DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 1999 – 2012

w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim i zasoby Internetu

(W nawiasach znajdują się sygnatury książek dostępnych w Bibliotece Pedagogicznej w Nowym Mieście Lubawskim)

 

Książki

 1. Doradca nauczyciela sześciolatków : materiały metodyczne dla nauczycieli opracowane w wyniku projektu „Badanie gotowości szkolnej sześciolatków” zrealizowanego w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Anna Frydrychowicz i in. Warszawa: Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. 2006. ISBN 83-60475-02-4. (syg. 31262, 31263)
 2. Koźniewska Elżbieta, Matuszewski Andrzej, Zwierzyńska Elżbieta: Skala gotowości edukacyjnej pięciolatków (SGE-5). Obserwacyjna metoda dla nauczycieli. Warszawa: Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. ISBN 978-83-62360-84-0. (syg. 33353, 33354)
 3. Marek Elżbieta, Nadrowska Katarzyna: Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : karty pracy. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. ISBN 978-83-02-11186-0. (syg. 32836)
 4. Marek Elżbieta, Nadrowska Katarzyna: Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : przewodnik metodyczny. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. ISBN 978-83-02-11184-6. (syg. 32837)
 5. Rokicińska Iwona: Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej : kwestionariusz zgody z nową podstawą programową. Gdańsk: Harmonia, 2010. ISBN 978-83-7134-417-6. (syg. 33109)
 6. Tryzno Ewa: Diagnoza edukacyjna dzieci 6-, 7-letnich rozpoczynających naukę : (wersja po badaniach pilotażowych). Gdańsk. Harmonia, 2006. ISBN 83-7134-212-8. (syg. 31148)
 7. Wąsik Iwona: Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. Gdańsk: „Harmonia”, 2011. ISBN 978-83-7134-480-0. (syg. 33228)

