DYSLEKSJA

TEORIA-DIAGNOZA-TERAPIA

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1998-2004)

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Bentkowski Piotr : Poczucie kontroli u osób z dysleksją // Probl. Opiek.-Wychow. - 2004, nr 5, s. 29-32
 2. Bogdanowicz Marta : Model kompleksowej pomocy osobom z dysleksją rozwojową - ocena stanu aktualnego i propozycje zmian w świetle reformy systemu edukacji // Psych. Wychow. - 1999, nr 3, s. 217-226
 3. Chmurzyński Bogusław : O opiniach wydawanych przez poradnie // Probl. Opiek.-Wychow. - 2002, nr 3, s. 34-36
 4. Dąbrowska Anna : Komputerowe wspomaganie osób z dysleksją na świecie i w Polsce // Szk. Spec. - 2002, nr 4, s. 229-235
 5. Dąbrowska Małgorzata : O dysleksji // Probl. Opiek.-Wychow. - 2001, nr 1, s. 35-40
 6. Dobrołowicz Justyna : Dysleksja, czyli specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu // Jęz. Pol. w Szk. dla klas IV-VI 2001/2002, nr 7-13
 7. Dolata-Makuch Ewa : Dysleksja, dysgrafia, dysortografia : wybór literatury za lata 1989-1998 // Bibl. w Szk. - 1999, nr 4, s. 22-23
 8. Drachal Halina : Mów dziecku, że jest dobre, że potrafi // Głos Naucz. - 1999, nr 30, s. 8
 9. Duszyńska-Łysak Katarzyna : Czego wymagać od dyslektyka // Głos Naucz. - 2001, nr 42, s. 7
 10.  Dziędziura Alina: Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z dysortografią // Prob. Opiek.-Wychow. - 2004, nr 3, s. 50-52
 11.  Frączak Irena : Dziecko dyslektyczne w klasie szkolnej // Prob. Opiek. - Wychow. - 2003, nr 7, s. 46-47
 12.  Gibas Edyta : Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym? // Życie Szk. - 2002, nr 7, s. 430-433
 13.  Górniak Lidia : Ocenianie ortografii u dyslektyka // Nowe w Szk. - 2003, nr 3, s. 8-9
 14.  Grabska Radosława : Dzieci dyslektyczne // Wychowawca. - 2003, nr 9, s. 6-7
 15.  Grygiel-Frąckiewicz Marta : Dysleksja - co to takiego? // Warszt. Polonist. - 1998, nr 4, s. 67-74
 16.  Grzelczyk Małgorzata : Pracuję z dyslektykami // Nowe w Szk. - 2002, nr 11, s. 14-15
 17.  Jankowska Mariola : Trudności uczniów w czytaniu i pisaniu // Prob.. Opiek.-Wychow. - 2001, nr 10, s. 19-23
 18.  Jastrząb Jadwiga : Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową. Cz. 1 // Wychow. na co Dzień. - 2003, nr 3, dod. s. I - V
 19.  Jastrząb Jadwiga : Przegląd programów terapeutycznych dla dzieci z dysleksją rozwojową. Cz. 2 // Wychow. na co Dzień. - 2003, nr 4-5, dod. s. I - IV
 20.  Jastrząb Jadwiga : Terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się elementarnych umiejętności czytania i pisania // Wychow. na co Dzień. - 2003, nr 1, dod. s. I - IV
 21.  Jastrząb Jadwiga, Zaleska Małgorzata : Ryzyko dysleksji - wczesna diagnoza na poziomie edukacji elementarnej // Wychow. na co Dzień. - 2003, nr 10-11, dod. s. I - IV
 22.  Kańtoch Barbara : Praca kompensacyjna z dziećmi dyslektycznymi // Prob.. Opiek.-Wychow. - 2003, nr 3, s. 35-36
 23.  Lewandowska Dorota : Wykorzystanie sztuki w terapii dzieci dyslektycznych // Prob. Opiek. - Wychow. - 2002, nr 5, s. 38-40
 24.  Łapińska Elżbieta, Opalińska Mirosława : Jak pracować z dzieckiem dyslektycznym? // Naucz. Pocz. - 2003/2004, nr 3, s. 58-67
 25.  Łażewska Helena : Czy dziecku dyslektycznemu powinien pomagać tylko nauczyciel prowadzący terapię pedagogiczną i rodzice? // Kajet. - 2000, nr 5, s. 26-27
 26.  Łażewska Helena : Jak nauczyciele mogą pomóc uczniom z dysleksją rozwojową? // Kajet. - 2003, nr 5, s. 6
 27.  Makarewicz Renata : Dysleksja już nie dziwi // Kajet. - 1998, nr 4, s. 23
 28.  Makarewicz Renata : Gdy w klasie jest dyslektyk // Polonistyka. - 1998, nr 2, s. 75-79
 29.  Makarewicz Renata : Nauczyciele wobec dysleksji // Probl. Opiek.-Wychow. - 1999, nr 2, s. 21-24
 30.  Mazur Danuta : Dziecko z trudnościami w czytaniu i pisaniu leniwe, niezdolne czy …dyslektyczne? // Życie Szk. - 1999, nr 4, s. 257-259
 31.  Molska Agnieszka : Zaburzenia mowy, czytania i pisania // Eduk. i Dialog. - 1998, nr 9, s. 15-22
 32.  Pacht Ewa : Kilka uwag o postępowaniu z dyslektykami // Życie Szk. - 2002, nr 1, s. 41-42
 33.  Pliszka Alina : Dysleksja a emocje // Wychowawca. - 2000, nr 5, s. 23
 34.  Pomirska Zofia : Nowoczesne media w terapii uczniów z dysleksją rozwojową // Eduk. Medialna. - 2001, nr 2, s. 32-35
 35.  Poświatowska Monika : Praca z uczniem dyslektycznym // Matematyka. - 2004, nr 2, s. 30-31
 36.  Stępień Anna: Uczeń dyslektyczny - komputerowa pomoc // Eduk. Medialna. - 2003, nr 2, s. 44-47
 37.  Strużyk Łucja : Jabłonpani ortografii : scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci dyslektycznych // Życie Szk. - 2003, nr 2, s. 116-119
 38.  Witkoś Maria : Dziecko ryzyka dysleksji // Eduk. i Dial. - 2002, nr 1, s. 18-23
 39.  Wójcik Ewelina : Dysleksja - definicja, rodzaje, objawy, sposoby łagodzenia objawów // Kajet. - 2004, nr 1, s. 9
 40.  Zębalska Cecylia : Dysleksja, dysgrafia, dysortografia : wybór literatury za lata 1999-2003 // Bibl. w Szk. - 2004, nr 1, s. 22-23

Opracowała: Lucyna Lewon

W-MBP w Elblągu Filia w Nowym Mieście Lubawskim