Cyberprzemoc

zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2008-2013

Artykuły z czasopism:

 1. Agresja elektroniczna : nowe wyzwania / Kamila Knol // Remedium. - 2010, nr 2, s. 30-31
 2. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 1 / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2008, nr 9, s. 26-27
 3. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 2 / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2008, nr 10, s. 28-29
 4. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 3 / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2009 , nr 10, s. 10-12
 5. Agresja elektroniczna : wirtualne ciosy, realne rany. Cz. 4 / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 6-7
 6. Agresja elektroniczna dzieci i młodzieży - różne wymiary zjawiska / Jacek Pyżalski // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 12-26
 7. Agresja elektroniczna i mobbing elektroniczny gimnazjalistów w kontekście zaangażowania w stosowanie nowych technologii komunikacyjnych / Jacek Pyżalski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 31-51
 8. Agresja elektroniczna wśród młodzieży - rodzaje, skutki, profilaktyka / Edyta Sabicka, Kamila Knol, Agata Matuszewska // Meritum. - 2010, nr 2, s. 2-7
 9. Ciemna strona internetu / Jaromir Bogacz // Meritum. - 2010, nr 2, s. 12-15
 10. Codzienna szkolna przemoc / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2012, nr 2, s. 54-60
 11. Cyberprzemoc / Anna Potocka // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 24-25
 12. Cyberprzemoc / Jakub Tomik // Emocje. - 2011, nr 1, s. 8-9
 13. Cyberprzemoc / Łukasz Wojtasik // Remedium. - 2008, nr 2, s. 4-5
 14. Cyberprzemoc / Marta Grzybowska // Edukacja i Dialog. - 2013, nr 1/2, s. 49-51
 15. Cyberprzemoc : zagrożenie dla młodego pokolenia / Ilona Gołębiewska // Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 12-15
 16. Cyberprzemoc i przemoc rówieśnicza / Anna Maria Wesołowska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 46, 48-49
 17. Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych / Małgorzata Krajewska // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2010, nr 1/2, s. 12-19
 18. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan // Wychowawca. - 2013, nr 7/8, s. 47
 19. Cyberprzestępczość szkolna - zasady odpowiedzialności / Dariusz Skrzyński // Meritum. - 2010, nr 2, s. 81-83
 20. Cyberstalking - perspektywa psychologiczna / Jarosław Groth // Forum Oświatowe. - 2010, nr 2, s. 85-98
 21. Czy Internet to świat bez zasad? / Kamila Knol // Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 4-5
 22. Dzieci w sieci : opracowanie raportu z badań w ramach projektu EU Kids Online / Jacek Dąbrowski // Emocje. - 2011, nr 1, s. 10-11
 23. Flaming : "wojna" na słowa / Radosław Mysior // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 31-35
 24. Flaming i Trolling jako formy agresji werbalnej w Internecie / Magdalena Szpunar // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 4, s. 67-80
 25. Kompetencje nauczyciela a cyberbezpieczeństwo ucznia / Jerzy Kopański // Meritum. - 2010, nr 4, s. 82-87
 26. Młodzi użytkownicy nowych mediów z niepełnosprawnością intelektualną : między korzyściami i zagrożeniami / Piotr Plichta // Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 1, s. 121-138
 27. Mobbing elektroniczny : analiza rozwiązań profilaktycznych i interwencyjnych / Kamila Knol, Jacek Pyżalski // Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 1, s. 68-82
 28. Nauczyciel i uczeń w obliczu cyberprzemocy / Dorota Macander // Głos Pedagogiczny. - 2011, czerwiec, s. 22-24
 29. Nowe czasy - nowe zagrożenia : cyberprzemoc, uzależnienie od komputera i Internetu : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2011, nr 5, s. 49-55
 30. O agresji, przemocy, brutalności / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 3, s. 36-44
 31. Oferta edukacyjna programu "Dziecko w Sieci" / Robert Makowski // Meritum. - 2010, nr 2, s. 34-38
 32. Odpowiedzialność prawna za cyberprzemoc / Justyna Podlewska // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 47-56
 33. Portale społecznościowe - dobrodziejstwo czy zagrożenie? / Magdalena Goetz // Niebieska Linia. - 2012, nr 2, s. 25-27
 34. Profilaktyka cyberprzemocy - przykłady działań z Polski i świata / Agnieszka Wrzesień // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 119-129
 35. Rodzina i szkoła a przeciwdziałanie zaangażowaniu młodych ludzi w ryzykowne zachowania online / Jacek Pyżalski // Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 1, s. 99-109
 36. Rówieśnicza agresja elektroniczna - co wiemy po dekadzie badań? Cz. 1 / Jacek Pyżalski // Remedium. - 2013, nr 9, s. 26-27
 37. Sexting - wyzwanie dla prawa i rzeczywistości / Małgorzata Dziewanowska // Niebieska Linia. - 2012, nr 2, s. 25-27
 38. Sposoby wychowawczego oddziaływania w rodzinie a właściwe wykorzystanie internetu / Grzegorz Delmanowicz // Katecheta. - 2008, nr 2, s. 39-47
 39. Stalking w szkole / Wanda Mende // Głos Pedagogiczny. - 2011, czerwiec, s. 49-51
 40. System reagowania w szkole na ujawnienie cyberprzemocy / Anna Borkowska, Dorota Macander // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1, s. 131-139
 41. Szykanowanie elektroniczne : istota problemu i profilaktyka / Jana Hanuliaková, Katarína Hollá, Erich Petlák // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 7/8, s. 26-30
 42. Świadkowie cyberbullyingu : między obojętnością a reakcją / Kamila Knol-Michałowska // Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 1, s. 111-120
 43. Telefon komórkowy : nowe narzędzie przemocy / Magdalena Kozłowska // Głos Pedagogiczny. - 2011, październik, s. 50-51
 44. Uwodzenie, cyberprzemoc oraz pornografia : wiktymizacja dziecka w wirtualnym świecie / Agata Grabowska // Forum Oświatowe. - 2010, nr 1, s. 99-114
 45. Uzależnienie, cyberprzemoc i inne niebezpieczeństwa internetowe : (zestawienie bibliograficzne) / Kamila Jakubczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 12, s. 24-25
 46. Wirtualna agresja - realne ofiary / Aleksandra Kubala-Kulpińska // Głos Pedagogiczny. - 2012, luty, s. 56-58
 47. Wołanie o pomoc / Tadeusz Perzanowski // Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 10-14
 48. Wpływ kontaktu zapośredniczonego przez komputer na nasilenie zachowań antyspołecznych i cyberprzemocy / Julia Barlińska // Dziecko Krzywdzone. - 2009, nr 1,
  s. 100-118
 49. Wpływ sieci na zwyczaje i styl życia / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 1, s. 3-17 
 50. Zagrożenia dzieci w Internecie / Łukasz Wojtasik // Dziecko Krzywdzone. - 2011, nr 3, s. 171-179
 51. Zagrożenia związane z korzystaniem z internetu przez młodzież : wyniki badania EU NET ADB / Joanna Włodarczyk // Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 1, s. 49-68