Artykuły z czasopism

 1. Al.-Khamisy Danuta: Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej – od obserwacji do diagnozy całościowej, Szkoła Specjalna, 2010 nr 5, s. 346-357.
 2. Andrzejewska Jolanta: Kompetencje poznawcze pięciolatków, Wychowanie w Przedszkolu, 2011 nr 9, s. 5-12.
 3. Baranowicz Krystyna: Społeczna gotowość dzieci niepełnosprawnych do integracji edukacyjnej, Szkoła Specjalna, 2004 nr 4, s. 293-303.
 4. Bielska Beata: Rola rodziców w osiąganiu przez dzieci dojrzałości szkolnej, Wychowanie na co Dzień, 2009 nr 6, s. VII-VIII.
 5. Biskup Barbara: Spojrzenie w głąb tornistra. O emocjonalnym bagażu wynoszonym z pierwszej klasy, Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane, 2010/2011 nr 4, s. 33-43.
 6. Brejnak Wojciech: Dojrzałość szkolna a ryzyko dysleksji (cz. II), Życie Szkoły, 2009 nr 6, s. 40-46.
 7. Brejnak Wojciech: O dojrzewaniu do dojrzałości szkolnej, Życie Szkoły, 2009, nr 8, s. 46-51.
 8. Brejnak Wojciech: Rola rodziny w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania, Życie Szkoły, 2005 nr 2, s. 14(78)-19(83).
 9. Brejnak Wojciech: Sześciolatki a nauka szkolna [Cz.1], Życie Szkoły, 2009 nr 9, s. 48-52.
 10. Brejnak Wojciech: Sześciolatki a nauka szkolna [Cz.2], Życie Szkoły, 2009 nr 10, s. 52-56.
 11. Brejnak Wojciech: Wybrane problemy dojrzałości szkolnej, Życie Szkoły, 2009 nr 5, s. 46-51.
 12. Brzezińska Anna I., Matejczyk Joanna, Nowotni Anna: Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły, Edukacja, 2012 nr 1, s. 7-22.
 13. Brzezińska Anna I., Nowotnik Anna: Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku przedszkolnym i szkolnym, Edukacja, 2012 nr 1, s. 61-74.
 14. Capińska Ewa: Dziecko dobrze przygotowane do szkoły, Edukacja i Dialog, 1996 nr 1, s. 39-47.
 15. Chojak Małgorzata: Gotowość czy dojrzałość szkolna?, Wychowanie w Przedszkolu, 2009 nr 8, s. 20-23.
 16. Darowna Małgorzata: Pora czy nie pora na matematykę, Edukacja i Dialog, 2005 nr 9, s. 7-13.
 17. Dąbek Krystyna: Sześciolatek w szkole, Życie Szkoły, 2011 nr 2, s. 5-10.
 18. Flanz Jolanta: Wiedza i oczekiwania dzieci sześcioletnich wobec szkoły, Wychowanie na co Dzień, 2007 nr 3, s. 8-10.
 19. Gabryelak Ewa: Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich z małych przedszkoli, Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane, 2011/2012 nr 1, s. 88-93.
 20. Godlewska Aleksandra: Sześciolatki na start, Życie Szkoły, 2011 nr 8, s. 62-64.
 21. Grzemska Elżbieta, Frąszczak Renata: Przedszkolak będzie uczniem, Wychowanie w Przedszkolu, 2004 nr 7, s. 52(436)-54(438).
 22. Jagła Aleksandra: A gdyby tak zaprosić przedszkole do szkoły?, Życie Szkoły, 2012 nr 4, s. 36-38.
 23. Janiszak Emilia, Grzywacz Regina: Sześciolatek w szkole – szanse i zagrożenia, Wychowanie w Przedszkolu, 2000 nr 9, s. 527-532.
 24. Kaczmarek Agnieszka: Rola nauczyciela w procesie adaptacji dziecka do szkoły,  Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane, 2006/2007 nr 1, 21-28.
 25. Kamińska-Juckiewicz Małgorzata: wychowanie przedszkolne w dobie zmian, Nowa Szkoła, 2010 nr 3, s. 4-12.
 26. Kamińska Krystyna, Marek Elżbieta: Sześciolatek w Szkole czy w przedszkolu?, Życie Szkoły, 2002 nr 9, s. 569-571.
 27. Kienig Anna: Początki nauki w szkole – przejście rozwojowe i edukacyjne. Przegląd badań, Edukacja, 2009 nr 3, s. 89-95.
 28. Kopik Aldona: U progu nauki szkolnej / Aldona Kopik ; rozm. przepr. Elżbieta Marek, Życie Szkoły, 2006 nr 3, s. 57(185)-58(186).
 29. Kowalczewska-Grabowska Katarzyna, Rzymełka-Frąckiewicz Agata: Sześciolatki do szkoły, Wychowanie na co Dzień, 2009 nr 9, s. 3-8.
 30. Kowalczyk Małgorzata: Zanim zostaniesz pierwszakiem, Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane, 2006/2007 nr 1, s. 78-82.
 31. Koźniewska Elżbieta: Badanie gotowości szkolnej sześciolatków, Wychowanie w Przedszkolu, 2007 nr 3, s. 11-15.
 32. Krawczonek Magdalena: Dziecko a dojrzałość szkolna, Dyrektor Szkoły, 2004 nr 1, s. 50-51.
 33. Krawczonek Magdalena: Sześciolatki – przygotowanie do szkoły, Dyrektor Szkoły, 2005 nr 3, s. 25 – 28, 37-38.
 34. Krzywda Beata: Lęk przed szkołą, Remedium, 2004 nr 9, s. 1-3.
 35. Kurek Paweł, Kurek Renata: Adaptacja dziecka do szkoły jako zadanie rozwojowe, Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane, 2006/2007 nr 1, s. 7-15.
 36. Lelonek Marian: Obniżenie wieku szkolnego uczniów, Nowa Szkoła, 2008 nr 4, s. 4-9
 37. Mausch Jolanta, Mausch Karol: Czynniki warunkujące poziom rozwoju funkcji analizatorów wzrokowego i słuchowego u uczniów rozpoczynających naukę, Szkoła Specjalna, 2002 nr 5, s. 260-270.
 38. Malinowski Andrzej: Wiek rozpoczęcia nauki szkolnej, Życie Szkoły, 2006 nr 7, s. 12-14.
