Depresja

zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 1984-2008

 

 

Książki

1.    Althaus, David

Depresja? : na 111 pytań odpowiada dwóch specjalistów oraz osoba dotknięta depresją / David Althaus, Ulrich Hegerl, Holger Reiners. - Poznań : Media Rodzina, cop. 2008

2.    Carr, Alan

Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

3.    Carson, Robert C.

Psychologia zaburzeń. vol. 1 / Robert C. Carson, James N. Butcher, Susan Mineka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005

4.    Depresja

Depresja : przewodnik dla pacjentów / red. merytoryczny Jerzy Landowski. - Gdańsk : "Via Medica", 2002

5.    Depresja

Depresja : zwięzły poradnik /  American Medical Association. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2002

6.    Elliott, Julian

Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2000

7.    Falicki, Zdzisław

Psychiatria społeczna / Zdzisław Falicki. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985

8.    Falicki, Zdzisław

Zespoły psychopatologiczne w medycynie : stan psychiczny chorego somatycznie / Zdzisław Falicki. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984

9.    Hart, Archibald D.

Depresja nastolatka / Archibald D. Hart, Catherine Hart-Weber. - Poznań : "W Drodze", 2007

10.  Hauck, Paul

Depresja : dlaczego powstaje i jak ją przezwyciężać / Paul Hauck. - Warszawa : "Książka i Wiedza" : "Polczek", 1992

11.  Hinchliffe, Mary K.

Melancholia małżeńska / Mary K. Hinchliffe, Douglas Hooper, F. John Roberts. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

12.  Imieliński, Kazimierz

Zarys seksuologii i seksiatrii / Kazimierz Imieliński. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986

13.  Kendall, Philip C.

Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji : [mechanizmy zaburzeń i techniki terapeutyczne : dla praktyków i rodziców] / Philip C. Kendall. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004

14.  Kępiński, Antoni

Melancholia / Antoni Kępiński. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985

15.  Kępiński, Antoni

Psychopatologia nerwic / Antoni Kępiński. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1986

16.  Kutscher, Martin L.

Dzieci z zaburzeniami łączonymi : ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia / Martin L. Kutscher [oraz] Tony Attwood, Robert R. Wolff. - Warszawa : "Liber", 2007

17.  Lazarus, Arnold A.

Terapia w pigułce : jak zachować zdrowie psychiczne w zwariowanym świecie / Arnold A. Lazarus, Clifford N. Lazarus. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003

18.  Lemańska, Wanda

O sile emocji pozytywnych : zapobieganie depresji dzieci i młodzieży / Wanda Lemańska. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005

19.  Olié, Jean-Pierre

Neuroplastyczność : patofizjologia depresji w nowym ujęciu / Jean-Pierre Olié, Jean-Paul Macher, Jorge Alberto Costa e Silva. - Gdańsk : "Via Medica", 2004

20.  Psychopatologia

Psychopatologia okresu dorastania : wybrane zagadnienia / pod red. nauk. Wioletty Radziwiłłowicz, Anity Sumiły. - Kraków : "Impuls", 2006

21.  Pużyński, Stanisław

Depresje / Stanisław Pużyński. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988

22.  Rola, Jarosław

Depresja u dzieci / Jarosław Rola. - Kraków : "Impuls", 2001

23.  Rola, Jarosław

Depresja u dzieci / Jarosław Rola. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001

24.  Rybakowski, Janusz

Rozpoznawanie i leczenie zaburzeń depresyjnych / Janusz Rybakowski. - Gdańsk : "Via Medica", 2003

25.  Steiner, Meir

Depresja u kobiet : zaburzenia nastroju związane z cyklem rozrodczym / Meir Steiner, Kimberly A. Yonkers. - Gdańsk : "Via Medica", 1999

26.  Studia

Studia Psychologiczne. T.41 z.1 , [Ograniczenia poznawcze w różnych stanach psychologicznych : implikacje kliniczne i społeczne] / Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk Psychologicznych. - Warszawa : Wydawnictwo Instytutu Psychologii, 2003

27.  Tylee, Andre

Depresja : w praktyce lekarza ogólnego / André Tylee, Robert G. Priest, Ann Roberts. - Gdańsk : Medical Press, 1999

28.  Ugniewska, Cecylia

Pielęgniarstwo psychiatryczne / Cecylia Ugniewska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1987

29.  Zdrowie

Zdrowie człowieka w jego egzystencji : edukacja - wspomaganie - terapia salutocentryczna - powinności - odpowiedzialność / Elbląska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Elbląg : Elbląska Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2000

 

Artykuły

1.    Antoniak, Piotr

Życie zamarłych aniołów / Piotr Antoniak // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 3-4

2.    Banasiak-Parzych, Beata

Smutne mamy / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. - 2005, nr 5, s. 53-55

