Drzewa

zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Książki

1.      Bärtels, Andreas

Rozmnażanie drzew i krzewów ozdobnych / Andreas rtels ; z niem. przeł. Bolesław Suszka.
Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1982

2.      Białobok, Stefan

Życie drzew w skażonym środowisku / oprac. Stefan Białobok [i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Dendrologii.Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989

3.      Białobok, Stefan

Drzewoznawstwo. praca zbiorowa / pod red. S. Białoboka i Z. Hellwiga. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1954

4.      Biologia

Biologia. T.50 / red. nauk. Klemens Kępczyński. Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 1998

5.      Coombes, Allen J.

Drzewa. [ilustrowany przewodnik obejmujący ponad 500 gatunków drzew z całego świata] / Allen J. Coombes ; [przekł.z ang. Izabela Krężelewska, Barbara Sudnik-Wójcikowska]. Warszawa : Wydaw. Wiedza i Życie, 1996

6.      Fitzsimons, Cecilia

Drzewa i lasy. przewodnik po przyrodzie, panorama, słowniczek, poradnik / [Cecilia Fitzsimons ; przekł. z ang. Bartosz Barański i Anna Dorota Kamińska]. Warszawa : "Panda", cop. 1994

7.      Hartwig, Edward

Wierzby / Edward Hartwig ; wstęp Julia Hartwig. Warszawa : "Sport i Turystyka", 1989

8.      Hrynkiewicz-Sudnik, Jerzy
Rozmnażanie drzew i krzewów liściastych. Cz. 1-3 / Jerzy Hrynkiewicz-Sudnik, Bolesław Sękowski, Mieczysław Wilczkiewicz. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

9.      Jankiewicz, Leszek S.

Fizjologia roślin sadowniczych. praca zbiorowa / pod red. Leszka S. Jankiewicza ; [aut. Michał Włodzimierz Borys i in.].- Wyd. 2. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984

10.  Kościelny, Stanisław

Drzewa i krzewy. klucze do oznaczania / Stanisław Kościelny, Bolesław Sękowski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1971

11.  Kremer, Bruno P.

Drzewa / Bruno T. [i. e. P.] Kremer ; przekł. [z niem.] i adaptacja Władysław Matuszkiewicz.
Warszawa : GeoCenter International, cop. 1995

12.  Maciejowski, Kazimierz

Egzoty naszych lasów / Kazimierz Maciejowski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1951

13.  Miczurin, Iwan

Aklimatyzacja roślin / I. Miczurin ; [przekł. pod red. Sz. Pieniążka]. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1951

14.  Modrzewie

Modrzewie Larix Mill / [oprac. Stefan Białobok i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Dendrologii [w Kórniku koło Poznania]. Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986

15.  Mowszowicz, Jakub
Przewodnik do oznaczania drzew i krzewów krajowych i aklimatyzowanych / Jakub Mowszowicz. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979

16.  Pieronek, Barbara

Bionomia i produktywność larw Pamphilius vafer (L.), Cimbex connata (Schr.), Monosoma pulverata (Retz.), (Hymenoptera, Symphyta) / Barbara Pieronek. Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1981

17.  Płochocki, Andrzej

Bonsai - sztuka miniaturyzacji drzew i krzewów / Andrzej Płochocki ; il. Roman Kowalik. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1990

18.  Pokorný, Jaromir

Drzewa Europy Środkowej / tekst Jaromir Pokorný, tablice barwne Jiřina Kaplická ; [przeł. z czes. Aleksander Ostrowski]. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1980

19.  Prace

Prace z zakresu nauk rolniczych / [red. Eugeniusz Matusiewicz]. Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976

20.  Rejman, Aleksander

Atlas gruszek / Aleksander Rejman, Wacław Dzięcioł.- Wyd. 4 popr. i uzup. / [tabl. barwne wykonał Adam Werka, Roman Orłow]. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1983

21.  Seneta, Włodzimierz

Dendrologia. Cz. 1-2 / Włodzimierz Seneta.- Wyd. 5 zm. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987

22.  Seneta, Włodzimierz

Dendrologia / Włodzimierz Seneta.- Wyd. 4. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983

23.  Strojny, Władysław

Nasze drzewa / Władysław Strojny ; [oprac graf. Wojciech Freudenreich]. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1981

24.  Szafer, Władysław

Drzewa i krzewy. ilustrowany klucz do oznaczania drzew i krzewów krajowych oraz obcych częściej hodowanych w Polsce / Władysław Szafer. Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1949