 39. Marek Elżbieta: O pomyślny start ucznia w szkole, Życie Szkoły, 2003 nr 1, s. 56-62.
 40. Marzęda-Przybysz Beata: Badanie gotowości szkolnej, Życie Szkoły, 2001 nr 6, s. 362-365.
 41. Mazur Agnieszka: Zaburzenia emocjonalne u 7-letniej dziewczynki w procesie adaptacji do sytuacji szkolnej, Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane, 2006/2007 nr 1, s. 55-61.
 42. Mazur Jolanta: Program adaptacyjny dla uczniów klas pierwszych, Nauczanie początkowe. Kształcenie zintegrowane, 2002/2003 nr 1, s. 38-53.
 43. Michalak Renata: Wsparcie dziecka w procesie adaptacji rozwojowej, Życie Szkoły, 2009, nr 3 s. 10-15. 
 44. Misiorna Elżbieta, Michalak Renata: Między rolą przedszkolaka a rolą ucznia,  Wychowanie w Przedszkolu, 2004 nr 8, s. 3(451)-8 (456).
 45. Nowicka Aleksandra: Sześciolatek idzie do szkoły? Pytania i obawy nurtujące środowisko przedszkolne, Wychowanie w Przedszkolu, 2002 nr 1, s. 41-43.
 46. Nowicka Ewa: Jak oceniać rozwój psychomotoryczny ucznia klasy pierwszej, Życie Szkoły, 2005 nr 1, s. 32-35.
 47. Oterman Marzena: Badanie dojrzałości szkolnej, Życie Szkoły, 2010 nr 6, s. 34-41. 
 48. Perzyńska Ewa: Zaburzenia koncentracji uwagi, Edukacja i Dialog, 2002 nr 1, s. 14-18.
 49. Putkiewicz Elżbieta, Murawska Barbara, Piotrowski Marek: Gotowość szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego, Kwartalnik Pedagogiczny, 2009 nr 2, s. 133-157.
 50. Ratajek Zdzisław: Dziecko 6-letnie w szkole, Nauczanie początkowe. Kształcenie Zintegrowane, 2009/2010 nr 1, s. 82-89.
 51. Rawecka Joanna: Idę do szkoły, Remedium, 2010 nr 4, s. 4-5.
 52. Rączyńska Dorota: Sześciolatki w szkole / Dorota Rączyńska; rozm. przepr. Magdalena Bysyngier, Życie Szkoły, 2010 nr 6, s. 58-61.
 53. Rytel Bożena: Czy twój przedszkolak dojrzał do nauki?, Wychowanie w Przedszkolu, 2008 nr 11 s. 58-59.
 54. Salamon Dagmara: Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej, Wszystko dla Szkoły, 2006, nr 4/5 s. 11-24.
 55. Sieradzka-Słyk Agnieszka:  Jak pomóc dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną?, Nowa Szkoła, 2007 nr 1, s. 19-20.
 56. Sikorska Joanna: Gotowość do nauki czytania i pisania dzieci wiejskich, Wychowanie na co Dzień, 2006 nr 4/6, s. 29-32.
 57. Skoczek Aleksandra: Dziecko w sytuacji startu szkolnego, Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane, 2002/2003 nr 1, s. 14-22.
 58. Skowrońska Aleksandra: Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki, Życie Szkoły, 2009 nr 7, s. 13-18.
 59. Skowrońska Aleksandra: Dojrzałość szkolna, Życie Szkoły, 2007 nr 7, s. 5-11.
 60. Smykaj Joanna: Odmowa chodzenia do szkoły, Remedium, 2006 nr 7/8, s. 10-11.  
 61. Stawecka Anna: Mandala jako forma przezwyciężania zaburzeń emocjonalnych dzieci rozpoczynających naukę szkolną, Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane, 2006/2007 nr 1, s. 62-67.
 62. Stawiak-Ososińska Małgorzata: Jak pomóc dziecku zaadaptować się w szkole? // Nauczanie Początkowe. Kształcenie zintegrowane, 2006/2007 nr 1, s. 16-20. 
 63. Stępniak Katarzyna: Diagnoza przedszkolna, Wychowanie w Przedszkolu, 2010 nr 2, s. 23-28.
 64. Soroka Anetta: Sześciolatek w szkole? Przygotujmy mu start, Wychowanie w Przedszkolu, 2002 nr 7, s. 428-431.
 65. Szperlich Ewa, Lehman Maria: Jaś zachowuje się jak dziecko, Psychologia w Szkole, 2007 nr 1, s. 139-141.
 66. Szumilas Ewa Małgorzata: Gotowość do nauki matematyki dzieci siedmioletnich z problemami zdrowotno-rozwojowymi, Nauczanie Początkowe, 2004/2005 nr 4, s. 18-30.
 67. Waloszek Danuta: Start edukacyjny – szansą na dobrą jakość życia, Wychowanie w Przedszkolu, 2001 nr 10, s. 582-586.
 68. Waloszyk Danuta: Sześciolatki w szkole – szanse czy zagrożenia, Życie Szkoły, 2002 nr 6, s. 326-332.
 69. Wilgocka-Okoń Barbara: Dojrzałość szkolna czy dojrzałość szkoły – dylematy „progu szkolnego”, Edukacja, 1999 nr 1, s. 30-39.
 70. Wilgocka-Okoń Barbara: Gotowość szkolna a uczenie się w przedszkolu, Wychowanie w Przedszkolu, 1999 nr 3, s. 163-167.
 71. Wilgucka-Okoń: Gotowość szkoły czy gotowość dziecka?, Wychowanie w Przedszkolu, 2000 nr 1, s. 4-8.
 72. Wojda Elżbieta: Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki szkolnej, Życie Szkoły, 2001 nr 3, s. 148-153.
 73. Wolny-Niedzielska Aleksandra: Gotowość zdrowotna dziecka do podjęcia nauki – wybrane zagadnienia, Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane, 2010/2011 nr 1, s. 74-80.
 74. Wróbel Zofia: Szkoła w oczach dziecka sześcioletniego, Wychowanie w Przedszkolu, 2004 nr 1, s. 44-46.
 75. Zbróg Zuzanna: Dylematy decyzyjne rodziców sześciolatków, Nowa Szkoła, 2009 nr 7, s. 4-9.

