Dojrzałość szkolna

zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 2009-2012

 

Książki

1.      Badanie gotowości szkolnej / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Warszawa : Nowa Era, 2011. - 56 s.

 1. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną? / Frauke Meinders-Lücking, Susanne Loy ; [przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2009. - 87 s. 
 2. Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Kraków : "Impuls", 2011. - 308 s.
 3. Diagnoza dojrzałości szkolnej / Bożena Janiszewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2012. - 115 s.
 4. Diagnoza przedszkolna / [zespół red. Łukaszewska Anna [i in.] ; Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli]. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Tekst, 2011. - 38 s.
 5. Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2011. - Teka (2 broszury, 24 k. tabl.)
 6. Dziecko-uczeń a wczesna edukacja / red. nauk. Irena Adamek, Zuzanna Zbróg ; [aut. Józefa Bałachowicz i in.] ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2011. - 285 s.
 7. Edukacja (dla) dziecka : od trzylatka do sześciolatka / red. nauk. Józefa Bałachowicz, Zuzanna Zbróg ; [aut. Bartosik Bożena i in.] ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2011. - 291 s.
 8. Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Małgorzaty Zalewskiej-Bujak. - Cieszyn : Uniwersytet Śląski ; Kraków : "Impuls", 2010. - 264 s.
 9. Edukacja to więcej niż uczenie się : przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera ; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. - 164 s.
 10. Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kazimierza Zabłockiego i Wojciecha Brejnaka. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008. - 228 s.
 11. Kalendarz przedszkolaka : karty diagnostyczne / Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2012. - [44] s.
 12. Karty do diagnozowania gotowości szkolnej / Hanna Derewlana [i in.]. - Warszawa : "Nowa Era", 2012. - 96 s.
 13. Mały uczeń w szkole / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2010. - 180 s.
 14. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk [oraz poszczeg. rozdz. oprac. Ewa Kozłowska i in.]. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008. - 116 s.
 15. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej : jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2011. - 115 s.

17.  O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2010. - 437 s.

 1. Pierwszy krok : test do badania gotowości przedszkolnej dzieci sześcioletnich / Renata Lutosławska & Magdalena Rębacz. - Łódź : Eon, 2009. - Teka (15 s., [5] k. Tabl.)
 2. Przewodnik : diagnoza gotowości szkolnej u progu klasy 1 / [oprac. merytoryczne i red. Alina Namiecińska (red. merytoryczny), Agnieszka Więckowska (red. cyklu)]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2011. - 72 s.
 3. Przygotowanie przedszkolaka do szkoły / Beata Nadolna. - Poznań : Drukarnia i Księgarnia Świętego Wojciecha, cop. 2009. - 164 s.
 4. Skala Gotowości Edukacyjnej Pięciolatków (SGE-5) : obserwacyjna metoda dla nauczycieli / Elżbieta Koźniewska, Andrzej Matuszewski, Elżbieta Zwierzyńska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010. - 77 s.
 5. Sześciolatek: przedszkolak czy uczeń? : dylematy w kształceniu i wychowaniu dzieci najmłodszych / pod red. Ireny Polewczyk. - Gliwice : Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2011. - 230 s.
 6. Sześciolatek w przedszkolu czy w szkole? / Leokadia Szymczyk, Dorota Luber ; Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda. - Mysłowice : Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda, 2011. - 122, [4] s.
 7. Szkolny start dziecka : przygotuj siebie i dziecko do szkolnej przygody! / Małgorzata Wiśniewska-Koszela. - Gliwice : Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, 2008. - 110 s.
 8. Uczeń wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku / pod red. Haliny Gajdamowicz. -  Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010. - 338 s.
 9. Wspomaganie procesu adaptacji społeczno-emocjonalnej dzieci sześcio-siedmioletnich do środowiska szkolnego : program adaptacyjno-socjoterapeutyczny "Moja szkoła - mój drugi dom" / Ewa Kochanowska. - Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. - 126 s.
 10. Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie / red. nauk. Danuta Waloszek. - Kraków : Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2009. - 349 s.
 11. Za progiem : jak rozwija się dziecko i jaka jest rola nauczyciela w tym rozwoju / Małgorzata Skura, Michał Lisicki. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2011. - 79 s.
 12. Zdrowotna gotowość szkolna dzieci miejskich i wiejskich / Dorota Trzcińska, Elżbieta Olszewska, Piotr Tabor. - Warszawa : Wydawnictwo AWF, 2011. - 92 s.

