa : Poltext, cop. 2012. - 317
 9. Coaching kadry kierowniczej / Sabine Dembkowski, Fiona Eldridge, Ian Hunter ; przekł. Grażyna Skoczylas ; red. nauk.Elżbieta Hornowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 182 s.
 10. Coaching koaktywny : umiejętności wspierające sukces klienta / Laura Whitworth ; przeł. Maria Piechnik-Potęga. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2010. - 283 s.
 11. Coaching koaktywny : zmiany w biznesie, zmiany w życiu / Henry Kimsey-House, Karen Kimsey-House, Phllip Sandahl, Laura Whitworth ; przeł. Maria Piechnik-Potęga. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2014. - 200 s.
 12. Coaching line : nowe wyzwania dla kadr, menedżerów i dla Ciebie / Henryk Szmidt. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2012. - 101s.
 13. Coaching oparty na wiedzy - w treningach kierowniczych / Patrycja Łychmus. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010. - 144 s.
 14. Czym (nie) jest coaching? : prawdy i mity o coachingu / Monika Zubrzycka-Nowak, Katarzyna Rybczyńska, Sylwia Monostori. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - 148 s.
 15. Dobre praktyki mentora akademickiego : doświadczenia projektu "Kuźnia Liderów - Szkoła Mentorów" / pod red. Mirosława Grewińskiego ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2012. - 171 s.
 16. George'a Pólya pedagogika mistrzostwa czyli O relacji uczeń-mistrz i jej regułach / Andrzej Góralski. - Warszawa : Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, cop. 2013 – 335 s.
 17. Kultura jako przestrzeń edukacyjna - współczesne obszary uczenia się osób dorosłych / pod red. Witolda Jakubowskiego ; [aut. Joanna Anioł]. - Kraków : "Impuls", 2012. - 171 s.
 18. Lider mocnych osobowości : zostań przywódcą indywidualistów / Patrick J. McKenna, David H. Maister ; [tł. Cezary Welsyng]. - Gliwice : "Helion", 2008. - 351 s.
 19. Menedżer coachem : jak rozmawiać by osiągnąć rezultaty / Olga Rzycka ; współpr. Wiesław Porosło. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 314 s.
 20. Mentoring w działaniu / David Megginson [et al.] ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2008. - 320 s.
 21. Mistrz i uczeń : zbiór studiów / [red. Danuta Bieńkowska, Janusz Lewandowicz]. - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2013. - 81s.
 22. Myślenie systemowe w coachingu / [red. merytoryczny Katarzyna Ramirez-Cyzio ; aut. Katarzyna Ramirez-Cyzio i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Pracownia Satysfakcji, 2013. - 224 s.
 23. Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi / Zbigniew Ciekanowski. - Warszawa : Danmar Biuro Edytorsko-Usługowe, 2012. - 248 s.
 24. Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. - 394 s.
 25. Nowoczesny wychowawca - tutor, mentor, coach / pod red. Józefy Bałachowicz i Agnieszki Rowickiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2013. - 172 s.
 26. Podręcznik coachingu : podręcznik szkolenia : niezbędnik dla instruktorów i menedżerów / Sara Thorpe, Jackie Clifford ; przekł. Anna Sawicka-Chrapkowicz. -  Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2013. - 261 s.
 27. Podręcznik coachingu : sprawdzone techniki treningu personalnego / Julie Starr ; [tł. Agata Trzcińska]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. - 291 s.
 28. Proces grupowy : poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców / Agnieszka Kozak. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 172 s.
 29. Profesjonalni trenerzy czyli Jak planować i osiągnąć długofalowe rezultaty / Wojciech Szymczak, Tomasz Wański. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. - 177s.
 30. Profesjonalny coaching : zasady i dylematy etyczne w pracy coacha / Małgorzata Sidor-Rządkowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012. - 202 s.
 31. Profesjonalny szef - fachowiec, mentor, trener, negocjator i przywódca w jednej osobie / Barbara Wnuk-Kuczera, Andrzej Kuczera. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2010. - 213 s.
 32. Psychologia coachingu / Ho Law, Sara Ireland, Zulfi Hussain ; przekł. Grażyna Skoczylas ; red. nauk. wyd. pol. Elżbieta Hornowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - 297 s.
 33. Psychologiczne metody wspierania rozwoju osobistego i społecznego osób dorosłych : podstawy kształcenia ustawicznego od A do Z : monografia / red. Marta Znajmiecka-Sikora, Bogna Kędzierska. - Łódź : Ego Centrum Edukacji i Doradztwa - Adam Sikora, 2011. - 190 s.
 34. Psychoterapia : podręcznik akademicki. [7], Pogranicza / red. nauk. Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek. - Warszawa : "Eneteia", 2012. - 801 s.
 35. Rodzic coachem : jak mądrze wskazać dziecku drogę do sukcesu zawodowego / Monika Knap. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012. - 66 s.
 36. Skuteczny coaching : jak zostać najlepszym trenerem osobistym i zmieniać życie innych na lepsze / Katarzyna Helena Kowalska. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2011. - 252 s.
 37. Skuteczny coaching dla zaawansowanych / Katarzyna Helena Kowalska. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012. - 252 s.
 38. Sto map do celu : kołczogra, sto map, sto możliwości, zabawy i gry coachingowe, narzędzia rozwoju dla pasjonatów i profesjonalistów / Maciej Bennewicz. - Zambrów : Wydawnictwo Coach&Couch Autobus i Kanapa, cop. 2013. - 144 s.
 39. Sztuka zadawania pytań w coachingu : jak opanować najważniejszą umiejętność coacha? / Tony Stoltzfus ; [przekł. Bożena Olechnowicz]. - Wrocław : "Aetos Media", 2012. - 102 s.
 40. Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich / Agnieszka Pawlak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - 99 s.
 41. Współczesna mitologia coachingu : 70 konkretnych odpowiedzi na 70 zasadniczych pytań / Piotr Pilipczuk. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012. - 235 s.
 42. Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. - Kraków : "Impuls", 2012. - 391 s.
 43. Wyjątkowy nauczyciel : szkolenia XXII wieku / Mateusz Grzesiak. - Warszawa : G + J Gruner + Jahr Polska, cop. 2009. - 357 s.
 44. Zarządzanie i życie : refleksje coacha / Olga Rzycka. - Warszawa : Difin, 2011. - 278 s.
 45. Zespół : [jak z nim pracować? jak go budować? jak go szkolić?] / Manfred Gellert, Klaus Nowak ; przekł.Magdalena Węglowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008. - 333 s.