Zasoby internetu

83.  Gendźwiłł Adam: Polacy o upowszechnianiu edukacji przedszkolnej i obniżeniu wieku szkolnego [W:] Meritum [online], 2009, nr 1, aktualizacja [dostęp: 15 wrzesień 2012], s. 29-32, dostępny w Internecie: <http://meritum.mscdn.pl/meritum/moduly/egzempl/12/12_29_abc.pdf>, ISSN 1896-2521

84.  Kozak Aleksandra: Dojrzałość szkolna [W:] Wychowawca [online], Lipiec, sierpień  2008 nr 7/8, aktualizacja [dostęp: 15 wrzesień 2012], s. 14-15, dostępny w Internecie: <http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2008/07-08-2008/04.htm>, ISSN 1230-3720.

85.  Krzywicka Agnieszka: Ważny punkt startu [W:] Edukacja i Dialog [online], Luty 2007 nr 2, aktualizacja [dostęp: 18 wrzesień 2012], s. 30-33, dostępny w Internecie: <http://www.eid.edu.pl/archiwum/2007,57/luty,88/wazny_punkt_startu,260.html>, ISSN 0866-952X.

86.  Kuchta Krystyna, Nigdy nie trać nadziei! [W:] Edukacja i Dialog [online], Listopad 2006 nr 9, aktualizacja [dostęp: 18 wrzesień 2012], s. 43-45, dostępny w Internecie: <http://eid.edu.pl/archiwum/2006,104/listopad,223/nigdy_nie_tracic_nadziei,2031.html> ISSN 0866-952X.

87.  Moczulska Weronika, Sześciolatek – do szkoły! [W:] Edukacja i Dialog [online], Marzec  2006 nr 3, aktualizacja [dostęp: 15 wrzesień 2012], s. 8-11, dostępny w Internecie: <http://eid.edu.pl/archiwum/2006,104/marzec,217/szesciolatek_-_do_szkoly,1914.html>, ISSN 0866-952X.

88.  Nowogrodzka Alicja, Pieniężna Ewa: Diagnozowanie sześciolatków [W:] Edukacja i Dialog [online], Marzec 2006 nr 3, aktualizacja [dostęp: 15 wrzesień 2012], s. 12-15, dostępny w Internecie: <http://eid.edu.pl/archiwum/2006,104/marzec,217/diagnozowanie_ szesciolatkow,1915.html>, ISSN 0866-952X.

89.  Nowogrodzka Alicja, Pieniężna Ewa, Wstępna diagnoza rozwoju ucznia [W:] Wychowawca [online] Wrzesień 2005 nr 9, aktualizacja [dostęp: 15 wrzesień 2012], s. 22-23, dostępny w Internecie: <http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2005/09-2005/09.htm>, ISSN 1230-3720.

90.   Otręba Iwona, Waleczek Joanna, Wpływ aktywności ruchowej na dojrzałość szkolną dziecka [W:] Lider [online], 2010 nr 7/8, aktualizacja [dostęp: 18 wrzesień 2012], s. 25-26, dostępny w Internecie: <http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=1443&f=artykul_1443.doc>, ISSN 0867-7697.