Artykuły z czasopism

1.      Adaptacja dzieci do środowiska szkolnego / Agnieszka Mazur // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 81-89

 1. Badanie dojrzałości szkolnej / Marzena Oterman // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s. 34-45
 2. Będę uczniem : zabawy wspomagające rozwój dziecka sześcioletniego / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, s. 74-78
 3. Co warto wiedzieć, a o czym warto przypomnieć? : w związku z wczesnoszkolną edukacją "sześciolatków" / Krzysztof Ziemba // Lider. - 2010, nr 3, s. 25-26
 4. Czarowanie na zawołanie : gry i zabawy służące kształtowaniu gotowości szkolnej w zakresie nauki czytania i pisania / Grażyna Iwona Grzesik // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 80-81
 5. Czy posłać sześciolatka do szkoły? : jak zrozumieć dwulatka? / Dorota Michałek // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 7, s. 57
 6. Czy ręka słyszy oko? : ocena gotowości szkolnej / Ida Winiarek // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 2, s. 48-49
 7. Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 97-105
 8. Czynniki warunkujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej / Dagmara Salamon // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 5
 9. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej : od obserwacji do diagnozy całościowej / Danuta Al-Khamisy // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 346-357
 10. Diagnoza przedszkolna / Katarzyna Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 23-28
 11. Dlaczego w ramach diagnozy gotowości dzieci do nauki szkolnej trzeba fachowo prowadzić obserwację i analizować dziecięce kompetencje? / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 10, s. 34-37
 12. Dojrzałość emocjonalna a dojrzałość szkolna / Elżbieta Uchmanowicz // Wychowawca. - 2012, nr 1, s. 10-11
 13. Dojrzałość szkolna dziecka / Iwona Machnik // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 5, s. 42-47
 14. Dziecko idzie do szkoły / Anna Pszólińska // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 47-49
 15. Emocje sześciolatka / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 50-53
 16. Fakty i mity o sześciolatku w szkole. Cz. 1 / Anita Mróz // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 22-25
 17. Fakty i mity o sześciolatku w szkole. Cz. 2 / Anita Mróz // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 4, s. 24-27
 18. Głos psychologa dziecięcego w sprawie edukacji szkolnej 6-latka / Ewa Czownicka // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 44-46
 19. Idę do szkoły / Joanna Rawecka // Remedium. - 2010, nr 4, s. 4-5
 20. Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole : jak wypełnić? - pomocne wskazówki / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 10, s. 14-19
 21. Jak wspierać sprawność manualną na starcie szkolnym? / Katarzyna Nadrowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 9, s. 54-62
 22. Kiedy dziecko jest gotowe do szkoły / Joanna Goc // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 19-21
 23. Kiedy sześciolatek może być dobrym uczniem? / Anna I. Brzezińska, Dominika Szymańska // Remedium. - 2012, nr 10, s. 4-5
 24. Kompetencje poznawcze pięciolatków / Jolanta Andrzejewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 9, s. 5-12
 25. Komunikacja z sześciolatkiem - jak mówić, żeby nas słuchał : sześciolatek w szkole / Ewa Nowak // Głos Pedagogiczny. - 2012, październik, s. 58-59
 26. Kształtowanie gotowości do podjęcia nauki pisania. Cz. 1 / Agata Wawer // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 26-28
 27. Kształtowanie gotowości do podjęcia nauki pisania. Cz. 2 / Agata Wawer // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 35-37
 28. Nie tylko wiedza : społeczny aspekt dojrzałości szkolnej / Beata Banasiak // Oświata Mazowiecka. - 2012, nr 1, s. 13-14
