DZIECKO ZDOLNE W SZKOLE I W DOMU

(zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2007)

Wydawnictwa zwarte:

 1. Bates, Janet

Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005. - 81 s.

 1. Dziecko ze specjalnymi

Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ekosystemie / pod red. Władysławy Pileckiej, Anny Ozgi, Pawła Kurtka. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2005. - 478 s.

 1. Fechner-Sędzicka

Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia? / Iwona Fechner-Sędzicka. - Toruń ; Łysomice : Aker, 2005. - 79 s.

 1. Giza, Teresa

Socjopedagogiczne uwarunkowania procesów identyfikowania oraz rozwoju zdolności uczniów w szkole / Teresa Giza. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006. - 359, [1] s.

 1. Informacja o pomocy

Informacja o pomocy wybitnie uzdolnionym / Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci. - Warszawa : Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci, 2005. - 11, [1] s.

 1. Jak kreować

Jak kreować programy edukacyjne? : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Ciczkowskiego. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa : "Glob" Studium Kształcenia Ustawicznego, 2000. - 271, [1] s.

 1. Kalbarczyk, Anna

Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe 5-7 lat, 7-9 lat i 9-13 lat : (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - 97, [3] s.

 1. Kasperzec, Mariusz

Jak pomóc dziecku? / Mariusz Kasperzec. - Rybnik : P.W.H.U. Markas Kasperzec Mariusz, 2005. - 69 s.

 1. Kopański, Sławomir

W poszukiwaniu matematycznych talentów / Sławomir Kopański. - Wilkowice : "Dla Szkoły", 2003. - 120 s.

 1. Landau, Erika

Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erika Landau ; tł. Tadeusz Szafrański. - Warszawa : Pax, 2005. - 210, [2] s.

 1. Lewis, David

Jak wychować zdolne dziecko / David Lewis ; z jęz. ang. przetł. Katarzyna Górska-Łazarz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007. - XIV, [2], 263, [1] s.

 1. Monks,  Franz J.

Jak rozpoznać uzdolnione dziecko : poradnik dla rodziców /  Franz J. Monks, Irene H. Ypenburg. - Kraków : WAM, 2007. - 128 s.

 1. Przybylska, Irena

Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży / Irena Przybylska. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2007. - 99, [5] s.

 1. Sękowski, Andrzej

Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2001. - 254 s.

 1. Szczepańska, Teresa

Praca z dzieckiem uzdolnionym i twórczym / oprac. Teresa Szczepańska, Edyta Salamon, Anna Słodkowska-Fal ; Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. - Skierniewice : WODN, 2006. - 26 s.

 1. Teoria i praktyka

Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2005. - 372 s.

 1. Wojda, Krystyna

Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela / Krystyna Wojda, Małgorzata Szybalska, Jan Chojnacki. - Warszawa : ABC, 2005. - 366 s.

 1. Zdolności a proces

Zdolności a proces uczenia się / red. Nicholas J. Mackintosh, Andrew M. Colman ; przeł. Joanna Gilewicz. - Poznań : Zysk i S-ka, 2002. - 151 s.

Artykuły z czasopism:

 1. Abramczyk, Janusz

Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych? / Janusz Abramczyk // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s. 18-22

 1. Bernacka, Ryszarda

Zdolność a uzdolnienie / Ryszarda Ewa Bernacka // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 5-9

 1. Biernacka, Beata

Zdolny, ale leniwy / Beata Biernacka // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 10, s. 40-42

 1. Chaber-Dądala, Anna

Dzieci zdolne wymagają troski / Anna Chaber-Dądala // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 26-30

 1. Chełstowska, Zofia

Wspieramy karierę każdego ucznia / Zofia Chełstowska // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 7 (2006), s. 61-62

 1. Chmielowska, Katarzyna

Praca z dzieckiem uzdolnionym matematycznie w klasach I-III / Katarzyna Chmielowska // Klanza w Zabawie i Edukacji Dzieci. - 2004, nr 2, s. 7-9

 1. Chruszczewski, Michał

Kondycja uzdolnionych i społeczne warunki przejawiania się ich uzdolnień / Michał Chruszczewski // Ruch Pedagogiczny. - R. 75, nr 5/6 (2004), s. 5-22

 1. Cieślikowska, Joanna

Niepowodzenia szkolne uczniów zdolnych - jak na problem powinni spojrzeć wychowawcy / Joanna Cieślikowska // Wychowanie na co Dzień. - 2003, nr 7/8, s. 27-30

 1. Dobrołowicz, Justyna

Uczeń zdolny w szkole / Justyna Dobrołowicz // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 95-105

 1. Dobrzańska, Magdalena

Edukacja ucznia zdolnego / Magdalena Dobrzańska // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 51-55

 1. Ejdys, Dagmara

Szlifowanie diamentu / Dagmara Ejdys // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 2, s. 56-59

 1. Falkiewicz-Szult, Małgorzata

Przedszkole a wszechstronny rozwój dzieci zdolnych / Małgorzata Falkiewicz-Szult // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 3-8

 1. Ganry-Tardy, Marie-Noëlle

Geniusz w pułapce / Marie-Noëlle Ganry-Tardy // Świat Nauki. - 2005, wyd. spec. nr 1, s. 10-11

 1. Giza, Teresa

Sytuacja dzieci uzdolnionych w grupie przedszkolnej / Teresa Giza // Nauczanie

Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 28-31

 1. Hłobił, Agnieszka

Pomóc zdolnemu / Agnieszka Hłobił // Życie Szkoły. - [R.] 61[60], nr 2 (2006), s. 44-46

 1. Igielska, Beata

Jak znaleźć sens w tym, co się robi / Beata A. Igielska // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 2 (2006), s. 10-12

 1. Janowicz, Jerzy

Standardy kształcenia uczniów zdolnych / Jerzy Janowicz // Matematyka. - [R.] 58, nr 1 (2005), s. 19-25

 1. Koszyk, Irena

Praca z uczniem uzdolnionym w Austrii / Irena Koszyk // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 5, s. 25-28

 1. Kozak, Ewa

Szybciej, więcej, na wyższym poziomie / Ewa Kozak // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 9, s. 31-37

 1. Krajewska, Anna

Kształcenie ucznia zdolnego - konieczność czy wybór? / Anna Krajewska, Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - R. 45, nr 3 (2005), s. 60-64

 1. Krzywda, Beata

Uczeń zdolny - dobrodziejstwo czy problem ? / Beata Krzywda // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 51-55

 1. Kuczyńska, Beata

Charakterystyka ucznia zdolnego / Beata Kuczyńska // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s. 56-57

 1. Kurasz, Anna

Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim / Anna Kurasz // Nowa Szkoła. - R. 62, nr 4 (2006), s. 46-48

 1. Lewicka, Irena

Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 14-15

 1. Limont, Wiesława

Model wzbogaconego kształcenia ucznia zdolnego [ref.] / Wiesława Limont // Ruch Pedagogiczny. - 2002, [nr] 1/2, s. 5-19

 1. Limont, Wiesława

Szkoła - szansa czy zagrożenie dla ucznia zdolnego? / Wiesława Limont // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 83-93

 1. Łebecka, Grażyna

Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 51-53

 1. Łebecka, Grażyna

Uczeń zdolny w szkole / Grażyna Łebecka // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 50-51

 1. Mańka, Jolanta

Opis i analiza przypadku pedagogicznego : praca z uczniem zdolnym, lecz trudnym / Jolanta Mańka // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 103-109

 1. Nawrot, Cecylia

Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? / Cecylia Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 51-53

 1. Piechal, Anna

Dziecko w świecie roślin, barw i faktur - wybrane zagadnienia twórczości plastycznej / Anna Piechal // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 6, s. 22-25

 1. Piechal, Anna

Praca z uczniem zdolnym / Anna Piechal // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s. 27-30

 1. Pokora, Małgorzata

Projekt państwowego gimnazjum realizującego model wzbogaconego kształcenia uczniów zdolnych / Małgorzata Pokora // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 6, s. 40-45

 1. Prościak, Beata

Praca z uczniem zdolnym w "Kole Miłośników Poezji" : (program autorski) / Beata Prościak // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 98-108

 1. Prusko, Ludmiła

Uczeń zaciekawiony światem / Ludmiła // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 12-13

 1. Pufal-Struzik, Irena

Zdolności matematyczne u dzieci : czym są i jak je rozwijać? / Irena Pufal-Struzik // Nauczanie Początkowe. - 2004/2005, nr 4, s. 7-12

 1. Rzepecka, Katarzyna

Potrzeby dzieci zdolnych / Katarzyna Rzepecka // Matematyka. - [R.] 59, nr 10 (2006), s. 54-55

 1. Sękowski, Andrzej

Kategoria oceny a funkcjonowanie uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski // Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo. - T. 1, nr 1 (2004), s. 37-51

 1. Sękowski, Andrzej

Porozmawiajmy o uczniach zdolnych / Andrzej E. Sękowski ; rozm. przepr. Paulina Andrzejczyk, Michał Gumowski // Psychologia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 73-81

 1. Słowikowska, Teresa

Czy dobry oznacza zdolny? / Teresa Ewa Słowikowska // Nowa Szkoła. - R. 61, nr 9 (2005), s. 49-51

 1. Szaruga, Sławomir

Młodzież uzdolniona informatycznie / Sławomir Szaruga // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s. 61

 1. Schmidt, Joanna

W sytuacjach genialnego Golema / Joanna Schmidt // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 22-25

 1. Szmyd-Skórczewska, Magdalena

Praca z uczniami zdolnymi w amerykańskiej szkole / Magdalena Szmyd-Skórczewska // Edukacja i Dialog. - 2003, nr 9, s. 67-72

 1. Stypułkowska, Jolanta

Czynniki środowiskowe w myśleniu twórczym / Jolanta Stypułkowska // Problemy Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego. - 2002, nr 1/2, s. 32-42

 1. Suska, Kazimiera

Dziecko zdolne w przedszkolu / Kazimiera Suska // Nowe w Szkole. - 2002, nr 3, s. 2-4

 1. Syrek-Kosowska, Anna

Klub Omnibusa - projekt edukacujny dla uczniów zdolnych / Anna Syrek-Kosowska // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 4/5, s. 20-21

 1. Szachniuk-Albowicz, Paulina

Dziecko zdolne w szkole - prawda czy mit? / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s. 20-21

 1. Szczepańska, Dorota

Praca z uczniem zdolnym / Dorota Szczepańska // Nowe w Szkole. - 2004, nr 6, s. 8-12

 1. Szczucińska, Paulina

Młoda elita : dwadzieścia lat stypendiów Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci / Paulina Szczucińska // Świat Nauki. - 2004, nr 1, s. 90-91

 1. Szperlich, Ewa

Klasowa mądrala / Ewa Szperlich, Maria Lehman // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 146-148

 1. Tokarz, Aleksandra

Uczeń zdolny w szkole / Aleksandra Tokarz // Nowa Szkoła. - 2004, nr 2, s. 4-13

 1. Trzpis, Jadwiga

Konferencja wojewódzka "Praca z uczniem zdolnym - przykłady dobrej praktyki" / Jadwiga Trzpis // Kwartalnik Edukacyjny. - 2005, nr 1, s. 77-80

 1. Witkoś, Maria

Uczeń wybitnie zdolny / Maria Witkoś // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 18-20

 1. Wyrwicz, Nina

Zdolności poznawcze jako predyktor osiągnięć szkolnych uczniów / Nina Wyrwicz // Psychologia, Edukacja i Społeczeństwo. - T. 2, nr 2 (2005), s. 157-169

 1. Zyzik, Elżbieta

Po czym poznać dziecko zdolne / Elżbieta Zyzik, Wanda Grelowska // Nauczanie Początkowe. - 2003/2004, nr 3, s. 36-40

oprac. Beata Turulska

WMBP w Elblągu, BG