3.    Błażejczyk, Gabriela

Wpływ sportu na depresję / Gabriela Błażejczyk // Lider. - 2007, nr 11, s. 23

4.    Brzezicka-Rotkiewicz, Aneta

Rola lęku i myśli automatycznych w kształtowaniu zaburzeń poznawczych w depresji / Aneta Brzezicka-Rotkiewicz // Studia Psychologiczne. - 2007, t. 45, z. 1. s. 33-42

5.    Cedro, Artur

Gdy światło nie rozjaśnia, a świat nie ma barw / Artur Cedro // Charaktery. - 2002, nr 11, s. 15-17

6.    Cyrulnik, Borys

Dziecięca melancholia / Borys Cyrulnik ; rozm. przepr. Joanna Peiron // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 137-142

7.    Czapiński, Janusz

Czy ciastko truje duszę / Janusz Czapiński // Charaktery

8.    Depresja

Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata

1985-2007 / oprac. Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 7, s. 47-53

9.    Depresja

Depresja dorosłych, dzieci i młodzieży : zestawienie tematyczne w wyborze za lata

1985-2007. [Cz.2] / oprac. Bożena Zwierzyńska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 8, s. 50-52

10.  Depresja

Depresja supermana / Dariusz Galasiński ; rozm. Sławomir Zagórski // Charaktery. - 2008, nr 9, s. 32-35

11.  Deptuła, Maria

Jak pracować z dziećmi, które straciły nadzieję / Maria Deptuła // Remedium. - 2006, nr 12, s. 30-31

12.  Dmitruk, Marta

Depresja a równowaga / Marta Dmitruk // Przyroda Polska. - 2008, nr 11, dod. Natura i Zdrowie, s. 4

13.  Dybel, Paweł

Lepeniesa koncepcja melancholii / Paweł Dybel // Studia Socjologiczne. - 1997, nr 1, s. 137-139

14.  Górska, Magdalena

Psychologia pozytywna a samobójstwa / Magdalena Górska // Praca Socjalna. - 2007, nr 6, s. 95-104

15.  Imielski, Wojciech

Zjawisko symulacji zaburzeń psychicznych w psychologicznej praktyce klinicznej / Wojciech Imielski // Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 1, s. 31-40

16.  Kluczyńska, Sylwia

Oblicza depresji / Sylwia Kluczyńska // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 5-8

17.  Kotarba, Jacek

Zastosowanie kwestionariusza ADI (Assessment of Depression Inventory) do wykrywania przypadków depresji / Jacek Kotarba // Przegląd Więziennictwa Polskiego. - 2008, nr 59, s. 55-78

18.  Krzyżanowska-Zbucka, Joanna

Zaburzenia nastroju u ofiar przemocy / Joanna Krzyżanowska-Zbucka // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 8-9

19.  Kudlik, Agata

Nasilenie objawów depresyjnych u opiekunów osób z chorobą Alzheimera / Agata Kudlik // Nowiny Psychologiczne. - 2008, nr 2, s. 45-62

20.  Lepenies, Wolf

Melancholia - próba legitymizacji zjawiska / Wolf Lepenies // Studia Socjologiczne. - 1997, nr 1, s. 141-153

21.  Lew-Starowicz, Zbigniew

Problemy seksualne u pacjentów z depresją / Zbigniew Lew-Starowicz // Problemy Rodziny. - 1998, nr 2, s. 44-52

22.  Makowska, Jolanta

Smutna choroba / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1998, nr 10, s. 25-27

23.  Mielczarek, Andrzej

Jak zapobiegać depresji u osób w starszym wieku? / Andrzej Mielczarek // Praca Socjalna. - 2007, nr 2, s. 66-78

24.  Moszczyński, Paulin

Depresja i jej skutki / Paulin Moszczyński // Lider. - 2005, nr 10, s. 3-5

25.  Nemeroff, Charles B.

Neurobiologia depresji / Charles B. Nemeroff // Świat Nauki. - 1998, nr 8, s. 28-35

26.  Nowakowska, Hanna

Czy można oduczyć bezradności? / Hanna Nowakowska // Edukacja i Dialog. - 1999, nr 2, s. 51-54

27.  Obuchowski, Kazimierz

Nadzieja matką mocy, depresja zapadliskiem nieszczęść / Kazimierz Obuchowski // Charaktery

28.  Parnowski, Tadeusz

Depresje schyłku życia / Tadeusz Parnowski // Charaktery. - 2002, nr 11, s. 20-21

29.  Pilarska, Aleksandra

Właściwości struktury tożsamości a nasilenie symptomów depresyjnych / Aleksandra Pilarska // Przegląd Psychologiczny. - 2008, nr 3, s. 369-386

30.  Pragłowska, Ewa

Przemoc jako trauma wielomodalna : między przemocą a PTSD / Ewa Pragłowska, Agnieszka Popiel // Niebieska Linia. - 2009, nr 1, s. 9-12