 29. Niegrzeczne czy nadpobudliwe? : problemy adaptacji emocjonalnej dziecka w szkole / Małgorzata Kaleta-Witasiuk // Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 4, s. 18-25
 30. O diagnozie nauczycielskiej, jej celach i zakresach : na czym polega diagnoza realizowana dla potrzeb wychowania i kształcenia przedszkolaków i jakie są jej wartości / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 9-13
 31. O przygotowaniach szkół na przyjęcie sześciolatków / Ewa Zielińska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 3, s. 16-18
 32. Opinie rodziców na temat obniżenia do 6 lat wieku podjęcia obowiązku szkolnego : ( z uwzględnieniem zagadnień dotyczących sprawności fizycznej i postawy ciała) / Marta Moczarska, Dorota Rojek // Lider. - 2011, nr 11/12, s. 21-25
 33. Ostatni dzwonek! : przygotowanie dziecka do szkoły / Anna I. Brzezińska // Remedium. - 2013, nr 1, s. 10-12
 34. Pierwsze dni w szkole / Krzysztof Pilch // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7/8, s. 42-43
 35. Pierwsza pomoc w diagnozie przedszkolnej / Agnieszka Czeglik // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, s. 36-41
 36. Pomiar kontroli hamowania testem sortowania kart dla dzieci / Sławomir Jabłoński // Edukacja. - 2012, nr 1, s. 44-60
 37. Poznaj mnie, jeśli chcesz mnie nauczyć / Elżbieta Gyzińska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 10, s. 68-69
 38. Problemy adaptacyjne ucznia w szkole i w klasie / Małgorzata Piekarska // Głos Pedagogiczny. - 2010, wrzesień, s. 22-26 
 39. Przedszkolak uczniem - problem progu szkolnego / Ewa Brańska // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 52-54
 40. Przygotowanie do szkoły / Dorota Smoleń // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 12-15
 41. Rola przedszkola i szkoły w adaptacji dziecka / Jadwiga Lubowiecka // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 12, dod. „Przed Szkołą”, s. 6-10
 42. Szanse edukacyjne i emocjonalna gotowość szkolna dzieci 6-letnich z małych przedszkoli / Ewa Gabryelak // Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 88-93
 43. Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek // Życie Szkoły. - 2011, nr 2 s. 5-10
 44. Sześciolatek w szkole czyli ideologia zamiast realizmu / Marek Dziewiecki // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7/8, s. 38-39
 45. Sześciolatek w szkole : społeczno-emocjonalne wymiary przejścia edukacyjnego / Anna Kienig // Edukacja. - 2011, nr 3, s. 50-56
 46. Sześciolatek wchodzi w rolę ucznia / Anna Izabela Brzezińska, Joanna Urbańska, Dominika Szymańska // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 48-52
 47. Sześciolatki chcą się bawić... w szkołę / Anita Mróz // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 4, s. 44-51
 48. Sześciolatki w świecie pisma : (nie)łatwe czytanie i pisanie / Józefa Bałachowicz, Edyta Ćwikła, Barbara Stasieło // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 16-19
 49. W pierwszej klasie... / Jolanta Sulicz // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 7/8, s. 40-41
 50. Wpływ aktywności ruchowej na dojrzałość szkolną dziecka / Iwona Otręba, Joanna Waleczek // Lider. - 2010, nr 7/8, s. 25-26
 51. Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku od 5 do 7 lat a ich gotowość do radzenia sobie z wyzwaniami szkoły / Anna I. Brzezińska, Joanna Matejczuk, Anna Nowotnik // Edukacja. - 2012, nr 1, s. 7-22
 52. Wspomaganie rozwoju zdolności motorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej dzieci pięcioletnich / Anna Jaworska // Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 18-21
 53. Zastrzeżenia i uwagi dotyczące reformy obniżającej wiek szkolny / Urszula Moszczyńska // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 49-52

 

 

 

 

Opracowała: Beata Turulska

Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna w Elblągu

Biblioteka Główna