Dyrektor szkoły

Z zagadnień kierowania placówką oświatową

zestawienie bibliograficzne w wyborze

KSIĄŻKI

1.      Durda M., Maciejewska J.: Jak badać i podnosić jakość pracy szkoły? Poradnik dla dyrektorów, rad pedagogicznych i organów nadzorujących szkoły. Poznań „eMPi2” 2002

2.      Dyrektor i szkoła. Red. K. Polak. Kraków Wydaw. UJ 2001

3.      Elsner D.: Doskonalenie kierowania placówką oświatową. Chorzów „Mentor” 1999

4.      Elsner D., Knafel K.: Jak organizować Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli. Chorzów „Mentor” 2000

5.      Gawrecki L.: Kompetencje menedżera oświaty. Poradnik dla dyrektorów szkół i innych placówek edukacyjnych oraz pracowników prowadzących i nadzorujących. Poznań „eMPi2” 2003

6.      Komorowska H.: O programach prawie wszystko. Warszawa WSiP 1999

7.      Konarzewski K.: Jak uprawiać badania oświatowe. Wyd. 2 popr. Warszawa WSiP 2000

8.      Kordziński J.: Mierzenie jakości pracy w oświacie. Warszawa WSiP 2004

9.      Kosińska E.: Dyrektor w szkole. Kraków „Rubikon” 1999

10.  Nalaskowski S.: Metody badań i diagnozowania edukacji. Toruń MEN 2000

11.  Nalaskowski S.: O kierowaniu szkołą. Kraków „Impuls” 2001

12.  Pasek A.: Nadzór pedagogiczny czyli jak dyrektor placówki oświatowej może skutecznie i twórczo sprawować nadzór pedagogiczny. Toruń „Bea” 2004

13.  Pielachowski J.: Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą. Poradnik dla dyrektorów szkół oraz pracowników organów prowadzących i nadzorujących szkoły. Wyd. 4. Poznań”eMPi2” 2004

14.  Pielachowski J.: Trzy razy szkoła. Książka dla nauczycieli, rodziców i dyrektorów szkół. Poznań „eMPi2” 2002

15.  Vademecum menedżera oświaty. Red. Cz. Plewka i H. Bednarczyk. Radom WZP ITE 2000

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.      Bednarczyk H,. Sułkowski T., Żurek M.: Systemy zarządzania jakością w edukacji. Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2004, nr 4, s. 26-34

2.      Budkowska L., Oleska A.: A może tak...? [Zarządzanie jakością]. Dyrektor Szkoły 2005, nr 1, s. 33-36

3.      Dzierzgowska I.: Rozwiązywanie konfliktów. Dyrektor Szkoły 2006, nr 1, s. I-VIII

4.      Dzierzgowska I.: Szkoła zarządzająca wiedzą. Dyrektor Szkoły 2005, nr 6, s. 8-10

5.      Elsner D.: Dyrektor szkoły menedżer czy wybitny pedagog? Nowe w Szkole 2004, nr 1, dod. Kierowanie Szkołą, s. 1

6.      Elsner D.: Refleksje na temat kierowania zmianą. Dyrektor Szkoły 2004, nr 11, s. 24‑25

7.      Elsner D.: Role i zadania dyrektora szkoły. Nowa edukacja Zawodowa 2005, nr 3, s. 8-11

8.      Elsner D., Żłobecki E.: Szkoła jako ucząca się organizacja. Nowe w Szkole 2004, nr 6, dod. Kierowanie Szkołą, s. I okł.-2

9.      Furgon S., Szafraniec M.: Zastosowanie ewaluacji w badaniu jakości pracy szkoły. Dyrektor Szkoły 2001, nr 7/8, s. 22-28

10.  Górka I.: Ewaluacja w zreformowanej szkole. Nowe obszary i techniki oceniania. Wychowawca 2005, nr 2, s. 21-23

11.  Jastrzębska J.: Motywowanie jako funkcja kierownicza. Dyrektor Szkoły 2004, nr 11, s. 48‑49

12.  Kazimierowicz M.: Zarządzanie szkołą poprzez budowanie zespołu. Nowa Szkoła 2005, nr 1, s. 31-34

13.  Kordziński J.: Kompetencje społeczne dyrektora szkoły. Dyrektor Szkoły 2004, nr 12, s. 50‑51

14.  Pawelski L.: Organ prowadzący a samodzielność dyrektora. Nowe w Szkole 2004, nr 3, dod. Kierowanie Szkołą, s. 1-3

15.  Potasiak T.: Jak pracować nad doskonaleniem jakości pracy szkoły. Wszystko dla Szkoły 2005, nr 9, s. 6-8

16.  Potworowski J.: „Wiosna Dyrektorów” czyli w poszukiwaniu jakości. Dyrektor Szkoły 2005, nr 6, s. 10-13

17.  Prążyńska W.D.: Ewaluacja w edukacji. Biblioteka w Szkole 2001, nr 10, s. 6-7

18.  Rechnio B.: Ewaluacja – czemu i komu ma służyć? Wszystko dla Szkoły 2004, nr 4, s. 1-3

19.  Rechnio B.: Jakość pracy szkoły. Wszystko dla Szkoły 2005, nr 9, s. 8-10

20.  Rechnio B.: Mierzenie jakości pracy szkoły. Scenariusz szkoleniowego posiedzenia rady pedagogicznej. Wszystko dla Szkoły 2005 nr 9, s. 11-12

21.  Rogozińska A.: Auditowanie systemów zarządzania jakością. Dyrektor Szkoły 2005, nr 1, s. 18-19

22.  Rogozińska A.: Wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO. Dyrektor Szkoły 2005, nr 2, s. 11-13

23.  Rogozińska A.: Zarządzanie zasobami ludzkimi według ISO serii 9000:2000. Dyrektor Szkoły 2006, nr 1, s. 11-15

24.  Sielatycki M.: Dyrektor szkoły doskonalący się ustawicznie. Dyrektor Szkoły 2004, nr 12, s. 34-36

25.  Sikora R.: Status dyrektora szkoły. Dyrektor Szkoły 2004, nr 11, s. 13

26.  Solarz M.: Mierzenie jakości pracy szkoły. Szkolenie w ramach WDN. Wszystko dla Szkoły 2005, nr 9, s. 17

27.  Szklarczyk J.: Dokumentowanie pracy szkoły. Dyrektor Szkoły 2006, nr 1, s. 35-39

28.  Sztajerska D.: Dlaczego warto wdrażać ISO w szkole. Dyrektor Szkoły 2005, nr 6, s. 26-27

29.  Szymczak M.: Badanie jakości pracy w szkole (procedura wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły). Wszystko dla Szkoły 2005,nr 9, s. 1-6

30.  Weichert L.: Szkolny system jakości. Dyrektor Szkoły 2005, nr 2, s. 34-37

31.  Wilk D.: Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego. Dyrektor Szkoły 2004, nr 9, s. 28-30

32.  Wlazło S.: Akredytacja szkół? Dyrektor Szkoły 2006, nr 1, s. 25-26, 29

33.  Wyrwa A.: Motywowanie pracowników w organizacji opartej na wiedzy. Dyrektor Szkoły 2004, nr 4, s. 38-39

34.  Zieliński C: Motywowanie łatwiejsze niż się wydaje. Nowe w Szkole 2004, nr 2, dod. Kierowanie Szkołą, s. 2-3

oprac.: WMBP w Elblągu, Filia w Iławie