Artykuły z czasopism:

 1. Career coaching - podstawy teoretyczne i praktyka / Katarzyna Ramirez-Cyzio // Coaching Review. - 2010, [nr] 2, s. 19-34
 2. Coaching a psychoterapia - podobieństwa i różnice / Benedykt K. Peczko // Remedium. - 2011, nr 2, s. 22-23
 3. Coaching - budowanie siły do rozwoju /  Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 20-23
 4. Coaching dla dyrektorów przedszkoli / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 11, s. 70-71
 5. Coaching - jako alternatywna technika pracy socjalnej / Katarzyna Wasilewska-Ostrowska // Praca Socjalna. - 2013, nr 4, s. 34-42
 6. Coaching jako forma wspomagania rozwoju w procesie integracji społecznej / Anna Kieszkowska // Probacja. - 2010, [nr] 2, s. 86-104
 7. Coaching jako metoda poznawania i kształtowania zasobów u osób z niepełnosprawnością / Paulina Wawer // Roczniki Pedagogiki Specjalnej. - T. 14, (2012),  s. 64-68
 8. Coaching menadżerski dla dyrektora : zarządzanie grupą pracowników / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 1, s. 58-59
 9. Coaching menadżerski dla dyrektora : zarządzanie zmianą / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 2, s. 66-68
 10. Coaching, mentoring czy consulting? / Dariusz Pomianowski // Emocje. - 2011, nr 3, s. 19-22
 11. Coaching i mentoring w rozwoju zawodowym pracowników / Mariusz Cyzio // Pedagogika Pracy. - T. 49 (2006), s. 117-121
 12. Coaching rodziny / Mirosława Britzkow // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 47-52
 13. Coaching - trzeba umieć się uczyć / Artur Brzeziński // Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s. 35-36
 14. Coaching uczenia się : czyli pomysł na zaangażowanych uczniów / Artur Brzeziński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 60-62
 15. Coaching umiejętności interpersonalnych : podejście oparte na dowodach / Paweł Smółka // Coaching Review. - 2010, [nr] 2, s. 49-64
 16. Coaching w edukacji / Anna Jurewicz // 45 Minut. - 2012, nr 4, s. 3-8
 17. Coaching w kreowaniu prospołecznej efektywności / Ryszard Panfil // Organizacja i Kierowanie. - 2010, nr 2, s. 105-121
 18. Coaching w pracy nauczyciela / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 46-49
 19. Coaching w przedsiębiorstwie / Jolanta Zasadzka, Małgorzata Grabus // Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. - 2009, nr 6, s. 38-48
 20. Coachingowy styl kierowania / Jolanta Filipczyk // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 18-22
 21. Dobrzy, lepsi, najlepsi : dbając o rozwój pracownika, czyli o coachingu słów kilka / Martyna Kaflik-Pieróg // Bliżej Przedszkola. - 2008, nr 6, s. 32-34
 22. Dyrektor coachem / Monika Urbańska-Bulas // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 66-67
 23. Dyrektor szkoły jako coach / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 4, s. 24-26
 24. Główne błędy i zagrożenia w coachingu / Agnieszka Fornalczyk // Współczesne Zarządzanie. - 2010, nr 1, s. 83-93
 25. Inspiracje psychologii społecznej w coachingu / Michał Szulawski, Michał Bloch // Coaching Review. - 2011, [nr] 1, s. 39-52
 26. Istota coachingu / Bolesław Budzisz // Ekonomia i Zarządzanie. - T. 3, nr 2 (2011), s. 85-94
 27. Jak coaching wyzwala potencjał zespołu? / Lucyna Wiskowska // Coaching Review. - 2010, [nr] 2, s. 90-100
 28. Kiedy możliwa jest zmiana? : od struktury sesji do energii zmiany w coachingu / Lidia D. Czarkowska, Bożena Wujec // Coaching Review. - 2011, [nr] 1, s. 53-74