25.  Tokarz, Helena

Zbiorowiska leśne z udziałem buka (Fagus silvatica L.) w obszarze północno-wschodniej granicy jego zasięgu / Helena Tokarz. Gdańsk : Gdańskie Towarzystwo Naukowe, 1976

26.  Wachniewska, Aleksandra

Drzewa - pomniki przyrody Ziemi Przemyskiej w grafice Aleksandry Wachniewskiej / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu. Przemyśl ; Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1979

27.  Zimmermann, Martin Huldrych

Drzewa. struktura i funkcje / Martin H. Zimmermann, Cloud L. Brown ; . [z ang.] Wiktor Bukato ; red. nauk. wyd. pol. Stefan Zajączkowski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981

28.  Ziółkowska, Maria
Gawędy o drzewach / Maria Ziółkowska.- Wyd. 2.Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1988

Artykuły

1.      Abramczyk, Stanisław

Tragedia drzew-pomników / Stanisław Abramczyk. // Aura. - 1996, nr 11, dod. s. 4-5

2.      Abramczyk, Stanisław

Pomóżcie patriarchom przyrody! / Stanisław Abramczyk. // Przyroda Polska. - 1999, nr 2, s. 11

3.      Barańska, Kasia

Sosna zwyczajna / Kasia Barańska. // Przyroda Polska. - 2002, nr 2, s. 16

4.      Bartosz, Danuta

Drzewa i krzewy w ogrodzie / Danuta Bartosz. // Przyroda Polska. - 2009, nr 9, dod. Natura i Zdrowie, s. 6-7

5.      Bichta, Paweł

Kasztanowce wołają o ratunek / Paweł Bichta, Paweł Kozakiewicz. // Przyroda Polska. - 2002, nr 10, s. 3, 36-37

6.      Bonatowska, Katarzyna

Co ma wspólnego wino z ochroną środowiska i ekonomią? / Katarzyna Bonatowska. // Ekopartner. - 2007, nr 8/9, s. 46-47

7.      Bonenberg, Krystyna

Żelazne drzewa / oprac. Krystyna Bonenberg. // Aura. - 2009, nr 4, dod. "Zioła a Zdrowie", s. [1-4]

8.      Bonenberg, Krystyna

Akacja / oprac. Krystyna Bonenberg. // Aura. - 2009, nr 8, dod. Zioła a Zdrowie, s. [1-4]

9.      Car, Beata

Ratujemy nasze kasztanowce. scenariusz zajęć wychowawczych / Beata Car, Małgorzata Skibińska-Bihun. // Przyroda Polska. - 2005, nr 5, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 5

10.  Car, Beata

Ratujemy nasze kasztanowce. scenariusz zajęć wychowawczych / Beata Car, Małgorzata Skibińska-Bihun. // Przyroda Polska. - 2005, nr 5, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 5

11.  Ciepielik, Józef

Cisy w Czarnem / Józef Cieplik. // Jantarowe Szlaki. - 1999, nr 3, s. 48-49

12.  Dmitruk, Marta

Stare, dobre lekarstwa / Marta Dmitruk. // Przyroda Polska. - 2009, nr 2, dod. Natura i Zdrowie, s. 3

13.  Dynur, Wit

Uwagi nad bieszczadzką jodłą / Wit Dynur. // Aura. - 1997, nr 1, s. 25-26

14.  Frątczak, Jan

Profilaktyczno-terapeutyczne znaczenie drzew zadaniem turystyki ekologicznej / Jan Frątczak. // Nauczyciel i Szkoła. - 1998, nr 1, s. 105-114

15.  Fronczak, Krzysztof

Dlaczego wymierają świerki? / Krzysztof Fronczak. // Przyroda Polska. - 2006, nr 10, s. 24-27

16.  Fronczak, Krzysztof

Piaskowe brzęki / Krzysztof Fronczak. // Przyroda Polska. - 2009, nr 8, s. 12-13

17.  Grelewska, Anna

Piły i siekiery wciąż w akcji. starych drzew coraz mniej / Anna Grelewska. // Przyroda Polska. - 2007, nr 6, s. 32-33

18.  Grelewska, Anna

Na świecie sadzą, w Polsce tną / Anna Grelewska. // Przyroda Polska. - 2007, nr 10, s. 3

19.  Grzywacz, Andrzej

Korzystny wpływ drzew na nasze zdrowie / Andrzej Grzywacz ; rozm. Krystyna Forowicz. // Przyroda Polska. - 2007, nr 9, s. 22-23

20.  Janczak, Beata

Rozpoznajemy klony / Beata Janczak. // Biologia w Szkole. - 2009, nr 5, s. 54-59

21.  Kaczmarek, Dawid Marek

Drzewa i krzewy Polski / Dawid Marek Kaczmarek. // Biologia w Szkole. - 2009, nr 5, s. 61-65