Książki:

 1. Agresja elektroniczna i cyberbullying jako ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. - Kraków : "Impuls", 2012. - 317 s. (Wypożyczalnia: 100890)
 2. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. - 164 s. (Czytelnia: 98762)
 3. Co wciąga twoje dziecko? / Małgorzata Więczkowska. - Kraków : Wydawnictwo M, 2012. - 168 s. (Wypożyczalnia: 100978)
 4. Cyberbullying : zjawisko, konteksty, przeciwdziałanie / pod red. Jacka Pyżalskiego. - Łódź : Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2012. - 259 s.
 5. Cyberprzemoc : jak być bezpiecznym w sieci : ćwiczenia dla dzieci i młodzieży / Vanessa Rogers ; [tł. Sylwia Kuchta]. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2011. - 130 s.
 6. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010. - 237 s.
 7. Cyberzagrożenia w środowisku bezpieczeństwa XXI wieku : zarys problematyki / [Robert Białoskórski] ; Wyższa Szkoła Cła i Logistyki. - Warszawa : Wyższa Szkoła Cła i Logistyki, 2011. - 130 s. (Wypożyczalnia: 100314)
 8. Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. T. 4 .- Elbląg : Elbląska Uczelnia
  Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011. - 427 s. (Wypożyczalnia: 99733, Czytelnia: 99751)
 9. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012. - 145 s. (Wypożyczalnia: 101023)
 10. Jak reagować na cyberprzemoc : poradnik dla szkół / [red. Łukasz Wojtasik ; aut. Julia Barlińska i in.]. - [Warszawa] : Fundacja Dzieci Niczyje, [2008]. - 104 s.
 11. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : "Akapit", 2013. - 226 s.
 12. Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej młodzieży : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Bożena Chrostowska, Ewa Kantowicz,

Cezary Kurkowski. - Toruń : "Akapit", 2010. - 322 s. (Wypożyczalnia: 99887, Czytelnia: 98584)

 1. Pedofilia jako zagrożenie XXI wieku [pod red. Jerzego Bukały, Krzysztofa Wątorka]. - Kielce : Drukarnia Panzet, 2011. - 214 s. (Wypożyczalnia: 100729)
 2. Profilaktyka społeczna i resocjalizacja / pod red. Jerzego Kwaśniewskiego.
  Warszawa : Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, 2012. - 306 s. (Wypożyczalnia: 100908)
 3. Przyjaciele w internecie / Anna Słysz, Beata Arcimowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009. - 166 s.
 4. Stop pedofilii / pod red. Jerzego Bukały, Krzysztofa Wątorka ; Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Edukacji Ekonomicznej, 2012. - 328 s. (Wypożyczalnia: 101166)

 

Opracowała: Beata Turulska

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu