DYSLEKSJA

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2005-2008)

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1.      Adaptacja dziecka do sytuacji szkolnej / Katarzyna Rychlewska. / // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 22-26

2.      Bariery w dostępie do lektury i rozrywek umysłowych / Anna Dołęga. / // Edukacja i Dialog. -2006, nr 2, s. 67-70

3.      Biblioterapia w pracy z dzieckiem i młodzieżą dyslektyczną / Wanda Matras. / // Biblioterapeuta. - 2007, nr 4, s. 2-8

4.      Cała prawda o jąkaniu / Mieczysław Chęciek. / // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 3, s. 127-140

5.      Czy niepowodzenia w czytaniu dotyczą tylko osób z dysleksją rozwojową? / Zofia Pomirska. /. -

6.      Bibliogr // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s. 7-19

7.      Dysfunkcje u dzieci : jak je rozpoznawać i jak im zaradzić? / Ewa Matysek. / // Język Polski w  Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 4, s. 96-101

8.      Dyslalia czy opóźniony rozwój mowy -o trudnościach w określeniu i klasyfikowaniu zaburzeń mowy w okresie przedszkolnym / Kinga Kuszak. /. - Bibliogr // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 3, s. 206-213

9.      Dysleksja : lepiej zapobiegać niż leczyć / Elżbieta Szymankiewicz. / // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 32-35

10.  Dysleksja : problem współczesnej młodzieży : (diagnozowanie przyczyn zjawiska i próba określenia sposobów radzenia sobie z trudnościami u dyslektyków) / Bogumiła Sudykowska-Lazaj,

11.  Danuta Duczmal-Szymik. / // Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 1, s. 30-38

12.  Dysleksja : zestawienie bibliograficzne / Józefa Drozdowska. / // Poradnik Bibliotekarza. - 2004, nr 11, s. 33-36

13.  Dysleksja a nauczanie języków obcych / Katarzyna Bogdanowicz. /. - Bibliogr // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 81-93

14.  Dysleksja a nauczanie języków obcych. Cz.2 : jak zorganizować pracę z uczniem dyslektycznym / Katarzyna Bogdanowicz. / // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 111-122

15.  Dysleksja a sprawność czytania uczniów klas szóstych / Zofia Pomirska. /. - Bibliogr // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 2, s. 7-18

16.  Dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, a może zaburzona integracja sensomotoryczna? / Agnieszka Janiec. / // Bliżej przedszkola. - 2007, nr 1, s. 55-62

17.  Dysleksja okiem pedagoga / Paulina Szachniuk-Albowicz. /. - Bibliogr // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 42-44

18.  Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka / Katarzyna Figat. /. - Bibliogr // Lider. -2006, nr 10, s. 14-17

19.  Dysleksja u dzieci / Barbara Kowalińska. / // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 35-37

20.  Głos językoznawcy w sprawie dysleksji / Monika Szufnarowska. / // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 61-64

21.  Jak pomóc dziecku być dobrym uczniem? / Aleksandra Szczekocka-Augustyn. / // Edukacja i  Dialog. - 2006, nr 6, s. 8-12

22.  Jak pracować z uczniem dyslektycznym w szkole średniej? / Danuta Rajewicz. / // Polonistyka. - 2007, nr 9, s. 55-60

23.  Kontrola i ocena prac uczniów z dysfunkcjami / Teodora Boryca, Anna Wiertel-Kitlińska. / // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 1, s. 54-61

24.  Lepiej zapobiegać niż leczyć : dysgrafia / Elżbieta Szymankiewicz. / // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 44-46

25.  Mamy epidemię dyslektyczną? / Agnieszka Pawlak. /. - Bibliogr // Nowa Szkoła. - 2007, nr 10, s. 8-16

26.  Mechanizmy czytania a nauka literatury w szkole / Regina Pawłowska. / // Język Polski w  Gimnazjum. - 2004/2005, nr 1, s. 20-29

27.  Metody pracy z dzieckiem dyslektycznym : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Krystyna Droździewicz. / // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 4, s. 29-31

28.  Moja praca z dzieckiem ryzyka dysleksji / Anna Magdalena Glinka. / // Życie Szkoły. - 2007, nr 3, s. 38-42

29.  Mowa dziecka jako przedmiot badań / Józef Porayski-Pomsta. /. - Bibliogr.  s. 25-29 // Poradnik Językowy. - 2007, z. 8, s. 3-29

30.  Niebieska buzia i zielone włosy mamy / Aneta Łosiewicz. / // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 54-59

31.  O rozwoju sześciolatka / Aleksandra Piotrowska. / // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 6, s. 14-20

32.  O uczniu dyslektycznym raz jeszcze / Karolina Krystyna Walczykowska. / // Kajet. - 2007, nr 1, s. 13-14

33.  Ono ma swój plan / Bertrand Cramer. / // Charaktery. - 2007, nr 12, s. 28-30

34.  Osiągnięcia uczniów dyslektycznych w egzaminach zewnętrznych / Teresa Wejner. / // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1-2, s. 24-26

35.  Patomechanizmy dysleksji / Anna Jurek. /. - Bibliogr // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s. 23-45

36.  Postawy rodziców wobec trudności dzieci w nauce pisania : propozycja zajęć warsztatowych z rodzicami dzieci dysgraficznych / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Lipiec. / // Nauczanie  Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 50-55

37.  Profil rozwoju samodzielności dzieci w wieku przedszkolnym / Kinga Kuszak. /. - Bibliogr //  Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 52, nr 3 (2007), s. 101-113

38.  Przeszukiwanie leksykalne w kształtowaniu umiejętności ortograficznych uczniów z dysleksją / Anna Jurek. /. - Bibliogr. s. 60-61 // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 5, s. 46-61

39.  Przygotowanie dziecka sześcioletniego do roli ucznia (teoretyczny zarys tematu) / Piotr Kowolik. /. - Bibliogr. s. 57-58 // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 45-58

40.  Specyficzne trudności w uczeniu się czytania i pisania : diagnoza i formy pomocy / Małgorzata Szczepkowska. / // Między nami bibliotekarzami. - 2005, nr 1/2, s. 24-26

41.  Strategie pokonywania stresu szkolnego przez uczniów z dysleksją rozwojową / Irena Sorokosz. /. - Bibliogr // Doskonalenie Otwarte. - 2006/2007, nr 1, s. 34-45

42.  Trening drogą do efektywnego czytania / Małgorzata Małyska. /. - Bibliogr // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 3, s. 70-76

43.  Trudności w uczeniu się na lekcjach języka polskiego w perspektywie przetwarzania sensorycznego - wybrane zagadnienia / Olga Przybyla. /  // Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 283-296

44.  W japońskiej szkole w Warszawie - lekcje języka japońskiego i dysleksja? / Dorota Rospierska. /. - Bibliogr. s. 38 // Kwartalnik Pedagogiczny. - R. 52, nr 2 (2007), s. 31-38

45.  Wpływ głośnego czytania na rozwój dziecka / Bogumiła Tańska. / // Między nami bibliotekarzami. - 2005, nr 3, s. 3-6

46.  Wspomaganie rozwoju dziecka / Izabela Gelleta-Mac. / // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 8, s. 12-17

47.  Wspomaganie rozwoju dziecka przedszkolnego / Marianna Styczyńska. /. - Bibliogr // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 46-48

48.  Wszystko jest możliwe! : (scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z elemetami terapii przez sztukę dla uczniów klasy IV z obniżoną sprawnościa grafomotoryczną) / Mirosława Kalicińska, Joanna Sinicka. / // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 3, s. 18-19

49.  Znaczenie diagnozy / Bożenna Odowska-Szlachcic. / // Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 44-49

50.  Znaczenie metody Helen Doron w stymulacji wczesnego rozwoju dziecka / Ewa Blada. /. - Bibliogr // Lider. - 2005, nr 1, s. 16-17

KSIAŻKI

1.      Bajki dla dyslektyków : bajki dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania / Kamila  Waleszkiewicz ; rys. Agata Fuks. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005. - 38, [1] s. : rys. ; 24 cm

2.      Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis [oraz] Eldon M. Braun ; przeł. Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006. - 380 s. : il. ; 21 cm

3.      Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : "Żak", 2006. - 428, [1] s. ; 21 cm

4.      Dysleksja rozwojowa : perspektywa psychologiczna : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Krasowicz-Kupis. - Gdańsk : "Harmonia", 2006. - 151, [1] s. ; 24 cm

5.      Dysleksja w kontekście radzenia sobie ze stresem szkolnym / I. Sorokosz. // W: Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia / pod red. Mieczysława Plopy. T. 1. /. - Elbląg : Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005. - S. 353-365

6.      Dysleksja w opinii językoznawcy : składnia zdania w wypowiedziach pisemnych uczniów  dyslektycznych / Renata Makarewicz  Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2006. - 169, [3] s., 60 k. ; 24 cm

7.      Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2005. - 478 s. : wykr. ; 24 cm

8.      Jak dzieci uczą się i myślą : społeczne konteksty rozwoju poznawczego / David Wood ; tł. [z ang.] Rafał Pawlik i Anna Kowalcze-Pawlik  Kraków : Uniwersytet Jagielloński, cop. 2006. - 292 s. : rys. ; 24 cm

9.      Uczeń z dysleksją w szkole : poradnik nie tylko dla polonistów / Marta Bogdanowicz, Anna  Adryjanek. - Wyd. 2 zm.  Gdynia : "Operon", 2005. - 223 s. : il., faks., rys. ; 24 cm  Bibliogr. s. 218

MULTIMEDIA

1.      Dysleksji STOP [Dokument elektroniczny] / oprac. merytoryczne Magdalena Karolak [i in.]. - Multimedia interakcyjne  Wrocław : EXE, [2005?]. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : dźw., kolor; 12 cm  Tytuł z ekranu tyt.. - Wymagania systemowe: Windows 98/2000/XP; 32 MB RAM; karta graficzna 16 MB; CD-ROMx8

2.      Jak wyleczyłem dziecko z dysleksji / Roman Warszewski  Gdańsk : "Tower Press", 2002. - 119 s. : il., fot. ; 21 cm + 1 kaseta wizyjna  (Biblioteka Zdrowego Człowieka ; T. 3)

STRONY WWW O DYSLEKSJI

http://pl.wikipedia.org/wiki/Dysleksja

http://www.dardysleksji.pl/

http://www.ptd.edu.pl/     Polskie Towarzystwo Dysleksji

http://www.bpp.com.pl/

http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/0,52303.html

http://www.dysleksja-poradnik.org/

http://www.adhd-eeg.pl/dysleksja.html

http://dysleksja.firma-informatyczna.com/

http://serwisy.gazeta.pl/edukacja/1,52303,1186646.html     test ryzyka dysleksji

http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/dom/problemy/dysleksja.html

http://dysleksjarozwojowa.wordpress.com/

http://www.ortograffiti.pl/index.php

http://www.psychlab.pl/mod-htmlpages-display-pid-3.html

http://www.dysleksja.info/

http://www.babyboom.pl/dzieci_6_9/rozwoj/oko_w_oko_z_dysleksja.html

http://www.edukacyjnykrakow.pl/?cget=artykul&from=128

http://szybkanauka.wieszjak.pl/inne/84537,Jak-pomoc-dziecku-z-dysleksja.html

http://www.logopedia.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=37

http://www.gwp.pl/product/c1073.html

http://www.cmppp.edu.pl/node/19864

http://www.cwro.edu.pl/category/154/dysleksja.html

 

                                                                                              

                                                                                               opracowała: Magdalena Kobylińska

WMBP w Elblagu, Biblioteka Główna