DYREKTOR SZKOŁY

(zestawienie bibliograficzne w wyborze publikacji dostępnych w Bibliotece Głównej WMBP w Elblągu)

Wydawnictwa zwarte:

 1. Człowiek u progu

Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia : zagrożenia i wyzwania. T. 1 / pod red. nauk. Mieczysława Plopy. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna ; Kraków : "Impuls", 2005. - 588 s. (92986, 92987)

 1. Dzierzgowska, Irena

Dyrektor szkoły / Irena Dzierzgowska przy współpr. autorskiej Marii Kotowskiej. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2005. - 36 s. (93989 Cz.)

 1. Dzierzgowska, Irena

Dyrektor w zreformowanej szkole / Irena Dzierzgowska. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2000. - 263 s. + CD ROM (88523, 88854)

 1. Dzierzgowska, Irena

Nadzór pedagogiczny : poradnik dla dyrektorów w dziesięciu lekcjach / Irena Dzierzgowska przy współpr. Marii Kotowskiej. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2004. - 71 s. (93471)

 1. Gawrecki, Lechosław

Kompetencje menedżera oświaty : poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących / Lechosław Gawrecki. - Poznań : "eMPi 2", 2003. - 232 s. (90408)

 1. Pasek, Artur

Nadzór pedagogiczny czyli jak dyrektor placówki oświatowej może skutecznie i twórczo sprawować nadzór pedagogiczny / Artur Pasek. - Toruń : BEA, 2004. - 102 s. (93198, 93462)

 1. Pielachowski., Józef

Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą / Józef Pielachowski. - Poznań : "eMPi 2", 2000. - 201 s. (88487 Cz.)

 1. Vademecum menedżera

Vademecum menedżera oświaty / pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2000. - 483 s. (88551, 88550 Cz.)

Artykuły z czasopism:

 1. Bednarska-Wnuk, Izabela

Dyrektor - pedagog i menedżer / Izabela Bednarska-Wnuk // Edukacja i Dialog. - 2006,

nr 2, s. 33-35

 1. Bojarska, Lucyna

Jak sobie radzić w trudnych sytuacjach w szkole? / Lucyna Bojarska, Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 3-15

 1. Bryś, Beata

Motywująca rola dyrektora szkoły : przykład SP 2 we Wrocławiu / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 39-41

 1. Ciastkowski, Tadeusz

Komputer i Internet w pracy dyrektora i administracji / Tadeusz Ciastkowski // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 1, dod. Kierowanie Szkołą, s. 3-5

 1. Demska, Genowefa

Kierować ludźmi / Genowefa Demska //  Nowe w Szkole. - 2003, nr 5, dod. Kierowanie Szkołą, s. 4-6

 1. Dzierzgowska, Irena

Bezpośrednia obsługa dyrektora / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 10-11

 1. Dzierzgowska, Irena

Dokumentacja bez stresu / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. I-VIII

 1. Dzierzgowska, Irena

Zadania sekretariatu szkolnego / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, dod. Niezbędnik Dyrektora, s. 8-9

 1. Elsner, Danuta

Dyrektor szkoły : menedżer czy wybitny pedagog? / Danuta Elsner // Nowe w Szkole. - 2004, nr 1, dod. Kierowanie Szkołą, s. II okł.-1

 1. Gandyk-Bigos, Teresa

Dyrektorem się bywa... / Teresa Gandyk-Bigos // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 6, s. 16-18

 1. Gawrecki, Lechosław

Doskonalenie kadry kierowniczej oświaty w Polsce powojennej / Lechosław Gawrecki // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 7, s. 18-22

 1. Grzelak, Ewa

Tworzenie dobrego klimatu / Ewa Grzelak, Dorota Czajkowska // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 5, dod. Kierowanie Szkołą, s. II okł., 1-2

 1. Jagieła, Jarosław

Narcyzm a szkoła / Jarosław Jagieła // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 95-113

 1. Jaranowski, Wojciech

Najsprawiedliwsza byłaby równowaga / Wojciech Jaranowski // Przegląd Oświatowy. - 2002, nr 2, s. 5

 1. Jaśko, Małgorzata

Nadzór pedagogiczny / Małgorzata Jaśko // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 2, s. 40-41

 1. Jeżowski, Antoni

Finanse dyrektora szkoły / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VII

 1. Kazimierowicz, Marek

Dyrektorskie konkursy... / Marek Kazimierowicz // Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s. 19-23

 1. Kulinek, Aniela Anna

Jakość w kierowaniu szkołą / Aniela Anna Kulinek // Doskonalenie Otwarte. - 2000, nr 4, s. 99-100

 1. Lorens, Roman

Nowe rozporządzenie, stary nadzór? / Roman Lorens // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 32-34

 1. Łączyk, Małgorzata

Dlaczego rozbudzać otwartość na zmianę? / Małgorzata Łączyk // Nowe w Szkole. - 2003, nr 10, dod. Kierowanie Szkołą, s. 5-7

 1. Łączyk, Małgorzata

Dyrektor pan czy ryba? / Małgorzata Łączyk // Nowe w Szkole. - 2003, nr 11, dod. Kierowanie Szkołą, s. 4-5

 1. Pawelski, Leszek

Organ prowadzący a samodzielność dyrektora / Leszek Pawelski // Nowe w Szkole. - 2004, nr 3, dod. Kierowanie Szkołą, s. 1-3

 1. Pawelski, Leszek

Socrates - Arion, czyli polski dyrektor w Europie / Leszek Pawelski // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 10,  dod. Kierowanie Szkołą,  s. 5-7

 1. Rogozińska, Alicja

Kultura organizacyjna / Alicja Rogozińska // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, dod. Akademia Zarządzania "Dyrektora Szkoły", s. I-VIII

 1. Seliszew, Wasilij

Teoria z praktyką : wykorzystanie metody przypadków w studiach podyplomowych dla pracowników administracji oświatowej / Wasilij Seliszew // Nowe w Szkole. - 2000/2001, nr 3, s. 16-20

 1. Soczyński, Bogumił

Czas pracy dyrektora szkoły / Bogumił Soczyński // Przegląd Oświatowy. - 2005, nr 12, s. 10-11

 1. Stróżyński, Klemens

Nowoczesne zarządzanie a nadzór / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 8-9

 1. Śnioszek, Krzysztof

Karuzela z dyrektorami / Krzysztof Śnioszek // Przegląd Oświatowy. - 2002, nr 2, s. 4

 1. Trzaska, Leszek

Dyrektor a wychowawcy - jakie relacje sprzyjają pracy wychowawczej i profilaktycznej ? / Leszek Trzaska // Gimnazjum. - 2000, nr 5, s. 40-49

 1. Witek, Stefan

Dyrektor - profesjonalista / Stefan Witek // Nowe w Szkole. - 2002, nr 9, dod. Kierowanie Szkołą, s. 4

 1. Wlazło, Stefan

Nowy nadzór pedagogiczny / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 38-41

 1. Wlazło, Stefan

Role dyrektora szkoły / Stefan Wlazło // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 14-16

 1. Zadania dyrektora

Zadania dyrektora szkoły // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 8, s. 28-40

 1. Zadania dyrektora

Zadania dyrektora związane z nadzorem // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 8, s. 41-49

 1. Zaworowska, Teresa

Z doświadczeń praktyka. 4 / oprac. Teresa Zaworowska // Przegląd Oświatowy. - 2003, nr 5, s. 17-19

oprac. Beata Turulska

WMBP w Elblągu, BG