 29. Koncepcja rodzicielskiego coachingu regulacji emocji w świetle teorii przywiązania / Beata Kozińska // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 39-53
 30. Mentoring formalny jako narzędzie rozwijania synergii w środowisku szkolnym / Eliza Czerka-Fortuna // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11/12, s. 44-47
 31. Mistrz i uczeń : autorytet Mistrza w znaczeniu pedagogicznym / Bernadeta Lipian // Pedagogika Katolicka . - 2009, nr 1, s. 282-294 
 32. Na marginesie zarządzania - mentoring i coaching w praktyce bibliotecznej / Jadwiga Sadowska // Bibliotekarz. - 2009, nr 10, s. 5-8
 33. Narzędzia stosowane w coachingu / Bolesław Budzisz // Ekonomia i Zarządzanie. - T. 3, nr 3 (2011), s. 83-91
 34. Osobisty opiekun ucznia / Adrianna Sarnat-Ciastko, Mariusz Budzyński // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 131-139
 35. Pedagogika ojcostwa duchowego : pedagogika kultury ojcostwa : mistrz - uczeń / Marek Mariusz Tytko // Pedagogia Ojcostwa. - 2011, nr 1, s. 190-201
 36. Postawa coacha - nieustanny rozwój własny / Urszula Sadomska // Coaching Review. - 2010, [nr] 1, s. 19-39
 37. Profesjonalizm i proces profesjonalizacji w coachingu / Lidia D. Czarkowska // Coaching Review. - 2010, [nr] 1, s. 40-55
 38. Przestrzeń zarządzania i wpływu na ludzi / Włodzimierz Włodarski // Coaching Review. - 2010, [nr] 1, s. 87-107
 39. Rola coachingu i mentoringu w procesie adaptacji nowego pracownika / Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz // Zarządzanie. - Nr 6 (2008), s. 274-282
 40. Rola komunikacji w procesie coachingu / Urszula Dziewulska, Marcin W. Staniewski // Współczesna Ekonomia. - 2008, nr 4, s. 113-120
 41. Sześć filarów sukcesu w coachingu : jak warto inwestować w rozwój potencjału ludzkiego / Kazimierz F. Nalepa // Coaching Review. - 2010, [nr] 2, s. 113-131
 42. Szkoła miejscem wsparcia społecznego? Ależ tak! / Małgorzata Pomianowska, Katarzyna Szczepkowska // Meritum. - 2012, nr 3, s. 25-29
 43. Tutor a wychowawca : rzeczywistość nadana czy wybrana? / Adrianna Sarnat-Ciastko. Podstawy Edukacji. -  T. 3 (2010), s. 397-418
 44. Tutoring szansą dla systemu edukacji / Maria Sitko //Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 51, nr 4 (2011), s. 27-32
 45. Tutoring w szkole jako ważna praktyka zmiany edukacyjnej / Elżbieta Nerwińska // Meritum. - 2010, nr 3, s. 49-56
 46. Tutoring we wrocławskich gimnazjach / Maria Sitko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 51, nr 5 (2011), s. 43-50
 47. Tworzenie kultury coachingowej : ścieżka rozwoju organizacyjnego / Jonathan Passmore, Klaudia Jastrzębska // Coaching Review. - 2011, [nr] 1, s. 89-101
 48. Wolność, poznanie i odpowiedzialność w polu relacji uczeń : nauczyciel-mistrz / Bogdan Trocha // Dydaktyka Literatury. - [T.] 30 (2010), s. 81-94
 49. Z praktyki coacha - szanse i słabości coachingu prowadzonego przez coacha wewnętrznego / Anna Dąbrowska // Coaching Review. - 2010, [nr] 1, s. 123-135
 50. Zastosowanie coachingu i narzędzi coachingowych w oświacie / Joanna Żukowska, Beata Marciniak // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 1, s. 29-36
 51. Źródła i znaczenie kompetencji coacha : studia przypadków / Agata Szwech // Przegląd Badań Edukacyjnych. - 2013, nr 2, s. 99-120

 

 

 

Oprac.: Beata Turulska

WMBP w Elblągu

Biblioteka Główna