Opuszczeni – dzieci ulicy

(Zestawienie bibliograficzne w oparciu o zbiory Filii w Iławie – artykuły z czasopism)

 

1.   ALTERNATYWA 2001: program pomocy dzieci ulicy // Opieka Wychowanie Terapia. – 2001, nr 4, s. 4-6

2.    DZIECI ulicy – ile ich jest, jak im pomóc: [dyskusja redakcyjna] // Opieka Wychowanie Terapia. – 2003, nr 3, dod. s. 7-12

3.    DZIECI ulicy – troską uczestników I Międzynarodowego Forum Przyjaciół Dzieci Ulicy / oprac. Barbara Głowacka // Opieka Wychowanie Terapia. – 1998, nr 2, dod. s. V-XV

4.    GAŁAŚ, Mieczysław

       Pomoc „dzieciom ulicy” w aspekcie historycznym / Mieczysław Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 2002, nr 1, s. 20

5.    GAŁAŚ, Mieczysław

       Problemy egzystencjalne „dzieci ulicy” wyzwaniem dla pedagogiki społecznej / Mieczysław Gałaś // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 7/8, s. 3-8

6.    GŁOWACKA, Barbara

       Jak pomagać dzieciom ulicy / Barbara Głowacka // Opieka Wychowanie terapia. – 2002, nr 3, dod. s. 10

7.    GŁOWACKA, Barbara

       Strategie i metody ochrony praw Dzieci Ulicy w działalności i programach KKWR / Barbara Głowacka // Opieka Wychowanie Terapia. – 1998, nr 3, dod. s. XX

8.    JĘDRZEJEWSKI, Marek

       Dzieci ulicy a przemoc / Marek Jędrzejewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 34-42

9.    JURCZYSZYN, Czesław

       Organizacja pomocy dla dzieci ulicy przez Federację Banków Żywności / Czesław Jurczyszyn // Opieka Wychowanie Terapia. – 1998, nr 3, dod. s. XVII

10.  KOŁAK, Wiesław

       Dzieci ulicy w Polsce i na świecie / Wiesław Kołak // Opieka Wychowanie Terapia. – 2003, nr 1, dod. s. 8-10

11.  KOŁAK, Wiesław

       W trosce o dzieci ulicy / Wiesław Kołak // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 4, dod. s. 7-9

12.  KOSTKA, Marzena

       Przyjaciel Dzieci Ulicy: realizacja programu / Marzena Kostka // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 2, dod. s. 11-14

13.  KOZŁOWSKI, Mieczysław

       Dzieci ulicy / Mieczysław Kozłowski // Remedium. – 2000, nr 9, s. 13

14.  MACIŃSKA, Alicja

       Przyjaciel Dzieci Ulicy – polski model pracownika ulicznego / Alicja Macińska // Opieka Wychowanie Terapia. – 1998, nr 2, dod. s. XIX-XX

15.  MAKOWSKA, Jolanta

       Dzieci ulicy w nowej rzeczywistości / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 2001, nr 2, s. 56

16.  MALANOWSKA, Irena

       Czy muszą być dziećmi ulicy? / Irena Malanowska // Opieka Wychowanie Terapia. – 2003, nr 2, dod. s. 5 – 12

17.  MALANOWSKA, Irena

       Wychowawcza metamorfoza: jak pomóc dzieciom ulicy / Irena Malanowska // Opieka Wychowanie Terapia. – 1999, nr 4, dod. s. V-VII

18.  PILCH, Tadeusz

       Dziecko ulicy – ewolucja pojęcia / Tadeusz Pilch // Opieka Wychowanie Terapia. – 2000, nr 1, s. 5-8

19.  PLETA, Jarosław

       Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1998, nr 4, s. 14-17

20.  PROGRAM pracy środowiskowej „Przyjaciel dzieci ulicy” // Opieka Wychowanie Terapia. – 1998, nr 4, dod. s. 18

21.  PYTKA, Lesław

       Fenomen dzieci ulicy w aspekcie historycznym i aksjologicznym / Lesław Pytka // Opieka Wychowanie Terapia. – 1998, nr 3, dod. s. XIV

22.  REFORMY społeczne – szanse i zagrożenia dla dzieci ulicy // Opieka Wychowanie Terapia. – 1999, nr 2, dod. s. IX-XIX

23.  SALAŃSKI, Witold

       Ci od gorszego Boga / Witold Salański // Głos Nauczycielski. – 2001, nr 11, s. 7

24.  SALAŃSKI, Witold

       Z deszczu pod rynnę / Witold Salański // Głos Nauczycielski. – 2002, nr 17, s. 7

25.  SOBECKI, Władysław

       Dzieci ulicy / Władysław Sobecki // Nowa Szkoła. – 1997, nr 8, s. 53-54

26.  TATAROWICZ, Jan

       Dzieci ulicy ... były, są i będą? / Jan Tatarowicz. – Bibliogr. // Opieka Wychowanie Terapia. – 1999, nr 4, s. 12-19

27.  ZEGZUŁA, Teresa

       Dzieci ulicy w Gwatemali / Teresa Zegzuła // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 1995, nr 7, s. 40-42.

 

Danuta Klukowska

WMBP w Elblągu, Filia w Iławie