22.  Kaczorowski, Michał

Ocalić kasztanowce / tekst i zdjęcia Michał Kaczorowski. // Przyroda Polska. - 2008, nr 6, dod.
Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 9-11

23.  Kamiński, Krzysztof St.

Brzoza / Krzysztof St. Kamiński. // Przyroda Polska. - 1998, nr 12, s. 6

24.  Karczmarczuk, Roman

Grab zwyczajny w Polsce / Roman Karczmarczuk. // Aura. - 1997, nr 3, s. 27-28

25.  Karczmarczuk, Roman

Brzoza - biała pani naszych lasów / Roman Karczmarczuk. // Aura. - 1998, nr 12, s. 20-21

26.  Kobierski, Leopold

Szkolne Ogrody Dendrologiczne / Leopold Kobierski. // Przyroda Polska. - 2005, nr 2, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 1-3

27.  Konior, Alina

Szkolny ogród dendrologiczny w Gliwicach / Alina Konior. // Przyroda Polska. - 2000, nr 12, s. 10-11

28.  Koniuszy Elżbieta

Zatwarowate drzewa / oprac. Elżbieta Koniuszy. // Aura. - 2009, nr 1, dod. "Zioła a Zdrowie", s. [1-4]

29.  Koniuszy, Elżbieta

Żelazne drzewa / oprac. Elżbieta Koniuszy. // Aura. - 2009, nr 3, dod. "Zioła a Zdrowie", s. [1-4]

30.  Kowalski, Ryszard

Dęby - żywe pomniki minionych lat, nadzieja na lepsze i bezpieczne jutro / Ryszard Kowalski. // Przyroda Polska. - 2006, nr 9, dod. Biuletyn EKO-edukacyjny, s. 3

31.  Kreto, Joanna

Wierzba w krajobrazie jako symbol tożsamości naszej małej i dużej Ojczyzny / Joanna Kreto. // Przyroda Polska. - 2001, nr 11, s. 16-17

32.  Krzywańska, Ewa

Dęby / Ewa Krzywańska. // Przyroda Polska. - 2002, nr 11, s. 22-23

33.  Krzywańska, Ewa
Bożonarodzeniowe drzewka / Ewa Krzywańska. // Przyroda Polska. - 2002, nr 12, s. 22-24

34.  Kurowski, Krzysztof

Drzewo poza lasem / Krzysztof Kurowski. // Przyroda Polska. - 2002, nr 1, s. 30-31

35.  Łaszek, Czesław

Najgrubsza w Polsce / Czesław Łaszek. // Przyroda Polska. - 1998, nr 11, s. 6

36.  Majewski, Andrzej

Obowiązki przedsiębiorców w zakresie ochrony drzew i krzewów w nowym stanie prawnym / Andrzej Majewski. // Acta Elbingensia. - T. 3 (2005), s. 243-253

37.  Ochnik, Katarzyna

Świerk czy sosna? Konspekt lekcji biologii w klasie 6 / Katarzyna Ochnik. // Wszystko dla Szkoły. - 1999, nr 10, s. 14-15

38.  Orczewska, Anna

Biocenotyczne funkcje martwych drzew w środowiskach leśnych / Anna Orczewska, Jacek Szwedo. // Aura. - 1996, nr 11, s. 5-9

39.  Pańszczyk, Kazimierz

Leśni seniorzy / Kazimierz Pańszczyk. // Przyroda Polska. - 2006, nr 9, s. 10-12

40.  Piosik, Romuald

Chemia kasztanów / Romuald Piosik, Elzbieta Kowalik. // Chemia w Szkole. - 2008, nr 4, s. 19-24

41.  Radecki, Wojciech

Prawna ochrona drzew i krzewów / Wojciech Radecki. // Przyroda Polska. - 2004, nr 10, s. 8

42.  Radecki, Wojciech

Ochrona zieleni / Wojciech Radecki. // Przyroda Polska. - 2006, nr 7, s. 11

43.  Radecki, Wojciech

Ochrona drzew i krzewów przydrożnych / Wojciech Radecki. // Przyroda Polska. - 2006, nr 8, s. 6

44.  Radecki, Wojciech

Pielęgnacja drzew i krzewów / Wojciech Radecki. // Przyroda Polska. - 2006, nr 10, s. 5

45.  Radecki, Wojciech

Zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów / Wojciech Radecki. // Przyroda Polska. - 2006, nr 11, s. 9