91.  Ozimek Joanna, Pierwszy dzień w szkole [W:] Edukacja i Dialog [online], Marzec 2006 nr 3, aktualizacja [dostęp: 15 wrzesień 2012],  s. 16-18, dostępny w Internecie: <http://eid.edu.pl/archiwum/2006,104/marzec,217/pierwszy_dzien_w_szkole,1916.html>, ISSN 0866-952X.

92.  Paruszewska Iwona, Kształcenie typów osobowości [W:] Edukacja i Dialog [online], Styczeń 2005 nr 1, aktualizacja [dostęp: 18 wrzesień 2012],  s. 48-55, dostępny w Internecie: <http://www.eid.edu.pl/archiwum/2005,103/styczen,205/ksztaltowanie_typow_i_cech_osobowosci_dzieci_w_wieku_przedszkolnym,1720.html> ISSN ISSN 0866-952X.

93.  Pleskop Mirosława, Nerwińska Elżbieta, Gotowość do podjęcia nauki w szkole [W:] Meritum [online], 2009, nr 1, aktualizacja [dostęp: 15 wrzesień 2012],  s. 38-40, dostępny w Internecie: <http://meritum.mscdn.pl/meritum/moduly/egzempl/12/12_38_abc.pdf>, ISSN 1896-2521.

94.  Przybylak Bożena, Dojrzały emocjonalnie siedmiolatek [W:] Edukacja i Dialog [online], Wrzesień 2004 nr 7, aktualizacja [dostęp: 15 wrzesień 2012],  s. 2-5, dostępny w Internecie: <http://eid.edu.pl/archiwum/2004,102/wrzesien,201/dojrzaly_emocjonalnie_siedmiolatek,1646.html>, ISSN 0866-952X.

95.  Rychlewska Katarzyna, Adaptacja dzieci do sytuacji szkolnej [W:] Edukacja i Dialog [online], Marzec 2006 nr 3, aktualizacja [dostęp: 15 wrzesień 2012], s. 22-26, dostępny w Internecie: <http://eid.edu.pl/archiwum/2006,104/marzec,217/adaptacja_dzieci_do_ sytuacji_szkolnej,1918.html>, ISSN 0866-952X.

96.  Semik Karol, Sześciolatek w szkole – obniżenie wieku rozpoczynania spełnienia obowiązku szkolnego w Polsce [W:] Meritum [online], 2009 nr 1, aktualizacja  [dostęp: 18 września 2012], s. 2-3, [dostęp: 15 wrzesień 2012],  s. 38-40, dostępny w Internecie: <http://meritum.mscdn.pl/meritum/moduly/egzempl/12/12_2_abc.pdf> ISSN 1896-2521.

97.  Stek Radosław, Z daleka od mamy [W:] Edukacja i Dialog [online], Luty 2007 nr 2, aktualizacja [dostęp: 18 września 2012], s. 25-29, dostępny w Internecie: <http://www.eid.edu.pl/archiwum/2007,57/luty,88/z_daleka_od_mamy,259.html > ISSN 0866-952X.

98.  Szczepankiewicz Alina, Dojrzałość szkolna dziecka : zestawienie bibliograficzne w wyborze (2000-2008) [W:] Wychowawca [online], Luty 2009 nr 2, aktualizacja [dostęp: 15 wrzesień 2012], s. 30, dostępny w Internecie: <http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2009/02-2009/07.html> ISSN 1230-3720.

99.  Tonecka Elżbieta, Na jesieni pierwszy raz w szkole [W:] Edukacja i Dialog [online], Czerwiec 2006 nr 6, aktualizacja [dostęp: 18 wrzesień 2012], s. 4-7, dostępny w Internecie: <http://eid.edu.pl/archiwum/2006,104/czerwiec,220/na_jesieni_pierwszy_raz_w_szkole,1966.html> ISSN 0866-952X.

100. Ziemba Krzysztof, Co warto wiedzieć, a o czym warto przypomnieć? w związku z wczesnoszkolną edukacją „sześciolatków” [W:] Lider [online] 2010 nr 3, aktualizacja [dostęp: 19 wrzesień 2012] s. 25-26, dostępny w Internecie: <http://www.lider.szs.pl/biblioteka/download.php?plik_id=1105&f=artykul_1105.doc >ISSN 0867-7697.

 

 

Opracowała: Lucyna Lewon

WMBP w Elblągu

Filia w Nowym Mieście Lub.