31.  Ryszewska-Pokraśniewicz, Beata

Droga do Itaki / Beata Ryszewska-Pokraśniewicz, Michał Czyżewski // Niebieska Linia. - 2007, nr 4, s. 10-11

32.  Sowa, Katarzyna

Problemy dorastania: to może być depresja! / Katarzyna Sowa // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 3-4

33.  Sumińska, Dorota

W depresję popada nie tylko człowiek / Dorota Sumińska // Przyroda Polska. - 2009, nr 1, s. 13

34.  Szymańska, Joanna

Depresje młodzieńcze / Joanna Szymańska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1997, nr 2, s. 25-27

35.  Wasilewska, Monika

Taka smutna, choć mama... / Monika Wasilewska // Charaktery. - 2008, nr 5, s. 78-79

36.  Wasilewska-Pordes, Monika

Przy nadziei i przy smutku / Monika Wasilewska-Pordes // Charaktery. - 2002, nr 4, s. 38-39

37.  Więckowska, Elżbieta

Stres jako wskaźnik zaburzenia równowagi emocjalnej - sygnalizacja problemu / Elżbieta Więckowska // Zdrowie Publiczne. - 2008, nr 2, s. 220-225

38.  Zawadzki, Patryk

Poczucie alienacji, samotności i depresji u współczesnej młodzieży / Patryk Zawadzki // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 12, s. 10-13

 

Multimedia

1.    Robinson, Dan

Zmącony umysł = Trouble in Mind / [reż.] Dan Robinson ; realiz. Barbara Boyden. - Wersja polska. -  Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2007?].

 

Strony www

1.    Cała

Cała prawda o depresji poporodowej. - Tryb dostępu: http://www.edziecko.pl/ciaza_i_porod/1,79333,4858869.html

2.    Depresja

Depresja. - Tryb dostępu: http://www.depresja.net.pl/

3.    Depresja

Depresja. - Tryb dostępu: http://www.depresja.za.pl/#215

4.    Depresja

Depresja. - Tryb dostępu: http://www.depresja.org.pl/

5.    Depresja

Depresja. - Tryb dostępu: http://www.depresja.c10.pl/index.php

6.    Depresja

Depresja. - Tryb dostępu: http://www.choroby.senior.pl/depresja

7.    Depresja

Depresja. - Tryb dostępu: http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-psychiczne/

8.    Depresja

Depresja. - Tryb dostępu: http://www.poradnikzdrowie.pl/ciaza-i-macierzynstwo/ciaza/gdy-ciaza-wywoluje-depresje_36648.html

9.    Depresja

Depresja. - Tryb dostępu: http://depresja.vel.pl/

10.  Depresja

Depresja (choroba) // W: Wikipedia [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu : http://pl.wikipedia.org/wiki/Depresja_(choroba)

11.  Depresja

Depresja.pl. - Tryb dostępu: http://www.depresja.pl/

12.  Depresja

Depresja: czym jest i jak leczyć. - Tryb dostępu: http://www.eioba.pl/a75458/depresja_czym_jest_i_jak_leczyc

13.  Depresja

Depresja i jej leczenie. - Tryb dostępu: http://www.depresja.4info.org/objawy-depresji.php

14.  Depresja

Depresja i jej objawy. - Tryb dostępu: http://www.csk.lodz.pl/depresja/objawy.htm

15.  Depresja

Depresja jest chorobą / Iwona Grobel, Maciej Myszka. - Tryb dostępu: http://leczdepresje.pl/depresja.php

16.  Depresja

Depresja jest chorobą / Stanisław Pużyński ; rozm. Wojciech Tochman. - Tryb dostępu: http://serwisy.gazeta.pl/zdrowie/1,51208,160590.html

17.  Depresja

Depresja poporodowa / Anna Ciechowicz. - Tryb dostępu: http://www.babyboom.pl/ciaza/porod_i_polog/depresja_poporodowa.html

18.  Depresja

Depresja poporodowa // W: Wikipedia [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu : http://pl.wikipedia.org/wiki/Depresja_poporodowa

19.  Depresje

Depresje: wortal informacyjny. - Tryb dostępu: http://depresje.org/

20.  Mój

Mój bliski ma depresję. - Tryb dostępu: http://kobieta.gazeta.pl/wysokie-obcasy/1,53664,183213.html

21.  Przystępnie

Przystępnie o depresji / Danuta Byczyńska. - Tryb dostępu: http://www.depresja.pl.pl/

22.  Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Aktywnie Przeciwko Depresji. - Tryb dostępu: http://www.depresja.org/nowe.html

23.  Zostałaś

Zostałaś mamą: emocje po porodzie. - Tryb dostępu : http://www.rodzicpoludzku.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=251

 

 

Oprac.: Magdalena Kobylińska

WMBP w Elblągu, Biblioteka Główna