46.  Radecki, Wojciech

Opłaty i kary pieniężne za usuwanie drzew i krzewów / Wojciech Radecki. // Przyroda Polska. - 2006, nr 12, s. 9

47.  Radecki, Wojciech

Odpowiedzialność za przestępstwa z ustawy ochronie przyrody / Wojciech Radecki. // Przyroda Polska. - 2009, nr 5, s. 8

48.  Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze

Sadzimy wierzby / Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze . // Przyroda Polska. - 2001, nr 2, s. 19

Renda, Joanna
Niedoceniane kwiaty iglaków / Joanna Renda ; Katedra Kształtowania Krajobrazu KUL. // Przyroda Polska. - 2004, nr 1, s. 26-27

49.  Siewniak, Marek

Bezinwazyjny pomiar wytrzymałości pnia i stabilności drzewa / Marek Siewniak, Margarita Sioewniak, Wojciech Bobek. // Aura. - 2009, nr 1, s. 23-26

50.  Sikora, Hanna

Polskie dęby umierają. opiętek, nowe zagrożenie drzew / Hanna Sikora. // Przyroda Polska. - 2006, nr 2, s. 12-14

51.  Sobota, Beata

Akcja "Ratujmy kasztanowce" / Beata Sobota. // Przyroda Polska. - 2004, nr 7, dod. Biuletyn
EKO-edukacyjny, s. 6-7

52.  Suchocka, Marzena

System korzeniowy drzew w warunkach miejskich / Marzena Suchocka. // Aura. - 2009, nr 11, s. 15-17

53.  Suter, Gabriela

Impresja z drzewem / Gabriela Suter. // Aura. - 2007, nr 9, s. 26-29 

54.  Szczepanowicz, Barbara

Wyciągi kory sosny jako wskaźnik zanieczyszczenia atmosfery / Barbara Szczepanowicz, Stefan Gawroński. // Aura. - 1999, nr 1, s. 27-28

55.  Szukalski, Jerzy

Pomnikowe drzewa na ziemi gdańskiej / Jerzy Szukalski. // Jantarowe Szlaki. - 1998, nr 4, s. 8-12

56.  Śliwińska-Wyrzychowska, A.

Drzewa - czy naprawdę rozumiemy i doceniamy ich rolę? / A. Śliwińska-Wyrzychowska,B. Majchrzak. // Przyroda Polska. - 1998, nr 12, s. 12-13

57.  Wierzba, Józef

"Bartek" na szczudłach / Józef Wierzba. // Przyroda Polska. - 1998, nr 2, s. 6

58.  Włosowicz, Maria Elżbieta

Mikoryza i jej znaczenie dla roślin wyższych / Maria Elżbieta Włosowicz. // Przyroda Polska. - 2003, nr 11, s. 23

59.  Worobiec, Krzysztof A.

Wycinka drzew przydrożnych a naruszenie prawa / Krzysztof A. Worobiec. // Przyroda Polska. - 2008, nr 2, s. 8-10

60.  Worobiec, Krzysztof A.

Powszechne i bezkarne łamanie prawa / Krzysztof A. Worobiec. // Przyroda Polska. - 2008, nr 8, s. 30-31

61.  Zaraś-Januszkiewicz, Ewa
Ginące kasztanowce / Ewa Zaraś-Januszkiewicz. // Przyroda Polska. - 2003, nr 10, s. 4

62.  Zaraś-Januszkiewicz, Ewa
Kasztanowce w Polsce / Ewa Zaraś-Januszkiewicz. // Przyroda Polska. - 2003, nr 11, s. 6

63.  Zyśk, Jacek

Zagadka rezerwatu wiekowych cisów / tekst i zdjęcia Jacek Zyśk. // Przyroda Polska. - 2007, nr 8, s. 24-25

64.  Żukowski, Aleksander

Czy przetrwa pamięć o Baublisach / Aleksander Żukowski. // Przyroda Polska. - 1999, nr 3, s. 10

65.  Żukowski, Aleksander

Buk Sobieskiego / Aleksander Żukowski. // Przyroda Polska. - 1999, nr 7, s. 12

66.  Żukowski, Aleksander

Najstarsze drzewo w Polsce / Aleksander Żukowski. // Przyroda Polska. - 2000, nr 9, s. 13

Dokumenty filmowe

Wynalazki natury

Wynalazki natury. [.] 13 / konsult. nauk. Jerzy Moraczewski.- Wersja polska. 1 płyta wizyjna (DVD) (60 min)

 

oprac.: Mateusz Paradowski

WMBP w Elblągu, Biblioteka Główna